Nieuw.us | Het Parlement

Counter

Het Parlement
H.PD.6

Het Parlement


·         Politieke cultuur: de manier waarop parlement en regering met elkaar omgaan.
·         Poldermodel; typisch Nederlandse politieke cultuur waarbij er net zo lang wordt gepraat tot dat er overeenstemming is.
·         Eerste ( 75) en Tweede Kamer (150) samen noemen we het Parlement of Staten Generaal.
·         Het zijn allebei volksvertegenwoordigers waarbij de Eerste Kamer indirect en de Tweede Kamer direct wordt gekozen.
·         De Tweede Kamer behandelt elk wetsvoorstel als eerste en mag een wetsvoorstel veranderen.
·         De Eerste Kamer (Senaat) mag een wetsvoorstel niet veranderen, alleen goed of afkeuren.
·         De Eerste Kamer controleert de wetgeving van de Tweede Kamer op kwaliteit.
·         Fractie: een groep volksvertegenwoordigers van een politieke partij in een gekozen orgaan. Bv Tweede Kamers of gemeenteraad.
·         Regeringspartijen (of coalitiepartijen): politieke partijen in de Tweede Kamer die ministers leveren aan het kabinet en de wetsvoorstellen van die regering meestal steunen.
·         Oppositiepartijen: politieke partijen in de Tweede Kamer die geen ministers leveren en meestal de wetsvoorstellen van het kabinet niet steunen.
·         De ministers (kabinet) hebben zowel wetgevende (dienen wetsvoorstellen in) als uitvoerende macht. Een strikte scheiding tussen die twee machten zoals in de Trias Politica wordt dus niet strikt doorgevoerd.
·         De echte wetgevende macht ligt bij het Parlement.
·         Een tweede taak van het parlement is de regering controleren: voeren de ministers de wetten wel goed uit?
·         Hoe komt een wet tot stand? Zie bron 18 blz. 92.
·         Welke middelen heeft het parlement om de wetgevende taak uit te oefenen?
   a. Stemrecht bij wetsontwerpen. (1e en 2e kamer)
   b. Budgetrecht: het recht van 1e en 2e Kamer om de rijksbegroting goed of af te keuren.
   c. Recht van Initiatief: Recht van de Tweede Kamerleden om zelf een wetsvoorstel in te dienen.
   d. Recht van amendement: het recht van de Tweede Kamer om een wetsvoorstel van de regering op onderdelen te veranderen en daarna goed te keuren.
*          Welke mogelijkheden hebben de 1e en 2e Kamer om het kabinet te
           controleren
             a. Schriftelijk vragen stellen aan kabinet.
             b. Recht van interpellatie: is het recht de ministers ter verantwoording te
               roepen (=ondervragen).
             c. Recht op parlementaire enquête: het parlement mag een nauwkeurig
               onderzoek doen naar het regeringsbeleid.
             d. Recht van motie: de meerderheid van de eerste en/of tweede kamer kan  
               een minister verzoeken iets te doen of te laten.
*       Motie van afkeuring: het beleid van de minister wordt hierin afgekeurd.
·         Motie van wantrouwen: het parlement zegt het vertrouwen in de minister op. Deze moet opstappen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties