Nieuw.us | Vluchtelingenopvang in Helmond?

Counter

Vluchtelingenopvang in Helmond?
Tue. 22/09/15 — Lodewijk Den Breejen

Datum: 16 september 2015

Geacht college van B & W en Gemeenteraad van Helmond

De huidige vluchtelingenproblematiek raakt ons allemaal. Op steeds meer plaatsen in het land ontstaan er initiatieven of zijn reeds in uitvoering. Helmond is een sociale en open stad waar niemand wordt uitgesloten. Helmond is ook centrumstad van de Peel en heeft daarmee een voorbeeldfunctie. Tot op heden hebben wij geen informatie of signalen gekregen vanuit de Helmondse politiek dat u deze handschoen oppakt. Het is te weinig om dit over te laten aan de Metropoolregio Eindhoven [MRE]. Er is immers op de kortst mogelijke termijn opvang en ondersteuning nodig in deze crisissituatie. Helmond als 2e stad van Zuid-Oost Brabant moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een aandeel leveren in de opvang van de vele vluchtelingen. Zoals andere steden al doen.

De gemeente Helmond heeft de goede toon al te pakken met de financiering van Vluchteling als Naaste, actief m.b.t. uitgeprocedeerde illegalen. Maar dat is niet genoeg nu de menselijke waardigheid in het geding is. Helmond kan genoeg doen als men wil, en waarom zou men niet willen? Samen met de woningcorporaties kan men forse stappen zetten. Wij denken daarbij concreet aan leegstaande gebouwen zoals het voormalige belastinggebouw en het toenmalige Gak gebouw.
Deze geschikte locaties staan al jaren leeg en zijn met beperkte investeringen geschikt te maken als locaties voor tijdelijke opvang en daarna geschikt voor een andere functie zoals studentenhuis.

Verder willen wij er op wijzen dat veel inwoners zich hier ook belangeloos voor willen  inzetten.

Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat onder uw regiefunctie andere maatschappelijke partijen zoals Woonpartners en andere woningcorporaties; stichting Vluchteling als Naaste; de Helmondse kerken [RKK,PKN, Evangelische gemeenten in Helmond], SMO en anderen graag mee willen werken aan realisering van de [tijdelijke] opvang van vluchtelingen.

Wij denken bij u een welwillende oor aan te treffen en vragen u daarom positief te reageren op deze oproep tot daadwerkelijke hulp aan deze mensen in nood.
Om bij te dragen aan [tijdelijke] oplossingen om daarmee schrijnende situaties in kampen en aan landsgrenzen, stations e.d. te verminderen en daarmee indirect bij te dragen aan bestrijding van mensonterende smokkelpraktijken.

Hopende op een snelle reactie/actie, tekenen wij met de meeste hoogachting namens de ChristenUnie Helmond
.
Lodewijk den Breejen
Glanzerhof 33
5709GG Helmond
0492840669
0638531296
l.denbreejen@bbhmail.nl
Log in om een reactie te plaatsen.
Tue. 22/09/15 — Lodewijk Den Breejen
Reactie gemeente Helmond: doorgestuurd naar Raadsgriffie en voor 28 oktober mogen we antwoord verwachten.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties