Nieuw.us | Ethiek, bezinnen op waarden en normen

Counter

Ethiek, bezinnen op waarden en normen
Filosofie ETHIEK - je bezinnen op waarden en normen

Met een PowerPoint-presentatie voor de rest van de klas analyseer je per tweetal een casus uit de actualiteit vanuit ethisch perspectief:

• Neem een casus uit de actualiteit die je interesseert. Relateer de casus aan de kennis en vaardigheden die je gedurende dit hoofdstuk hebt opgedaan;

• De presentatie duurt minimaal 8 minuten en maximaal 10 minuten;

• Gebruik PowerPoint; • Je mag geen “spiekbrief” gebruiken tijdens de presentatie, je doet het dus “uit je hoofd”, en je mag de dia’s niet simpelweg aflezen (je staat dus met je gezicht naar het publiek en niet naar de PowerPoint) • Zorg er voor dat je niet te veel tekst in één dia plaatst;

• Analyseer de door jullie gekozen casus volgens de: o descriptieve ethiek [beschrijving]; o normatieve ethiek [je waardering]; o meta-ethiek [welke begrippen spelen een rol]. [Zie voor toelichting blz. 64,65 en 66 uit het boek 'Prima Filosofie'.

• Gebruik in je analyse ten minste de volgende begrippen (in onbepaalde volgorde): waarden, normen, keuze, vrijheid, verantwoordelijkheid

• Leid een filosofische vraag af uit je casus; bespreek deze vraag en mogelijke antwoorden daarop

• Leid een stelling af uit je casus: geef argumenten voor en argumenten tegen

• Bespreek je eigen mening ten aanzien van de stelling

• Betrek het publiek bij je presentatie (bijvoorbeeld met een kleine discussie, quizvraag, enquête, etc.)

• Probeer gebruik te maken van cartoons (maximaal 2), kort filmpjes (maximaal 2 en in totaliteit niet langer dan 2 minuten bij een presentatie van 8 minuten en niet langer dan 3 minuten bij een presentatie van 10 minuten), treffende afbeeldingen, etc. om de presentatie kracht bij te zetten

• Geef op de laatste sheet kort en krachtig een resumé van jullie bevindingen. Voorafgaand aan je presentatie geef je de docent een hand-out (beknopte samenvatting) van je presentatie (maximaal ½ A4’tje). De presentatie en hand-out worden beoordeeld met een proefwerkcijfer. Bij de beoordeling wordt gekeken naar:

• De mate van relevantie van de gekozen casus (max.1p);

• De mate van terugkoppeling aan de theorie (max. 4p);

• De mate waarin de inhoudelijke beschrijvingen in eigen woorden zijn weergegeven (max. 3p);

• De mate van netheid, creativiteit en originaliteit van jullie presentatie (max. 2p). Succes!
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties