Nieuw.us | De Ark van Noach

Counter

De Ark van Noach
Wed. 22/05/13 — Lodewijk Den Breejen
De Ark van Noach

Door: Lodewijk den Breejen

In het blad Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, stond in het maart nummer van 2013 een column over het bezoek van de schrijver Gerrit Elings aan de Ark van Noach, die nagebouwd is en in de haven van Dordrecht ligt. Ongeveer 23 meter hoog, 135 meter lang en 30 meter breed. De aanblik was indrukwekkend en overtuigend, aldus de columnist. Deze grote boot is gebouwd door Johan Huibers, een aannemer. In 1992 kreeg hij droom waarin hem gezegd werd door God om de Ark te herbouwen. Niet om mensen te redden van een wereldwijde zondvloed maar om mensen bij God te brengen. Vijftien jaar later was het een feit. Na wat gedoe met het gemeentebestuur over bestek en tekeningen is het nu open met de benodigde vergunningen.

Eenmaal binnen is de columnist niet onder de indruk, voor hem een teleurstelling: ‘Wat kippen, vogels en geitjes, maar voor de rest niets dan namaakdieren’ Verder lijkt er geen keuze gemaakt te zijn tussen amusement en educatie, dit laatste was volgens de columnist twijfelachtig: ‘

Er was wel een boekwinkel, maar daar lagen boeken die ik nooit zou kopen. Zoals een boek met de intrigerende titel ‘Wat op school niet verteld wordt’, dat ging uiteraard over het ontstaan van de aarde in zes dagen en over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Kortom, een nogal platte theologische visie die meer paste bij het aloude beeld van een aarde gegrondvest op zuilen dan bij ons moderne wereldbeeld. Het hele scheppingsverhaal was uitgebeeld in zeven opeenvolgende ruimtes. Aan het einde wachtte een verrassing: een Adam en Eva die, ontdaan van hun kleren, zo uit een modezaak waren weggehaald. Nog verrassender was het ontbreken van een geslachtsdeel bij Adam. Ik kan me overigens geen onbevlekte ontvangenis van Eva herinneren…’

En dan gaat Gerrit Ellings verder met een soort theologisch statement: Wat is dat toch met mensen, dat ze zich zo vastklampen aan een letterlijk geloof? De Bijbel heeft toch gelijk was een populair boek uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. De wetenschap bewijst de historische juistheid is de ondertitel. Hoeveel boeken zijn er sindsdien niet verschenen waarin alle archeologische ontdekkingen zo worden uitgelegd dat het niet anders kan dan dat wat er in de Bijbel staat feitelijk juist is? Elling trekt dan de conclusie dat Huibers betrekkelijk onschuldig is maar dat er steeds meer ‘gekken’ komen die Bijbels, Korans etc. verbranden. En theologisch gezien sluit hij dan af met de slotalinea: ‘ Als het verhaal ons één ding niet leert , is dat er een God is die van ons houdt en die een plan voor ons leven heeft. Maar wel dat de mens, ook al krijgt hij keer op keer nieuwe kansen, onverbeterlijk is. Daarom is het belangrijk dat we die droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde levend houden: om niet te vergeten waar het op aan komt.’

Daarop heb ik een reactie geschreven die geplaatst is in Narthex jaargang 13, nr. 2 , pagina 88 , 89.

Mijn reactie

De God van Noach

Door: Lodewijk den Breejen [docent lv; rkk en lid ChristenUnie] “

Als het verhaal van Noach ons één ding niet leert, is dat er een God is die van ons houdt en die een plan voor ons leven heeft.” ”

Wat is dat toch met mensen, dat ze zich zo vastklampen aan een letterlijk geloof?” “

Het lijkt wel of er steeds meer gekken komen die, vanuit hun letterlijke geloofsovertuiging, de meest extreme ideeën uiten en praktiseren.”

Bovenstaande vragen en stellingen trof ik aan in het jongste nummer van Narthex . De schrijver Gerrit Elings blijkt ook nog lid te zijn van de redactieraad van Narthex. Hierop wil ik graag reageren:
1. Voor veel gelovigen in de joods-christelijke en islamitische traditie is het verhaal van de zondvloed van Noach geheel in overeenstemming met de verhalen ervoor én erna, een verhaal van hoop, denk aan de betekenis van de regenboog. Over een God die ons liefheeft en een plan voor ons leven heeft, ook al begrijpen wij dit niet altijd. In de Bijbel wordt dit vaak aangeduid met: de ondoorgrondelijke wegen van God.
2. Mensen die de Bijbel letterlijk nemen doen dit uit het diepe besef dat de God van hemel en aarde groter is dan datgene wat wij kunnen bevatten. Daarom kan de Bijbel vaak verrassend letterlijk genomen worden. Diezelfde Bijbel wordt ook terecht opgevat als het geopenbaarde Woord van God. Uiteraard in de mensentaal en de cultuur van de tijd waarin de diverse verhalen geschreven zijn, maar daarom niet minder waar.
3. Het gaat dus niet om ‘vastklampen’ maar om nederigheid en ontzag voor het Heilige. Het is ons bekend dat de zogenaamde moderne westerse cultuur uitgaat van het primaat van de rede. En dat mag natuurlijk, ook voor Kant hebben wij het grootste respect, maar daarmee is van waarheid en een gesloten redenering nog geen sprake. Dit laatste overigens geheel in de lijn van de agnostische Immanuel Kant! Het denigrerende woord vastklampen wordt natuurlijk niet voor niets gebruikt, de suggestie wordt hier immers gewekt dat Bijbelvaste gelovigen zich op een zinkend schip bevinden! Wat dit aangaande is uw vooronderstelling bij uw bezoek aan de ark van Noach te Dordrecht toch weer mooi bevestigd!
4. Dat u tenslotte meent dergelijke mensen te kunnen omschrijven met de term gekken, zegt vooral iets over uzelf en de eenheidscultuur- en dwang van deze zogenaamde verlichte tijd. De tijdgeest heeft bij Narthex blijkbaar behoorlijk toegeschreven en lijkt het orthodoxe deel van onze natie niet [meer]te vertegenwoordigen. Wat terminologie betreft kan de heer Elings zo aansluiten bij de PVV, die spreken immers ook over gekken. Dan kan de heer Elings mooi uitleggen dat ze niet bij de Islam moeten stoppen!

Ik wil afsluiten met een paar vragen en stellingen mijnerzijds. “

In de Bijbel staat het raadsbesluit van God dat in de wereldgeschiedenis zijn loop krijgt, daarin kan dus geen sprake zijn van toeval. Alle dingen werken immers mede ten goede, ook al is het soms moeilijk te doorgronden.” ” Wat is dat toch met mensen die de Bijbelse waarheid willen afpellen en zichzelf en hun quasi wetenschap tot norm verheffen?” “
Wat is dat toch met mensen die in een god willen geloven die naar eigen zeggen niet bestaat?” “
Is het niet schokkend als mensen elkaars godsdienstige boeken niet eens meer willen lezen? Hoe veraf zijn we dan van boekverbranding en geloofsvervolging?”
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties