Nieuw.us | Politiek in de praktijk

Counter

Politiek in de praktijk
H.PD.9

Politiek in de praktijk.

         Hoe verloopt de politieke besluitvorming in de praktijk?Zie bron 34 blz105: systeemmodel
         Invoer: Het kenbaar maken van eisen en wensen van groepen mensen aan de politiek.
         Omzetting: de invoer komt op de politieke agenda en er wordt een besluit over genomen. Agendavorming -> beleidsvoorbereiding -> beleidsbepaling.
         Uitvoer: Uitvoering van het genomen besluit.
         Terugkoppeling: wanneer de mensen ontevreden zijn over de uitvoer kunnen ze opnieuw (met krachtiger middelen) opnieuw zorgen voor invoer. In die zin ik politieke besluitvorming een continu proces en nooit af.
         Politieke actoren. Zijn alle burgers, groepen mensen, instanties en bestuursorganen die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.
         Klokkenluider; iemand die wantoestanden bij bedrijven en instanties aan de orde stelt
         Ambtenaren: zorgen voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Voor topambtenaar hebben zoveel invloed dat ze ook wel de vierde macht worden genoemd.
         Massamedia hebben veel invloed op de politieke besluitvorming: zesde macht.
         Functies van de massamedia
a. Informeren van burgers over politieke besluitvorming
b. commentaar leveren op politieke kwesties
c. spreekbuisfunctie: politici, burgers en actiegroepen kunnen via de media hun zegje doen
d. agendafunctie: massamedia signaleren maatschappelijke problemen waardoor die op de politieke agenda kunnen komen.
*         Voorwaarde voor een goed functionerende media is de persvrijheid. De Wet
          Openbaarheid Bestuur verplicht de overheid alle informatie openbaar te  
           maken.
         Pluriformiteit van de media is belangrijk; de betekent dat er veel soorten kranten, radio- en tv-zenders zijn.
         Ook pressiegroepen (actiegroepen en belangenorganisaties) hebben veel invloed op de politieke besluitvorming en worden wel de vijfde macht genoemd.
         Lobbyen: via persoonlijk contact proberen invloed uit te oefenen op politici.
         Kloof tussen burgers en politiek: te weinig betrokkenheid van de burgers bij de politieke besluitvorming.
         Mogelijkheden om de kloof te verkleinen:
a. directie kiezen van de minister-president en de burgemeester
b. een referendum (volksstemming) waardoor de burgers zich direct kunnen uitspreken over belangrijke politieke kwesties Raadplegend referendum= advies. Bindend referendum= uitslag is bepalend voor het besluit dat genomen word
c. andere politie cultuur: minder in achterkaftkamertjes en meer in het openbaar
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties