Nieuw.us | Elo

Counter

Elo
Electronische Leer Omgeving: d vindplaats voor schoolopdrachten Levensbeschouwing in klas 1, klas 3, 5 vwo, 4 havo en 5 havo van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne, deelschool: PEELLANDCOLLEGE.
Klik op het leerjaar van je keuze.

GEDICHT : Theo Olthuis

De klas is warm/ de middag lang/ We zijn hier wel,/ maar onder dwang./ De meester praat/ en praat maar door./
Op de muur danst/ een vlekje licht,/ gestuurd/ door mijn horloge.

Uit: Theo Magito & Henk Sissing [samenstelling], Soms moet het werkelijk stil zijn...Onderwijsgedichten 1591-2010

NARTHEX, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie met citaten over pedagogische vernieuwing, jaargang 11, nummer 1, maart 2011:

JAN MAARTEN PRAAMSMA:

'Opvoeding is kinderen helpen de kleine en grote wereld in zinvol perspectief te verstaan'.

'Het gaat in onderwijs en pedagogiek om cultuuroverdracht, om inleiden en ingroeien in samenleving en cultuur'.

'Pedagogische basisvraag is: hoe helpen we deze specifieke leerling zijn wereld - onze wereld - betekenisvol, toegankelijk en hanteerbaar te maken?'.

ANNEKE DE WOLFF:

'Vorming leidt ertoe dat een jongere zich gaat verhouden tot wat hem is aangereikt, en een betrokkenheid krijgt bij waarden, doelen en idealen'.

'Onderwijs biedt vooral kansen voor vorming, als een leraar zelf gevormd is'.

THOM GEURTS:

'De verzakelijking van de school vraagt om reactie vanuit een waarderende pedagogie'.

STIJN SIECKELINCK:

'Jongeren leren niet automatisch wat 'ergens om geven' betekent en wat 'ergens voor staan' inhoudt. We moeten hier aandacht aan besteden in opvoeding en onderwijs'.

KAREN GERMEYS:

'Competenties van leraren kunnen slechts opbloeien als de school beschikt over een helder pedagogisch project en dito vormingsbeleid'.

TJITTE DIJKSTRA:

'Ik pleit ervoor de functie van geloven meer relief te geven in de school en het lef te hebben geloven weer in verband te zien met vorming en opvoeding'.

KARS VELING:

'School moet een experimenteerruimte zijn waar de leerling onder begeleiding leert schakelen tussen verschillende perspectieven'.

JEANNETTE DEN OUDEN:

'Er lijkt een pedagogische paradox in scholen te zijn: enerzijds ontstaat er een strakkere opvoedkundige lijn en anderzijds een toenemende vrijblijvendheid'.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties