Nieuw.us | ChristenUnie

Counter

ChristenUnie
Sun. 07/01/2018 — Lodewijk Den Breejen
Verkiezingsprogramma ChristenUnie Helmond is uit: https://helmond.christenunie.nl/l/library/download/1149774
Gr2018 zijn in aantocht!

ChristenUnie Helmond doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Op 7 december is op de ledenvergadering van de ChristenUnie Oost-Brabant o.a. kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld.

De kandidatenlijst bestaat uit de volgende personen:

1. Lodewijk den Breejen
2. Albert Spijker
3. Patricia Kager
4. Merel Ben Nasr- Den Breejen
5. Twan Raaijmakers
6. Jeroen Charmant
7. Arjen Vermeer
8. Chris van Heeswijk
9. Simone Klarenbeek

De ChristenUnie doet in Helmond voor de tweede keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 behaalde de partij uit het niets 544 stemmen. Dat was 176 stemmen te weinig voor de laatste restzetel. De partij had destijds 9 leden waarvan er 7 op de kandidatenlijst stonden! Vier jaar verder is het ledenaantal gegroeid naar 22 leden en maken we bij elke verkiezing sinds 2014 [TK/Europees/Provinciaal] een behoorlijke winst,  waardoor wij geloven dat het reëel is om uit te gaan van minstens één raadszetel.

Lodewijk den Breejen is opnieuw lijsttrekker en is leraar in het Voortgezet onderwijs. Hij is verder als vrijwilliger actief in de Lambertusparochie als secretaris en vrijwilliger bij Natuurmonumenten op de Stippelberg.

Albert Spijker is werkzaam als regiomanager energie  en is o.a. actief in de Joshua gemeente in Helmond. Hij wil graag de gemeenteraad in en anders is hij beoogd commissielid.

Patricia Kager is Senior Jurist en actief in de Damiaan Parochie. Beoogd raadslid/commissielid.  

Merel Ben Nasr- den Breejen is werkzaam in de detailhandel in het centrum van Helmond en is ook dochter van lijstrekker
Lodewijk den Breejen. Lid van de Lambertusparochie. Als jongere wil zij de partij ondersteunen met haar kandidatuur.

Twan Raaijmakers is werkzaam in het bedrijfsleven en actief binnen de Evangelische Gemeente Helmond.

Jeroen Charmant is zelfstandig ondernemer en deelnemer aan een huisgemeente.

Chris van Heeswijk is werkzaam bij Museum Klok en Peel in Asten en is verder koster in de Edith Steinkerk.

Arjen Vermeer is werkzaam in een administratieve functie en is lid van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk
.
Simone Klarenbeek wilde nadrukkelijk op de lijst als lijstduwer. Ze komt uit het onderwijs en is nu actief bij het Leger des Heils en Caritas 0492.

Wij denken hiermee aan de Helmondse kiezer een evenwichtige kandidatenlijst te kunnen voorleggen .

We willen inzetten op meer zorg op maat zoals voldoende uren voor hulp in huis.

Betere nabuurschap met de omliggende dorpen in de Peel.

Versterking op wijkniveau en tegelijk versterking van het centrumgebied. Verlaging parkeertarieven.

Er moet opnieuw nachtopvang voor daklozen komen. Niet zo beperkt als dit nu is, te weten zes bedden.

Wij willen geloof een stem geven op alle terreinen van het leven. De ChristenUnie Helmond wil er zijn voor iedereen.

Geloof in de politiek moet weer terugkomen. Bij voorbeeld door verkiezingsbeloften werkelijk uit te voeren.

Wij hebben onze vraagtekens bij het opheffen van enkele amateurvoetbalclubs en het verplaatsen van de Gaviolizaal. De Gaviolizaal kan beter ingepast worden in de nieuwe bouwplannen van De Waart.  

De ChristenUnie Helmond is bereid tot samenwerking met alle partijen van goede wil!
Tue. 22/09/2015 — Lodewijk Den Breejen

Datum: 16 september 2015

Geacht college van B & W en Gemeenteraad van Helmond

De huidige vluchtelingenproblematiek raakt ons allemaal. Op steeds meer plaatsen in het land ontstaan er initiatieven of zijn reeds in uitvoering. Helmond is een sociale en open stad waar niemand wordt uitgesloten. Helmond is ook centrumstad van de Peel en heeft daarmee een voorbeeldfunctie. Tot op heden hebben wij geen informatie of signalen gekregen vanuit de Helmondse politiek dat u deze handschoen oppakt. Het is te weinig om dit over te laten aan de Metropoolregio Eindhoven [MRE]. Er is immers op de kortst mogelijke termijn opvang en ondersteuning nodig in deze crisissituatie. Helmond als 2e stad van Zuid-Oost Brabant moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een aandeel leveren in de opvang van de vele vluchtelingen. Zoals andere steden al doen.

De gemeente Helmond heeft de goede toon al te pakken met de financiering van Vluchteling als Naaste, actief m.b.t. uitgeprocedeerde illegalen. Maar dat is niet genoeg nu de menselijke waardigheid in het geding is. Helmond kan genoeg doen als men wil, en waarom zou men niet willen? Samen met de woningcorporaties kan men forse stappen zetten. Wij denken daarbij concreet aan leegstaande gebouwen zoals het voormalige belastinggebouw en het toenmalige Gak gebouw.
Deze geschikte locaties staan al jaren leeg en zijn met beperkte investeringen geschikt te maken als locaties voor tijdelijke opvang en daarna geschikt voor een andere functie zoals studentenhuis.

Verder willen wij er op wijzen dat veel inwoners zich hier ook belangeloos voor willen  inzetten.

Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat onder uw regiefunctie andere maatschappelijke partijen zoals Woonpartners en andere woningcorporaties; stichting Vluchteling als Naaste; de Helmondse kerken [RKK,PKN, Evangelische gemeenten in Helmond], SMO en anderen graag mee willen werken aan realisering van de [tijdelijke] opvang van vluchtelingen.

Wij denken bij u een welwillende oor aan te treffen en vragen u daarom positief te reageren op deze oproep tot daadwerkelijke hulp aan deze mensen in nood.
Om bij te dragen aan [tijdelijke] oplossingen om daarmee schrijnende situaties in kampen en aan landsgrenzen, stations e.d. te verminderen en daarmee indirect bij te dragen aan bestrijding van mensonterende smokkelpraktijken.

Hopende op een snelle reactie/actie, tekenen wij met de meeste hoogachting namens de ChristenUnie Helmond
.
Lodewijk den Breejen
Glanzerhof 33
5709GG Helmond
0492840669
0638531296
l.denbreejen@bbhmail.nl
Tue. 17/03/2015 — Lodewijk Den Breejen
Maandag 16 maart 2015;

Ik bereid me voor op de verkiezingen van de Provinciale Staten 2015. De kogel is door de kerk en ik weet op wie ik stem.
Ik stem op een nette politieke correcte partij op wie ik nog nooit heb gestemd.
Het is een religieuze partij en ze kan het geweten vormen voor rechts Nederland vooral in gedoogbeleid op het gebied van hasj en op het gebied van abortus.
Welnu, ik stem ChristenUnie, lijst 14 van de verkiezingen in Noord-Brabant, omdat deze partij nooit afbrekend is maar constructief meedenkt met de regeringspartijen. Zijn ze dan het er nog niet mee eens, dan stemmen ze tegen.
Verder heeft ze ook linkse standpunten indien die redelijk zijn. Het is een partij voor het milieu, ze willen het liefst dat de economie alleen nog maar groeit als het ecologisch verantwoord is, en ze willen dat er voor de sociaal zwakkeren zo goed mogelijk gezorgd wordt.
Ze zijn tegen de verruwing van spreektaal in de politiek en verafschuwen het opkomend fascisme.

Ik stem op Lodewijk den Breejen, hij was het geweten als politicus van de PvdA in de gemeentepolitiek van Helmond. Verder komt hij op voor sociaal zwakkeren en heeft hij een groot hart voor clinten uit de psychiatrie.
Lodewijk is geen slijmbal, hij zegt alles tegen vriend en vijand of het nou mooi of lelijk is. Zo zei hij tegen mij; het is dat ik je persoonlijk goed ken, anders zou ik jou ook maar een rare vinden.
Ik ben toen niet afgeknapt op Lodewijk, ik heb hem hierin geprezen. Hij zei het recht in mijn gezicht terwijl andere mensen het wel denken maar niet zeggen.

Ik geloof dat Lodewijk in de politiek staat voor wat hij doet, ik heb hem nog nooit op een leugen kunnen betrappen.
Als leraar nam hij het midden jaren negentig voor mij op toen de directie van Peelland College vraagtekens stelde bij lezingen geven door mij over schizofrenie op Peelland College. In die tijd bestond het nog niet dat psychiatrische patinten lezingen gaven op scholen of Universiteiten. Peelland College werd daar uniek in door Lodewijk. Lodewijk drukte namelijk door en de lezingen werden een gigantisch succes.

Lodewijk den Breejen, een man met n gezicht en niet met meerdere gezichten.

Lodewijk den Breejen van de ChristenUnie, negende op lijst 14 Noord-Brabant.

Ik stem op hem!!!!

Mon. 16/02/2015 — Lodewijk Den Breejen
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber bezoekt Zuidoost Brabant over A67Op dinsdag 17 februari presenteert gemeente Eindhoven een alternatief voor De Ruit Eindhoven aan een ChristenUnie-delegatie die op werkbezoek is in Eindhoven. De delegatie bestaat onder andere uit Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid), Hermen Vreugdenhil (lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen), Hans Janson (ChristenUnie Eindhoven), Aaldert van der Vlies (ChristenUnie Best) en Lodewijk den Breejen (ChristenUnie Helmond).Na het afketsen van de plannen voor De Ruit in de Tweede Kamer in november vorig jaar, heeft de minister als alternatief gegeven om te investeren in de A67 (en A58). Nu lijkt de noodzaak van deze investering minder urgent geworden, maar voor een goede bereikbaarheid, doorstroming van de regio en de regionale economie is een duurzame oplossing van essentieel belang.Jannie Visscher, wethouder in Eindhoven, zal ingaan op de verbreding van de A67. Daarnaast zullen Frans van Zeeland, wethouder in Laarbeek, en Arjen van Halem, Platform Noordoostcorridor, een korte presentatie geven.Het werkbezoek is georganiseerd door de gemeente Eindhoven en ChristenUnie Eindhoven. De presentatie begint om 13.30 uur in het Best-Western Hotel Nobis (Nobisweg 1, naast de A67 afslag 36). Om ongeveer 14.45 uur is er een persmoment georganiseerd en zullen de politici een statement geven, kunt u vragen stellen, interviews afnemen en/of fotos maken.
Thu. 10/04/2014 — Lodewijk Den Breejen
Een eerlijk verhaal van Arjen Vos en Hans Vermeeren in het ED d.d. 14 maart j.l. en dat is te prijzen! Er zitten echter wel enkele kronkels in. Genoemde journalisten zeggen zelf dat ze zwevende kiezers zijn geworden en daarmee aangevend dat ze potentiele partijhoppers zijn.  Als dan vervolgens een politicus dit doet is dit ineens twijfelachtig; fout of in ieder geval ongeloofwaardig. Vervolgens betrekken deze journalisten Martin Dekkers [oud raadslid D66] en Lodewijk den Breejen [oud raadslid PVDA en oud-waarnemend voorzitter van de gemeenteraad] bij de bijna afgelopen bestuursperiode, terwijl wij daar part nog deel aan hebben. Volgens het tussenkopje zijn wij actief op de transfermarkt en bij de voetballerij! Blijkbaar mogen journalisten wel als burger blijven denken en wij hebben dit recht niet, onder het motto van ns PVDA altijd PVDA en ns D66 altijd D66! Net als Jan Pronk heb ik op principile gronden in een open brief aan destijds-  partijvoorzitter Ploumen aangegeven dat de PVDA geen respect meer heeft voor minderheden [in dit geval het Jodendom]; ontwikkelingssamenwerking in de handel doet en dus neoliberaal is geworden. Een reactie bleef uit. Uit voorgaande heb ik mijn conclusies getrokken en heb mijn lidmaatschap opgezegd. Ik was destijds al drie jaar dubbel lid, naast PVDA ook CU, als burger toch een mensenrecht? De leden van de ChristenUnieHelmond hebben mij later - in oktober 2013- unaniem gevraagd als lijsttrekker. Als gelovig mens -actief lid van de H. Lambertusparochie- ben ik om zo te zeggen thuis gekomen, in een politieke partij die geloof een stem wil geven. Het doet mij verdriet om weggezet te worden als partijhopper terwijl ik deze periode helemaal niet in de raad heb gezeten en ook niet in de vorige periode met ruzie ben weggegaan. Ik herken mij ook niet in de analyse dat ik bij de oude bestuurscultuur zou horen, deze week heb ik namens de ChristenUnie samen met D66 en Groen Links nog nadrukkelijk gekozen voor een informateur in plaats van de grootste partij de vrije hand te geven na 19 maart. Voorwaar vernieuwend! Tenslotte een reactie naar Hans Vermeeren: blanco stemmen helpt partijen die de trouwste aanhang hebben, dus indirect kun je dan zomaar op SP, CDA of ChristenUnie gestemd hebben.
Lodewijk den Breejen
Politiek leider ChristenUnieHelmond
Thu. 02/01/2014 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst

Datum: donderdag 2 januari 2014 15:56

Geacht college,

Dank voor uw snelle reactie, wij zullen uw antwoord plaatsen naast de brief van ons die wij ook wereldkundig hebben gemaakt.
Onze reactie was dus op onderdelen niet correct, waarvoor excuses.
We hebben echter wel een reactie gehad van een organisatie dat er slechts 2 personen mochten komen en diverse burgers die het ook niet wisten! Dus we staan in onze verwarring niet alleen, dit wordt temeer in de hand gewerkt omdat er sprake is van een sluitingstermijn!
Ik wil ons dan alsnog aanmelden en zal daarvoor morgen het TheaterSpeelhuis bellen,
met vriendelijke groeten,
Lodewijk den Breejen
More»
Wed. 01/01/2014 — Lodewijk Den Breejen
Geacht college en gemeenteraad van Helmond,

Helmond: 1 januari 2014
Onderwerp: Gelimiteerde nieuwjaarsreceptie

Met grote verbazing hebben wij vandaag ontdekt dat wij als ChristenUnieHelmond, en met ons vele Helmondse burgers, niet welkom zijn op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Helmond.

De nieuwjaarsreceptie voor de gemeente Helmond wordt dit jaar op 6 januari gehouden in Theater Speelhuis. Raads- en burgercommissieleden hebben voor de receptie een bericht ontvangen en aan hen is gevraagd zich zelf aan te melden bij het TheaterSpeelhuis. Na aanmelding ontvangen zij dan een toegangskaart. De sluitingstermijn voor aanmelding is eind december verstreken, er kunnen echter nog wel losse kaarten beschikbaar zijn. De burgers van Helmond kunnen zich hiervoor in verbinding stellen met het bespreekbureau van Theater Speelhuis. Mevrouw Hera van Sambeeck is hoofd van het bespreekbureau en heeft inzicht in de beschikbaarheid.
More»
Sun. 22/09/2013 — Lodewijk Den Breejen
No. I - september 2013

Voor: bestuur; gebedshuis, [aspirant] leden; [mogelijke] sympathisanten & media

1. Fractie in oprichting

Inmiddels is er n ledenvergadering in Helmond gehouden en zijn er een aantal gesprekken gevoerd met een aantal leden en n nieuw lid.
Op dit moment kunnen wij melden dat de nog uit te breiden en nog te veranderen lijst er als volgt uitziet. De definitieve lijst zal hopelijk D.V. in december aangeboden worden aan het bestuur voor besluitvorming.
1. Lodewijk den Breejen [Rijpelberg oud raadslid, leraar en beoogd raadslid]
2. Chris van Heeswijk [Binnenstad gids - beoogd burgercommissielid]
3. Annemarie Klarenbeek [Rijpelberg - bestuurslid H. Lambertus]
4. Jeroen Charmant [BZOB- Industrieterrein ondernemer]
5. Martijn Wijns [Rijpelberg - ]
Een eventuele 2e of zelfs 3e zetel is binnen deze voorlopige kopgroep van vijf te realiseren.
More»
Sun. 04/08/2013 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp: Project: fietspad wel/niet afsluiten voor autos

Helmond, 4 augustus 2013

Geacht College,

Onlangs werden wij attent gemaakt op enkele gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk Rijpelberg. Diverse klachten hebben ons bereikt van het Jan Bungenershof en van de hoek Hollandhof 14 en aan de overzijde Jan van Vlissingenhof 49 waar de paaltjes zijn weggenomen door de Gemeente Helmond en volgens een klager ook niet teruggezet worden, want er was sprake van een project, verdere uitleg kreeg de man niet.
More»
Fri. 28/06/2013 — Lodewijk Den Breejen
ChristenUnie overweegt lijst in Helmond

door Hans van de Ven

e-mail: h.vdven@ed.nl

HELMOND - Op het stembiljet voor de raadsverkiezing in Helmond zou volgend jaar zomaar de naam van Lodewijk den Breejen kunnen prijken. Het voormalig PvdA- raadslid onderzoekt de mogelijkheid om met de ChristenUnie mee te doen. In december neemt het regiobestuur de beslissing of de partij een gooi naar Helmondse raadszetels gaat doen.
Zuidoost-Brabant is van oudsher geen ChristenUnie-regio. "Alleen in de Eindhovense raad heeft onze partij al een keer gezeten. Bij de vorige verkiezingen haalden we het net niet", zegt Den Breejen. "Het bestuur wilde inzetten op Eindhoven en Best en vroeg of er verder iemand genteresseerd was. Toen heb ik aangegeven wel wat voor de ChristenUnie in Helmond te willen doen. Ik mag nu kijken of ik hier een fractie kan vormen. We denken daarbij aan een lijst met tien namen." Met Den Breejen zelf als lijsttrekker? "Dat is geen uitgemaakte zaak. Voor mij pleit dat ik veel ervaring en kennis heb. Tegen mij pleit dat ik een enorme geschiedenis meedraag. Het kan ook zijn dat we kiezen voor een jong talent, met mij op de achtergrond. Maar andersom kan ook. Ik weet dat je de eerste vier jaar nodig hebt om goed ingevoerd te raken. Een ander zou dan als burgercommissielid kunnen warmdraaien."
More»
Fri. 25/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
Artikel
Meepraten ja, invloed nee!

Met belangstelling volg ik de dialoog tussen ir. J. van den Graaf en ds. At Polhuis over de christelijke inbreng heden ten dage in de PVDA. En ik moet zeggen beide hebben vanuit hun eigen gezichtspunt grotendeels het gelijk aan hun kant. Ir. Van den Graaf zegt terecht dat de landelijke PVDA ver is weggedreven van de ideologische basis die destijds door Willem Banning is gelegd. De doorbraakmensen van destijds zoals Buskes en Ruitenberg zouden de huidige Tweede Kamerfractie niet meer kunnen volgen, denk hierbij aan de opstelling van Cohen en Martijn van Dam met betrekking tot het beoogde verbod op ritueel slachten. Vermeend dierenleed ging hier voor op eeuwenlang respect voor religieuze minderheden. Dat de Eerste Kamer dit corrigeerde is slechts een voetnoot en waarschijnlijk van tijdelijke aard.
More»
Thu. 13/09/2012 — Lodewijk Den Breejen
De Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 hebben een verrassende uitkomst. Niet zo zeer de winnaars en verliezers, met uitzondering van de PVV misschien, maar wel de grote zetelwinst voor VVD en PVDA. Die is enorm. Samen respectievelijk 41 en 38 zetels , maakt 79 Kamerzetels, royaal over de helft! Het rode gevaar  kan nu samen met de partij van stagnatieregering  zo omschreven ze elkaar, een meerderheidskabinet volgen. D66 dat zo graag mee wil regeren is niet nodig, ook het CDA grijpt ernaast. Alleen als men de oude verdeling van de zetels in de Eerste Kamer meetelt komen deze partijen aan zet. Maar met wisselende meerderheden komen ze er echt wel uit. De ene keer kan het CDA niet tegen stemmen; op PVDA-dossiers kunnen Groen Links en de SP dit niet maken. Daarnaast zijn er nog de ChristenUnie en de SGP die elk wetsvoorstel puur inhoudelijk zullen beoordelen. Dus die twee partijen hebben de dure plicht eruit te komen. In het belang van hun eigen geloofwaardigheid maar eerst en vooral in het landsbelang.
More»
Fri. 30/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Opinie ChristenUnie in ND: Meer hulp voor hetzelfde geld


vrijdag 30 maart 2012
Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is lekker makkelijk. Het Malieveld of het Binnenhof stroomt toch niet vol met protesterende Afrikanen. Maar we mogen niet de rekening van de financile crisis eenzijdig bij de allerarmsten in de wereld neerleggen. Zij zouden extra hard getroffen worden, terwijl ze deze crisis niet hebben veroorzaakt.
Als partijen als de VVD en de PVV zich al niet aangesproken voelen door Bijbelse noties als rechtdoen aan de armen, laten zij zich dan wel realiseren dat het verdere isoleren van ontwikkelingslanden deze landen alleen maar instabieler maakt. Ook vergroot het de kans op terrorisme, piraterij en toenemende migratie naar het Westen. De rekening hiervoor zal uiteindelijk veel hoger zijn dan wat duurzame ontwikkelingssamenwerking ons nu kost.

Ik ben wel een voorstander van een discussie over hoe het budget voor ontwikkelingshulp beter en effectiever besteed kan worden. Wat kan er anders?
More»
Mon. 26/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Geloven, durven, doen is het motto dat de ChristenUnie dit jaar boven haar werk schrijft. Ik ben blij met dat motto. Telkens opnieuw kom ik mensen tegen die tot bijzondere en moedige daden komen omdat ze ergens in geloven. Pasen nadert, het feest waarop u en ik stilgezet worden bij de ultieme genade van God in het offer van Zijn Zoon. Tegelijk bepaalt dat feest ons bij de hoop omdat zelfs de dood niets meer in te brengen heeft tegenover Gods liefde voor ons mensen. Dat geloof geeft ons de moed en de passie om ons in te zetten. Maar ook de hoop dat onze inspanningen Gods Koninkrijk dichterbij brengen in ons land. Ik wens u die hoop voor alles toe!

In verbondenheid met u door het geloof in de opgestane Heer.

Arie Slob - Fractievoorzitter ChristenUnie
Thu. 01/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reformatorisch Dagblad d.d. 21 november 2011

SLOB  geen man van dubbele bodems

Door: Addy de Jong

Wie meer wil weten over de drijfveren van CUleider Slob moet het morgen te presenteren boekje van zijn hand zeker lezen. Daarin laat de bescheiden politicus zich, enigszins, in zijn hart kijken.

"Altijd in beweging" (uitg. Ark Media, Amsterdam) is een pennenvrucht primair bedoeld voor de eigen achterban. En verder voor iedereen die meer wil weten over de nieuwe CU-leider Slob. Want ja, Rouvoet, bij hem hadden veel mensen inmiddels een beeld. Maar Arie Slob, wie IS dat eigenlijk? , Wie uit is op grote politieke onthullingen zal na lezing van Slobs wederwaardigheden in de landspolitiek (vanaf 2001, toen hij Kamerlid werd, tot heden) misschien teleurgesteld zijn. Zeker, het als een soort dagboek opgezette verhaal geeft een aardig overzicht over tien jaar ChristenUnie aan het Binnenhof. En inderdaad, hier en daar kleurt het eerder bekende informatie verder in.
More»
Mon. 23/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reactie ChristenUnie n.a.v. uitslag Eerste Kamerverkiezingen

23 mei 2011 Arie Slob, fractievoorzitter van de tweedekamer fractie van de ChristenUnie, 'Een teleurstellende uitslag. We hadden graag die derde zetel gehad. We meenden daar ook op te kunnen rekenen vanwege onze grotere rest en de wijze waarop we daar sinds jaar en dag in relatie met de SGP mee omgaan. De SGP heeft ervoor gekozen de omgang met VVD en PVV te prefereren. Dat recht hebben ze, maar het betekent wel een breuk met de omgang die wij in de EK al decennialang hebben. Op basis daarvan behaalde de SGP met onze steun in 2007 nog haar tweede zetel. Nu maakt men met voor ons weinig overtuigende argumenten een andere keuze. Het is niet anders.'
Roel Kuiper, 'Onze beide senatoren zullen in de komende jaren de politieke boodschap van de ChristenUnie in de EK vertolken. Dat zullen zij net als de ChristenUnie-parlementariers in de TK - met een open houding richting het kabinet doen.'
More»
Sat. 14/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Trouw 14 mei 2011
Lex Oomkes en Ingrid Weel

INTERVIEW - De wisseling van de wacht zal geen ingrijpende gevolgen hebben voor de koers van de ChristenUnie. Arie Slob, die vandaag op een partijcongres in Ede het politieke leiderschap overneemt van Andr Rouvoet, predikt geen revolutie. Het uitgangspunt is en blijft vanuit het christen zijn iets doen voor de samenleving.

Slob: "Ik weet dat er een discussie in de partij woedt over het thema christelijk-sociaal. Prima. En als mensen het anders willen noemen, ook goed. Maar de essentie zal blijven bestaan. Wij willen een partij zijn die beide begrippen praktisch invult."
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad 24 maart 2011

ChristenUnie moet Henk en Ingrid weer serieus nemen

De ChristenUnie moet Henk en Ingrid serieuzer nemen. Niet zoals de PVV dat doet, maar op een manier die hun belangrijke maatschappelijke bijdrage erkent. Het is nu te veel een partij met idealen die door hoger opgeleiden worden gekoesterd.

Naar mijn indruk staat de ChristenUnie op een historisch keerpunt: blijft zij zich opstellen als een traditioneel verzuilde partij (zoals de SGP)? In dat geval zal zij zich tevreden moeten stellen met een kleine, trouwe, maar op termijn ook slinkende aanhang.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad, 26 april 2011

ChristenUnie moet christelijk-sociaal blijven

De ChristenUnie moet niet toegeven aan de druk om een scherp christelijk-sociaal profiel op te geven.

Dat stelt J.P. de Vries, oud-senator voor de ChristenUnie en voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, in een opinieartikel op de website 'Opunie'.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad, 9 mei 2011

Waar blijft de unie van alle christenen?

De ChristenUnie wil graag meer rooms-katholieke stemmers. Maar dan is het aantreden van Arie Slob als nieuwe politiek leider misschien een goed moment om de discussie aan te gaan over de grondslag. Waarom niet de geloofsbelijdenis van Nicea in plaats van de Heidelbergse Catechismus?
More»
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties