Nieuw.us | Ad Cosijn neemt afscheid van IVOD

Counter

Ad Cosijn neemt afscheid van IVOD
Sun. 17/04/11 — Lodewijk Den Breejen
WEEKBLAD VOOR DEURNE 16 APRIL 2011
Rector Ad Cosijn trots op voorbeeldfunctie Ivo-Deurne


Ad Cosijn in flow, door Willy Koppens,voorzitter Raad van advies IVOD en directeur Hippisch Centrum


Nel en Ad Cosijn bij binnenkomst in de aula van het Peellandcollege

DEURNE – Vrijdag 15 april neemt rector Ad Cosijn (64) afscheid van het Ivo Deurne. Hij sluit dan een carrière van bijna veertig jaar in het voortgezet onderwijs af. In 1995 werd hij door het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs aangesteld als rector van het Peellandcollege. Hij was in Zeeuws-Vlaanderen als rector bij een enerverend fusieproces van scholen voor voortgezet onderwijs betrokken en dacht zich in Deurne daarmee niet meteen bezig te hoeven gaan houden. Nu, 16 jaar later, is niet alleen de Instelling voor Voortgezet Onderwijs Deurne, waaronder de deelscholen Peellandcollege, Alfrinkcollege, Hub van Doornecollege en De Sprong ressorteren, sinds 1997 een feit. Ook hebben deze scholen allemaal (ver)nieuwbouw gekregen op het scholenvierkant in de St. Jozefparochie. Dat proces is op 15 oktober 2010 afgerond met de opening van het nieuwe Hub van Doornecollege aan de Vloeieindsedreef. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 zal Ivo-Deurne ook gebruik kunnen gaan maken van de in aanbouw zijnde tweede sporthal in het scholenvierkant.
Ad Cosijn wordt per 1 mei opgevolgd door Monique van Roosmalen (51) uit Leende. Zij was ondermeer sectordirecteur van zowel Vmbo- als Havo-, Vwo- en Gymnasiumafdelingen, interimmanager bij een onderwijsorganisatie met breed Vmbo en projectleider Passend Onderwijs.

Bij zijn sollicitatie was Cosijn niets bekend over al lopend overleg over een mogelijke fusie tussen de besturen voor voortgezet onderwijs in Deurne. “Ook tijdens de sollicitatieprocedure werd het onderwerp niet aangeroerd. Ik had net een besturenfusie mee afgerond. Dat proces had veel kruim gekost en zoals niet ongebruikelijk hier en daar ook veel weerstand opgeleverd. Er ontstond langzaam maar zeker een onwerkbare situatie. In 1994 wilde ik me weer meer met onderwijs gaan bezig houden en solliciteerde ik als rector en bij de landelijke inspectie. Omdat bij de inspectie mijn standplaats Zoetermeer leek te gaan worden, trok ik die sollicitatie in en ging voor het schoolleiderschap van het Peellandcollege. Op de dag dat in een laatste gesprek met Rob Kraakman, de toenmalige voorzitter van de Raad van bestuur van Omo, mijn benoeming een feit was geworden, ontstond er een rare situatie. De inspectie maakte namelijk landelijk mijn benoeming als inspecteur bekend. Ze hadden ‘even’ de intrekking van mijn sollicitatie over het hoofd gezien. Een beetje pijnlijk voor de inspectie. Maar ik huldig het standpunt: een man een man, een woord een woord. En dus bleef ik in de uitvoering van het onderwijsmanagement en stapte ik niet over naar het toezicht daarop. En daarvan heb ik nooit spijt gehad. En terugkijkend, zeker niet met wat er in Deurne bereikt is en de voorbeeldfunctie die Deurne daarmee landelijk gekregen heeft,” zegt een trotse Ad Cosijn aan de vooravond van zijn officiële afscheid.


Familie Cosijn op afscheidsbijeenkomst aula Peellandcollege, 15 april 2011

Verrassende ontwikkeling
Omdat hij moest verhuizen woonde Ad Cosijn al vanaf 1 augustus in Deurne. Hij gebruikte de maand augustus voor een kennismakingsronde bij de scholen voor voortgezet onderwijs in Deurne en de drie andere schoolbesturen. Dat voortgezet onderwijs bestond toen, behalve uit het Peellandcollege voor Havo en Vwo, uit het Elkervoorde voor Lhno, de Dr. Hub van Doorneschool voor Vbo, de Bernard Alfrink Mavo en het Gymnasium St. Willibrordus. “Al tijdens mijn eerste gesprek met onder andere directeur Thea de Rijcke van het Elkervoorde beluisterde ik dat in Deurne ideeën speelden voor samenwerking of fusie. Voor mij was dat nieuw. Ook hoorde ik dat er grote verdeeldheid heerste onder de schoolbesturen. Ik wilde alles eerst maar eens op me af laten komen en me bezighouden met mijn nieuwe school. In 1996 kwam het proces plotseling in een stroomversnelling.”

Samenwerking of fusie
In 1996 vierde de Bernard Alfrink Mavo het 75-jarig bestaan. Jan Hohmann, voorzitter van het bestuur van de Dr. Hub van Doorneschool, deed in zijn toespraak een oproep tot samenwerking aan de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Deurne. Aanleiding daarvoor was het plan voor samenvoeging van het Vbo en Mavo in het Vmbo. Die wet werd in 1999 ingevoerd. Volgens Hohmann had de uitvoering van die wet in Deurne alleen kans van slagen als de besturen zouden samenwerken of fuseren. Nog beter zou het zijn als alle schoolbesturen zouden samenwerken of fuseren, inclusief het Gymnasium St. Willibrordus.
Er vonden verkennende gesprekken plaats tussen de voorzitters van de vijf besturen. Het gymnasium haakte af. De directeuren van de vier overgebleven scholen kregen de opdacht nadere samenwerking te onderzoeken. Eind 1996 gingen ze aan de slag om onder voorzitterschap van Ad Cosijn een rapport op hoofdlijnen voor een samenwerking/fusie op te stellen.
Cosijn: “We schreven het rapport in vier maanden tijd. Thea de Rijcke van het Elkervoorde, Joep van Luytelaar van de Bernard Alfrink Mavo, Jack Karsmakers van de Dr. Hub van Doorneschool en ik. We formuleerden een aantal kernpunten met betrekking tot organisatie/indeling en huisvesting, onderwijs en proces. Voor ons stond vast dat de scholen hun eigenheid moesten kunnen behouden en tegelijkertijd optimaal zouden kunnen samenwerken op terreinen die daarvoor geschikt zijn. Daarvoor waren deelscholen en huisvesting in elkaars buurt noodzakelijk. De huisvesting binnen het zogenaamde onderwijsvierkant werd aanvankelijk in Deurne met scepsis ontvangen. Deurne zou te klein zijn voor dit toekomstbeeld. Maar stap voor stap zijn we in de afgelopen 14 jaar tot realisatie over kunnen gaan. Er bleken geen onneembare obstakels te zijn om datgene wat we voor ogen hadden door te voeren. In mei presenteerden we onze bevindingen aan onze besturen en in juni was de fusie en de oprichting van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne een feit.”

Uitbreiding en ontwikkelingen
Het Peellandcollege met Havo, Vwo en Gymnasium kreeg nieuwbouw. De voormalige huisvesting, die dateert van 1968, werd grondig gerenoveerd en aangepast voor het Alfrinkcollege voor Vmbo met een theoretisch, gemengde en kadergerichte leerweg. In een aparte unit van het gebouw is sinds 2006 praktijkschool De Sprong gehuisvest. De jongste deelschool van Ivo-Deurne. In 2010 werd op het scholenvierkant de nieuwbouw voor het Hub van Doornecollege voor Vmbo met de basisberoepsgerichte leerweg in gebruik genomen. Bij de opening werd dit een voorbeeldschool in het Vmbo genoemd. Vanwege de samenwerking met het bedrijfsleven en de aandacht voor automotive enerzijds. En de integratie van theorie en praktijk in alle sectoren, naast techniek ook in zorg/welzijn, economie en groen anderzijds. Hiermee was het geplande scholenvierkant ‘rond’, zoals de slogan bij de opening luidde.
Uit het bovenstaande zou kunnen lijken dat binnen Ivo-Deurne alle aandacht gericht is geweest op het realiseren van de gebouwen. Dat is allerminst waar, bezweert Cosijn. “We zijn altijd erg alert op het grijpen van kansen als het gaat om wat goed is voor onze leerlingen. Er zijn de afgelopen jaren veel vernieuwingen in het onderwijs opgepakt en doorgevoerd. Het Peellandcollege is bijvoorbeeld voor de invoering van de tweede fase pilotschool geweest. Reden daarvoor was dat de school die tweede fase niet in één vakgroep wilde opstarten maar direct schoolbreed wilde oppakken. Dat is gelukt, omdat wij als directie altijd al hebben kunnen rekenen op vakkundige teams met flexibele mensen. We hebben op diezelfde school al Vwo-plus ingevoerd met Latijn en Grieks, nog voordat we na de fusie toestemming kregen voor een volwaardig gymnasium. Daarnaast hebben door de jaren heen onze opstroomformule vorm gegeven, waarmee leerlingen met extra begeleiding in schakelklassen kunnen overstappen op een ander schooltype. Door de samenwerking hebben we ook het Vmbo op een geweldige manier vorm en inhoud kunnen geven en hebben hierbij landelijk voorop gelopen tot op de dag van vandaag.”
Praktijkschool De Sprong ontstond uit ontwikkelingen rond de opstart van het Vmbo voor leerlingen die vooral praktijkgericht zijn. Om die school in Deurne te kunnen realiseren werd vanuit het samenwerkingsverband van scholen in de regio deze licentie aangevraagd. Ook het ontwikkelen van Passend Onderwijs wordt nu binnen hetzelfde samenwerkingsverband aangepakt.
Het samenwerkingsverband bestaat uit Ivo-Deurne, Jan van Brabantcollege in Helmond, het Strabrechtcollege in Geldrop, het Commanderijcollege in Gemert-Bakel, het Varendonckcollege in Asten-Someren en het Willibrord Gymnasium in Deurne.
Cosijn: “Inderdaad het Willibrord Gymnasium doet ook mee. Het was destijds jammer dat de school afhaakte bij de vorming van Ivo-Deurne, maar intussen is oud zeer ver weg en de relatie verbeterd. Dat schept alleen maar kansen voor alle betrokkenen. We zijn de afgelopen zestien jaar bezig geweest en zijn nog steeds bezig met een waaier van zaken, die allemaal tot doel hebben dat ’t iets oplevert voor onze kinderen. Dat is waar het bij onderwijs en de organisatie ervan om draait. Daarbij heb ik me altijd op mijn gemak gevoeld en het is een mooie tijd geweest. Vorig jaar heb ik in juni al aangekondigd dat ik dit jaar met pensioen zou gaan.”

Tijd voor privé
Het is voor Ad Cosijn een wat ander laatste jaar in het onderwijs geweest, dan gedacht. In de zomervakantie van 2010 werd bij hem borstkanker vastgesteld. Hij bleef aan het werk, maar moest vanwege behandelingen en herstel zijn werkweken van zestig uur drastisch terugschroeven. In normale omstandigheden zou je kunnen spreken van afbouwen, maar in dit geval was het noodgedwongen. Helemaal opgeknapt is hij nog niet, maar niettemin vastbesloten met volle teugen te gaan genieten van zijn gezin en van zijn hobby’s; zijn honden, zijn moestuin en van het aangespannen rijden met zijn onlangs aangeschafte Welsh Cob. “Ik ben van kind af aan paardenliefhebber geweest en heb die oude liefde weer opgepakt. Ik hoop samen met mijn vrouw nu in ons koetsje veel mooie tochtjes door de omgeving te kunnen gaan maken,” besluit Ad Cosijn met ogen die, voor hem zo kenmerkend, glimmen van de voorpret.


directeur Maria Crompvoets Peellandcollege & Monique van Roosmalen opvolger Cosijn


vlnr Lodewijk den Breejen,Jan van de Berkmortel,Gos van der Wouw, Jan Wijers, Ad Oostveen, docenten Peellandcollege te Deurne

Foto's: Cor Kremers
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties