Nieuw.us | Top 500 Boeken Nieuw.us Allertijden

Counter

Top 500 Boeken Nieuw.us Allertijden
Tue. 08/08/17 — Lodewijk Den Breejen
Top 500 Boeken Nieuw.us Aller Tijden
1. Bijbel, Statenvertaling [1637], King James Version [1611], Willibrord KBS [1975], HSV [2010], Nieuwe Vertaling NBV [1951], Naardense vertaling, Pieter Oussoren [2004], Nieuwe Bijbelvertaling, literaire uitgave [2004], Bijbel in gewone taal NBG [2014]
2. John Bunyan – Christenreis naar de eeuwigheid [1678]
3. Pseudo-Dionysius de Areopagiet – Over mystieke theologie [475]
4. Thomas a Kempis – Imitatione Christi [1424]
5. Augustinus – Belijdenissen [386]
6. Constituties en decreten van Vaticanum II [1963-1965]
7. C.S. Lewis – Verrast door vreugde [1955]
8. Thomas van Aquino – Summa Theologiae [1266-1273]
9. Anselmus van Canterbury – Proslogion [1077/1078]
10. Dietrich Bonhoeffer – Navolging [1937]
11. Ole  Hallesby – Het gebed [1931]
12. J.B. Bernink , e.a. – De tooi der getijden, over schoonheid en natuur [1928]
13. John Sherril – Reporter van Gods Geest [1964]
14. David Wilkerson – Het kruis in de asfaltjungle [1962]
15. David J. Du Plessis – De geest maakt levend [1964]
16. Herman Ridderbos – Paulus [1966]
17. Johannes Calvijn – Institutie [1536]
18. Marilynne Robinson – Gilead [2004]
19. Marilynne Robinson – Thuis [2008]
20. Marilynne Robinson – Lila [2014]
21. J. Verkuyl –  De boodschap der bevrijding in deze tijd [1971]
22. C.S. Lewis – De grote scheiding [1945]
23. Maarten Luther – De vrijheid van de christen [1520]
24. Desiderius Erasmus – Handboek van de christensoldaat [1503]
25. Gabriel Marcel – The Mystery Of Being deel I & deel II [1951]
26. Blaise Pascal – Pensées [1669]
27. Soren Kierkegaard – Oefening in Christendom [1850]
28. Rudolf Otto – Das Heilige [1917]
29. Randy Alcorn – Deadline [1994]
30. Frank E. Peretti – De duisternis aanwezig [1992]
31. Anne Frank – Het achterhuis [1947]
32. H. Berkhof & O.J. de Jong – Geschiedenis der kerk [1942 – 1975]
33. José Orlandis – Geschiedenis van de Katholieke Kerk in de tweede helft van de 20ste
              Eeuw [1998/2011]
34. Dietrich Bonhoeffer – Verzet en overgave [1937]
35. Gerard de Korte & Willem J. Ouweneel – Rome en Reformatie, overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming [2010]
36. Esther Maria Magnis – Mintijteer [2012]
37. Hendrik Marsman – Herinnering aan Holland [1936]
38. Anthony Powell – Een dans op muziek van de tijd [deel 1 tm. 12 – 1951-1975]
39. Groen van Prinsterer – Ongeloof en Revolutie [1847]
40. J.H. Bavinck – En voort wentelen de eeuwen [1952]
41. Wilhelm Schmidt S.V.D. – Der Ursprung der Gottesidee [dl. I – XII – 1912-1954]
42. Hermann Hesse – Narcis en Goldmund [1930]
43. Paul Tournier – Radicale therapie [1946]
44. Henricus Cornelius Rumke – Karakter en aanleg in verband met het ongeloof [1951]
45. William James – Varianten in religieuze beleving [1902]
46. Casper Olevianus & Zacharias Ursinus – Heidelbergse Catechismus [1563]
47. Guido de Brés – De Nederlandse Geloofsbelijdenis [1561]
48. Hans Joachim Storig – Geschiedenis van de filosofie, deel I & deel II [1972]
49. Karl Barth – Die Kirchliche Dogmatik [1932-1968]
50. Hannah Whitall Smith – Het geheim van een gelukkig leven [1875]
51. Corrie Ten Boom/John & Elizabeth Sherril – De Schuilplaats [1971]
52. William Styron – Sophie’s Choice [1982]
53. Billy Graham – Vrede met God [1993]
54. C.S. Lewis – Het probleem van het lijden [1940]
55. Benedictus XIV – Jezus deel I, II & III [2007/2011/2013]
56. Talmoed Bavli, Babylonische Talmoed, vertaling Jacob Nathan de Leeuwe [2007-2011]
57. S. Ph. De Vries Mzn. – Joodse riten en symbolen [1927-1932]
58. Dante – De goddelijke komedie [1306-1321]
59. Louis-  Ferdinand Céline – Reis naar het einde van de nacht [1952]
60. Kees Waaijman – Spiritualiteit [2000]
61. F. Bakker – Gebedsgestalten [1963]
62. Bert Hoorn – Tussen zeggen en doen [1972]
63. Awraham Soetendorp – De adem van kinderen [2002]
64. Else Vlug – Wij hebben het geloof behouden [2000]
65. Simone de Beauvoir – Niemand is onsterfelijk [1962]
66. Corrie Ten Boom – Zwerfster voor God [1976]
67. Nicky Cruz & Jamie Buckingham – Ik zal nooit meer huilen [1969]
68. C.S. Lewis – Narnia [1949-1954]
69. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – Schuld en boete [1866]
70. Vonne van der Meer- Winter in Gloster Huis [2015]
71. Vonne van der Meer – Het smalle pad van de liefde [2013]
72. Vonne van der Meer- Eilandgasten [1999]
73. Marcel Möring – Dis [2006]
74. Marcel Möring – Louteringsberg [2011]
75. Marcel Möring – Eden [2017]
76. Oek de Jong – Pier en oceaan [2012]
77. Aleid Truijens – Geluk kun je alleen schilderen F.B. Hotz – Het leven [2011]
78.   F.B. Hotz - Ernstvuurwerk [1978]
79. Karl Ove Knausgard – Vader  [2010]
80. John Williams – Stoner [1965]
81. Chad Harbach – De kunst van het veldspel [2011]
82. Martin Buber – Ik en Jij [1924]
83. Gn. Werner – Het leven gaat verder [1997]
84. Flavius Josephus – De oude geschiedenis van de Joden [94]
85. Elisabeth Kubler- Ross – Lessen voor levenden [1969]
86. A.M. Rehwinkel – De Zondvloed [1960]
87. William Shakespeare – Romeo & Julia [1591]
88. Charles Dickens – Oliver Twist [1838]
89. Friedrich Schiller – Wilhelm Tell [1804]
90. Evangelischer Erwachsenenkatechismus [1975]
91. Maarten Luther – De brief aan de Galaten [1535]
92. Karl Barth – De brief aan de Romeinen [1919/1922/2008]
93. Wilhelmus Schortinghuis – Het innige Christendom [1740]
94. Wilhelmus á Brakel – Redelijke godsdienst [1700]
95. Abraham Kuyper – Het Calvinisme [1899]
96. Harold S. Kuhsner – Als het kwaad de goede mens treft [1984]
97. Leo Baeck – The Essence of Judaism [1948]
98. W.H. Velema – Op weg naar het einde [2011]
99. Harvey Cox – De stad van de mens [1965]
100. Francis A. Schaeffer – De God die leeft [1968]
101. Donna Tartt – De verborgen geschiedenis [1992]
102. Jan Siebelink – De overkant van de rivier [1990]/ Jan Siebelink – Knielen op een bed violen [2005] [tweeluik].
103. Heinrich Boll – Iers dagboek [1957]
104. Marga Minco – Het bittere kruid [1957]
105. Jonathan Frantzen – Vrijheid [2010]
106. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – De idioot [1869]
107. Abraham Trommius – Nederlandse concordantie op de Bijbel [1637]
108. Watchman Nee – Het normale christelijke leven [1957]
109. E.W. Kenyon – In zijn tegenwoordigheid [1994]
110. Sundar Singh [Sadhoe] – Visions of the Spiritual World [Hij zag de Hemel - 1926]
111. Franz Kafka – Het proces [1925]
112. W.H. Auden – Brieven uit IJsland [1937]
113. C.S. Lewis – Brieven uit de hel [1942]
114. Hendrik Berkhof – Gegronde verwachting [1967]
115. A.J. Heschel – Man is not alone [1951]
116. Boris Pasternak – Dokter Zjivago [1956]
117. John Steinbeck – Aan een onbekende God [1933]
118. Christopher Isherwood – Meneer Norris neemt de trein [1935]
119. Christopher Isherwood – Afscheid van Berlijn [1939]
120. Nikolaj Gogol – Dode zielen [1842]
121. John Steinbeck – De felle gloed [1950]
122. Philip Roth – Het contraleven [1987]
123. Erskine Caldwell – Eén akker voor God [1933]
124. Gilbert Keith Chesterton – Orthodoxie [1907]
125. Oswald Chambers – Geheel voor Hem [1935]
126. Reuben Archer Torrey – De Heilig Geest [ 1856-1928]
127. Johannes van het Kruis – Het donker is mij licht genoeg [1582-1584]
128. Jan van Ruusbroec – Van den Seven sloten [1346]
129. Meester Eckhart – Opus Tripartitum [1290-1325]
130. Jean Paul Sartre – De teerling is geworpen [1947]
131. Simone de Beauvoir – Herinneringen aan een welopgevoed meisje [1958]
132. Martin Buber – Chassidische vertellingen [1949]
133. Annie Proulx – Schorshuiden [2016]
134. Cees Noteboom – De omweg naar Santiago [1992]
135. Pascal Mercier – Nachttrein naar Lissabon [2006]
136. Hella Haasse – Heren van de thee [1992]
137. Stefan Hertmans – Oorlog en terpentijn [2013]
138. Geert Mak – De eeuw van mijn vader [1999]
139. Jan de Hartog – Hollands Glorie [1940]
140. Anthony van Kampen – Zee zonder genade [1949]
141. Koos van Zomeren – De bewoonde wereld [1998]
142. C.S. Lewis – Onversneden christendom [1952]
143. Emanuel Kant – Kritiek van de zuivere rede [1781]
144. Martin Heidegger – Zijn en tijd [1927]
145. Karl Marx – Het kapitaal [1867]
146. Koran, Nederlandse vertaling Fred Leemhuis [1989], Vertaling J.H. Kramers [1962]
147. Nikolajewitsj Tolstoj – Oorlog en vrede [1863 - 1869]
148. Fjodor Michajlowitsj Dostojevski – De gebroeders Karamazov [1880]
149. Multatuli – Max Havelaar [1860]
150. Martin Buber – Gog en Magog [1981]
151. Jan Foudraine – Wie is van hout [1971]
152. Gustavo Gutiérrez – Theologie van de bevrijding [1974]
153. Jan Siebelink – Laatste schooldag [1994]
154. Nikolajewitsj Tolstoj – Anna Karenina [1874 – 1876]
155. A. den Doolaard – De herberg met het hoefijzer [1933]
156. Frans Kellendonk – Mystiek lichaam [1986]
157. J.J. Voskuil – Het bureau [1996]
158. Bernlef – Buiten is het maandag [2003]
159. Els Florijn – Het meisje dat verdween [2010]
160. George Orwell – 1984 [1949]
161. Gerbrand Bakker – Boven is het stil [2006]
162. George Orwell – The Road To Wigan Pier [1937]
163. Hermann Hesse – Siddhartha [1922]
164. Eli Stanley Jones – The Christ of the Indian road [1925]
165. Willem Jan Otten – Specht en zoon [2004]
166. Erskine Caldwell – Tobacco Road [1953]
167. F.J. Pop – Bijbelse woorden en hun geheim [1964]
168. Bhagavad Gita, zoals ze is [2003]
169. C.S. Lewis – Gedachten over de Psalmen [1958]
170. Roemi – Masnawi, vertaling Abdulwahid van Bommel [1258-1273]
171. Kader Abdolah – Huis van de moskee [2005]
172. J.J. Voskuil – De moeder van Nicoline [1999]
173. Bernlef – Hersenschimmen [1984]
174. Jack Kerouac – On The Road [1957]
175. James Joyce – Ullysses [1922]
176. T.S. Eliot – The Waste Land [1922]
177. Willem Frederik Hermans – Nooit méér slapen [1966]
178. Harry Mulisch – De ontdekking van de hemel [1922]
179. Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek [1973]
180. Cees Nooteboom – Allerzielen [1998]
181. J.R.R. Tolkien – In de ban van de ring [1955]
182. Johann Wolfgang von Goethe – Het lijden van de jongen Werthers [1774]
183. Godfried Bomans – Een halve eeuw Trappistenleven [1950]
184. Gerard Reve – De avonden [1947]
185. Aldous Huxley – Brave New World [1932]
186. Herman Melville – Moby Dick [1851]
187. Louis Couperus – Eline Vere [1889]
188. F. Bordewijk – Bint [1934]
189. Hugo Claus – Het verdriet van België [1983]
190. Hubert Lampo – De komst van Joachim Stiller [1960]
191. Louis Paul Boon – De Kapellekensbaan [1953]
192. Günter Grass – De bliktrommel [1959]
193. Aristoteles- De ziel, de anima [384-322 v. Chr.]
194. Rainer Maria Rilke – Het getijdenboek [1899-1903]
195. Umberto Eco – De begraafplaats van Praag [2011]
196. Anne de Vries – Reis door de nacht, deel I tm. IV [1951]
197. Willem van Madoc – Van den vos Reynaerde [1260]
198. Hendrik Marsman – Tempel en Kruis [1940]
199. Hotze de Roos – De schippers van de Kameleon [1949]
200. Jan Terlouw – Oorlogswinter [1972]
201. J.R.R. Tolkien – De Hobbit [1937]
202. Joris Lyendijk – Het zijn net mensen [2006]
203. Arnon Grunberg – Tirza [2006]
204. J. Verkuyl – Zijn alle godsdiensten gelijk? [1973]
205. Catherine Clément – De reis van Theo [1998]
206. Chaim Potok – Uitverkoren [1967]
207. Agnes Amelink – De gereformeerden [2001]
208. Emily Bronté – Wuthering Heights [1847]
209. Cervantes – Don Quichot dl. I & II [1605 – 1614]
210. Johan Huizinga – Herfsttij der Middeleeuwen [1919]
211. Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij [2011]
212. Willem Barnard – Stille Omgang [1992]
213. A. Th. Van Deursen – Bavianen en slijkgeuzen [1974]
214. Alfred Doblin – Berlin Alexanderplatz [1929]
215. A. Th. Van Deursen – Mensen van klein vermogen [1991]
216. Miguel de Unamuno – Poesias [1907]
217. Soren Kierkegaard – Vrees en beven [1843]
218. A. Th. Van Deursen – De last van veel geluk [2004]
219. Kornelis Heiko Miskotte – Edda en Thora [1939]
220. Herman Ungar – De klas [1927]
221. Godfried Bomans – Pieter Bas, memoires of gedenkschriften van Mr. P. Bas [1936]
222. Oek de Jong – Opwaaiende zomerjurken [1979]
223. Godfried Bomans – Erik en het klein insectenboek [1941]
224. Kornelis Heiko Miskotte – Als de goden zwijgen [1956]
225. Klaas Dijk – Korte Dogmatiek [1970]
226. Hendrik Berkhof – Christelijk geloof [1973/2007]
227. G. van den Brink & C. van der Kooi – Christelijke Dogmatiek [2012]
228. O. Noordmans – Gestalte en Geest  [1955]
229. Philippus Melanchthon – Lof op het schoolleven [1536]
230. O. Noordmans – Herschepping [1934]
231. Joseph Charles Philpot – Door Baca’s vallei [1893]
232. Wislawa  Szymborska – Einde en begin [1993]
233. Ingrid Jonker – Ik herhaal  je [1964]
234. Jon Krakauer – Into The Wild [1996]
235. Henry David Thoreau – Walden, or life in the Woods [1854]
236. Sigmund Freud – Das Unbehagen in der Kultur [1930]
237. Jac. P. Thijsse -  Het Vogeljaar [1903]
238. Teresia van Avila – Innerlijke burcht [1577]
239. Jac. P. Thijsse – Verkade Albums [1904]
240. Thomas More – Utopia [1516]
241. Alexander Solzjenitsyn – Goelag Archipel [1973]
242. Frits van der Meer – Paasmorgen [1959]
243. Isaac Bashevis Singer – De slaaf [1962]
244. M. Vasalis – Parken en woestijnen [1940]
245. Piet Schoonenberg – De Geest, het Woord en de Zoon [1991]
246. Edward Schillebeeckx – Jezus het verhaal van een levende [1974]
247. M. Vasalis – De vogel Phoenix [1947]
248. Hadewijch – Visioenen [1240]
249. Beatrijs van Nazareth – Zeven manieren van minnen [1230]
250. M. Vasalis – Vergezichten en gezichten [1954]
251. Mark Twain – De lotgevallen van Huckleberry Finn [1884]
252. John Barrow – Muiterij op de Bounty [1805]
253. Charles Nordhoff & James Norman Hall – De muiterij op de Bounty [1932]
254. Chrétien de Troyes – Perceval, of het verhaal van de Graal [1150]
255. Marion Bradley – Nevelen van Avalon [1982]
256. Isaac Bashevis Singer – De boeteling [1973]
257. Charles Haddon Spurgeon – Morning and Evening, daily readings [1834-1892]
258. Paulo Coelho – De Alchemist [1988]
259. Cornelis Verhoeven – Inleiding tot de verwondering [1967]
260. James Redfield – De Celestijnse belofte [1994]
261. Tom Rob Smith – Kind 44 [2008]
262. Nicholas Evans – De paardenfluisteraar [1995]
263. Theun de Vries – Het meisje met het rode haar [1956]
264. William Huntington – De luisterende steenuil en de zingende nachtegaal [1799]
265. Thomas Boston – De Viervoudige staat [1711]
266. Philippe Claudel – Het verslag van Brodeck [2007]
267. Hans Werner Richter – Gij zult niet doden [1956]
268. Harriet Beecher-Stowe – De negerhut van oom Tom [1852]
269. William Huntington – God the Guardian of the Poor and the Bank of Faith [1785]
270. Arthur Conan Doyle – De avonturen van Sherlock Holmes [1892]
271. Benoite Groult – Zout op mijn huid [1988]
272. E. du Perron – Het land van herkomst [1935]
273. Jacob van Lennep – Nederland in den goeden ouden tijd [1942]
274. F. Bordewijk – Karakter [1938]
275. Jean Hegland – Het woud der belofte [1996]
276. Carol Shields – De stenen dagboeken [1993]
277. Maryse Condé – Tituba [1986]
278. Hector Malot – Alleen op de wereld [1878]
279. Daniel Defoe  – Robinson Crusoe [1719]
280. Tom Rob Smith – Kolyma [2009]
281. Ernest Claes – De oude klok [1947]
282. Johannes Barueth – Jacobs Doodbedde [1747]
283. Abraham Hellenbroek – Voorbeeld der Goddelijke waarheden [1706]
284. Willem Teellinck – Soliloquium [1671]
285. John Knox – The Treatise of God’s eternal Predestination [1560]
286. Henry Balnaves – The Confession of Faith [1548]
287. Johannes Verschuir – Waarheid in het binnenste [1737]
288. De Gaon van Wilna - Gra-[Ari] Versie van de Sefer Jetsirah [1720-1797]
289. Isaac ben Solomon Luria – Ari Versie van de Sefer Jetsirah [1534-1572]
290. Victor Hugo – Les Misérables [1862]
291. Y. Buxbaum – The light and fire of the Baal Shem Tov [2005]
292. John van Eck – Een tuin in het heelal [1996]
293. Kahlil Gibran – De profeet [1923]
294. Elie Wiesel -  The Testament [1981]
295. L. Kushner – Langs de Jakobsladder [2002]
296. Emmanuel Levinas – Totaliteit en oneindig [1961]
297. Franz Rosenzweig – De ster der verlossing [1954]
298. Lewis Carrol – Alice in wonderland [1865]
299. C.S. Lewis – Wonderen [1947]
300. David Flusser – Jezus [1998]
301. Sara Maitland – Stilte als antwoord [2008]
302. W.A. Visser ’t Hooft – Memoires [1971]
303. H. Vos – Inleiding in de ethiek [1968]
304. Simone de Beauvoir – De mandarijnen [1954]
305. A.J. Heschel – The Sabbath, its meaning for modern man [1951]
306. G.C. van Niftrik – Kleine Dogmatiek [1971]
307. G.C. Berkouwer / Dogmatische studiën 1951/1970
308. Louis Berkhof – Systematic Theology [1949]
309. Phil Bosmans – Menslief, ik houd van je [1972]
310. Theo Thijssen – De gelukkige klas [1926]
311. Jacques Presser – De nacht der Girondijnen [1957]
312. James  D.G. Dunn – The new perspective on Paul [1983]
313. Leonhard Huizinga – Adriaan en Olivier [1939]
314. Leonhard Huizinga – Olivier en Adriaan [1940]
315. R.F. Delderfield – Al de dagen van mijn leven [1971]
316. Salman Rushdie – De duivelsverzen [1988]
317. Godfried Bomans – Beminde gelovigen [1970]
318. Edward Schillebeeckx – Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding [1977]
319. Johannes Verkuyl – Credo [1953/1964]
320. J. Sperna Weiland – Antwoord [1975]
321. Jurgen Moltmann – Theologie van de hoop [1964]
322. Gerhard von Rad – Theologie van het Oude Testament [1957]
323. Th. C. Vriezen – Hoofdlijnen der theologie in het Oude Testament [1949/1954/1966]
324. Dorothee Solle & Fulbert Steffensky  – Politiek avondgebed [1968-1972]
325. Gerrit van Leeuwen – Om mens te zijn [1985]
326. Jorg Zink – Neue Zehn Gebote [1995]
327. Heinz Zahrnt – God kan niet sterven [1970]
328. Carl Friedrich von Weizsacker – De tijd dringt [1987]
329. Karel  J. Kraan – Genezing en bevrijding dl. I, De dienst der genezing [1983]
330. Bernard Peyrous – Het leven van Marthe Robin [2006]
331. C.J. de Vogel – Ecclesia Catholica [1945]
332. A.G. Honig Jr. – Meru en Golgotha [1969]
333. Dorothee Solle – De heenreis [1975]
334. Harold S. Kushner – Niets meer te wensen en toch niet gelukkig [1986]
335. M.A. Beek – Aan Babylons stromen [1950]
336. Frans  H. Breukelman – Bijbelse Theologie, deel 1 tm. 4 [1980-1999]
337. Alister McGrath – Johannes Calvijn, een biografie [1994]
338. Abba Eban – Mijn land [1972]
339. Golda Meir – Mijn leven [1975]
340. Lucas Grollenberg – Kleine atlas van de Bijbel [1959]
341. Chaim Potok – Omzwervingen [1978]
342. Jonathan Edwards  - Religious Affections [1742/1743]
343. Chaim Potok – Het boek van het licht [1991]
344. Huib Verweij – Ik ben die ik ben [1968]
345. Isaac Bashevis Singer – Satan in Goray [1935]
346. Isaac Bashevis Singer – De familie Moskat [1950]
347. Gerrit Toornvliet – De duivel onder ons [uit het dagboek van Lucifer – 1951]
348. Oek de Jong – Hokwerda’s Kind [2002]
349. Gerrit Toornvliet – Leven is toch overwinnen [1969]
350. Novalis – Hymnen an die Nacht [1797]
351. E.T.A. Hoffmann – Ritter Gluck [1809]
352. Jean Paul – Hesperus [1795]
353. James Joyce – Finnegans Wake [1924/1939]
354. J.D. Salinger – The Catcher in the Rye [1951]
355. Philip Roth – Portnoy’s  Complaint [1969]
356. John Updike – Rabbit Angstrom, A Tetralogy [1995]
357. Samuel Beckett – Wachten op Godot [1955]
358. Ryszard Kapucinski – De ander [2006]
359. Gabriel Garcia Marquez – Honderd jaar eenzaamheid [1972]
360. John Irving – Zoon van het circus [1994]
361. Eduardo Galeano – Kronieken van het vuur, dl. I,II en III [1986]
362. Werner Keller – De Bijbel heeft toch gelijk [1955]
363. Rex Brico – Taizé, een lente in de kerk [1978]
364. Auke Jelsma – Alsof ik een messias was [2002]
365. Georg Buchner – Dantons Tod [1835]
366. Johannes XXIII – Geestelijk dagboek [1965]
367. A. van de Beek – Lichaam en Geest van Christus [2012]
368. E.P. Meijering – 50 jaar onder theologen [2002]
369. Erik Borgman – Metamorfosen [2006]
370. Wil van den Bercken – Geloven tegen beter weten in [2014]
371. Gilbert Sinoué – De weg naar Isfahan [over Ibn Sina, 11e eeuw – novel – 1989]
372. Desiderius Erasmus – Lof der Zotheid [1511]
373. Wilhelm von Humboldt – Theorie der Bildung [1793]  
374. Robert Louis Stevenson – The Strange Case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [1886]
375. James Fraser – A Treatise on Sanctification [1774]
376. Herman Gorter – Mei [1889]
377. Max Weber – De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme [1904]
378. Arthur Koestler – Nacht in de middag [1940]
379. Ray Bradbury – Fahrenheit 451 [1953]
380. Lucebert - Gedichten 1948-1963 [1965]
381. Graham Greene – The End Of The Affair [1951]
382. Johann Wolfgang Goethe – Wilhelm Meisters leerjaren [1785]
383. Marilynne Robinson – Een huishouden [1980]
384. Alexis de Tocqueville – Over de democratie in Amerika dl. I en dl. II [1835/1840]
385. Simon Vestdijk – Ierse Nachten [1946]
386. Jan Wolkers – Turks Fruit [1969]
387. Jan Cremer – Ik Jan Cremer [1964]
388. Maarten ’t Hart – Het vrome volk [1974]
389. Jan Wolkers – Terug naar Oegstgeest [1965]
390. Rutger Kopland – Onder het vee [1966]
391. Jan Wolkers – Waddenboek [2007]
392. Gerrit Komrij – Over de bergen [1990]
393. Joke van Leeuwen – De onervarenen [2015]
394. Anthony van Kampen – Het land dat God vergat [1967]
395. Adriaan van der Veen – Onvoltooid verleden [1985]
396. Alexander Comrie – Het A.B.C. des geloofs [1739]
397. Jules Verne – De reis om de wereld in tachtig dagen [1872/1874]
398. Willem van der Graft – Mythologische Gedichten, oud, nieuw en herzien [1997]
399. J.K. van Eerbeek – Beumer & Co [1937]
400. Teresia van Avila – Hooglied [1566]
401. J.K. van Eerbeek – Gesloten grenzen [1935]
402. Rutger Kopland – Alles op de fiets [1969]
403. Teresia van Lisieux – Het verhaal van een ziel [1895]
404. Rutger Kopland – Toen ik dit zag [2008]
405. Adolf von Harnack – Das Wezen des Christentums [1913]
406. J.H. Walgrave – De wijsbegeerte van Ortega y Gasset [1957]
407. Lou de Jong – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog dl. I - 14 [1969]  
408. Johannes de Heer – Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomst [1907]
409. M.A. Alt – Zangbundel  Glorieklokken [1923]
410. Josien Laurier – Een hemels meisje [1993]    
411. John Maynard Keynes – Economic Possibilities For Our Grandchildren [1930]
412. William Faulkner – Absalom, Absalom! [1936]
413. Jan Romein – De lage landen bij de zee; een geschiedenis van het NL volk [1934]
414. Abraham Joshua Heschel – De mens is niet alleen [1951]
415. Jan Romein – Op het breukvlak van twee eeuwen, rond 1900 [1967]
416. J.J. Voskuil – Terloops, voettochten 1957-1973 [2004]
417. Teresia van Avila – De weg van volmaaktheid [1583]
418. Bernard van Clairveaux – Honing uit de rots [1150]
419. Hildegard von Bingen – Boek van de verdiensten van het leven [1150-1163]
420. Ignatius van Loyola [Geestelijke oefeningen [1544]
421. M.A. Alt – In het volle licht  
422. Valentyn – Beschrijving van Oost-Indien [1724]
423. A.V.S. - Meditatiën op het lijden [1706]
424. Jan van Gijs – Op zoek naar waarachtig geluk [1956]
425. J.E. van den Brink – De Bergrede [1988]
426. Jan van Gijs – Pinksteren is geen luxe [1965]
427. John Steinbeck – Travels with Charley [1962]
428. Reizen zonder John : Op zoek naar Amerika -  Geert Mak [2012]
429. Julian Barnes – Als het voorbij is [2011]
430. Jan van Gijs – Het feest gaat door [1962]
431. Matthew Henry – Bijbelverklaring [1704-1714]
432. Jan van Gijs - George Muller, een leven vol wonderen [1965]
433. Johan Lucasse – Licht in een duistere plaats [1968]
434. Alexandre Dumas – De graaf van Monte Cristo [1844]
435. Willem de Mérode – Geestelijke liederen [1948]
436. C.G. Jung – Psychologische typen [1921]
437. Leif Enger – Vrede als een rivier [2001]
438. H. Veldkamp – De boer van Thekoa, over Amos [1920]
439. Martien Niemöller & Helmut Gollwitzer – Christus unsere Hoffnung [1954]
440. Bettine Siertsema – Aartsmoeders [red. - 1994]
441. Jan Hendrik van den Berg – Metabletica [1956]
442. Carlos Ruiz Zafón – De schaduw van de wind [2001]
443. Kaj Munk – In Gods Waagschaal [1949]
444. Annejet van der Zijl – Sonny Boy [2004]
445. Justus Vermeer – Oefeningen [1746]
446. Michael John Denton - Evolution. [Still] A Theory in crisis [1985/2016]
447. Markies de Sade – De 120 dagen van Sodom [1785]
448. Robert Louis Stevenson – Schateiland [1883]
449. Pablo Neruda – Canto General [1950]
450. Robert Louis Stevenson – Songs of Travel and Other verses [1895]
451. Allard Schroder – De Hydrograaf [2002]
452. Inge Lievaart – Toen werd het morgen in de nacht [bloemlezing Pasen 2005]
453. Nel Benschop – Gouddraad uit vlas [1967]
454. Floris B. Bakels – Nacht und Nebel [1977]
455. J.K. Rowling – Harry Potter dl. I tm. VIII [1997-2016]
456. A. & H. Algra – Dispereert niet, 20 eeuwen historie van de Nederlanden [1946-1983]
457. Charles Taylor – Bronnen van het zelf [1989]
458. Peter Sloterdijk – Woede en tijd [2006]
459. Leonardo Boff – Onze Vader [1984]
460. C. Graafland – Van Calvijn tot Comrie [1992]
461. G.J. Heering – De zondeval van het christendom [1928]
462. E.J. Bleker & J.M. Hasselaar – Wegen en kruispunten in de dogmatiek [1978]
463. Benedictus XVI/ Joseph Ratzinger – Heeft het zin christen te zijn? [1965]  
464. C.J. den Heyer – Ruim geloven [2000]
465. Charles Taylor – Een seculiere tijd [2008]
466. Nel Benschop – Een boom in de wind [1970]
467. W. Verboom – Het bevindelijke nest [2002]
468. H. Natzijl & H.J. van Dijk – Zoete banden die mij binden [1995]
469. Wulfurt Floor – Uit het zaaivat, Bijbels dagboek [1995]
470. John Howard Yoder – De politiek van het kruis [1972]
471. Michael Pollan – Mijn tweede natuur [1991]
472. Ben Wentsel – Dogmatiek [1981-1998]
473. John Hayward – Het Heyligdom der benauwde Ziele [1633]
474. Willem de Mérode – Kaleidoscoop [1938]
475. Nel Benschop – Een vlinder van God [1973]
476. Antoon Coolen – Dorp aan de rivier [1934]
477. Peter Sloterdijk – Weltinnenraum des Kapitals [2005]
478. Frédéric Lenoir – God [2011]
479. Jan Bluyssen – Gebroken wit, vrijmoedige herinneringen 1995
480. Rob Mutsaerts – Gewoon over geloof [2014]
481. Toon Kortooms – Beekman en Beekman [1949]
482. Oswald Spengler - De ondergang van het Avondland [1918-1922]
483. Toon Kortooms – Help! De dokter verzuipt [1968]
484. Nicolaas Matsier – Gesloten huis [1994]
485. Henk Stoorvogel – De trein van 10:11 [2011]
486. Heinrich Mann – De Onderdaan [1913]
487. Selva Almada – Het onweer [2012]
488. Jesús Carrasco – De vlucht [2013]
489. Leif Enger – De schrijver, de rover en de jager [2008]
490. John Flanagan – De Grijze Jager [boek 1 tm. 12 – 2004 - 2013  ]
491. Gert-Jan Segers – Twee broers en een meisje met geel haar [2001]
492. Peter Sloterdijk – Kritiek van de cynische rede [1983]
493. Gabrielle Zevin – De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar [2014]
494. Sylvia Plath – Ariel [1962]
495. Terry Hayes – Ik ben pelgrim [2012]
496. James Joyce – Dubliners [1914]
497. Karin Quint – Het Engeland van Jane Austen [2014]
498. Melissa Harrison – Rain, four walks in English Weather [2016]
499. Bill Bryson – De weg naar Little Dribbeling [2015]
500. Christophe Vekeman – Johnny Paycheck [2016]Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties