Nieuw.us | Top 50 fictie/non-fictie juli 2012

Counter

Top 50 fictie/non-fictie juli 2012
Sat. 30/06/12 — Lodewijk Den Breejen
1.    [-]Nieuw boek van ChristenUnie politicus Joël Voordewind
8 mei 2012. Op het ChristenUnie-congres (12 mei) wordt het nieuwe boek van Joël Voordewind gepresenteerd: Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd.
Over het boek:
De begrafenis van een Braziliaans straatkind tekent de start van dit boek. Het eindigt met een visie hoe het anders kan in Nederland en in de wereld. Joëls voortdurende pogingen om een stem te zijn van de stemlozen, beperken zich niet tot het Binnenhof.

Ben ik nou gek? biedt een blik op zijn worsteling en gedreven inzet voor onder andere jongeren, asielbeleid, de ontwikkelingshulp, geloofsvervolgden en vluchtelingen.

'Elke drie seconden sterft een kind van de honger, terwijl in het Westen mensen aan overgewicht lijden. We zijn tegen mensenhandel en uitbuiting van vrouwen, maar vinden prostitutie iets wat er nu eenmaal is en altijd zal zijn. We vinden dat er bezuinigd moet worden, maar bonussen en topinkomens heten nog altijd onmisbaar te zijn. Ben ik nou gek?'
– Joël Voordewind

Joël Voordewind (1965) is lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie sinds 2006. Hij was voorheen werkzaam voor de PvdA en voor de hulporganisaties Dorcas en Amnesty International. Eerder werkte hij in Irak en Brazilië. Hij studeerde politicologie aan de VU (Internationale Betrekkingen). Joël is getrouwd en vader van twee kinderen.

Boekgegevens:
Ben ik nou gek?
Idealen in crisistijd
Voorwoord door Jan Pronk
Joël Voordewind
ISBN 978-90-6353-625-1
Paperback, 264 blz.

Na zes jaar Kamerlidmaatschap ging Joël Voordewind (ChristenUnie) het zich steeds vaker afvragen: ben ik nou gek? In zijn gelijknamige boek dat morgen verschijnt, schrijft hij over de selectieve verontwaardiging die hij in zijn Kamerwerk tegenkomt en hoe hij daar als christelijk politicus mee omgaat. "We zijn tegen het doodknuppelen van zeehondenbaby's, maar laten wel toe dat 30.000 ongeboren kinderen geaborteerd worden. Dan vraag ik me af: ben ik nou gek?"

U beschrijft wat u de afgelopen jaren als Kamerlid heeft gedaan; is uw boek bedoeld als een soort verantwoording?
"Het geeft weer wat ik in de afgelopen zes jaar gedaan heb, maar ik hoop dat het vooral - zoals de titel, 'Ben ik nou gek?' al zegt - de verontwaardiging weergeeft over het onrecht dat er op de wereld is. Dat het mensen aanzet tot beweging. Ook is het boek een zoektocht: hoe vertaal je idealen - in mijn geval de Bijbel - naar de harde praktijk, naar de actualiteit. Of dat nou gaat om een rechtvaardige oorlog, het lot van vreemdelingen, kinderarbeid of ontwikkelingssamenwerking. Steeds weer heb je het dilemma tussen de zelfbeschikking van de mens en de mens in nood, bijvoorbeeld bij verslavingen en prostitutie. Als je aan een verslaafde vraagt wat hij wil, zegt hij: geef mij die drugs maar."

U wil dat de overheid in dit soort gevallen meer verantwoordelijkheid overneemt?
"Ik denk dat dat een betrokkenheid zou weergeven in plaats van een apathie, een onverschilligheid. Kijk, je kunt bij heel veel onderwerpen denken: dat moeten mensen zelf weten. Zoals bij die 1500 'geslaagde' zelfdodingen per jaar. Je kunt zeggen: dat is de zelfbeschikking van een mens, daar gaan anderen niet over. Maar als je je verdiept in de nood daarachter en de slechte hulpverlening... In geval van 'mislukte' zelfmoordpogingen, lapt de EHBO ze op en stuurt ze huiswaarts. Is dat nou omzien naar elkaar?"

Is uw zienswijze typisch voor een christelijke partij?
"We hebben er geen monopolie op, maar het is wel een duidelijke kern van het evangelie. Wij gaan ervan uit dat er altijd hoop is. En dus sluiten we onze ogen niet voor dingen die mensen zelf willen, zoals zelfdoding. Bij prostitutie heeft het jaren geduurd voor bij de PvdA het besef kwam dat de wereld erachter zo van verkeerde intenties doorspekt is, dat we dat eigenlijk niet moeten toestaan. Sommigen zeggen: prostitutie is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar dat vind ik een slecht argument. Criminaliteit is er ook altijd geweest, maar leggen we ons daarbij neer?"

In het Voorjaarsakkoord over de financiën, werkt u samen met partijen als D66 en VVD, die meer uitgaan van de zelfbeschikking van de mens. Ziet u het zitten om na de verkiezingen in september met hen in een regering te stappen?
"Persoonlijk denk ik dat het lastig zal worden. Vooral met een partij als D66, waarvan we op immaterieel vlak een opponent zijn. Zeker op het gebied van euthanasie, abortus, zondagsrust, vrijheid van onderwijs en prostitutie is niet gezegd dat wij in zee zullen gaan met de Kunduz-coalitie. Ik vind dat de vrijheid van de één ophoudt waar hij de vrijheid van de ander wil ontnemen."

Wiens recht ontneem je bij euthanasie?
"Het recht op leven. Sociale druk kan ertoe leiden dat mensen zeggen: ik ben klaar met leven. Veel mensen voelen zich overbodig of tot last voor hun familie of zorginstelling. Ze hebben het gevoel dat ze er niet meer mogen zijn. Natuurlijk kun je in een proces zitten van ongeneeslijk ziek zijn, van aftakeling en lijden. Maar ook bij lijden kun je verlichting krijgen."

In het voorwoord van uw boek schrijft PvdA-prominent Jan Pronk dat beginselpartijen ten opzichte van programmapartijen gehandicapt zijn. Ze worden steeds meer gekwalifieerd als ouderwets terwijl programmapartijen zich pragmatisch opstellen.
"Het klopt dat beginselpartijen moeten herbronnen en dat het een uitdaging is om daarmee om te gaan. Desondanks vind ik het belangrijk om bij een beginselpartij te horen. Pronk neemt overigens uiteindelijk stelling tegen programmapartijen omdat zij zich geamputeerd hebben van het verleden. Deze partijen, zoals D66, gaan uit van het nu en kijken naar de toekomst. Voor de PvdA - waar ik drie jaar fractiemedewerker ben geweest - is het hoogste goed de wil van het volk. Als morgen iemand een meervoudige moord pleegt en je houdt een enquête, dan zeggen mensen: voer de doodstraf maar weer in. Ik vind het een verrijking als je teruggaat naar grondprincipes, de Bijbel in ons geval, dat geeft je meer ankers. Vooral in tijden van economische crisis."

Hoe helpt de Bijbel u daarbij?
"Je kunt je laten leiden door het huishoudboekje, maar er is meer dan alleen het huishoudboekje op orde hebben. De VVD had één eis en dat was die drie procent. Dat vind ik een heel armetierige manier van een visie op de overheid hebben en het is jammer dat het CDA daar in mee is gegaan. Ook voor ons moet het huishoudboekje op orde zijn, maar we moeten ook hervormen en de oorzaken van de economische crisis - de morele crisis van kortetermijn-winstbejag, bonussencultuur, graaicultuur - aanpakken. Het is raar dat een iemand die tijdelijk CEO is een bonus krijgt van miljoenen terwijl die man die met hart en ziel daar twintig jaar werkt, zijn baan verliest. De overheid moet ook oog blijven houden voor de nood in de samenleving."

Aldus dagblad Trouw

2. [1] Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij

3. [2] Arie Slob – Altijd in beweging
Een uitgave van uitgeverij Ark Media te Amsterdam. Zie de recensie in het Reformatorisch Dagblad d.d. 18.11.2011. Staat ook op Nieuw.us bij politiek: ChristenUnie.

4. [13] Liebje Hoekendijk – Evangelische roepingen, en wat er van over bleef,
Uitgeverij Ekklesia
Mooie levensbeschouwelijke verhalen over het leven van de familie Karel en Liesbeth Hoekendijk. Karel, Liesbeth, Frans en Ben Hoekendijk hebben het geloof in ups en downs behouden. Bij anderen wordt het in het midden gelaten. Voor Liebje blijft enkel de liefde over, los van Jezus, wel dankbaarheid voor de genoten opvoeding.

5. [-] De [tiende] Dag van de Poëzie, diverse auteurs, Stichting Poëziefestival Landgraaf
Nieuwe gedichten van Robert Anker; Ienne Biemans; Wim Brands; Elma van Haren; Maria Barnas; Thomas Blondeau; Eva Gerlach; Marjolijn van Heemstra; Sasja Janssen; Tjitske Jansen; Johanna Kruit; Wiel Kusters; Sjoerd Kuyper; Ruth Lasters; Ted van Lieshout; Ruth Lasters; Lieke Marsman; Maarten Moll; Erik van Os en Rian Visser.
Een drietal gedichten spraken mij bijzonder aan.
Wim Brands: In het bos buigen de herten/met hun ogen die nooit/vermoeid zijn, hun buitenaardse/tanden die die gras scheuren, hun zachte monden waaruit/aarde terugvalt. In het bos komen de herten/overeind/om in de de verte te staren, de ogen neer te slaan, om weer uit naamwoorden te/bestaan die genade schenken. WielKusters: In memoriam fratris: Het leven heeft zich met de dood verstaan, toen het als eeuwigheid niet kon beginnen. Op iedere mesthoop kraait een andere haan/en door geen water gaan dezelfde vinnen. Ik zag mijn broer zich hijsen aan de maan/en aan drie korte ademloze zinnen./de nieuwste laatste voor hij ophield te bestaan. Het eeuwige aannam en de tijd liet winnen. Sjoerd Kuyper, Zo,n dag: Een dag waarop de liefde lustig bloeide, vol regen eerst en daarna zonneschijn. Zo,n dag waarop mijn hart voortdurend jubelt/hoe mooi het is om jij en ik te zijn. De kinderen waren hier, en ook de kleine. Die heel de wereld nieuw maakt, ongezien. Kon ik maar altijd leven in september, maar da’s waarschijnlijk meer dan ik verdien. Oktober komt, november en december. Kastanjes, houtvuur, storm, het laatste feest, waarop wij samen vieren dat het mooi was/om jij en ik en ik en jij te zijn geweest.

6. [4] Arno Geiger – De oude koning in zijn rijk
De vader van de schrijver lijdt aan alzheimer. Het boek is een eerbetoon aan de vader, en aan de familie.

7. [5] Jos Palm – Moederkerk, de ondergang van Rooms Nederland.
Alles ingebed in de levensgeschiedenis van Greetje Palm- Welsing [1916-2006]
Uitgeverij Contact , 269 blz. € 19,95

8. [-] Romke van de Kaa – Verwildering , laat de plant het werk doen, uitgeverij Contact, 24,95 euro
In een verwilderde tuin gaan planten hun eigen weg, al dan niet onder begeleiding van ons. Dat levert natuurlijke tuinen op die weinig onderhoud vergen, hoe groot of klein de tuin ook is. Een aanpak die uitermate goed past bij onze huidige levensstijl, waarin er nauwelijks tijd is voor arbeidsintensief tuinieren.

9. [-] E. de Bruijn – Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacobus Revius [1586-1658], uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer, ISBN 9789023926207, 34,90 euro
Een prachtige dissertatie over deze beeldbepalende figuur van Nederlandse reformatie.

10. [-] Arnaldur Indridason – Verdwijnpunt, uitgeverij Q Amsterdam, 19,95 euro Dit boek is al uigeroepen in de media tot de literaire thriller van het jaar! Een echt vakantieboek dus.

11. [-] Julian Barnes – Alsof het voorbij is, uitgeverij Atlas, 158 blz., 18,95 euro.

12. [6] Frank Berendse – Natuur In Nederland
Een uitgave van de KNNV uit 2011.  Een boek met 10 landschappen, niet kompleet, wel zeer boeiend. Er staan wandelingen met veel info, kaartjes, aquarellen, foto’s enz.

13. [7] HSV - Bijbel in de Herziene Statenvertaling
Zie voor toelichting de juli editie van Nieuw.us.

14. [8] Marcel Möring – Louteringsberg
Het 2e boek van de trilogie na Dis, nu dit prachtige boek. Over een Joodse man die eigenlijk geen wortels heeft in zijn familie, behalve een dochter en dan uiteindelijk na een half leven de vrouw van zijn leven vindt. Een boek over wat écht de moeite waard is in het leven.

15. [9] Sara Maitland – Stilte als antwoord
Een fascinerende benadering van het fenomeen stilte: analytisch, persoonlijk, eerlijk en onderhoudend. Van het lieflijke Engeland naar het weidse eenzame Schotland. De Nederlandse vertaling is van 2010, in Groot Brittannië kwam dit boek in 2008 uit.

16. [-] Edith Velmans- van Hessen – Het verhaal van Edith, oorlogsdagboek [1997/2012], uitgeverij Podium. Met deze tweede uitgave krijgt dit aangrijpende boek de aandacht die het verdient.

17. [-] M.A. van Willigen – Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk, uitgeverij Jongbloed Heerenveen, 635 blz., 14,95 euro

18. [-] A.M. Alblas [red.] – De legendarische organist Feike Asma, 250 blz., uitgeverij de Banier, 29,90 euro

19. [10] W.J Ouweneel & J. Hoek – Gereformeerden en Evangelischen
Uitgeverij Medema komt met dit boeiende tweegesprek over nieuwe vormen van religiositeit waarbij ook immigrantenkerken en de pinksterbeweging voorbij komt.

20. [11] Marjo Korpel & Johannes de Moor – De zwijgende God
Zwijgen is niet Gods sterkste eigenschap. De moderne verheerlijking ervan is niet op de Bijbel gebaseerd. God spreekt via mensen. Jan Siebelink: de zwijgende God is zo zuiver en poëtisch geschreven dat God bijna hoorbaar is.

21. [12] G. Segers & M. de Vries – Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen
Christenen moeten met moslims in gesprek. Daar vragen zij om. Dat willen wij ook. Maar hoe?
De islam pretendeert de definitieve, verbeterde versie te zijn van het christelijk geloof, en dit vraagt om een gedegen antwoord. De auteurs bieden daarvoor een aanzet op basis van hun jarenlange omgang met moslims. Zij zijn er allerminst van overtuigd dat we er met de islamitische profeet Mohammed en zijn Koran op vooruitgaan. Integendeel.
Beginnend en eindigend bij Jezus Christus leggen de auteurs, tegen de achtergrond van de islamitische leer, uit wat christenen geloven maar moslims nooit begrepen hebben.

Segers maakt aan de hand van de Tien Geboden duidelijk hoe heilzaam een op Christus georiënteerde ethiek is; De Vries gebruikt de zes geloofspunten van de islam om te laten zien hoe heerlijk de christelijke geloofsleer is. Dit boek is geschreven voor christenen, om hen toe te rusten voor het gesprek met moslims. De auteurs nodigen moslims van harte uit om mee te lezen.

ISBN 9789023920427, 2012, 200 blz., ingenaaid, druk 1, Boekencentrum  € 17,90

22. [-] Corrie ten Boom – Brieven uit de gevangenis , uitgeverij Gideon Hoornaar, ISBN 978905999, 96 blz., 9,95 euro
Het gaat hier om een bloemlezing uit ouder werk dat nu in 2012 opnieuw wordt uitgebracht.

23. [14] A. Th. Van Deursen – In Katwijk is alles anders
Inmiddels een postume uitgave van deze uitnemende historicus.

24. [15] J.J. Voskuil – De buurman
Een roman die pas uitkomt na de dood van de buurman!

25. [16] Korneel de Rynck – De tuin van Tito
Een reis langs de spoorlijn Belgrado [Beograd] – Sarajevo. EPO, Berchem, ISBN 9789491297069, 320 blz., 24,50 euro. Volgens de recensie in Trouw d.d. 19.11.2011 leeft Joegoslavië op een andere manier verder. De Balkan bekeken vanuit een open mind, zonder vooroordelen en vanuit het perspectief van de treinreis.

26. [17] Wanda Reisel – Nacht over Westwoud
Wanneer het dorp Westwoud een moslim beschuldigt van verkrachting en poging tot doodslag, moet Levi, waarnemend huisarts, voor het eerst van zijn leven een daad stellen. Een bijzondere roman uit 2011.

27. [-] John Lanchester – Kapitaal, uitgeverij Prometheus Amsterdam, 512 blz., 19,95 euro

28. [-] Jiri Weil – Leven met de ster, uitgeverij van Gennep Amsterdam, 260 blz. , 18,90 euro

29. [18] Peter Buwalda – Bonita Avenue
Wat als je kinderen zich tegen je keren? Dit is een bijzondere en succesvolle roman uit 2011 en tevens zijn debuut.

30. [19] Henk Driessen e.a. – Meer dan dat … 10 portretten van mensen met schizofrenie.
Deze portretten willen meer bekendheid geven aan mensen die leven met de diagnose schizofrenie, wat een zeer breed begrip is. Dit boek kiest voor 10 interviews in een vast format. Jammer is wel dat je daardoor geen boekfragment, gedicht of tekening ziet. Wat je wel krijgt zijn 10 prachtige en aangrijpende verslagen van mensen die boven gemiddeld creatief zijn. Ze gaan voor het leven, Henk Driessen uit de gemeente Deurne noemt het zelfs een gave.

31. [20] Martin, Jeroen & Hans Koornstra – De schaduw van Jezus
Een boek met een persoonlijk tintje, want in mijn jonge jaren, toen ik in Brussel woonde , gingen wij vaak op zondagmorgen met de tram naar de Volle Evangelie Gemeente van Hans Koornstra. Dat was een feest om mee te beleven in Vilvoorde. Hij schreef dit boek met veertig verhalen over Jezus in het Oude Testament met zijn twee zonen. ISBN 978-90-5811-129-6, € 16,99

32. [21] Mariska Orbán – Blond, brutaal en bidden
Deze eindredacteur van het Katholiek Nieuwsblad neemt geen blad voor de mond. Moderne apologetiek! Bleef bij Pauw & Witteman overeind.

33. [22] Simon Sebag Montefiore – Jeruzalem
De biografie. Uitgeverij Nieuw Amsterdam komt in 2011 met dit prachtige boek over de geschiedenis van een stad. Misschien wel dé stad?!

34. [23] W.H. Velema - Op weg naar het einde
Een prachtig boekje over terugzien, maar vooral verder zien in de avond van het leven.

35. [24] Pieter Steinz – Macbeth heeft echt geleefd, een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden.
Het boek gaat o.a. over Friedrich Schiller n.a.v. de Zwitserse boer uit het toneelstuk Wilhelm Tell. Ook Koning Arthur komt aan bod.

36.[25] Gerben Haitink – Golfslag van de tijd
Een boek wat aandacht heeft voor de nieuwe vormen van religiositeit in Nederland, waarbij ook aandacht voor de immigratiekerken en de Pinksterbeweging. Een boek van uitgeverij Kok voor 19,95 euro. Onlangs in de Nacht van de Theologie uitgeroepen tot boek van het jaar!
37. [28] Cees Nooteboom – Scheepsjournaal, een boek van verre reizen

38. [30] Fik Meyer – De Middellandse Zee
Een prachtig boek van 448 bladzijden waarin de landen en de geschiedenis uitgebreid uit de doeken wordt gedaan en tot haar recht komt.

39 [31] Max Lucado - In de palm van Gods hand
overdenkingen bij de psalmen
In de Psalmen vind je woorden voor mooie en moeilijke dagen; troost, hoop, verwondering en kracht. Geen wonder dat dit Bijbelboek zo geliefd is. Ook Max Lucado schreef er veelvuldig over. Nu zijn zeventig van zijn overdenkingen bij de Psalmen voor het eerst samengevoegd.

ISBN 9789033816192, 2012, 156 blz., gebonden, druk 1, Ark Media  € 14,95

40. [32] H.L. Wesseling – Man die nee zei, Charles de Gaulle [1890-1970]
Charles de Gaulle werd in 2005 gekozen tot `grootste Fransman aller tijden`. Hij wordt tegenwoordig inderdaad door vrijwel alle Fransen van links tot rechts bewonderd en zijn ideeën zijn algemeen aanvaard, maar dat is niet vanzelf gegaan.
Deze eerste Nederlandstalige biografie beschrijft zijn spannende en dramatische leven. De Gaulle kwam uit een conservatief milieu waarin respect voor gezag en traditie vanzelfsprekend was, en opgeleid als beroepsmilitair had hij geleerd te gehoorzamen en bevelen uit te voeren. Toch is hij juist bekend geworden als `de man die nee zei`. Hij zei nee in 1940 toen maarschalk Pétain zei dat Frankrijk de strijd moest staken. Toen in Algerije een opstand was uitgebroken en in Frankrijk een burgeroorlog dreigde, wist De Gaulle de oorlog in Algerije te beëindigen en Frankrijk een nieuwe grondwet te geven.

Later zei hij nee tegen de Franse Europapolitiek en de overheersende rol van de Amerikanen in de NAVO, omdat voor hem de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Frankrijk boven alles gingen. Na de opstand en de bezettingen van mei 1968 was hij vermoeid en teleurgesteld en in 1969, een jaar voor zijn dood, trok hij zich terug uit de politiek. De man die nee zei is rijk aan informatie en analyses, en meeslepend geschreven: boeiend, soms hilarisch en zelfs ontroerend.

Prof. dr. H.L. Wesseling is emeritus hoogleraar algemene geschiedenis in Leiden. Hij is de auteur van een groot aantal succesvolle boeken zoals Vele ideeën over Frankrijk, Europa`s koloniale eeuw en Verdeel en heers, dat in acht talen is vertaald. Zijn laatste boek, A Cape of Asia, verscheen in 2011 bij Leiden University Press. De pers over H.L. Wesseling: `Wesseling heeft een meesterwerk geschreven.` Bart Tromp over Verdeel en heers in Het Parool `Twee unieke levens, twee inzichten in de twintigste eeuw zoals alleen een tophistoricus die kan geven.` Geert Mak over Zoon en vader. Vader en zoon `Henk Wesseling is one of the few historians in the world who writes with authority both on European history and also on the history of the wider world.` Professor Sir Christopher Bayly (University of Cambridge) over A Cape of Asia

ISBN 9789035136601, 2012, 256 blz., ingenaaid, druk 1, Bert Bakker € 24,95

41. [34] Nederlandse vertaling van een stuk van de Talmoed. Uniek, bij mijn weten de enige Nederlandse vertaling.
Het geschenk van Jacob
Babylonische Talmoed; Tractaat Zegenspreuken; Hoofdstuk 1 en 2
Leeuwe, Jacob Nathan
Dit deel bevat hoofdstuk 1 en 2 (van in totaal 9) van het Talmoed-tractaat Berachot, Zegenspreuken. Het is een herziene tweede druk, uitgebreid met o.a. de commentaren van Rasji.

Het geschenk van Jacob> handelt over de zegenspreuken die in het leven van alledag gezegd worden, met name de tijd van het zeggen van het sjema en het achttiengebed.

ISBN 9789490708306, 2011, gebonden, druk 1, Uitgeverij Skandalon € 39,50

42. [38] Guurtje Leguijt - Badwater
Badwater is de tweede grote roman van Guurtje Leguijt over jonge mensen zonder (liefdevolle) ouders.
De jonge Emma staat er alleen voor. Na een onveilige jeugd met haar aan alcohol verslaafde moeder is ze dakloos geweest. Ook nu zijn haar woonomstandigheden op z’n minst opmerkelijk te noemen. Terwijl ze haar werk doet als schoonmaker op de kunstacademie, luistert ze naar de verhalen van docenten en studenten. Een van deze gesprekken is voor haar de aanzet om op zoek te gaan naar haar wortels.
Door een ontmoeting in de buurt waar ze opgroeide, ontdekt ze dat veel dingen anders zijn dan haar moeder haar altijd deed geloven. Alles komt op losse schroeven te staan, ook de herinneringen uit haar jeugd. Kloppen de verhalen over de dood van haar vader? Haar zoektocht geeft haar voor het eerst houvast, alsof ze een nieuw leven binnenstapt en zichzelf pas nu leert kennen. Een indringende roman over een ontworteld meisje op zoek naar de grond onder haar bestaan. ISBN: 9789023993872 , € 18,90

43. [39] Jens Christian Grondahl – Dat weet je niet

44. [41] Marilynne Robinson – Thuis

45. [42] John Bunyan - De Christen- en Christinnereis, herziene druk, aantekeningen R. Maguire

46. [43] Gonqala M. Tavares – Jeruzalem

47. [46] Kristien Hemmerechts – Gitte

48. [47] Vonne van der Meer - De vrouw met de sleutel

49. [49] Maurice Swirc – Altijd Mazzel. Een wereldreis langs Joodse gemeenschappen.

50. [50] Eugenio Corti –Het Rode Paard, een Noord-Italiaanse katholieke familie die ons meesleept in
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties