Nieuw.us | P.O. II Maatschappijleer 4 Havo

Counter

P.O. II Maatschappijleer 4 Havo
Praktische opdracht 2
Maatschappijleer 4 havo 2011-2012
Mensenrechten

Dit is een groepsopdracht. Samen met drie andere klasgenoten ga jij je verdiepen in het onderwerp mensenrechten. Iedere dag worden er op talloze plaatsen ter wereld mensenrechten geschonden. Je hoeft maar de krant open te slaan en je wordt ermee geconfronteerd.
Hoe gaat het in zijn werk?
   a.    Les I week 50: vorming groepjes en toelichting opdracht in de klas. Jullie werken verder grotendeels buiten de les om aan de opdracht.
   b.    De looptijd van de opdracht is week 50 en 51  van dit jaar en week 2  van het volgende jaar.
   c.   De inleverdatum van de P.O. is de laatste les van week 2: vrijdag 13 januari of eerder!
Wat zijn de inhoudelijke onderdelen?
   a.    De mensenrechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zoek de Verklaring op en maak in je eigen woorden een samenvatting van de verschillende artikelen van de mensenrechten. Maximaal 1 A4-tje. Een iemand van het groepje doet dit en stuurt per email de samenvatting zo snel mogelijk naar de anderen door. Maak hier les 1 van week 50 afspraken over. Tevens wijs je een coördinator aan.
   b.    Hou de komende week (week 50 ) de kranten bij en knip daaruit foto’s van gebeurtenissen die volgens jou te maken hebben met mensenrechten. Maak bij de foto een kort onderschrift van de situatie waarover het gaat en wanneer en in welk tijdschrift of krant de foto geplaatst is Maak eveneens duidelijk welk mensenrecht hier volgens jou geschonden. Ieder groepslid maakt een foto met onderschrift. In les 1 van week 51 neemt elk groepslid de foto met onderschrift mee naar school
   c.    De papieren van de hierboven bij a en b genoemde onderdelen stopt de coördinator van het groepje je in een snelhechter. Op een voorblad staan de namen van de groepsleden de klas en het vak. Een coördinator van het groepje verzameld alles.
   d.    In les 1 van week 51 wordt besloten welk onderwerp gekozen wordt (uit de 4 onderwerpen die door de groepsleden zijn ingeleverd) voor het maken van een poster. Maak afspraken over hoe je die poster gaat maken. De poster moet minimaal het A-3 formaat hebben en mag via de computer gemaakt worden
   e.    Poster maken van het gekozen onderwerp.
Het voornaamste doel van een poster is om mensen aan te sporen actie te ondernemen.
Aandachtspunten:

   a.    De poster moet opvallen: je wilt dat de mensen hem lezen en daarna ook daadwerkelijk iets gaan doen!
   b.    In één oogopslag moet duidelijk zijn om welke zaak het gaat en om welk grondrecht.
   c.    Het moet duidelijk zijn wat jullie van de lezer verwachten: moet hij/zij geld overmaken, een handtekening zetten, een brief sturen, naar een demonstratie komen, of  nog iets anders?
   d.    Op de achterkant van het affiche schrijf je de namen van de groepsleden en de klas.
Tip: Op de website van Amnesty International kun je inspiratie opdoen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties