Nieuw.us | Open brief over respecteren minderheden

Counter

Open brief over respecteren minderheden
Fri. 29/04/11 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp: de erfenis van Banning en Buskes en het gelijk van Bolkenstein

Datum: donderdag 14 april 2011

Geachte mevrouw Ploumen,

Met stijgende verbazing volg ik de ontwikkelingen in de partij die ik zo lang in de gemeenteraad en in commissies heb mogen dienen, namelijk 24 jaar in de gemeenteraad in Helmond, o.a. als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Sinds het aantreden van Wouter Bos en vervolgens, tegen mijn verwachting in, met de opvolging door Job Cohen is de PVDA steeds meer gaan lijken op een kloon van Groen Links en wint de SP als maar meer aan geloofwaardigheid, overigens niet op alle punten! Dat is een ontwikkeling die ik als religieus socialist niet heb voorzien. Zelfs met het grote aantal allochtonen in ons midden gaat u nu notabene de Partij voor de Dieren aan een meerderheid helpen m.b.t. het verbieden van ritueel, koosjer slachten van dieren (alsof onze wijze van verdoven met stroomschoten en een pin in de hersenen schieten zo diervriendelijk is). Als christen hecht ik overigens niet aan koosjer c.q. hallalslachten, de apostel Paulus heeft immers duidelijk in de Bijbel aangegeven dat wij vrij zijn van de wet, maar dat neemt niet weg dat ik veel respect heb voor mijn religieuze broeders van Joodse en Islamitische huize. Binnen de Islamitische leden van uw partij leek het eerst mee te vallen met de kritiek op uw voornemen als PVDA om dit voorstel van de PVDD te steunen, maar inmiddels is hier ook forse kritiek te horen. Voor ons is nu de grens bereikt,het religieus- sociaal gedachtengoed van Banning, Buskes en Ruitenberg is inmiddels helemaal uit de partij verdwenen, in de 2e Kamer weet denk ik bijna niemand meer wie de zojuist vernoemde personen zijn. De PVDA Kamerfractie wordt, zo lijkt het, vooral bemenst door carrièremensen waarvoor principiële zaken enkel nog tellen als ze als uitgangspunt hebben het atheïstische- verlichtingsdenken van de moderne mens, daarbij is geloof en godsdienst een fase die je dient af te stoten als je emancipeert! En dus krijgt Bolkenstein toch gelijk, echter niet de Marokkaanse jongeren zijn de schuldigen, maar de meerderheid van de politieke partijen waaronder zijn eigen VVD en ook de PVDA: gij zult assimileren of vertrekken! Nee zult u zeggen, ze mogen wel blijven, wel maken wij uit welke principes zij mogen hebben! Te beginnen met de joden voorop: aanpassen of je kunt beter vertrekken! Gert Jan Segers van de ChristenUnie twitterde deze week een vraag: ben ik eigenlijk wel genoeg aangepast om in Nederland te mogen blijven?! Eerst de Joden en de orthodoxe Islam aanpakken,dan de Bible Belt aanpakken, denk aan de Reformatorische scholen, Plasterk voorop! Vervolgens gaan we de SGP verbieden, mensen met een boerka opsluiten etc.. etc. De scheiding van kerk en staat had als achtergrond het terugdringen van de invloed van de staat op o. a. benoemingen in de kerk, nu wordt dit omgedraaid en met D66 en Groen Links voorop gebruikt om alles wat religieus is uit te sluiten. Religie hoort niet achter de voordeur maar past bij uitstek in het publieke domein. Als een partij als u niet tot bezinning komt zal het nog zover komen dat de PVDA nog verder in zal zakken, vergelijkbaar met het CDA door gebrek aan levensbeschouwelijke inhoud. De religieuze werkgroep binnen de PVDA leidt al jaren een marginaal bestaan en is verworden tot jaknikkers maar vooral volgzame zwijgers. Als Buskes kon zou hij ze flink de waarheid zeggen:dwarsligger zijn of vertrekken! Het CDA probeert het tij te keren met mevrouw Peetoom, en waar staat u mevrouw Ploumen? Wij zijn benieuwd naar uw overwegingen en die van uw bestuur, van de zittende Tweede Kamerfractie lijkt mij weinig evenwichtigs te verwachten. Een dolende leidsman als Cohen voorop, met enkel jaknikkers uit het Bostijdperk om hem heen. Misschien kan van Dam, samen met mevrouw Duisenberg en van Agt met de Palestijnse vlag in de hand de laatste orthodoxe Jood het land uitdrijven? Of is dit allemaal te snel geconcludeerd? Als onze partij dit voorstel ten finale steunt kondig ik hierbij aan dat wij dan ons lidmaatschap opzeggen, bij zo'n dictatoriale partij die geen genade kent voor minderheden horen wij niet thuis.

Met vriendelijke groeten,

Lodewijk den Breejen
Anne Cathrien Jacobs
Merel Ben Nasr
Sanne den Breejen
Helmond
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties