Nieuw.us | Elo

Counter

Elo
Fri. 18/05/2018 — Lodewijk Den Breejen

In de geschiedenis van het humanisme zijn er veel belangrijke personen.
Kies één van de volgende personen en maak hier een biografie over en voeg er je persoonlijke beoordeling aan toe.
Ben je het [deels] eens met deze persoon of juist niet? Leg dit kort uit.
Maak er een doorlopend verhaal [blog] van.

Je kunt kiezen uit de volgende personen:

Socrates, Protagoras, Seneca, Cicero, Petrarca, Mirandola, Da Vinci, Erasmus, More, Botticelli, Lessing, Humboldt, Multatuli, Russell, Van Praag, De Groot, Coornhert, Constandse en Cliteur.

In de kernachtige biografie moeten in ieder geval aan de orde komen:

Naam:

Geboortejaar:

Sterfjaar:

Nationaliteit:

Kern van zijn denken:

Waarom noemt men deze persoon humanist?

Succes!
Wed. 11/04/2018 — Lodewijk Den Breejen
CITAATOPDRACHT 4 HAVO
Ga op zoek naar een citaat van een filosoof dat je persoonlijk raakt. Je neemt dus niet zomaar een citaat. Kies op basis van verwondering, al dan niet op basis van enthousiasme of aversie.

Je verwerkt de volgende onderdelen in een creatieve collage van tekst en beeld:

1. Wat is de betekenis van het citaat volgens jullie?
2. Waarom raakt het citaat jou?
3. Formuleer drie filosofische [vervolg]vragen bij het citaat. Bespreek en beantwoord deze vragen met je eigen visie/mening.
4. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de geschiedenis en leg uit waarom je dit verband legt.
5. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de actualiteit en leg uit waarom je deze link legt.
6. Van welke filosoof is het citaat afkomstig? Beschrijf kort het levensverhaal van die filosoof.
7. In welke periode leefde de door jullie gekozen filosoof? Hebben belangrijke historische gebeurtenissen uit die periode het citaat beïnvloed? Verklaar je antwoord. Werk het goed uit.

Op www.nieuw.us staat een rubriek met spreuken. Je kunt verder kijken in je boek of werken via een zoekmachine.
Wed. 06/12/2017 — Lodewijk Den Breejen
- Over ethiek en hoe te leven!

1. Korte omschrijving van het leven van Johnny Cash en June Carter. Met ander woorden geef een samenvatting van de
    film Walk the Line.

2. Welke keuzes maken mensen ?
    - Johnny Cash
    - June Carter
    - Ouders van Johnny
    - Ouders van June

3. Wat kunnen we hier nu nog mee? [eigen mening]
Thu. 09/11/2017 — Lodewijk Den Breejen
Opdrachten semester II

1. Presentatie Muziek & Christendom

a. Zoek op je chroombook teksten over christelijke muziek.
b. Je kunt uitgaan van wat je tegen komt; je kunt ook uitgaan van je eigen muzikale voorkeur. Dus als je Metal fan bent zoek naar christelijke metal.
c. Kies een song via YouTube en maak een presentatie met behulp van een programma.
d. Je mag er onder de les aan werken.
e. Presentatie duurt ongeveer 10 minuten.

2. Werkstuk: Christelijk onderwerp naar keuze

a. We hebben de tekst van het hoofdstuk Christendom uit Standpunt in de klas doorgenomen.
b. Kies iets uit dit hoofdstuk waar jullie meer van willen weten. Je hoeft het er niet persé mee eens te zijn.
c. Leg dit vast in een werkstukje van enkele bladzijden. Er mogen plaatjes bij. Je persoonlijke mening mag er gerust bij, maar dat hoeft niet.
d. Inleveren digitaal of je print het uit als je dat liever doet.

Succes!
Fri. 17/03/2017 — Lodewijk Den Breejen
4 HAVO

CITAATOPDRACHT:

Ga op zoek naar een citaat van een beroemde filosoof dat je persoonlijk raakt. Je neemt dus niet zo maar een citaat; je kiest op basis van verwondering, al dan niet uit enthousiasme of aversie.

Je verwerkt de volgende onderdelen in een creatieve collage van tekst en beeld:

1. Wat is de betekenis van het citaat volgens jou?
2. Waarom raakt het citaat jou?
3. Formuleer drie filosofische (vervolg)vragen bij het citaat. Bespreek en beantwoord deze vragen met je eigen visie/mening.
4. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de geschiedenis en leg uit waarom je deze link legt.
5. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de actualiteit en leg uit waarom je deze link legt.
6. Van welke filosoof is het citaat afkomstig is? Bespreek kort het levensverhaal van die filosoof.  
7. In welke periode leefde de door jou gekozen filosoof? Hebben belangrijke historische gebeurtenissen uit die periode het citaat beïnvloed? Verklaar je antwoord.

Je werkstuk wordt beoordeeld met een cijfer (w2)
.
Veel succes!


Mon. 14/12/2015 — Lodewijk Den Breejen

1. De speelfilm Walk The Line over het leven van Johnny Cash en June Carter is het uitgangspunt voor het maken van deze praktische opdracht.

2. Indien je de film of delen van de film gemist hebt kun je als basismateriaal de volgende artikelen nemen:

    http://viooz.ac/movies/2532-walk-the-line-2005.html
    filmtotaal.nl/recensie.php?id=6394
    nl.wikipedia.org/wiki/June_Carter_Cash
    nl.wikipedia.org/wiki/Walk_the_Line

3. De volgende onderdelen moeten aan bod komen: > De levensloop van Johnny Cash en June Carter [ descriptieve ethiek: feitelijke beschrijving van het onderwerp ( 300 woorden)        > De kern van hun geloof > Wat Johnny Cash te maken heeft met het Christendom > Hebben Johnny & June -volgens jou- de mens van de 21e eeuw nog iets te zeggen? normatieve ethiek: je eigen beargumenteerde mening over het onderwerp ( 600 woorden) en meta-ethiek: filosofische bespiegelingen aangaande het onderwerp ( 600 woorden)

4. Omvang: minimaal vier a4'tjes

5. Inleveren: week 2 (11 tm. 17 januari) 2015

Bij de beoordeling wordt gekeken naar:

De mate van ethische relevantie van de gekozen casus (max.1p);
De mate van terugkoppeling aan de theorie van de lessen (max. 4p);
De mate van kwaliteit waarin de inhoud is weergegeven (max. 3p);
De mate van netheid en creativiteit (max. 2p).

Succes!
Wed. 20/05/2015 — Lodewijk Den Breejen

Ethiek [blz. 60 tm. 95]

Ethiek is de leer van goed en kwaad. Ethos betekent de plek waar men zich thuis voelt. Ook gewoonte.

Moraal is het geheel van waarden [uitgangspunten] en normen [regels].

Prescriptief is voorschrijvend. Zoals institutionele determinatie: instellingen zoals het gezin, school en leger bepalen veel in je leven en leggen je bewegingsvrijheid aan banden.

Descriptief is beschrijvend.

Waarden zijn zaken waar je belang aan hecht en naar streeft. Denk aan rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Instrumentele waarde is bij voorbeeld sporten om je gezondheid te bevorderen.

Intrinsieke waarde is bij voorbeeld genieten van de natuur of vriendschap vanwege de relatie zelf.

Egoïsme wil zeggen dat je eigen belang overeen komt met je handelingen/inzet. Het resultaat is dus in overeenstemming met je eigen belangen [blz.67].

Altruïsme: Je kunt iets doen om er zelf beter van te worden, bij voorbeeld in de economie van een land. Je kunt ook iets doen zonder berekening. Zonder eigen belang bij voorbeeld vluchtelingen opvangen in Nederland.

Geluk: het einddoel! Genieten is hiervan een groot onderdeel. Genieten kan liggen in innerlijke rust, seks, nadenken, inzichten krijgen of een goed gesprekvoeren. Het kan ook verslavend zijn, denk hierbij aan alcohol, drugs, gokken, eten, seks en internet.

Utilisme is de filosofische stroming die stelt dat een handeling moreel juist is wanneer zij bijdraagt aan het vergroten van het geluk van zoveel mogelijk mensen. Dat kan zover gaan dat we soms stellen dat het doel de middelen heiligt.

Culturele determinatie: nationaliteit, levensbeschouwing, traditie hebben grote invloed op ons functioneren.

Economische determinatie: het maakt wat uit waar je geboren bent! Europa; Afrika, Rusland, China of de Verenigde Staten van America. Denk hierbij aan grondstoffen, verdeling van rijkdom, scholings- en ontwikkelingskansen. Armoede tegenover de welvaartscultuur. Loondienst> consumentencultuur.

Relativisme constateert in de 1e plaats dat verschillende culturen verschillende opvattingen over waarden hebben en daar in de alledaagse praktijk ook anders vorm aan geven.

Instant bevrediging: beschikbaar en consumeerbaar. Geeft vaak lage bevrediging.
Complexiteit en genot: als je ergens moeite voor moet  doen geeft dit meer bevrediging.

Empathie: is een sterke emotie, het vereist dat je in staat bent de ander te doorgronden en vervolgens in de huid van die andere persoon te kruipen.

Reflexief verstand: de mens kan zichzelf beoordelen en is in die zin anders dan de dieren. Het gaat hier dus over abstract denken.

Mens als uniek wezen: de vraag is of het abstracte denken werkelijk het grote verschil is tussen mens en dier. Je kunt ook stellen dat het grote verschil schrijven en schetsen is. Het boek kiest voor het laatste.

Logisch empirisch bewustzijn: meer waardering voor het abstracte dan voor het concrete.

Logisch rationeel empirisch bewustzijn: wijst een relatie met het hogere of spirituele af. Knelpunt: de meerderheid van de mensen op aarde is religieus. Er zijn wel grote verschillen tussen landen en werelddelen.

Definitie van religiositeit: gelovend in een geestelijke bestaanswerkelijkheid van bovenmenselijke aard zoals het heilige, het spirituele of bovennatuurlijke.

Functies van religie:

1. Geeft mensen troost en kracht.
2. Het blijkt dat religieuze mensen vaak meer weerstand hebben en zich sterker verenigen tegen gemeenschappelijk kwaad.
3. Geeft ondanks moeilijke periodes zekerheid. Een basis.
4. Een vorm van zingeving en betekenisvolle verbindingen zien.  

Autonomie [blz.80] betekent letterlijk: zichzelf de wet stellen.  In tegenstelling tot heteronomie wanneer iets of iemand anders de wet stelt.

Plicht is iets wat je zou moeten doen. Dit is niet populair, we hebben het liever over onze rechten! Plichtsbesef heeft echter ook een mooie kant. Het helpt de ander en geeft daardoor de dader een goed gevoel. Meer nog je maakt echt verschil. Dit noemen we ook een deugd die betekenis krijgt binnen een gemeenschap [blz. 84]. Je kunt ook overdrijven dus ook hier geldt alles met mate is de beste invulling.

Vriendschap is de drijfveer van genegenheid voor de andere persoon om wie hij is.

Kwaad is ingebakken in onze samenleving. Denk aan oorlogen maar ook aan natuurrampen. Het zit in ons en in de natuur. Ook heel gewone mensen kunnen in bepaalde omstandigheden erge dingen doen, zoals pesten. De filosofe Hannah Arendt noemde dit de banaliteit van het kwaad.

Zingeving is moeilijk te definiëren omdat mensen hier verschillend over denken. Politiek en godsdienst geven hier bij voorbeeld handvatten voor. Denk bij dierenethiek [blz. 94] bij voorbeeld aan de politiek en aan milieugroepen.
Wed. 20/05/2015 — Lodewijk Den Breejen
SPINOZA

Gij zult spinazie eten!

Ga zo voort, mijn zoon, en gij zult Spinoza heten!

ACHTERGROND

Joodse grootouders gevlucht uit Portugal > Amsterdam [godsdienstvrijheid]

Uit synagoge gezet wegens sterk afwijkende opvattingen:
- God is geen persoon
- God is geen schepper van de wereld
- God heeft geen doel met de wereld

HET HOOGSTE GELUK

- PERSOONLIJK GELUK  : CONATUS: de kracht waarmee dingen blijven voortbestaan, bij de mens: zelfbehoud
- Geboren egosten die toch beseffen dat je gelukkiger bent als je goed samenleeft.
- Kiest voor democratie: volksregering

Slotvragen: 1. God is in het denken van Spinoza geen persoon. Wat dan wel?
                    2. Lichaam en geest zijn niet wezenlijk verschillend want ze voeren terug op de zelfde
                         oergrond? Over welke manifestaties heeft hij het?  
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties