Nieuw.us | Nieuwsbrief fractie Helmond ChristenUnie

Counter

Nieuwsbrief fractie Helmond ChristenUnie
Sun. 22/09/13 — Lodewijk Den Breejen
No. I - september 2013

Voor: bestuur; gebedshuis, [aspirant] leden; [mogelijke] sympathisanten & media

1. Fractie in oprichting

Inmiddels is er één ledenvergadering in Helmond gehouden en zijn er een aantal gesprekken gevoerd met een aantal leden en één nieuw lid.
Op dit moment kunnen wij melden dat de nog uit te breiden en nog te veranderen lijst er als volgt uitziet. De definitieve lijst zal hopelijk D.V. in december aangeboden worden aan het bestuur voor besluitvorming.
1. Lodewijk den Breejen [Rijpelberg – oud raadslid, leraar en beoogd raadslid]
2. Chris van Heeswijk [Binnenstad – gids - beoogd burgercommissielid]
3. Annemarie Klarenbeek [Rijpelberg - bestuurslid H. Lambertus]
4. Jeroen Charmant [BZOB- Industrieterrein – ondernemer]
5. Martijn Wijns [Rijpelberg - ]
Een eventuele 2e of zelfs 3e zetel is binnen deze voorlopige kopgroep van vijf te realiseren.

2. Ledental
Op dit moment telt de Helmondse afdeling 9 leden, maar er zijn mensen die denken over toetreden.

3. Politieke speerpunten

- Voor sluiting van de ene Helmondse coffeeshop en strenge politie handhaving.
- Welzijn blijft ook in deze tijd van bezuinigingen voor ons een speerpunt, bijvoorbeeld verslaafdenzorg, dagbesteding en nachtopvang moet wat ons betreft weer ingevoerd worden. Daarbij zouden in ieder geval betrokken kunnen worden: SMO; Novadic-Kentron en het Leger des Heils.
- Milieubeleid mag meer aandacht krijgen, vooral aan de oostkant van de stad staat dit onder druk door plannen op en rond natuurgebied Berkendonk [we zijn tegen een voetbalstadion op deze plaats]; we zijn niet voor verbreding van de N279 tussen Ommel en Laarbeek als dit extra geluidsoverlast e.d. oplevert, een tunnel of verdiepte aanleg lijkt de Provincie al afgewezen te hebben. Ook de kap van een stuk van de Brouwhuisseheide , ook wel BZOB-bos genaamd is voor ons niet acceptabel.
- Economie en bedrijvigheid: er moet voldoende ruimte en ondersteuning zijn voor de kleine ondernemer [tot 50 personeelsleden] naast grote bedrijven; de gemeente Helmond moet een herkenbare en aanspreekbare contactpersoon naar voren schuiven of aanstellen en de voorlichting over ontwikkelingen en mogelijkheden op de bedrijventerreinen moet beter uit de verf komen.
- Veiligheid: cameratoezicht e.d. zijn helaas nodig, maar de gemeente moet hier een terughoudend beleid in voeren. Preventieve maatregelen blijven eerste prioriteit houden. De privacy mag ook zeker niet uit het oog verloren worden.
- Stadsbestuur: in deze tijd van crisis en bezuinigingen stellen wij dat burgemeester en wethouders als college van Helmond het goede voorbeeld moeten geven. Gezien alle commotie en ontwikkelingen rond het declaratiegedrag van het huidige college, zonder hier schuldigen te willen aanwijzen, hebben wij besloten dat het goed zou zijn als het declaratiegedrag geheel wordt geschrapt; in het salaris van de bestuurders zit immers al een deel dat bestemd is voor onkosten, het is dus dubbelop.
- Cultuur en sport: zijn het bindmiddel van de samenleving en daarom waardevol; de stedelijke voorzieningen en amateurkunst in de wijken zullen wij bevorderen naast jeugdsubsidie in de sportsector.
- Onderwijs: Helmond heeft een gevarieerd en sterk onderwijs gerealiseerd, het beleid moet er op gericht zijn dit te versterken.

Deze punten zullen naast andere punten t.z.t. in een verkiezingsprogramma neergelegd worden. Daarin zullen wij ook kort uitwerken wat het verschil is tussen VVD en D66 [vrije markt]; Links [overheid] en ChristenUnie [samenleving].

4. Activiteiten

De Weblog Helmond en het Eindhovens Dagblad hebben al aandacht aan ons besteed, en verder hebben we op verzoek van burgers uit Rijpelberg een brief naar het college geschreven over het gebruik van fietspaden door auto’s. De gemeente Helmond heeft telefonisch en schriftelijk in augustus aangegeven dat men de twee fietspaden ter hoogte van de Jan Bungenershof en de Jan van Vlissingenhof weer gaat afsluiten. Burgers hebben ons per mail al bedankt voor de getoonde inzet. De gemeente Helmond heeft dit echter een maand na dato nog niet uitgevoerd.

Lodewijk den Breejen
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties