Nieuw.us | Spreuken

Counter

Spreuken
1.Er is een groot verschil tussen opgeven en loslaten. Jessica Hatchigan
2. Wie kan stil zijn als het modderige water tot rust komt? Wie kan stil blijven tot de tijd om te handelen daar is? Lao Tzu
3. Wees eenzaam, maar met mate. Reinard van der Aa
4. Geluk is als een vlinder die, als je hem achtervolgt, altijd nét buiten bereik is. Maar als je rustig gaat zitten, op je komt zitten. Nathaniel Hawthorne
5. Nasroeddin Hodja is een antiheld. Hij zit altijd omgekeerd op zijn ezel want: “ Dan ben ik er tenminste zeker van dat ik met mijn gezicht in de goede richting zit, want mijn ezel doet altijd het tegenovergestelde van wat ik zeg “. Abdulwahid van Bommel.
6. We ademen, we zitten. Dat is wat we doen, en we zouden het volledig, helemaal en van ganser harte moeten doen. Chogyam Trungpa
7. Ik loop niet tussen de stap die al gezet is en de stap die ik nog moet zetten, en die beiden onbeweeglijk zijn. Nagarjuna
8. Plezier en boosheid verdriet en vreugde hoop en spijt verandering en stabiliteit zwakheid en onbeslist optreden ongeduld en traagheid; al deze zijn tonen uit dezelfde vochtige grond. Zhuangzi
9. Hij die de waarheid kent, gaat dieper dan discussie. Chandogya – Upanisad
10. Geen mens gelooft dat geluk te koop is en toch doen we alsof dat wel zo is. Ayya Khema
11. Langs de weg, waar afval op een hoop geworpen is, daar kan een lotus groeien en zodoende geurig en aangenaam voor de geest zijn. Boeddha
12. Ik zal niet gedood worden. Ik zal niet beroofd worden. Ik zal niet in een cel gezet worden. Ik zal niet gewond worden, noch zal Christus mij in vergetelheid achterlaten. Carmina Gadelica
13. De schepping van duizenden bossen zit in één eikel. Ralph Waldo Emerson
14. De plek om de wereld te verbeteren is allereerst in je eigen hoofd en hart en handen. Robert M. Pirsig
15. Leer ons over de zachte aarde te lopen als verwanten van alles wat leeft. Sioux – gebed
16. De struik zit onder een boom te zingen. Spreuk Ojibwa – indianen
17. Ga niet waar het pad heen zal leiden. Ga in plaats daarvan waar geen pad is en verlaat het oude spoor. Ralph Waldo Emerson
18. De wereld waarnemen is haar veranderen. Immanuel Kant
19. De hele kunst van ons leven is onze eigen maat te vinden; die te leren kennen en waarderen. Eugen Drewermann
20. Niets in de schepping gelijkt zozeer op God als stilte. Meester Eckhart
21. Het kwade weet waar het kwade slaapt. Heike Owosu: spreekwoord uit Nigeria
22. Moge je weg worden vervuld moge hij reiken tot de weg van je zonnevader. Tekst Zuni Indianen
23. In elk menselijk hart schuilt een diep, spiritueel verlangen naar een duurzaam en standvastig geloof, een positief, voldoening schenkend geloof in een toekomstig bestaan. Thomas Wildcat Alford
24. De schepper gaf mij mijn plaats hier. Meninock opperhoofd Yakirna Indianen
25. Zolang een woordonuitgesproken blijft, ben jij de meester ervan; zodra je het uitspreekt, ben je de slaaf ervan. Ibn Gabirol
26. Over de heilige Maurus wordt verteld dat de heidenen hem in kokend water stopten en hij toen klaagde dat het bad te koud was; de hoofdman van de heidenen beging de dwaasheid zijn hand in het water te steken om te voelen, en brandde zich.’ Umberto Eco
27. Als je hart zuiver en open is, beschik je van nature over voldoende zelfwaardering en zelfvertrouwen waardoor het onzinnig en onnodig ia om bang te zijn voor anderen. Dalai Lama
28. Moedig begonnen is half gewonnen. Heinrich Heine
29. Wanneer ik diep in het heden kijk, raak ik de toekomst aan, kan ik in contact zijn met mijn afstammelingen, omdat de generaties van de toekomst al in mij aanwezig is. Thich Nhat Hanh
30. Oud is de mens wanneer hij geboren wordt, en daarna jong, voor altijd jong. Taliesin
31. Het is nooit te laat om je vooroordelen op te geven. Henry David Thoreau
32. Mensen zijn vaak bang om te kijken naar wat nu écht hun verlangen is, wat zij nu werkelijk willen vanuit hun hart. Want dat kan je hele leven op losse schroeven zetten. Robert Hartzema
33. Bijna alle manieren waarop we onszelf vastzetten, zijn verbonden met het verleden. Robert Hartzema
34. Het Christelijke geloof heeft een Joods hart. Katholieke Raad Voor Israel.
35. Waar je naar kijkt, dat is de plek waar je vertoeft. Tenzin Wangyal Rinpoche
36. In de wereld van kennis voegt men elke dag iets toe. In de wereld van de Tao laat men elke dag iets los. Lao Tzu
37. God is altijd bereid. Wij zijn onbereid. God is ons nabij, maar wij zijn ver van hem. God is binnenin, wij zijn buiten. God is vriend, wij zijn vreemd. Meester Eckhart.
38. Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden. Dalai Lama
39. De zon is dikwijls voor mij verduisterd, maar ze is altijd weer voor me doorgebroken. Hoe vaker ze onderging des te lichter en laaiender ging ze weer op. Jacob Boehme
40. Zet in wat je hebt: Heb je telefoon bel dan op. Heb je een pen schrijf dan. Heb je interesse kom dan. Heb je een auto ga er dan in rijden. Heb je geld geef dan tienden. Heb je een stem zing dan. Heb je een probleem bid dan. Heb je een overtuiging deel die dan. De Stem
41. Er is alleen eenmaligheid: alles gebeurt maar één maal. Er bestaat alleen maar dat. Daarom heeft het zin aandacht voor de geest te hebben. Chogyam Trungpa
42. Zoeken naar de waarheid, schoonheid liefhebben, het goede willen, dat is de bestemming van de mens. Moses Mendelssohn
43. Als je je eigen werkelijkheid dient, word je overspoeld door geluk, maar als je alleen uit bent op geluk, zul je het juist op de vlucht jagen. De Graalbeweging
44. Hoe meer je weet, hoe groter je vertrouwen en hoe kleiner je vrees zal zijn. Ojibway Indianen
45. Kijk naar de zon. Kijk naar de maan en sterren. Kijk naar de schoonheid van de groene aarde. En denk dan na. Hildegard Von Bingen
46. Een gezin is per definitie imperfect. Juist door de grootse verwachtingen loop je butsen en krassen op, dat is onvermijdelijk. Het is nooit zo mooi als je zou willen dat het is, zelfs niet onder de beste omstandigheden. Een gezin is nu eenmaal een bom die ieder moment kan afgaan. Jhumpa Lahiri
47. Iedereen kent het nut van het nuttige, maar niemand kent het nut van het nutteloze. Chuang Tzu
48. In het binnenste van de ziel zijn alle dingen tegenwoordig, daarbinnen levend en zoekend en ze zijn daar op z’n best en zijn hoogst. Waarom merk je daarvan dan niets? Omdat je zelf zo weinig thuis bent. Meester Eckhart
49. Breek uit je denkkaders. Sabine Celie
50. Als je datgene doet waar je echt achter staat, ben wie je bent, dan ben je ook vrij. Robert Hartzema
51. Wie slecht schrijft kan ook niet denken. Arthur Schopenhauer
52. Vergeetachtigheid is een vorm van vrijheid. Kahlil Gibran
53. Het leven is wat het is. Je kunt het niet veranderen. Maar je kunt wel jezelf veranderen. Soefi Inayat Khan
54. ‘ Morgen’ kan nooit gebeuren. Wanneer ‘morgen’ gebeurt is het vandaag. Ayya Khema
55. Met iedere minuut die je boos bent, raak je zestig seconden vreugde kwijt. Ralph Waldo Emerson
56. De maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat de dag van morgen steeds minder gaat lijken op de dag van morgen Reinhart Koselleck
57. Bidden is niet zomaar het uiten van een lege wens. Het gaat gepaard met aandacht en concentratie en is goed voor geest en lichaam. Thich Nhat Hanh
58. Je kunt niet alles hebben. Waar zou je het moeten laten? Steven Wright
59. Er is een grens aan het weinige waar we het mee kunnen doen, maar er is geen grens aan het vele dat we kunnen verlangen. Ayya Khema
60. Ik wil mij zwaar gaan voelen. Ik wil de ernst die ik bij het ontbijt verlang. Kees Fens [1929-2008]
61. De wateren van beneden zitten vol duisternis, maar de wateren van boven komen uit de troon van God. Dat water is kristalhelder en alles wat ermee in aanraking komt, wordt gezond. Kees Goedhart
62. De Bijbel kan de vraagstukken in ons leven ontrafelen en er orde in brengen. Marja Meijers
63. Dogmatiek is niet meer dan gereedschap, maar goed gereedschap maakt het verschil en heeft vier taken: verhelderen, normeren, vernieuwen en oriëntatie bieden op het leven van alledag. Cees van der Kooi
64. Als het werk is gedaan, moet je het loslaten. Dat is de weg van de Hemel. Lao Tzu
65. Als je het verleden wilt kennen, wilt weten wat jou veroorzaakt heeft, kijk dan naar jezelf in het heden, want dit is het gevolg van het verleden. Als je de toekomst wilt kennen, kijk dan naar jezelf in het heden, want daarin ligt de oorzaak van de toekomst. Majjhima Nikaya
66. Ik heb nog nooit een gelukkig mens gezien die een ander ongelukkig heeft gemaakt. De Stem
67. Het goede Godsbeeld bevat de volgende onderdelen. Hij bidt voor ons; is dienstbaar; neemt de tijd voor onze problemen; houdt rekening met ons falen; vertrouwt ons zijn werk toe en noemt ons vrienden. D. Klaassen
68. Laten we het iedereen- God en de wereld- maar rustig laten weten bij wie we horen. De Stem
69. De wereld waarnemen is haar veranderen. Immanuel Kant
70. Het is moeilijk met God te leven, het is nóg moeilijker om zonder Hem te leven. Abraham Soetendorp
71. Pieker niet. Het loopt toch anders. Fries spreekwoord
72. Het meest zichtbare deel van de mens zijn de kleren die hij draagt, en zij die zonder inzicht zijn, zien als ze naar hem kijken, niet veel meer aan hem dan deze kleren. Zohar
73. Wie denkt te weten wat God met de ander voorheeft, is overmoedig. Jan Veenendaal
74. Het is van belang ergens aan te beginnen omdat het er de tijd voor is. Jan Veenendaal
75. De kunst van het sterven moet je eigenlijk levenslang beoefenen. Nico ter Linden
76. Bedenk dat God daar is waar duisternis heerst. Jozef Mieras/ Jan Siebelink
77. Ach, leefden wij maar andersom , naar onze prilste jeugd terug. Om steeds te blijven bij dat kind, dat in zichzelf geen einde vindt. Kees Alderliesten
78. Wanneer je aan de ander denkt, profiteer jij daar als eerste van. Dalai Lama
79. Wees aardig tegen vreemden. Vaak ben je zelf een vreemde. Phil Nichol
80. Als je echt iets wilt bereiken in je leven, dan moet je ervoor werken. En nu stil, ze gaan de loterijnummers afroepen. De Simpsons
81. Met niemand kunnen we gemakkelijker in gesprek komen dan met God. Niemand begrijpt ons zo goed als Hij. Er is niemand bij wie het eenvoudiger is om oprecht te zijn dan bij Hem. O. Hallesby
82. Een kerk die uitsluitend teert op de wonderen van Gods genade en kracht in het verleden, is een gevallen kerk. E.M. Bounds
83. God houdt niet van ons omdat we zo waardevol zijn, maar we zijn zo waardevol omdat God van ons houdt. Helmut Thielicke
84. Word niet geprikkeld tot handelingen in de hoop op hun beloning, noch breng uw leven door in niet-handelen. Krishna
85. Oog om oog maakt de hele wereld blind. Mahatma Gandhi
86. Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis. Confucius
87. De deugd van een mens moet niet afgemeten worden naar zijn buitengewone verrichtingen, maar naar zijn dagelijkse doen. Blaise Pascal
88. Het is beter de deugden [rechtvaardigheid;moed;matigheid;wijsheid;geloof;hoop en liefde] te onderwijzen dan de ondeugden te veroordelen. Spinoza
89. Ooit, achteraf gezien, zullen je jaren van wordteling de mooiste blijken. Sigmund Freud
90. De mens is wellicht nooit angstaanjagender dan wanneer hij er volledig van overtuigd is dat hij gelijk heeft. Sir Laurens Van Der Post
91. Kletsen is altijd levensbeschouwelijk. Bert van Meeteren
92. Jouw toekomst hangt van een hoop dingen af, maar vooral van jou. Frank Tyger
93. Wat we van het goede weten, komt van Boven. J.P. Nap
94. Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden. Godfried Bomans
95. Hoe intelligenter een mens is hoe meer hij God nodig heeft om hem te beschermen tegen de gedachte dat hij alles weet. George Webb [Pima Indiaan]
96. Luisteren naar zijn stem betekent dat je je geestelijke communicatiespier gaat trainen. Je moet je op Hem afstemmen om te kunnen luisteren. Leann Albrecht
97. Ontzag voor God is veel meer dan alleen een gevoel of een gedachte. Het is een diep besef van erkenning van de grootheid van God. Het is een uitgieten van alles wat we zijn in aanbidding voor Hem. Dick van Steenis
98. Vang het sterke paard dat je geest is. Zen-gezegde
99. Mobiliseren is demoniseren, mensen gek maken. Organiseren is als Jazz, het is improviseren. Harry Boyte
100. Het is niet nodig dat je in gebed de hele tijd op je knieën ligt, maar je hart moet wel steeds voor God gebogen zijn. De Stem
101. Het grootste succes in het leven krijgen we als we de raad die we anderen geven, zelf ter harte nemen. De Stem
102. Toorn is een toestand waarbij de tong sneller werkt dan het verstand. De Stem
103. Veroorzaak geen onrust, oefen geen druk uit; alle dingen lossen zichzelf op. Huai Nan Tzu
104. Inderdaad, de markt heeft lang niet altijd gelijk. Het is ook niet moeilijk om in te zien wat er eigenlijk mis is met dat malle vertrouwen in de markt. Frank Ankersmit
105. Elk kind is in zeker opzicht een genie, en elk genie in zeker opzicht een kind. Arthur Schopenhauer
106. De angst voor eenzaamheid is veel verlammender dan het alleen-zijn op zich. Yorick van Wageningen
107. Vreten, neuken, zeupen, doden, dat zijn de vier Ruiters van de Evolutie. Dimitri Verhulst
108. Wij schrijven de paden, en de paden blijven bestaan, en de paden zijn verstandiger dan wij en weten al datgene wat wij zouden willen weten. Lars Gustafsson
109. Ik ben gelovig zolang als een goed gospelnummer duurt. Esther Gerritsen
110. Vier de Zondag! Deze dag is er om uit je doen te raken. Gerrit de Kruijf
111. Geloof is met lege handen naar Christus gaan. C. Smits
112. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Jan de Koning
113. De staat mag niet eenduidig bepalen welk menselijk handelen Gode welgevallig is, maar de staat mag wel, als enige instantie, zeggen wat onrechtmatig is. John Locke
114. Iedereen die enigszins verstand heeft van opvoeden, weet dat het gaat om een combinatie van liefde en discipline. Regels kun je alleen opleggen als er betrokkenheid is, niet omdat je de baas bent of omdat je de meerderheid achter je hebt. Gabriel van den Brink
115. Alles wat ons aan anderen irriteert, leidt tot een beter begrip van onszelf. Carl Gustav Jung
116. Een reis van vele honderden kilometers begint op de punt van iemands voet. Daarom streeft de wijze nooit naar grote dingen en kan aldus het grote tot stand brengen. Lao Tze
117. Alles Stroomt en niets is blijvend. Heraclitus
118. Wie is rijk? Die met zijn lot tevreden is. De Talmoed
119. Zit ermee, maar zit er niet zo mee. Wanda Sluyter
120. Het magische van de muziek is, dat zij erin slaagt ons heimwee te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend hebben. Gilbert Cesbron
121. Met woorden kun je bouwen en breken. Bond Zonder Naam
122. Waarom zit de wortel van wijsheid zo diep? Omdat ze geplant moet worden in ons leven. Loy Ching Yuen
123. Je verlaat de stad Verderf, passeert de poel Mistrouwen, klopt aan bij het huis van Uitlegger, bedwingt de heuvel Moeilijkheid, in de verte kun je het paleis Sierlijk zien liggen, gaat achtereenvolgens door de valleien Verootmoediging en De Schaduw Des Doods, komt bij de Ijdelheidskermis, steekt de Rivier Des Levens over, loopt via kasteel Twijfeling naar de Betoverde Grond naar het land Getrouwde, en dan steek je de rivier over. John Bunyan [1628 –1688]
[b]124.
Muziek is de bemiddelaar tussen het spirituele en het sensuele leven. Ludwig Von Beethoven
125. Denk je alles op een rijtje te hebben, word je verliefd. Loesje
126. Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt niet ver. Loesje
127. Je hoeft je geloof niet thuis te laten als je naar de kerk gaat. R. van de Weghe
128. Opvallend is niet alleen de terugkeer van religie maar de terugkeer van het spréken over religie. Maaike Ymkje de Jong
129. De smaragd verliest zijn waarde niet bij gebrek aan lof. Marcus Aurelius
130. Zoals iemand die een jong bloempje plant daar na verloop van tijd schaduw, bloemen en fruit voor terugkrijgt, zo is vreugde het resultaat van geven. Majjhima Nikaya
131. Grijp in het geraas van het drukke leven momenten om je hart te kalmeren. Loy Ching-Yuen
132. Het hart kookt een pan met voedsel voor je. Heb geduld tot het kookt. Mevlana Roemi
133. De oude krokodil slikt aan het eind van elk jaar een steen in. Gezegde West - Afrika
134. Het leven hult zich in een droom maar openbaart zich in een lied. Rabindranath Tagore
135. Het doel van wonderen is om ons te leren overal het wonderlijke te zien. Augustinus van Hippo
136. Wat je van nature bent is je innerlijke kracht. Dick Verstegen
137. Men is alleen bang wanneer men het niet met zichzelf eens is. Hermann Hesse
138. Geen richting in het leven hebben, is het grootste leed. Thich Nhat Hanh
139. In de religie is geen dwang. Koran: Soera [hoofdstuk]2, vers[b]256
[b]140.
Waarom moet iets zeldzaam zijn om mooi te wezen? Pee Pastinakel/Maarten Toonder
141. Hoe snel je ook loopt, je schaduw houdt je gemakkelijk bij, en loopt soms zelfs voorop. Rumi
142. Wanneer men niet zonder hulp van anderen begrijpt wat de Weg inhoudt, zal men deze nooit kennen. Hagakure
143. In het extreme heeft het leven zijn waarde, in het gemiddelde zijn behoud. Godfried Bomans
144. Het is allang niet meer relevant, wie bij het Palestijns-Israelische conflict gelijk heeft, of wie er begon. Het enige wat telt, is de toekomst van de Palestijnse en Israëlische kinderen. Eddo Rosenthal
145. God geeft zoveel licht dat wie wil geloven ook kan geloven. Hij laat zoveel in het donker dat wie niet geloven wil, niet hoeft te geloven. Blaise Pascal
146. Geef mij het geduld om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Geef mij de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen. En geef mij de wijsheid om het onderscheid tussen beide te kunnen maken. Reinold Niebuhr
147. Vertrouw op Allah, maar bind je kameel vast. Mohammed
148. We zien in de wereld alleen datgene wat we in onszelf zien. Ayya Khema
149. Wanneer je je eigen innerlijke aard kent en respecteert, weet je waar je thuishoort. Je weet ook waar je niet thuishoort. Benjamin Hoff [Tao van Poeh]
150. De waarheid erkennen is de enige manier om te groeien. Tenzin Wangyal Rinpoche
151. Heb je haast, ga dan zitten. S. Schiemanck
152. Veel mensen vinden dat gelovigen in Nederland bevoorrecht worden omdat ze onder het mom van hun religie anderen mogen beledigen. Een onterechte conclusie. Het echte probleem is dat afwijkende godsdienstige opvattingen steeds minder worden getolereerd. J.W. van Berkum
153. Vertrouwen geven is vrijwillig, gehoorzaamheid is een opdracht. Otto de Bruijne
154. Weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet. Bond Zonder Naam
155. Mensen die net iets te optimistisch zijn, zijn gelukkiger. Judith Soons
156. Gelukkig zijn komt op hetzelfde neer als zich gelukkig weten. Ad Vennix
157. Ontluik, gij christen, die bevroren zijt, want mei staat voor de deur. Voorwaar, gij blijft voor eeuwig dood, bloeit gij niet nu en hier. Angelus Silesius
158. Vergeven is een kruisweg. J. van der Kolk
159. Spijt is een teken dat we zonder opmerkzaamheid gehandeld hebben. Sakyong Mipham
160. Alleen een leven tot eer van God is de moeite waard. Elk ander leven is een verspild leven. John Piper
161. Als je niet vindt wat je zoekt, vind je altijd wel iets waar je van leert. Menno Hertzberger
162. Leert dit van de rivieren die stromen in spleten en kloven: kleine kloven maken veel lawaai, zwijgend stromen grote wateren. Boeddha
163. Menige crisis blijkt achteraf een zegening in vermomming, een geschenk dat uit de hemel kwam vallen en je opende voor een nieuwe kijk op het leven. Menige zijweg die je inslaat blijkt achteraf te leiden naar de hoofdweg van je doel in dit leven. Hazrat Inayat Khan
164. Als iemand je niet met liefde en respect behandelt, is het een zegen wanneer die persoon je in de steek laat. Don Miguel Ruiz
165. Geloven is een weddenschap die je niet kunt verliezen. William James
166. Door dingen te bewaren geef je jezelf een tweede kans om ze te begrijpen. Maria Barnas
167. Laat de stilte spreken. Luister naar de stilte. Luister naar het geluid tussen de woorden. Ray Grigg
168. Mannen en vrouwen zijn elkaars beschermende vrienden. Koran,soera9,vs.71
[b]169.
Geduld is alles. Zolang je dat hebt, verveel je je niet. Awee Prins
170. Verwaarloos kleine daden niet. Zelfs kleine druppels zullen uiteindelijk een groot vat vullen. Boeddha
171. Er is slechts één wegnaar geluk, en dat is ophouden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Epictetus
172. Nooit mag je bij enig verlies zeggen: ik ben het kwijt, maar: ik heb het teruggegeven. Epictetus
173. Hedendaagse ouders vragen advies aan hun kinderen over hoe ze zich moeten kleden en gedragen, en kunnen alleen dankzij hen een beetje bijblijven in de digitale revolutie. In plaats dat ouders hun kinderen wegwijs maken in de wereld, moeten kinderen hun ouders bij de tijd houden. Frits de Lange
174. Wij behoren het geluk te genieten wanneer wij het hebben, zoals de vruchten in de herfst. Epictetus
175. Mijn God, wat betekent tegenwerking weinig, als gij Heer ons moed wilt geven. Teresa van Avila
176. De mens en niet de natuur initieert, maar het is de natuur die hoofdzakelijk regeert. Robert D. Kaplan [het axioma van Mackinder]
177. Wees vriendelijk tegen iedereen en streng voor jezelf. Teresa Van Avila
178. Niet weten dat je weet is het beste; denken dat je weet, terwijl je niet weet is ziekte. Lao Tze
179. Ik ben niet christelijk opgevoed, ik ben gelovig geboren. Olivier Messiaen
180. Eén ding is wel zeker, men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen vergroten. Ieder beetje haat dat men aan het veel te vele haten toevoegt maakt deze wereld onherbergzaam en onbewoonbaar. Etty Hillesum
181. Wanneer woorden de stilte verbergen, luister dan naar de stilte en niet naar de woorden. Ray Grigg
182. Het leven is niet het leven dat we willen, het is het leven dat we ons voorstellen te leven. Pascal Mercier
183. Wat is het toch moeilijk voor ouders zich tegenover de kinderen te handhaven! En hoe moeilijk is de gedachte te verdragen dat je met al je zwakheden, blindheid, fouten en je lafheid een stempel drukt op hun ziel! Pascal Mercier
184. Onbegrensde openheid is gewoon niet mogelijk. Die gaat onze krachten te boven. Eenzaamheid ten gevolge van de noodzaak te zwijgen, ook dat bestaat. Pascal Mercier
185. Volmaaktheid in de zin van het uitsluitend goede, schone en pure is een abstractie, verzonnen uit wanhoop over de onverzoenbare zijden van dit werelds bestaan. Nico Tydeman
186. Ik geloof in de rede en acht het redelijk om te geloven. H. van Praag
187. De behoefte aan een bovennatuurlijke werkelijkheid is, net als de behoefte aan kunst, een persoonlijkheidseigenschap. H. van Praag
188. Wij zijn ons brein, zeggen veel neurowetenschappers. Ik ben het er honderd procent mee oneens. Ik zeg: Het brein maakt het mogelijk dat mijn ik tot ontwikkeling komt. H. van Praag
189. Ik had ook zonder jou gelukkig kunnen leven. Maar nu niet meer. Huub Oosterhuis
190. De wijze leest boeken én het leven zelf. Lin Yutang
191. De essentie van kalmte is te vinden in een zittende kat. Jules Renard
192. Tevredenheid heeft niets met een eigen huis, de natuur of andere mensen te maken. Tevredenheid heeft slechts één thuis: je eigen hart. Ayya Khema
193. Sterk is niet degene die een ander op de grond kan gooien; sterk is wie zichzelf beheerst als hij boos is. Mohammed
194. Je doet soms meer als je niet zoveel doet. A. Pierik
195. Geduld doet groeien. A. Pierik
196. Angst bepaalt jouw boot. Uit die boot stappen is het moeilijkste wat er is. John Ortberg
197. Alles wat ik niet ben zou ik ook niet willen zijn. Frank Boeijen
198. Religie is geen jasje dat je uitdoet in de openbare ruimte. Aboutaleb
199. Het huidige moment is het kostbaarste geschenk dat we hebben. Thich Nhat Hanh
200. De mens sterft tweemaal. De eerste keer als hij zijn laatste adem uitblaast, de tweede keer als hij wordt vergeten. Joods spreekwoord/G. Ph. Mok
201. God ziet ons zoals we kunnen zijn. Maar hij houdt van ons zoals we zijn. David Belham
202. Voor iedere ziekte die God heeft neergezonden heeft Hij ook een genezing gezonden. Mohammed
203. Ervaring is wat je krijgt als je niet krijgt wat je wilt. Randy Pausch
204. Die stenen muur staat daar niet voor niets. Hij geeft ons de kans te bewijzen dat we werkelijk iets willen. Randy Pausch
205. We dwalen rond in tijden die ons niet toebehoren en de enige tijd die we hebben, nemen we niet waar. Blaise Pascal
206. Jijzelf bent de sluier die je voor jezelf verbergt. Junaid
207. Het is geen rotwereld. Het lijkt een rotwereld. Arvo Part
208. Tevredenheid is niet: krijgen wat je wilt. Maar willen wat je hebt. Talmoed
209. Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is. Dat te vinden dat te vinden is zijn weg. Martin Buber
210. Weten dat wij niets weten, is beter dan aanvaarden wat we niet zelf hebben uitgezocht. Fernando Savater
211. Het meest onbegrijpelijke van de natuur is nog wel het feit dat wij haar tenminste voor een deel kunnen begrijpen. Albert Einstein
212. Onze kennis is waarachtig maar gaat niet verder dan wat onze vermogen toestaan. Emanuel Kant
213. Filosofisch redeneren bestaat eruit al debatterend bruggen proberen te slaan tussen degenen die anders of iets anders denken, maar hoe dan ook DENKEN! Fernando Savater
214. Niet weten is essentieel voor elk genezingsproces. Bernie Glassman
215. Mensen steken zo in elkaar dat ze altijd gericht zijn op een punt buiten het zelf. Pieter Anton van Gennip
216. Neem de tijd om te versmelten met wat geen vorm heeft. Lao Tze
217. Hoe stiller je bent, hoe meer je hoort. Bond Zonder Naam
218. Je kunt je leven op twee manieren leven. Een is alsof er geen wonderen bestaan. De andere alsof alles een wonder is. Albert Einstein
219. God zegt niet ‘zand erover’, maar God leeft samen met ons een leven van verzoening. Eginhard Meijering
220. Verlossing, gij eeuwige uitnemendheid, gij vreugde van vele geslachten – keer weder,keer weder, opdat ik u mag aanschouwen. John Brown Van Haddington
221. De vooruitgang die moslims als Europeanen maken, kan de basis vormen voorpositieve hervormingen in de islamitische landen. Eugene Rogan
222. Vergeving verandert niet het verleden, maar verlengt wel de toekomst. Les Brown
223. Zolang het mes dat je heeft verwond, nog in je zit, kun je niet vergeven. Want dan zou je jezelf er nog meer mee verwonden. Anselm Grun
224. Vergeven is het loslaten van alle hoop op een beter verleden. Gerald G. Jampolsky
225. Het is een moment van genade als je iemand kunt vergeven die je gekwetst heeft. Anne Gallagher
226. Wat is een leven anders dan een aandoenlijke poging er een verhaal in te zien? Anton Tsjechov
227. Door te geven ontvangen we, door onszelf te vergeten vinden we, door te vergeven wordt ons vergeven, door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven. Franciscus van Assisi
228. Mijn menselijkheid is vervlochten met jouw menselijkheid en wanneer jouw menselijkheid wordt versterkt, of ik dat nu wel of niet, geldt dat ook voor mijn menselijkheid. Desmond Tutu
229. Het geheim van het behoud van geluk is: elke dag voedsel geven aan onze liefde. Thich Hnat Hanh
230. Als de pijl van de haat zich diep in je hart heeft geboord, komt je geest niet tot rust en ervaart hij niet het gevoel van geluk dat voortkomt uit vreugde. Shantideva
231. Om alles te hebben moet ik niets hebben, om alles te weten moet ik niets weten om alles te zijn moet ik niets zijn. Johannes Van Het Kruis
232. En hij is niet het weten en ook niet de waarheid en ook niet de koninklijke macht en ook niet de wijsheid, en ook niet één en ook niet eenheid, en ook niet Godheid. Dionysius
233. Wij ervaren steeds meer van buiten en steeds minder van binnen. Paul van den Bergh
234. Als je iets begrijpt, begrijp je het niet. Bodhidharma
235. Als je de Schepper wilt begrijpen, probeer dan zijn Schepping te begrijpen. Columbanus/ D. Adam
236. Kracht is geen gevolg van lichamelijke capaciteiten;ze komen voort uit een onbuigzame wil. Mahatma Gandhi
237. Wat regelmatig terugkeert, is belangrijker dan wat eenmalig is. A. Soetendorp
238. Je positie geeft je nooit het recht om bevelen te geven. Alleen de plicht om zó te leven, dat anderen je bevel kunnen accepteren zonder vernederd te worden. Dag Hammarskjold
239. Je persoonlijk leven kan geen blijvende, specifieke zin hebben. Een afgeleide zin kan het alleen dan verwerven, wanneer het opgenomen is in, en ondergeschikt gemaakt is aan iets,dat ‘blijft’ en dat zelf ‘zin’ heeft. Dag Hammarskjold
240. Je kunt niet met anderen in disharmonie zijn als jezelf harmonisch bent. Ayya Khema
241. De kern van beschaving is niet morsen maar schenken. Esther Jansma
242. Het beste kun je maar nergens verstand van hebben en gewoon om je heen kijken en genieten. Frits van Beusekom
243. De mens is een autohypnotisch dier dat zich inbeeldt wat hij is en is wat hij zich inbeeldt. Peter Sloterdijk
244. Het algemeen belang begint altijd met het ontwikkelen van een deelbelang. James Kennedy
245. Misschien kunnen we niet ontsnappen aan het menselijke lot, maar we hebben een keuze: we kunnen onder ons lot lijden of er gelukkig mee zijn. Don Miguel Ruiz
246. Het is de kalme, vergevingsgezinde, gelijkmatige en evenwichtige geest, die het meeste werk tot stand kan brengen. Vivekananda
247. Zo gaat God de Here elke dag zoekende naar ons uit. Zo wandelt de stem van God ons heel ons leven achterna, om ons te lokken, te boeien, en voor de trouw van onze God te winnen. Abraham Kuyper
248. Succes is geen naam van God. Martin Buber
249. Enerzijds is er het nihilisme, van niets het bestaan accepteren en er is het andere uiterste van overdrijving, het accepteren van een onafhankelijk bestaan van de dingen. Dalai Lama
250. Als je je eenzaam voelt als je alleen bent, dan ben je in slechtgezelschap. Jean Paul Sartre
251. De bron van wijsheid is wat ons nu op dit moment overkomt. Pema Chodron
252. Liever thee dan azijn. Job Cohen
253. Loop niet weg van de nacht als je om de maan vraagt. Loop niet weg voor de doornen als je om een roos vraagt. Rumi
254. Spreken leren we vroeg, zwijgen leren we pas later. Bond Zonder Naam
255. De kracht van de wijze ligt in het zich thuis voelen en op zijn gemak voelen bij de veranderingen van zijn leven. Tao Box
256. Het is geen geringe deugd, zo te handelen dat u anderen niet dwingt te handelen naar uw voorbeeld. Johannes Calvijn
257. Leven is veranderen. Perfect zijn is veel veranderingen doorgemaakt hebben. John Henry Newman
258. Woorden worden heviger naarmate de argumenten zwakker worden. Dave Gneiser
259. Éen van de valkuilen waar een mens gauw in terechtkomt, is dat hij wel bidt, maar niet kan wachten op de verhoring. Ds. F. Mulder
260. De gewenning heeft soms de verwondering, de denker, de bidder vermoord. K. Schilder
261. Het gaat er om dat je leert denken met je hart en voelen met je verstand. Andreas Burnier
262. Als een woord één shekel waard is, is de stilte er twee waard. Talmoed.
263. Zelfs een juiste beslissing is verkeerd als hij te laat wordt genomen. Lee Iacocca
264. Poëzie is de zuster van muziek en droefheid is haar moeder. Rachmaninoff
265. De mens kan niet veel realiteit verdragen. John Gray
266. Mensen krijgen een vals alternatief: de keuze tussen een onverlicht geloof en een verlicht ongeloof. De meeste intellectuelen lijken hulde te brengen aan de tweede variant. Eugen Drewermann
267. Ik vind het bespottelijk dat we niet in staat zijn de natuur die we hebben te behouden. Henk van Halm
268. Het is de bedoeling van de moderne overheid om van iedere burger de autonomie te respecteren en tegelijk te beschermen. Ronald Dworkin
269. Wil je niet veranderd worden, doe het dan zelf. Jos Baijens
270. Een mens kan van het verleden niet leven. W.H. Velema
271. Europa is een prima tegengif tegen nationalisme. Joep Leerssen
272. Echte vreugde komt als je in staat bent de ander uitnemender te achten dan jezelf. Kees Goedhart
273. Het gaat er niet om dat we de tijdgeest achternalopen, maar dat we de tijd Geest geven. Uwe Becker
274. God eren betekent dat je Zijn vrijgevigheid deelt met anderen, zonder daarbij enig voorbehoud te maken. Marilynne Robinson
275. Wie zijn wijsheid niet kan verbergen, is een dwaas. Benjamin Franklin
276. Het voorbeeld is niet het beste middel om te overtuigen, het is het enige middel. Albert Schweitzer
277. Als je vol bent van jezelf, zal je nooit in staat zijn tot luisteren. Bond Zonder Naam
278. Informatie is macht. Francis Bacon
279. Tijd die ‘stilstaat’ kan bezinning op gang brengen. Ds. Christien Flier
280. Ik ben altijd ‘gek’ geweest maar het heeft me behoedt voor krankzinnigheid. Waylon Jennings
281. Ik ben voor alles dat het vrouwelijk gezicht van God kan opwaarderen. Tine Halkes
282. Je moet niet naar je toe rekenen, maar van je af. Dat moet je durven. En het gekke is: dan komt het uiteindelijk tóch naar je toe. Alex Mulder
283. Een idee zonder risico is het niet waard een idee te worden genoemd. Elbert Hubbard
284. Bijna niets is sterker dan een idee waarvoor de tijd is gekomen. Victor Hugo
285. Kennis heeft twee voordelen: je oordeelt minder en je oordeelt beter. J.A. de Moncrif
286. We hebben geen God die zegt hoe het moet, maar een God die het in Christus doet. A. de Reuver
287. Jezus kwam niet om het lijden weg te nemen, maar om het met Zijn tegenwoordigheid te vullen. Paul Claudel
288. Wie ongeduldig is, wacht dubbel. Peter Darbo
289. Persoonlijke groei betekent niet een solistische weg. Ton Roumen
290. Als je wilt leren, geef dan les. Cicero
291. Geluk: niet doen waar je plezier in hebt, maar plezier hebben in wat je doet. James M. Barrie
292. Ga moedig daarheen waar je plicht je roept. Dan geeft God je boven verwachting waar je om vraagt. W. Pieters
293. Handel alsof wat je doet verschil maakt. Dat doet het namelijk. William James
294. Mensen die nooit tijd hebben, doen het minst. G.C. Lichtenberg
295. Je komt er pas achter wat je waarden zijn als ze worden geschonden. Remco Jonckers
296. Woorden zijn als röntgenstralen wanneer men ze op de juiste wijze hanteert. Aldous Huxley
297. De genotzucht verslindt alles, het liefst echter het geluk. Marie vonEbner-Eschenbach
298. Wij geloven om te begrijpen, wij begrijpen niet om te geloven. Augustinus
299. De beste manier om in te spelen op de toekomst is het heden te begrijpen. John Naisbitt
300. Een echte ontmoeting laat sporen na. Niek Stolk
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties