Nieuw.us | Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen

Counter

Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen
Fri. 04/02/11 — Lodewijk Den Breejen
Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen
Door: EVA/LEV ontmoetingsgroep

Helmond, 4 februari 2011
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en de leden van de Gemeenteraad van Helmond,

Betreft: Wijzigingen toeslagen WIJ en WWB.

Geacht College, Geachte leden van de gemeenteraad,

Uw plannen om de toeslagen behorend bij de Wet Werk en Inkomen en de Wet Inkomen Jongeren te verlagen baart ons grote zorgen. Wij zijn het daar beslist niet mee eens!

Enerzijds pretendeert de gemeente Helmond een actief armoedebeleid te hebben: er werd een sociale conferentie gehouden tijdens het wethouderschap van de heer Yeyden. Er werd gesignaleerd dat er armoede in Helmond was (is) . Er werd een strategie bedacht ter bestrijding ervan: mensen aan een baan helpen, de werkloosheid bestrijden, onderwijsprojecten: jongeren leren omgaan met geld. Budgetterings cursussen. Helpen en begeleiding bij schulden. Er werd een Noodfonds opgericht.

Op 15 oktober 2010 vond er in wijkhuis De Fonkel een informatiemiddag plaats over armoede, georganiseerd door de gemeente. In december werd er een platform opgericht met ondersteuning van Stichting De Vonk (Instelling voor Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk) in Tilburg. Hierin hebben diverse instellingen in Helmond, die op enigerlei wijze armoede tegenkomen , zitting. Zo kunnen we door krachten te bundelen de armoede daadkrachtiger bestrijden. Uw plannen van de voorgestelde verlagingen van het inkomen van de kwetsbare mensen, zullen we in dit platform aan de orde stellen.

Tijdens de infomarkt op 15 oktober gaf wethouder Y. van Mierlo zelf het startsein voor een campagne ter bestrijding van de armoede: d.m.v. prachtige posters en dito folders wordt aandacht gevraagd voor het armoedeprobleem. Er werden in de teksten zelfs oplossingen en adviezen aangedragen die wij(de Eva groep) niet altijd reŽel en respectvol vonden. Elke maand werd een ander item gekozen: Stichting Leergeld, de feestmaand December en nu de Bijzondere Bijstand, prima. En nu dan de plannen van de kortingen op de toeslagen van de laagste uitkeringen!

Alle genoemde acties kosten geld, maar deze laatste aktie doet de voorgaande te niet! Hoe geloofwaardig is dit naar de burgers? Door dit beleid is de kans heel groot dat er weer meer mensen in schulden vervallen. Wij kunnen u uit eigen ervaring vertellen hoe een zeer laag inkomen tot stress leidt. En te veel stress leidt niet tot gezondheid en zeker niet tot mensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wie is er nu gelukkig om van een bijstandsuitkering te moeten leven ? Niemand. En nu gaat u er mogelijk nog een schepje bovenop doen ! Bezuinigingen kunnen ergens anders gehaald worden: weelde, luxe, verfraaiingen in de stad zijn niet onmisbaar! Voldoende gezonde voeding en kunnen meedoen aan het sociale en culturele leven is dat wel!.

Wij hopen van harte dat u wijze en vooral menselijke besluiten neemt!

Met vriendelijke groet,
Namens de EVA/LEV groep
Ria Verdonk
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties