Nieuw.us | Helmond

Counter

Helmond
Thu. 07/11/2013 — Lodewijk Den Breejen
Fri. 01/11/2013 — Lodewijk Den Breejen
Nadat wij eerder getweet hebben als ChristenUnie Helmond dat wij tegen een coffeeshop in de Burgemeester van Houtlaan zijn, willen wij dat hier graag herhalen. De overlast zal wel degelijk fors toenemen, en het is wel degelijk ook in een woonwijk. De politiek moet dus wel tegenstemmen, als de ChristenUnie vanaf 19 maart 2013 in de gemeenteraad zit zullen wij er alles aan doen om dit tegen te houden, soft drugs zijn niet normaal, wel verslavend en het is daarom verwerpelijk om dit toe te staan. De ChristenUnie is principieel tegen coffeeshops en voor politiehandhaving. Wij doen dus een beroep op de partijen die nu in de gemeenteraad zitten om het beleid te veranderen. Het geeft geen pas om deze overlast nu te verplaatsen van de binnenstad naar Helmond-Oost.
Sun. 12/02/2012 — Lodewijk Den Breejen
'Waar moeten al deze daklozen straks naartoe?'

Eindhovens Dagblad vrijdag 10 februari 2012

Helmond moet fors gaan bezuinigen op de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Dit voorjaar moet de raad beslissen of de dag- en nachtopvang voor dakloze verslaafden dicht kan. De betrokken instellingen denken van wel, wethouder Margreet de Leeuw (CDA) lijkt het daarmee eens. De besparing zou zes ton bedragen. Het ED ging poolshoogte nemen in nachtopvang De Oversteek, waar het mede vanwege de strenge nachtvorst deze week alle bedden bezet waren. En een enkeling toch nog buiten geslapen bleek te hebben. "Tussen vier uur en acht uur overdag kun je in Helmond al helemaal nergens terecht, behalve in de bibliotheek of op het station. Waarom is er in Helmond niks? En als ze de nachtopvang ook nog dicht doen... Waar moeten al deze mensen dan naar toe?", vraagt dakloze Peter (23) zich af. Nachtwaker Toon Verhoeven: "Als dit wordt gesloten, krijg je veel meer overlast op straat. Ook al slapen hier in de zomer dan maar om zes, zeven of acht mensen, waar laten we die?
More»
Fri. 06/01/2012 — Lodewijk Den Breejen
OPINIE: Orgelmuseum in nieuw Speelhuis
Auteur: Lodewijk den Breejen |   Eindhovens Dagblad vrijdag 06 januari 2012  tekst verkleinentekst vergroten

Een nieuw theater kan op de Obragaslocatie komen en het nieuw op te trekken Speelhuis kan een museumfunctie krijgen. foto Jurriaan Balke
Een nieuw theater kan op de Obragaslocatie komen en het nieuw op te trekken Speelhuis kan een museumfunctie krijgen. foto Jurriaan Balke

Na herbouw zou 't Speelhuis een nieuwe bestemming kunnen krijgen als huisvestiging voor de unieke verzameling draaiorgels die nu in de Gaviolizaal staat.
Sinds het tragische afbranden van 't Speelhuis lopen er twee discussies door elkaar: over het hebben van een adequaat theater voor de stad Helmond en over de onvervangbare waarde van 't Speelhuis als monument en icoon van de stad.
More»
Wed. 15/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eindhovens Dagblad 15 juni 2011
Provincie: nieuw stadion Helmond Sport mag niet op Berkendonk
door Erwin Blatter

Helmond Sport kan een nieuw stadion in recreatiegebied Berkendonk vergeten. Dat schrijft de provincie aan de gemeente Helmond in een brief van 19 mei. Die kwam gisteravond laat aan de orde tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Fysiek.

Volgens de provincie is de structuurvisie van de gemeente Helmond in strijd met het provinciale ruimtelijk beleid voor het gebied. Wethouder Frans Stienen van Stedelijke Ontwikkeling zei geschrokken te zijn van het schrijven. "Hij kwam me koud op mijn dak vallen. Hij is ook niet onderbouwd met argumenten. Maar het is niet: het kan never nooit niet, het is geen formele zienswijze. Ik ben ervan overtuigd dat we de goede argumenten hebben om alsnog groen licht te krijgen."
More»
Sun. 29/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Op zondagmorgen 15 mei 2011 nam pastoraal werker Jan Vogels in de gezegende leeftijd van 65 jaar afscheid van de parochie Heilige Damiaan de Veuster. De afscheidsviering werd gehouden in de St. Trudokerk te Stiphout.
Het thema van deze viering was: Pelgrims zijn wij mensen.
Dat is erg toepasselijk, het zegt iets over de theologie van Jan, die graag net als zijn Heer naast de mensen wil staan, als volk onderweg in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie.
Het was een dienst met veel celebranten waaronder deken J. van de Laar; Jo van Kessel en Hans van den Heuvel, de pastors van de St. Trudo.
More»
Wed. 18/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Het college van Helmond komt 18 mei 2011 online met een eerste verantwoording van één jaar beleid. Dit in de vorm van interviews. Het belangrijkste wapenfeit lijkt te zijn dat VVD,CDA,SDOH,D66 en HB het goed met elkaar kunnen vinden. Het is inderdaad geen vechtcollege zoals het vorige college van PVDA,CDA en VVD. Maar tot nu toe lijkt het er op dat ze eerder minder dan meer presteren, volgens eigen aangeven.
More»
Fri. 13/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Helmond, januari 2011

Coffeeshops In Helmond
door: Lodewijk den Breejen

Alweer twee maanden lang is burgemeester Fons Jacobs niet zeker van zijn leven en is gedwongen onder te duiken c.q. zich sterk te laten beveiligen. Dit allemaal omdat er een tweede coffeeshop geopend is in het centrum van Helmond. Duidelijk criminele figuren zijn het niet eens met een 2e coffeeshop in Helmond of zijn het niet eens met de gunning van de 2e coffeeshop. Dat laatste zou wel eens het echte probleem kunnen zijn, want hoezo is een 2e coffeeshop een probleem? In Eindhoven zijn er dertien in Rotterdam en Amsterdam is men de tel kwijt geraakt. Hoe dan ook het is erg triest dat de burgemeester die ook dit beleidsonderdeel in zijn portefeuille heeft daarvan zoveel last heeft, dit laatste geldt natuurlijk ook voor zijn omgeving. More»
Tue. 10/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eindhovens Dagblad 10 mei 2011

Fietspad tussen Eindhoven en Helmond eind 2013 klaar

Na vele jaren van plannen maken en plannen herzien gaat de directe fietsverbinding tussen Helmond en Eindhoven er dan toch komen. Het fietspad wordt ongeveer dertien kilometer lang en zal de beide stadscentra verbinden.

Eind 2013 moet het tracé klaar zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidie-aanvraag voor de zogenaamde Hoogwaardige Fietsverbinding Helmond-Eindhoven inmiddels goedgekeurd. De aanlegkosten zijn geraamd op 4,23 miljoen euro. Daarvan wordt 1,26 miljoen euro betaald door het ministerie in het kader van 'Fiets filevrij', het project dat bestaande fietsroutes in Nederland langs fileknooppunten verbetert. Het regionale samenwerkingsverband SRE verstrekt aanvullende subsidies.
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eindhovens Dagblad, 7 mei 2011
Meer fietspaden in Helmond

Fietsers in Helmond moeten binnenkort in sommige delen langs een kortere weg door de stad kunnen rijden. Dat wil het college van B en W mogelijk maken door een aantal nieuwe fietspaden aan te leggen. Dat zou moeten gebeuren op de Kloostereinddreef, tussen de Mierloseweg en de Slegersstraat, tussen station 't Hout en de Noord Parallelweg, tussen station Brandevoort en de Voort en tussen het Piet van Bokhovenpad en de Rooseindsestraat.
More»
Fri. 04/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen
Door: EVA/LEV ontmoetingsgroep

Helmond, 4 februari 2011
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en de leden van de Gemeenteraad van Helmond,

Betreft: Wijzigingen toeslagen WIJ en WWB.

Geacht College, Geachte leden van de gemeenteraad,

Uw plannen om de toeslagen behorend bij de Wet Werk en Inkomen en de Wet Inkomen Jongeren te verlagen baart ons grote zorgen. Wij zijn het daar beslist niet mee eens!
More»
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties