Nieuw.us | Boeken

Counter

Boeken
Wed. 02/05/2018 — Lodewijk Den Breejen
Aan de hand van Yvonne & Esther

Door: Lodewijk den Breejen

Waar vind je nou een systeem waarin je individueel iets kunt beleven, maar ook collectief iets aan hebt, iets dat een verhaal vertelt met een verleden en een toekomst, waarin je leefregels hebt en rituelen, en waar tegelijkertijd meervoudige interpretaties mogelijk zijn? Antwoord: Religie!

Dit tegen de achtergrond van de vorige eeuw waarin veel Nederlanders zich van kerk en geloof afkeerden. Geloof verdween in ieder geval achter de voordeur. Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zomaar wegzetten! Religie blijkt ook een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken.  Toch stelt het meisje Zonderop dat eertijds stampvoetend de katholieke kerk verliet nu dat we religie weer serieus moeten nemen, dat het ook maatschappelijk relevant is.
Religie, zo constateert Zonderop nu, ooit verslaggever bij o.a. het Vrije Volk, hecht zich aan mensen, maakt deel uit van hun identiteit. Bijna 90 procent van de wereldbevolking is religieus. Ze geloven dat er iets boven de mensheid hangt. Het maakt je bescheiden en zorgt voor morele ijkpunten.

De leidende stroming in de Nederlandse politiek wilde religie uit het publieke domein weren. Dat is niet gelukt. De huidige regering kent ministers van CDA en CU huize en kent de SGP als gedoger. Voorwaar een ommezwaai van jewelste.  Zonderop stelt dat het negeren van de christelijke erfenis leidt tot een ernstig spirituele leegte.  Vandaar haar boek: Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie.  We zijn door de secularisatie terecht gekomen in een geestelijk niemandsland.

Zonderop ziet een ruimte braak liggen tussen geloof en uitgesproken ongeloof. Mensen grijpen terug op de joods-christelijke traditie. Ons zelfbeeld en onze moraal zijn door het christendom gevormd. Het christendom heeft miljoenen mensen in onze omgeving zo’n 1500 jaar geïnspireerd. Hoe zouden we die erfenis in vijftig jaar kunnen verliezen?
Vonne van der Meer, Willem Jan Otten en Désanne van Brederode  gingen Yvonne Zonderop voor in deze herontdekking. En het verhaal gaat voort ook de schrijfster Esther Gerritsen sluit zich hier bij aan in haar recente boek ‘De Trooster’.

Yvonne Zonderop – Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie. Prometheus, 19,95 euro

Esther Gerritsen – De Trooster. Over de kruisweg, een echte ‘Paasroman’. De Geus, 20,99 euro.  
Fri. 29/12/2017 — Lodewijk Den Breejen

1. Annie Proulx – Schorshuiden, uitgeverij De Geus 791 blz.
2. Marcel Möring – Eden , uitgeverij De Bezige Bij 400 blz. 19,90 euro
3. Beatrice de Graaf – Heilige Strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Boekencentrum Utrecht 2017, 112 blz. 12,99 euro
4. Karin Seethaler – In de stilte genezing vinden, Carmelitana & Berne Media ISBN 9789089721389, 17,90 euro
5. Gooische Bijbel – Pieter Oussoren & Renate Dekker [vertaling – Deuterocanonieke en apocriefe boeken], uitgeverij Skandalon 347 blz. 29,50 euro
6. Mart van Duijn – De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis 1477-circa 1550 Walburg Pers Zutphen 2017, 334 blz. 34,50 euro
7. Johan Lock – De erfenis van Adriaan  
8. Rory Stewart – De Schotse marsen, Uitgeverij Prometheus Amsterdam 2017, 411 blz. 24,99 euro
9. Arlie Russell Hochschild, Vreemdelingen in hun eigen land. Een reis door rechts Amerika. Amsterdam University Press Amsterdam 2017, 424 blz. 23,99 euro
10. Harm Peter Smilde – Helden van toen. The Tielman Brothers en de Nederlandse rock & roll 1957-1967
11. Bernhard Reitsma – Kwetsbare Liefde, Uitgeverij Boekencentrum,256 blz. 19,90 euro
12. Kees en Fieke Goedhart – Hij was erbij, Uitgeverij Scholten , 10 euro
13. Thomas Dekker  [reactie Robert Hudson] – Four Birds of Noah’s Ark. Eerdmans, Grand Rapids 2017, 168 blz. 17,99 dollar 14,99 pond
14. John Lapré – De Veilige Kerk, Arke Media 144 blz. 16,95 euro
15. Andreas J. Beck [red.] – Melanchthon und die Reformierte Tradition, Vandenhoeck & Ruprecht, Gotingen ISBN9783525550311, 250 blz. 85 euro
16. Kick Bras – Christelijke mystiek in woord en beeld. Skandalon 224 blz. 27,50 euro
17. Margot Vanderstraeten – Mazzel tov. Mijn leven als werkstudente bij een orthodox-joodse familie, Atlas Contact , Amsterdam/Antwerpen ISBN9789045033853, 19,99 euro
18. Erik Borgman – Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving, Meinema Zoetermeer 2017 ISBN 9789021143965, 192 blz. 16,99 euro
19. Pieter Waterdrinker – Tsjaikovskistraat 40 Nijgh & Ditmar 2017, 24,99 euro
20. Jan Siebelink – De buurjongen, De Bezige Bij, Amsterdam 2017, 293 blz. 19,99 euro  
21. Koen Peeters – De mensengenezer, De Bezige Bij 319 blz. 19,99 euro
22. James M. Hamilton – Work and our labor in the Lord, uitgeverij Crossway, Wheaton 2017 ISBN 9781433549953, 120 blz. 14,99 dollar.
23. Zygmunt Bauman – Vloeibare tijden, leven in een eeuw van onzekerheid , Uitgeverij Klement/Pelckmans
24. Robert D. Kaplan – De verovering van de Rockies, Uitgeverij Spectrum 224 blz. 22,50 euro
25. Walter Kasper – Maarten Luther , een oecumenisch perspectief, uitgeverij Berne Media 80 blz. 12,90 euro
26. Possidius – Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw, inleiding Paul van Geest 192 blz. 19,90 euro
27. Graa Boomsma – Leven op de rand. Biografie van A. Alberts, Uitgeverij Van Oorschot Amsterdam 2017, 460 blz. 34,99 euro
28. Elly Kamp – Ferdinand en Johanna. Dubbelbiografie van schrijver F. Bordewijk en componiste J. Bordewijk-Roepman, uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2017, 477 blz. 34,99 euro
29. Koos van Zomeren – Alle vogels, Uitgeverij De Arbeiderspers ISBN 9789029510622, 49,99 euro  
30. Frans van der Helm – Dieren met toekomstplannen
31. Virginia Woolf – De jaren, uitgeverij Athenaeum  512 blz. 24,99 euro
32. Koos Dijksterhuis – Eilandgevoel. Verhalen over de natuur van Schiermonnikoog. Uitgeverij Bornmeer 206 blz. 15 euro
33. Knud Sonderby – Midden in een jazztijd, Oevers 232 blz. 16,95 euro.
34. Holger Gzella – De eerste wereldtaal, Athenaeum 400 blz. 35 euro
35. J.C. Ryle – Bisschop J.C. Ryle’s Autobiography , Andrew Atherstone  25,63 pond
36. Karl Barth – Geloven in de levende God. Deel V – Eeuwig Leven ?! Eginhard Meijering Pumbo.nl 2017, 125 blz. 16  euro
37. Craig Harline – Wereld in wanorde. Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie. Vantilt, Nijmegen 2017, 416 blz., 24,95 euro
38. A. van de Beek – Mijn Vader, uw Vader. Het spreken over God de Vader. Boekencentrum 2017, 37,50 euro
39. Erik Borgman – Zielen winnen, Adveniat 2017
40. Els Florijn – Rode Papaver, Mozaïek 2017
Tue. 08/08/2017 — Lodewijk Den Breejen
Top 500 Boeken Nieuw.us Aller Tijden
1. Bijbel, Statenvertaling [1637], King James Version [1611], Willibrord KBS [1975], HSV [2010], Nieuwe Vertaling NBV [1951], Naardense vertaling, Pieter Oussoren [2004], Nieuwe Bijbelvertaling, literaire uitgave [2004], Bijbel in gewone taal NBG [2014]
2. John Bunyan – Christenreis naar de eeuwigheid [1678]
3. Pseudo-Dionysius de Areopagiet – Over mystieke theologie [475]
4. Thomas a Kempis – Imitatione Christi [1424]
5. Augustinus – Belijdenissen [386]
6. Constituties en decreten van Vaticanum II [1963-1965]
7. C.S. Lewis – Verrast door vreugde [1955]
8. Thomas van Aquino – Summa Theologiae [1266-1273]
9. Anselmus van Canterbury – Proslogion [1077/1078]
10. Dietrich Bonhoeffer – Navolging [1937]
11. Ole  Hallesby – Het gebed [1931]
12. J.B. Bernink , e.a. – De tooi der getijden, over schoonheid en natuur [1928]
13. John Sherril – Reporter van Gods Geest [1964]
14. David Wilkerson – Het kruis in de asfaltjungle [1962]
15. David J. Du Plessis – De geest maakt levend [1964]
16. Herman Ridderbos – Paulus [1966]
17. Johannes Calvijn – Institutie [1536]
18. Marilynne Robinson – Gilead [2004]
19. Marilynne Robinson – Thuis [2008]
20. Marilynne Robinson – Lila [2014]
21. J. Verkuyl –  De boodschap der bevrijding in deze tijd [1971]
22. C.S. Lewis – De grote scheiding [1945]
23. Maarten Luther – De vrijheid van de christen [1520]
24. Desiderius Erasmus – Handboek van de christensoldaat [1503]
25. Gabriel Marcel – The Mystery Of Being deel I & deel II [1951]
26. Blaise Pascal – Pensées [1669]
27. Soren Kierkegaard – Oefening in Christendom [1850]
28. Rudolf Otto – Das Heilige [1917]
29. Randy Alcorn – Deadline [1994]
30. Frank E. Peretti – De duisternis aanwezig [1992]
31. Anne Frank – Het achterhuis [1947]
32. H. Berkhof & O.J. de Jong – Geschiedenis der kerk [1942 – 1975]
33. José Orlandis – Geschiedenis van de Katholieke Kerk in de tweede helft van de 20ste
              Eeuw [1998/2011]
34. Dietrich Bonhoeffer – Verzet en overgave [1937]
35. Gerard de Korte & Willem J. Ouweneel – Rome en Reformatie, overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming [2010]
36. Esther Maria Magnis – Mintijteer [2012]
37. Hendrik Marsman – Herinnering aan Holland [1936]
38. Anthony Powell – Een dans op muziek van de tijd [deel 1 tm. 12 – 1951-1975]
39. Groen van Prinsterer – Ongeloof en Revolutie [1847]
40. J.H. Bavinck – En voort wentelen de eeuwen [1952]
41. Wilhelm Schmidt S.V.D. – Der Ursprung der Gottesidee [dl. I – XII – 1912-1954]
42. Hermann Hesse – Narcis en Goldmund [1930]
43. Paul Tournier – Radicale therapie [1946]
44. Henricus Cornelius Rumke – Karakter en aanleg in verband met het ongeloof [1951]
45. William James – Varianten in religieuze beleving [1902]
46. Casper Olevianus & Zacharias Ursinus – Heidelbergse Catechismus [1563]
47. Guido de Brés – De Nederlandse Geloofsbelijdenis [1561]
48. Hans Joachim Storig – Geschiedenis van de filosofie, deel I & deel II [1972]
49. Karl Barth – Die Kirchliche Dogmatik [1932-1968]
50. Hannah Whitall Smith – Het geheim van een gelukkig leven [1875]
51. Corrie Ten Boom/John & Elizabeth Sherril – De Schuilplaats [1971]
52. William Styron – Sophie’s Choice [1982]
53. Billy Graham – Vrede met God [1993]
54. C.S. Lewis – Het probleem van het lijden [1940]
55. Benedictus XIV – Jezus deel I, II & III [2007/2011/2013]
56. Talmoed Bavli, Babylonische Talmoed, vertaling Jacob Nathan de Leeuwe [2007-2011]
57. S. Ph. De Vries Mzn. – Joodse riten en symbolen [1927-1932]
58. Dante – De goddelijke komedie [1306-1321]
59. Louis-  Ferdinand Céline – Reis naar het einde van de nacht [1952]
60. Kees Waaijman – Spiritualiteit [2000]
61. F. Bakker – Gebedsgestalten [1963]
62. Bert Hoorn – Tussen zeggen en doen [1972]
63. Awraham Soetendorp – De adem van kinderen [2002]
64. Else Vlug – Wij hebben het geloof behouden [2000]
65. Simone de Beauvoir – Niemand is onsterfelijk [1962]
66. Corrie Ten Boom – Zwerfster voor God [1976]
67. Nicky Cruz & Jamie Buckingham – Ik zal nooit meer huilen [1969]
68. C.S. Lewis – Narnia [1949-1954]
69. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – Schuld en boete [1866]
70. Vonne van der Meer- Winter in Gloster Huis [2015]
71. Vonne van der Meer – Het smalle pad van de liefde [2013]
72. Vonne van der Meer- Eilandgasten [1999]
73. Marcel Möring – Dis [2006]
74. Marcel Möring – Louteringsberg [2011]
75. Marcel Möring – Eden [2017]
76. Oek de Jong – Pier en oceaan [2012]
77. Aleid Truijens – Geluk kun je alleen schilderen F.B. Hotz – Het leven [2011]
78.   F.B. Hotz - Ernstvuurwerk [1978]
79. Karl Ove Knausgard – Vader  [2010]
80. John Williams – Stoner [1965]
81. Chad Harbach – De kunst van het veldspel [2011]
82. Martin Buber – Ik en Jij [1924]
83. Gn. Werner – Het leven gaat verder [1997]
84. Flavius Josephus – De oude geschiedenis van de Joden [94]
85. Elisabeth Kubler- Ross – Lessen voor levenden [1969]
86. A.M. Rehwinkel – De Zondvloed [1960]
87. William Shakespeare – Romeo & Julia [1591]
88. Charles Dickens – Oliver Twist [1838]
89. Friedrich Schiller – Wilhelm Tell [1804]
90. Evangelischer Erwachsenenkatechismus [1975]
91. Maarten Luther – De brief aan de Galaten [1535]
92. Karl Barth – De brief aan de Romeinen [1919/1922/2008]
93. Wilhelmus Schortinghuis – Het innige Christendom [1740]
94. Wilhelmus á Brakel – Redelijke godsdienst [1700]
95. Abraham Kuyper – Het Calvinisme [1899]
96. Harold S. Kuhsner – Als het kwaad de goede mens treft [1984]
97. Leo Baeck – The Essence of Judaism [1948]
98. W.H. Velema – Op weg naar het einde [2011]
99. Harvey Cox – De stad van de mens [1965]
100. Francis A. Schaeffer – De God die leeft [1968]
101. Donna Tartt – De verborgen geschiedenis [1992]
102. Jan Siebelink – De overkant van de rivier [1990]/ Jan Siebelink – Knielen op een bed violen [2005] [tweeluik].
103. Heinrich Boll – Iers dagboek [1957]
104. Marga Minco – Het bittere kruid [1957]
105. Jonathan Frantzen – Vrijheid [2010]
106. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – De idioot [1869]
107. Abraham Trommius – Nederlandse concordantie op de Bijbel [1637]
108. Watchman Nee – Het normale christelijke leven [1957]
109. E.W. Kenyon – In zijn tegenwoordigheid [1994]
110. Sundar Singh [Sadhoe] – Visions of the Spiritual World [Hij zag de Hemel - 1926]
111. Franz Kafka – Het proces [1925]
112. W.H. Auden – Brieven uit IJsland [1937]
113. C.S. Lewis – Brieven uit de hel [1942]
114. Hendrik Berkhof – Gegronde verwachting [1967]
115. A.J. Heschel – Man is not alone [1951]
116. Boris Pasternak – Dokter Zjivago [1956]
117. John Steinbeck – Aan een onbekende God [1933]
118. Christopher Isherwood – Meneer Norris neemt de trein [1935]
119. Christopher Isherwood – Afscheid van Berlijn [1939]
120. Nikolaj Gogol – Dode zielen [1842]
121. John Steinbeck – De felle gloed [1950]
122. Philip Roth – Het contraleven [1987]
123. Erskine Caldwell – Eén akker voor God [1933]
124. Gilbert Keith Chesterton – Orthodoxie [1907]
125. Oswald Chambers – Geheel voor Hem [1935]
126. Reuben Archer Torrey – De Heilig Geest [ 1856-1928]
127. Johannes van het Kruis – Het donker is mij licht genoeg [1582-1584]
128. Jan van Ruusbroec – Van den Seven sloten [1346]
129. Meester Eckhart – Opus Tripartitum [1290-1325]
130. Jean Paul Sartre – De teerling is geworpen [1947]
131. Simone de Beauvoir – Herinneringen aan een welopgevoed meisje [1958]
132. Martin Buber – Chassidische vertellingen [1949]
133. Annie Proulx – Schorshuiden [2016]
134. Cees Noteboom – De omweg naar Santiago [1992]
135. Pascal Mercier – Nachttrein naar Lissabon [2006]
136. Hella Haasse – Heren van de thee [1992]
137. Stefan Hertmans – Oorlog en terpentijn [2013]
138. Geert Mak – De eeuw van mijn vader [1999]
139. Jan de Hartog – Hollands Glorie [1940]
140. Anthony van Kampen – Zee zonder genade [1949]
141. Koos van Zomeren – De bewoonde wereld [1998]
142. C.S. Lewis – Onversneden christendom [1952]
143. Emanuel Kant – Kritiek van de zuivere rede [1781]
144. Martin Heidegger – Zijn en tijd [1927]
145. Karl Marx – Het kapitaal [1867]
146. Koran, Nederlandse vertaling Fred Leemhuis [1989], Vertaling J.H. Kramers [1962]
147. Nikolajewitsj Tolstoj – Oorlog en vrede [1863 - 1869]
148. Fjodor Michajlowitsj Dostojevski – De gebroeders Karamazov [1880]
149. Multatuli – Max Havelaar [1860]
150. Martin Buber – Gog en Magog [1981]
151. Jan Foudraine – Wie is van hout [1971]
152. Gustavo Gutiérrez – Theologie van de bevrijding [1974]
153. Jan Siebelink – Laatste schooldag [1994]
154. Nikolajewitsj Tolstoj – Anna Karenina [1874 – 1876]
155. A. den Doolaard – De herberg met het hoefijzer [1933]
156. Frans Kellendonk – Mystiek lichaam [1986]
157. J.J. Voskuil – Het bureau [1996]
158. Bernlef – Buiten is het maandag [2003]
159. Els Florijn – Het meisje dat verdween [2010]
160. George Orwell – 1984 [1949]
161. Gerbrand Bakker – Boven is het stil [2006]
162. George Orwell – The Road To Wigan Pier [1937]
163. Hermann Hesse – Siddhartha [1922]
164. Eli Stanley Jones – The Christ of the Indian road [1925]
165. Willem Jan Otten – Specht en zoon [2004]
166. Erskine Caldwell – Tobacco Road [1953]
167. F.J. Pop – Bijbelse woorden en hun geheim [1964]
168. Bhagavad Gita, zoals ze is [2003]
169. C.S. Lewis – Gedachten over de Psalmen [1958]
170. Roemi – Masnawi, vertaling Abdulwahid van Bommel [1258-1273]
171. Kader Abdolah – Huis van de moskee [2005]
172. J.J. Voskuil – De moeder van Nicoline [1999]
173. Bernlef – Hersenschimmen [1984]
174. Jack Kerouac – On The Road [1957]
175. James Joyce – Ullysses [1922]
176. T.S. Eliot – The Waste Land [1922]
177. Willem Frederik Hermans – Nooit méér slapen [1966]
178. Harry Mulisch – De ontdekking van de hemel [1922]
179. Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek [1973]
180. Cees Nooteboom – Allerzielen [1998]
181. J.R.R. Tolkien – In de ban van de ring [1955]
182. Johann Wolfgang von Goethe – Het lijden van de jongen Werthers [1774]
183. Godfried Bomans – Een halve eeuw Trappistenleven [1950]
184. Gerard Reve – De avonden [1947]
185. Aldous Huxley – Brave New World [1932]
186. Herman Melville – Moby Dick [1851]
187. Louis Couperus – Eline Vere [1889]
188. F. Bordewijk – Bint [1934]
189. Hugo Claus – Het verdriet van België [1983]
190. Hubert Lampo – De komst van Joachim Stiller [1960]
191. Louis Paul Boon – De Kapellekensbaan [1953]
192. Günter Grass – De bliktrommel [1959]
193. Aristoteles- De ziel, de anima [384-322 v. Chr.]
194. Rainer Maria Rilke – Het getijdenboek [1899-1903]
195. Umberto Eco – De begraafplaats van Praag [2011]
196. Anne de Vries – Reis door de nacht, deel I tm. IV [1951]
197. Willem van Madoc – Van den vos Reynaerde [1260]
198. Hendrik Marsman – Tempel en Kruis [1940]
199. Hotze de Roos – De schippers van de Kameleon [1949]
200. Jan Terlouw – Oorlogswinter [1972]
201. J.R.R. Tolkien – De Hobbit [1937]
202. Joris Lyendijk – Het zijn net mensen [2006]
203. Arnon Grunberg – Tirza [2006]
204. J. Verkuyl – Zijn alle godsdiensten gelijk? [1973]
205. Catherine Clément – De reis van Theo [1998]
206. Chaim Potok – Uitverkoren [1967]
207. Agnes Amelink – De gereformeerden [2001]
208. Emily Bronté – Wuthering Heights [1847]
209. Cervantes – Don Quichot dl. I & II [1605 – 1614]
210. Johan Huizinga – Herfsttij der Middeleeuwen [1919]
211. Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij [2011]
212. Willem Barnard – Stille Omgang [1992]
213. A. Th. Van Deursen – Bavianen en slijkgeuzen [1974]
214. Alfred Doblin – Berlin Alexanderplatz [1929]
215. A. Th. Van Deursen – Mensen van klein vermogen [1991]
216. Miguel de Unamuno – Poesias [1907]
217. Soren Kierkegaard – Vrees en beven [1843]
218. A. Th. Van Deursen – De last van veel geluk [2004]
219. Kornelis Heiko Miskotte – Edda en Thora [1939]
220. Herman Ungar – De klas [1927]
221. Godfried Bomans – Pieter Bas, memoires of gedenkschriften van Mr. P. Bas [1936]
222. Oek de Jong – Opwaaiende zomerjurken [1979]
223. Godfried Bomans – Erik en het klein insectenboek [1941]
224. Kornelis Heiko Miskotte – Als de goden zwijgen [1956]
225. Klaas Dijk – Korte Dogmatiek [1970]
226. Hendrik Berkhof – Christelijk geloof [1973/2007]
227. G. van den Brink & C. van der Kooi – Christelijke Dogmatiek [2012]
228. O. Noordmans – Gestalte en Geest  [1955]
229. Philippus Melanchthon – Lof op het schoolleven [1536]
230. O. Noordmans – Herschepping [1934]
231. Joseph Charles Philpot – Door Baca’s vallei [1893]
232. Wislawa  Szymborska – Einde en begin [1993]
233. Ingrid Jonker – Ik herhaal  je [1964]
234. Jon Krakauer – Into The Wild [1996]
235. Henry David Thoreau – Walden, or life in the Woods [1854]
236. Sigmund Freud – Das Unbehagen in der Kultur [1930]
237. Jac. P. Thijsse -  Het Vogeljaar [1903]
238. Teresia van Avila – Innerlijke burcht [1577]
239. Jac. P. Thijsse – Verkade Albums [1904]
240. Thomas More – Utopia [1516]
241. Alexander Solzjenitsyn – Goelag Archipel [1973]
242. Frits van der Meer – Paasmorgen [1959]
243. Isaac Bashevis Singer – De slaaf [1962]
244. M. Vasalis – Parken en woestijnen [1940]
245. Piet Schoonenberg – De Geest, het Woord en de Zoon [1991]
246. Edward Schillebeeckx – Jezus het verhaal van een levende [1974]
247. M. Vasalis – De vogel Phoenix [1947]
248. Hadewijch – Visioenen [1240]
249. Beatrijs van Nazareth – Zeven manieren van minnen [1230]
250. M. Vasalis – Vergezichten en gezichten [1954]
251. Mark Twain – De lotgevallen van Huckleberry Finn [1884]
252. John Barrow – Muiterij op de Bounty [1805]
253. Charles Nordhoff & James Norman Hall – De muiterij op de Bounty [1932]
254. Chrétien de Troyes – Perceval, of het verhaal van de Graal [1150]
255. Marion Bradley – Nevelen van Avalon [1982]
256. Isaac Bashevis Singer – De boeteling [1973]
257. Charles Haddon Spurgeon – Morning and Evening, daily readings [1834-1892]
258. Paulo Coelho – De Alchemist [1988]
259. Cornelis Verhoeven – Inleiding tot de verwondering [1967]
260. James Redfield – De Celestijnse belofte [1994]
261. Tom Rob Smith – Kind 44 [2008]
262. Nicholas Evans – De paardenfluisteraar [1995]
263. Theun de Vries – Het meisje met het rode haar [1956]
264. William Huntington – De luisterende steenuil en de zingende nachtegaal [1799]
265. Thomas Boston – De Viervoudige staat [1711]
266. Philippe Claudel – Het verslag van Brodeck [2007]
267. Hans Werner Richter – Gij zult niet doden [1956]
268. Harriet Beecher-Stowe – De negerhut van oom Tom [1852]
269. William Huntington – God the Guardian of the Poor and the Bank of Faith [1785]
270. Arthur Conan Doyle – De avonturen van Sherlock Holmes [1892]
271. Benoite Groult – Zout op mijn huid [1988]
272. E. du Perron – Het land van herkomst [1935]
273. Jacob van Lennep – Nederland in den goeden ouden tijd [1942]
274. F. Bordewijk – Karakter [1938]
275. Jean Hegland – Het woud der belofte [1996]
276. Carol Shields – De stenen dagboeken [1993]
277. Maryse Condé – Tituba [1986]
278. Hector Malot – Alleen op de wereld [1878]
279. Daniel Defoe  – Robinson Crusoe [1719]
280. Tom Rob Smith – Kolyma [2009]
281. Ernest Claes – De oude klok [1947]
282. Johannes Barueth – Jacobs Doodbedde [1747]
283. Abraham Hellenbroek – Voorbeeld der Goddelijke waarheden [1706]
284. Willem Teellinck – Soliloquium [1671]
285. John Knox – The Treatise of God’s eternal Predestination [1560]
286. Henry Balnaves – The Confession of Faith [1548]
287. Johannes Verschuir – Waarheid in het binnenste [1737]
288. De Gaon van Wilna - Gra-[Ari] Versie van de Sefer Jetsirah [1720-1797]
289. Isaac ben Solomon Luria – Ari Versie van de Sefer Jetsirah [1534-1572]
290. Victor Hugo – Les Misérables [1862]
291. Y. Buxbaum – The light and fire of the Baal Shem Tov [2005]
292. John van Eck – Een tuin in het heelal [1996]
293. Kahlil Gibran – De profeet [1923]
294. Elie Wiesel -  The Testament [1981]
295. L. Kushner – Langs de Jakobsladder [2002]
296. Emmanuel Levinas – Totaliteit en oneindig [1961]
297. Franz Rosenzweig – De ster der verlossing [1954]
298. Lewis Carrol – Alice in wonderland [1865]
299. C.S. Lewis – Wonderen [1947]
300. David Flusser – Jezus [1998]
301. Sara Maitland – Stilte als antwoord [2008]
302. W.A. Visser ’t Hooft – Memoires [1971]
303. H. Vos – Inleiding in de ethiek [1968]
304. Simone de Beauvoir – De mandarijnen [1954]
305. A.J. Heschel – The Sabbath, its meaning for modern man [1951]
306. G.C. van Niftrik – Kleine Dogmatiek [1971]
307. G.C. Berkouwer / Dogmatische studiën 1951/1970
308. Louis Berkhof – Systematic Theology [1949]
309. Phil Bosmans – Menslief, ik houd van je [1972]
310. Theo Thijssen – De gelukkige klas [1926]
311. Jacques Presser – De nacht der Girondijnen [1957]
312. James  D.G. Dunn – The new perspective on Paul [1983]
313. Leonhard Huizinga – Adriaan en Olivier [1939]
314. Leonhard Huizinga – Olivier en Adriaan [1940]
315. R.F. Delderfield – Al de dagen van mijn leven [1971]
316. Salman Rushdie – De duivelsverzen [1988]
317. Godfried Bomans – Beminde gelovigen [1970]
318. Edward Schillebeeckx – Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding [1977]
319. Johannes Verkuyl – Credo [1953/1964]
320. J. Sperna Weiland – Antwoord [1975]
321. Jurgen Moltmann – Theologie van de hoop [1964]
322. Gerhard von Rad – Theologie van het Oude Testament [1957]
323. Th. C. Vriezen – Hoofdlijnen der theologie in het Oude Testament [1949/1954/1966]
324. Dorothee Solle & Fulbert Steffensky  – Politiek avondgebed [1968-1972]
325. Gerrit van Leeuwen – Om mens te zijn [1985]
326. Jorg Zink – Neue Zehn Gebote [1995]
327. Heinz Zahrnt – God kan niet sterven [1970]
328. Carl Friedrich von Weizsacker – De tijd dringt [1987]
329. Karel  J. Kraan – Genezing en bevrijding dl. I, De dienst der genezing [1983]
330. Bernard Peyrous – Het leven van Marthe Robin [2006]
331. C.J. de Vogel – Ecclesia Catholica [1945]
332. A.G. Honig Jr. – Meru en Golgotha [1969]
333. Dorothee Solle – De heenreis [1975]
334. Harold S. Kushner – Niets meer te wensen en toch niet gelukkig [1986]
335. M.A. Beek – Aan Babylons stromen [1950]
336. Frans  H. Breukelman – Bijbelse Theologie, deel 1 tm. 4 [1980-1999]
337. Alister McGrath – Johannes Calvijn, een biografie [1994]
338. Abba Eban – Mijn land [1972]
339. Golda Meir – Mijn leven [1975]
340. Lucas Grollenberg – Kleine atlas van de Bijbel [1959]
341. Chaim Potok – Omzwervingen [1978]
342. Jonathan Edwards  - Religious Affections [1742/1743]
343. Chaim Potok – Het boek van het licht [1991]
344. Huib Verweij – Ik ben die ik ben [1968]
345. Isaac Bashevis Singer – Satan in Goray [1935]
346. Isaac Bashevis Singer – De familie Moskat [1950]
347. Gerrit Toornvliet – De duivel onder ons [uit het dagboek van Lucifer – 1951]
348. Oek de Jong – Hokwerda’s Kind [2002]
349. Gerrit Toornvliet – Leven is toch overwinnen [1969]
350. Novalis – Hymnen an die Nacht [1797]
351. E.T.A. Hoffmann – Ritter Gluck [1809]
352. Jean Paul – Hesperus [1795]
353. James Joyce – Finnegans Wake [1924/1939]
354. J.D. Salinger – The Catcher in the Rye [1951]
355. Philip Roth – Portnoy’s  Complaint [1969]
356. John Updike – Rabbit Angstrom, A Tetralogy [1995]
357. Samuel Beckett – Wachten op Godot [1955]
358. Ryszard Kapucinski – De ander [2006]
359. Gabriel Garcia Marquez – Honderd jaar eenzaamheid [1972]
360. John Irving – Zoon van het circus [1994]
361. Eduardo Galeano – Kronieken van het vuur, dl. I,II en III [1986]
362. Werner Keller – De Bijbel heeft toch gelijk [1955]
363. Rex Brico – Taizé, een lente in de kerk [1978]
364. Auke Jelsma – Alsof ik een messias was [2002]
365. Georg Buchner – Dantons Tod [1835]
366. Johannes XXIII – Geestelijk dagboek [1965]
367. A. van de Beek – Lichaam en Geest van Christus [2012]
368. E.P. Meijering – 50 jaar onder theologen [2002]
369. Erik Borgman – Metamorfosen [2006]
370. Wil van den Bercken – Geloven tegen beter weten in [2014]
371. Gilbert Sinoué – De weg naar Isfahan [over Ibn Sina, 11e eeuw – novel – 1989]
372. Desiderius Erasmus – Lof der Zotheid [1511]
373. Wilhelm von Humboldt – Theorie der Bildung [1793]  
374. Robert Louis Stevenson – The Strange Case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [1886]
375. James Fraser – A Treatise on Sanctification [1774]
376. Herman Gorter – Mei [1889]
377. Max Weber – De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme [1904]
378. Arthur Koestler – Nacht in de middag [1940]
379. Ray Bradbury – Fahrenheit 451 [1953]
380. Lucebert - Gedichten 1948-1963 [1965]
381. Graham Greene – The End Of The Affair [1951]
382. Johann Wolfgang Goethe – Wilhelm Meisters leerjaren [1785]
383. Marilynne Robinson – Een huishouden [1980]
384. Alexis de Tocqueville – Over de democratie in Amerika dl. I en dl. II [1835/1840]
385. Simon Vestdijk – Ierse Nachten [1946]
386. Jan Wolkers – Turks Fruit [1969]
387. Jan Cremer – Ik Jan Cremer [1964]
388. Maarten ’t Hart – Het vrome volk [1974]
389. Jan Wolkers – Terug naar Oegstgeest [1965]
390. Rutger Kopland – Onder het vee [1966]
391. Jan Wolkers – Waddenboek [2007]
392. Gerrit Komrij – Over de bergen [1990]
393. Joke van Leeuwen – De onervarenen [2015]
394. Anthony van Kampen – Het land dat God vergat [1967]
395. Adriaan van der Veen – Onvoltooid verleden [1985]
396. Alexander Comrie – Het A.B.C. des geloofs [1739]
397. Jules Verne – De reis om de wereld in tachtig dagen [1872/1874]
398. Willem van der Graft – Mythologische Gedichten, oud, nieuw en herzien [1997]
399. J.K. van Eerbeek – Beumer & Co [1937]
400. Teresia van Avila – Hooglied [1566]
401. J.K. van Eerbeek – Gesloten grenzen [1935]
402. Rutger Kopland – Alles op de fiets [1969]
403. Teresia van Lisieux – Het verhaal van een ziel [1895]
404. Rutger Kopland – Toen ik dit zag [2008]
405. Adolf von Harnack – Das Wezen des Christentums [1913]
406. J.H. Walgrave – De wijsbegeerte van Ortega y Gasset [1957]
407. Lou de Jong – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog dl. I - 14 [1969]  
408. Johannes de Heer – Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomst [1907]
409. M.A. Alt – Zangbundel  Glorieklokken [1923]
410. Josien Laurier – Een hemels meisje [1993]    
411. John Maynard Keynes – Economic Possibilities For Our Grandchildren [1930]
412. William Faulkner – Absalom, Absalom! [1936]
413. Jan Romein – De lage landen bij de zee; een geschiedenis van het NL volk [1934]
414. Abraham Joshua Heschel – De mens is niet alleen [1951]
415. Jan Romein – Op het breukvlak van twee eeuwen, rond 1900 [1967]
416. J.J. Voskuil – Terloops, voettochten 1957-1973 [2004]
417. Teresia van Avila – De weg van volmaaktheid [1583]
418. Bernard van Clairveaux – Honing uit de rots [1150]
419. Hildegard von Bingen – Boek van de verdiensten van het leven [1150-1163]
420. Ignatius van Loyola [Geestelijke oefeningen [1544]
421. M.A. Alt – In het volle licht  
422. Valentyn – Beschrijving van Oost-Indien [1724]
423. A.V.S. - Meditatiën op het lijden [1706]
424. Jan van Gijs – Op zoek naar waarachtig geluk [1956]
425. J.E. van den Brink – De Bergrede [1988]
426. Jan van Gijs – Pinksteren is geen luxe [1965]
427. John Steinbeck – Travels with Charley [1962]
428. Reizen zonder John : Op zoek naar Amerika -  Geert Mak [2012]
429. Julian Barnes – Als het voorbij is [2011]
430. Jan van Gijs – Het feest gaat door [1962]
431. Matthew Henry – Bijbelverklaring [1704-1714]
432. Jan van Gijs - George Muller, een leven vol wonderen [1965]
433. Johan Lucasse – Licht in een duistere plaats [1968]
434. Alexandre Dumas – De graaf van Monte Cristo [1844]
435. Willem de Mérode – Geestelijke liederen [1948]
436. C.G. Jung – Psychologische typen [1921]
437. Leif Enger – Vrede als een rivier [2001]
438. H. Veldkamp – De boer van Thekoa, over Amos [1920]
439. Martien Niemöller & Helmut Gollwitzer – Christus unsere Hoffnung [1954]
440. Bettine Siertsema – Aartsmoeders [red. - 1994]
441. Jan Hendrik van den Berg – Metabletica [1956]
442. Carlos Ruiz Zafón – De schaduw van de wind [2001]
443. Kaj Munk – In Gods Waagschaal [1949]
444. Annejet van der Zijl – Sonny Boy [2004]
445. Justus Vermeer – Oefeningen [1746]
446. Michael John Denton - Evolution. [Still] A Theory in crisis [1985/2016]
447. Markies de Sade – De 120 dagen van Sodom [1785]
448. Robert Louis Stevenson – Schateiland [1883]
449. Pablo Neruda – Canto General [1950]
450. Robert Louis Stevenson – Songs of Travel and Other verses [1895]
451. Allard Schroder – De Hydrograaf [2002]
452. Inge Lievaart – Toen werd het morgen in de nacht [bloemlezing Pasen 2005]
453. Nel Benschop – Gouddraad uit vlas [1967]
454. Floris B. Bakels – Nacht und Nebel [1977]
455. J.K. Rowling – Harry Potter dl. I tm. VIII [1997-2016]
456. A. & H. Algra – Dispereert niet, 20 eeuwen historie van de Nederlanden [1946-1983]
457. Charles Taylor – Bronnen van het zelf [1989]
458. Peter Sloterdijk – Woede en tijd [2006]
459. Leonardo Boff – Onze Vader [1984]
460. C. Graafland – Van Calvijn tot Comrie [1992]
461. G.J. Heering – De zondeval van het christendom [1928]
462. E.J. Bleker & J.M. Hasselaar – Wegen en kruispunten in de dogmatiek [1978]
463. Benedictus XVI/ Joseph Ratzinger – Heeft het zin christen te zijn? [1965]  
464. C.J. den Heyer – Ruim geloven [2000]
465. Charles Taylor – Een seculiere tijd [2008]
466. Nel Benschop – Een boom in de wind [1970]
467. W. Verboom – Het bevindelijke nest [2002]
468. H. Natzijl & H.J. van Dijk – Zoete banden die mij binden [1995]
469. Wulfurt Floor – Uit het zaaivat, Bijbels dagboek [1995]
470. John Howard Yoder – De politiek van het kruis [1972]
471. Michael Pollan – Mijn tweede natuur [1991]
472. Ben Wentsel – Dogmatiek [1981-1998]
473. John Hayward – Het Heyligdom der benauwde Ziele [1633]
474. Willem de Mérode – Kaleidoscoop [1938]
475. Nel Benschop – Een vlinder van God [1973]
476. Antoon Coolen – Dorp aan de rivier [1934]
477. Peter Sloterdijk – Weltinnenraum des Kapitals [2005]
478. Frédéric Lenoir – God [2011]
479. Jan Bluyssen – Gebroken wit, vrijmoedige herinneringen 1995
480. Rob Mutsaerts – Gewoon over geloof [2014]
481. Toon Kortooms – Beekman en Beekman [1949]
482. Oswald Spengler - De ondergang van het Avondland [1918-1922]
483. Toon Kortooms – Help! De dokter verzuipt [1968]
484. Nicolaas Matsier – Gesloten huis [1994]
485. Henk Stoorvogel – De trein van 10:11 [2011]
486. Heinrich Mann – De Onderdaan [1913]
487. Selva Almada – Het onweer [2012]
488. Jesús Carrasco – De vlucht [2013]
489. Leif Enger – De schrijver, de rover en de jager [2008]
490. John Flanagan – De Grijze Jager [boek 1 tm. 12 – 2004 - 2013  ]
491. Gert-Jan Segers – Twee broers en een meisje met geel haar [2001]
492. Peter Sloterdijk – Kritiek van de cynische rede [1983]
493. Gabrielle Zevin – De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar [2014]
494. Sylvia Plath – Ariel [1962]
495. Terry Hayes – Ik ben pelgrim [2012]
496. James Joyce – Dubliners [1914]
497. Karin Quint – Het Engeland van Jane Austen [2014]
498. Melissa Harrison – Rain, four walks in English Weather [2016]
499. Bill Bryson – De weg naar Little Dribbeling [2015]
500. Christophe Vekeman – Johnny Paycheck [2016]Thu. 02/03/2017 — Lodewijk Den Breejen

Het was zomer 1995. Zes wekenlang verbleven we op een camping in Zuid-Frankrijk te Octon. Al vanaf de eerste dag huppelde een klein zwart poesje rondom onze vouwwagen. Alle drie onze kinderen waren helemaal dol op haar. Ze vroegen: ‘mogen wij deze poes mee naar huis nemen?’ Nou dat mocht, mits de poes nog zes weken bij ons zou komen. En ja hoor! Ze bleef de hele vakantie bij ons. We kochten eten voor haar en ontvlooiden haar…. Ook dat was hard noig! Een klein zwart sierlijk poesje met aan het uiteinde van haar lange staart een knobbeltje: wat was ze mooi! Onze kinderen hadden al een naam bedacht voorhaar: ‘Minou’.

Aan het einde van de vakantie was het zover. Minou ging mee in onze volgepakte auto. Onze middelste dochter zou haar vasthouden. Het ging allemaal prima en zó werd Minou Nederlandse! Thuisgekomen moest ze wel even wennen aan onze andere twee katten; maar al spoedig rende ze vrolijk rond. En ze werd volwassen en … krols! De katers lagen in de tuin op wacht. Minou werd al snelzwanger en ze kreeg een nestje van vijf prachtige zwarte katjes. Ze was een hele trotse moeder poes. Wat hebben we genoten van deze ‘kraamtijd’. Ik maakte toastjes met blauwe en roze muisjes voor de vriendinnen die op kraambezoek kwamen. Na een tijd waren alle katjes naar hun gouden mandjes.

Minou was en bleef een franse kat: ze lustte chocolat; bovendien praatte ik altijd Frans tegen haar en dan luisterde ze extra goed…. In die tijd bestond de pil nog voor poezen en die gaf ik haar. Minou ging toch nog op pad. Ze bleef toch een camping poes…Op een zondagmorgen kwam ze niet thuis. We hebben haar nooit meer gezien. Wat hadden we een verdriet. Wel weten we dat Minou een geweldig leven bij ons heeft gehad! Minou onze franse kat!

Anne Cathrien den Breejen

Helmond

01-03-2017
Fri. 06/01/2017 — Lodewijk Den Breejen


1. Franciscus – De naam van God is genade, uitgeverij Overamstel ISBN 9789044350616, 15 euro 2016
2. Gerard de Korte – Geroepen tot hoop. Bouwen aan een barmhartige kerk. Uitgeverij Kok 2016, ISBN 9789043526609, 160 blz.
3. Christoph Buchwald – Gute Nacht Freunde. Duitsland in vijfentwintig boeken. Uitgeverij Cossee 192 blz. 5 euro
4. Paul Theroux – Het diepe Zuiden. Vier seizoenen op tweebaanswegen. Uitgeverij Atlas Contact ISBN 9789045030517, 34,99 euro
5. Roger Scruton – Eindeloos verlangen naar het heilige, uitgeverij Amsterdam University Press 296 blz. 29,95 euro
6. Anselm Grun – Over hebzucht en begeerte. Ontsnappen aan het streven naar meer. Uitgeverij Ten Have 159 blz. 16,99 euro
7. Mark Riebling – Spionnen van de paus. Het Vaticaans complot van Pius XII tegen Hitler, uitgeverij Lannoo Tielt 2015 392 blz. 29,95 euro
8. Esther Maria Maynis – Mintijteer Uitgeverij Van Wijnen Franeker
9. Gert- Jan Segers – Hoop voor een verdeeld land
10. Christophe Vekeman - Johnny Paycheck  
11. Henry Orenstein – Ik zal leven, Uitgeverij Gideon Hoornaar ISBN 9789059990401 19,95 euro  
12. Fleur de Weerd – Het land dat maar niet wil lukken. Een reis door het grillige Oekraïne. Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam 2015 ISBN 9789045029900, 272 blz. 21,99 euro
13. Almatine Leene & Wim Markus – Dogmatiek voor iedereen. Weten wat je gelooft. Uitgeverij Yes! Zoetermeer 221 blz. 19,90 euro.
14. Joakim Garff – Soren Kierkegaard. Een biografie. Uitgeverij Ten Have 800 blz., 59,99 euro.
15. Rudiger Safranski – Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden. Uitgeverij Atlas Contact 224 blz.  
16. Cees Noteboom – Een duister voorgevoel. Reizen naar Jheronimus Bosch
17. Els Snick – Duitsland op het spoor. Uitgeverij Bas Lubberhuizen 18 euro
18. Mirjam van der Vegt – Het naaiatelier Uitgeverij Mozaïek/BCB Harderwijk 2016 ISBN 9789023996781  
19. Hanspeter Nuesch – Ruth & Billy Graham, uitgeverij Plateau 22,50 euro
20. R.T. Kendall & David Rosen – Christen en Farizeeër, uitgeverij Het Zoeklicht, 265 blz. 17,95 euro
21. Timothy Radcliffe – Waarom ik Christen ben, 2007/2016, uitgeverij Kok 288 blz. 15 euro
22. Judith Janssen – Verraad in Haarlem, Uitgeverij Mozaïek Junior
23. Blaise Pascal – Gebed van een zieke Uitgeverij Brevier Kampen 2016 Vertaling Gert van de Wege  
24. Ton Bernts & Joantine Berghuijs – God in Nederland -1966-2015 Uitgeverij Ten Have 224 blz. 17,50 euro
25. Erik Voermans – Van Andriessen tot Zappa 2016
26. Albert Haar – Window of my Eyes 75 jaar Harry Muskee 2016
27. Henk Roosenboom – Ontvoerd of gevlucht? Uitgeverij Verloren ISBN 9789087046286, 25 euro
28. Jesús Carrasco – De grond onder o0nze voeten, 19,99 euro
29. Craig Harline – Jacobs vlucht, een familiesage uit de Gouden Eeuw, Uitgeverij Vantilt 352 blz. 24,95 euro
30. Jan Pit – Sterren achter de wolken, uitgeverij Gideon [heruitgave]

Thu. 13/10/2016 — Lodewijk Den Breejen
Niet veel mensen in onze omgeving kennen Carl Perkins, PJ Proby of Johnny Paycheck. Johnny Paycheck is een echte ster geweest in de Verenigde Staten, maar wereldwijd een grote onbekende. Behalve voor de echte countryfreaks! De Vlaamse schrijver Christophe Vekeman behoort daartoe en besloot na een huwelijksreis in Amerika om de niet bestaande [auto]biografie te schrijven. Dit boek, deze biografie kreeg als ondertitel: Een boek zoals je er nog nooit één hebt gelezen, over een man van wie je nog nooit hebt gehoord. Nu ja, behalve jij en ik dan.

Het is ook een prachtige ode aan de wereld van de country. De pioniers van de country komen goed uit de verf: Jimmie Rodgers met zijn eerste grote countryhit ‘r For Texas, de representant van de cowboy/outlawstroming die verder ging met Hank Williams, George Jones, Hank Snow, Merle Haggard, Willie Nelson, David Allen Coe, Waylon Jennings, Johnny Paycheck en Johnny Cash. Cash sloot tegelijk ook goed aan bij de andere stroming  van de country die start met The Carter Family en teruggaat tot de gospel roots/traditionals. Niet toevallig trouwt hij met June Carter Cash.  Hank3 komt ook ruimschoots aan bod en wordt afgezet  tegen de hedendaagse countrysterren uit Nashville. Carrie Underwood en Garth Brooks komen er niet goed af. Het was voor Willie Nelson de reden om uit Nashville te vertrekken en in de buurt van Austin Texas te gaan wonen en werken
.
Het leven van Johnny Paycheck valt in grote lijnen samen met de cowboystroming. Het was een wereld van muziek, alcohol, pillen en geweld. De pistolen vliegen in het rond. Jerry Lee Lewis, Johnny Paycheck, Merle Haggard  en George Jones spannen hier wel de kroon. Paycheck werd geboren in Greenfield, Ohio en bleek al jong erg muzikaal te zijn. Hij zat als zanger/gitarist in de begeleidingsbands van George Jones en Ray Price. In zijn leven werd hij twee keer ontdekt door producers en dus twee keer uit de goot gehaald. De tweede keer na een jaar zoeken door een ‘hunter’ en letterlijk onder de brug vandaan gehaald, totaal aan de grond. Hij voelde zich ook het grootste deel van zijn leven een loser en nam de naam aan van een bokser die op TV dramatisch werd ingemaakt, ene Paychek. Hij maakte er Paycheck van. Daarvoor droeg hij de artiestennaam Donny Young [Miracle Of Love]. Zijn echte naam was Donald Eugene Lytle.

‘Take This Job And Shove It’ is de hit van Johnny Paycheck die het meest is blijven hangen. Ook vandaag de dag wordt deze song op vrijdagmiddag op radiostations in Amerika nog steeds gedraaid als het weekend begint en iedereen met de auto in de file staat en huiswaarts keert.  Grote hits had hij met ‘A-11’ [1965] en ‘She’s All I Got’ [1971]; ‘Mr. Lovemaker’[1973].  Later maakt hij ook rustiger werk, zoals The Outlaw’s Prayer. De producers Aubrey Mayhew en later Billy Sherrill zijn levensbepalend geweest. Zonder hun geloof in zijn talent zou hij veel eerder dan 64 [19 februari 2003] gestorven zijn. Zijn begrafenis is betaald door George Jones. Hij liet veel schulden na, zijn vrouw Sharon Rae PayCheck  kreeg als toegewijde echtgenote zo niet wat ze verdiende.

Hij eindigde zijn leven overigens niet als loser, ondanks de schulden. Hij was met tussenposen zeer bekend en populair. Daarnaast kwam hij na een schietpartij in de kroeg in Ohio met dodelijke afloop, en een  lange gevangenisstraf vervroegd vrij wegens goed gedrag en raakte daarna geen alcohol, pil en zelfs geen tabak meer aan. Hij had net als Johnny Cash een bekeringservaring ,kwam tot Jezus. Hij deed veel aan voorlichting op scholen. Deze periode duurde maar kort want al snel bezweek hij aan de gevolgen van astma en longemfyseem.

Lodewijk den Breejen  

Christophe Vekeman - Johnny Paycheck , Arbeiderspers 2016

Sun. 21/08/2016 — Lodewijk Den Breejen
Inmiddels is het nieuwe boek van J.K. Rowling uit in de UK. Haar verhaal is bewerkt door John Tiffany & Jack Thorne [de laatst genoemde heeft het toneelstuk op zijn naam staan] tot een toneelscript en zo te boek gesteld. Het boek is net uit en ik heb het op 6 augustus 2016 in Hay on Wye gekocht voor 20 pond bij Richard Booth’s Bookshop. Het toneelstuk bestaat uit twee delen, elk deel heeft weer twee acts. Het eerste deel heb ik in Brighton gelezen, het 2e deel in Helmond. Het boek telt 343 bladzijden. Harry Potter is inmiddels een dertiger, getrouwd en heeft drie kinderen. Albus Potter [één van de twee zonen] is the Cursed Child. De vervloekte zoon zogezegd en raakt al snel bevriend met Scorpius Malfoy, de vermeende zoon van de zwarte kunst tovenaar Voldemort. Destijds verslagen door zijn vader Harry Potter, maar is dat ook echt helemaal waar, en is alles wel helemaal eerlijk gegaan? Albus en Scorpius lopen van school weg –Slytherin- in hun vierde jaar. Ze springen van de trein-The Hogwarts Express- en belanden in het verboden bos en gaan op onderzoek uit. Ze stelen de enig overgebleven Time-Turner van Het ministerie van Magic [waar vader Potter de directeur is] en dan gebeurd er van alles.  

Vader en zoon liggen inmiddels op ramkoers en Harry vraagt advies aan professor Dumbledore. Dit staat op pagina 121 en geef ik hierbij letterlijk weer. Het klassieke opvoedkundige drama komt hier mooi naar voren.  

‘Harry: I Need your help. I need your advice. Albus is in danger? How do I protect my son?

Dumbledore: You ask me, of all people, how to protect a boy in terrible danger? We cannot protect the young from harm. Pain must and will come.

Harry: So I’m supposed to stand and watch?

Dumbledore: No. You’re supposed to teach him how to meet life.

Harry: How? He won’t listen.

Dumbledore: Perhaps he’s waiting for you to see him clearly!

In deel II komt Delphi op het toneel. De schaduw van het kwaad, maar dat is lang niet de hele waarheid. Ze wil het gevecht tussen Harry Potter en Cedric uit het verleden overdoen, door het gebruik van de Time-Turner. Dan zou de heer van het kwaad kunnen overwinnen. Alle hoofdpersonen uit de eerdere Potterboeken worden nu opnieuw ten tonele gevoerd. De strijd tussen goed en kwaad komt ook nu weer tot haar recht. De zoon die als redder geboren wordt; de plaatsvervanger die letterlijk ter helle gaat en in de rol van Voldemort kruipt. De liefhebbers van Tolkien [In de ban van de ring] en C.S. Lewis [Narnia] komen ook hier niet bedrogen uit. Ook Azkaban krijgt er een grote gevangene bij. Het moge duidelijk zijn: neem en lees! De Nederlandse vertaling komt in oktober 2016 uit.

Lodewijk den Breejen  


Wed. 23/12/2015 — Lodewijk Den Breejen


1. Marilynne Robinson Lila, uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam/Mozaek Zoetermeer 2015 ISBN 978902399486, 270 blz. 19,99 euro
De terugkeer naar Gilead. The New Yorker: puur Rembrandt.

2. Vonne van der Meer Winter in Gloster Huis, uitgeverij Atlas Contact, ISBN 9789025446222, 139 blz.
.
3. Erik Borgman Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak; uitgeverij Adveniat, 19,50 euro

4. Desiderius Erasmus Theologie dl.6 [o.a. Handboek van de christensoldaat; De vrije wilskeuze; Het herstel van de eenheid van de kerk] Jan Bloemendaal; uitgeverij Athenaeum-Polak & van Gennep 2015 , 630 blz. 34,95 euro
5. Matthijs Lamberigts & Leo Declerck Het Concilie Vaticanum II
6. Paus Franciscus Laudato Si
7. Eginhard Meijering Ja, dat geloof ik [en wel hierom]
8. K.H. Miskotte Verzameld Werk dl. 14 Mystiek en bevinding, uitgeverij Kok Utrecht, 448 blz. , 29,90 euro
9. Jan Siebelink Margje, uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam 2015 ISBN 9789023495161, 290 blz., 19,90 euro
10. Wil van den Bercken Geloven tegen beter weten in, uitgeverij Balans, oktober 2014- 2e druk juli 2015 [theologie boek van het jaar 2015]
11. Klaus Rudiger Mai Lof der religie, uitgeverij Altiora Averbode 2014  
12. Frank Bosman Toptheologen. The Next Generation. Theologie aan het begin van de 21e eeuw, uitgeverij Berne Media, Heeswijk
13. Annemarie van Heijningen Refomeisje 2015
14. A. van de Beek Een lichtkring om het kruis. Scheppingsleer in Christologisch perspectief.
15. Henk Janssen & Klaas Touwen [red.] In Naam van Paulus, uitgeverij Skandalon 2015, 14,95 euro
16. Cormac McCarthy Suttree, over de Amerikaanse zelfkant, ISBN 9789029589833, 19,95 euro
17. Wallace Stegner Wat behouden blijft 414 blz. 19,95 euro, uitgeverij Lebowski [1987/2015]
18. Jos Ortega Y Gasset Opstand van de massamens [1930/2015] uitgeverij Lemniscaat 34,95 euro
19. Gijsbert van den Brink e.a. Ankerplaatsen, waar geloven houvast vindt. Voor Wim Dekker. Blz. 144 Uitgeverij Boekencentrum 2015
20. Bijbel met uitleg [project Statenvertaling formaat: 140 x 198 mm. Harde band, blauw] 39,95 euro ISBN 9789462781580
21. Ab van Langevelde In het klimaat van het absolute C. Veenhof [1902-1983] Leven en werk Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld 2015; 658 blz. 24,75 euro
22. Colin S. Smith Heaven. How I Got Here: The Story Of The Cross, 8.99 pound sterling 2015
23. Paul van Geest Mijn moeder, Paus Franciscus en andere verrassingen Uitgeverij Boekencentrum 2015 ISBN 9789086871629, 15,50 euro Kleine essays.  
24. Andrew Davison Uit liefde voor de wijsheid. De grote filosofen en hun invloed op de theologie. Uitgeverij Kok, 308 blz. 39,99 euro
25. Justin Lee Verscheurd, Uitgeverij Ark Media Amsterdam 2014 334 blz. 19,95 euro
26. W.J. op t Hof [e.a. red.]   Encyclopedie Nadere Reformatie , Uitgeverij De Groot Goudriaan ISBN 9789088653438, 435 blz. 34,99 euro
27. Billy Graham Hoop voor iedere dag. Dagboek. Uitgeverij Gideon ISBN 9789059990418; 16,95
28. Robert Walser De wandelaar ; verhaal van Zwitser Walser [1878-1956], Uitgeverij Lebowski 112 blz. 19,99 euro; vertaling Machteld Bokhove, 1917/2015
29. Jan Vantoortelboom De man die haast had. Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam 2015 ISBN 9789025444075, 144 blz. 17,90 euro
30. Karel Schoeman Het uur van de engel Kampen 2015 ISBN 9789491583506, 400 blz., 24,95 euro  
31. Nelissen Als je het een beroep kunt noemen. Gesprekken met Bernard Haitink over zestig jaar dirigeren. Uitgeverij Thoth ISBN9789068686470, 256 blz.
32. James Salter Dwars door de dagen, uitgeverij De Bezige Bij 431 blz. ,19,90 euro
33. Jan van der Graaf Deelgenoot van een kantelende tijd. Een persoonlijke terugblik.
34. Alvin Plantinga Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2015 ISBN 9789058817433; 290 blz. 23,90 euro
35. Emanuel Rutten & Jeroen de Ridder En dus bestaat God Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2015 ISBN 9789058817457; 169 blz. 14,50 euro
36. R.W. de Koeijer Een donkere wolk die voorbijgaat. De puriteinen over geestelijk lijden. Uitgeverij Labarum Academic Apeldoorn 2014 ISBN9789462781153,299 blz. 34,95 euro
37. Adam A. Sandel Ruimte voor vooroordelen, uitgeverij Ten Have 335 blz., 25 euro
38. Ewoud Kieft Oorlogsenthousiasme: Europa 1900-1918 Uitgeverij De Bezige Bij, 543 blz. 22,90 euro
39. Wim Dekker Tegendraads en bij de tijd, uitgeverij Boekencentrum
IZB_theoloog.
40. Giulia Enders De mooie voedselmachine. De charme van je darmen
41. Thomas Quartier Anders leven. Hedendaagse monastieke spiritualiteit. Uitgeverij Bernemedia, Heeeswijk 2015, 292 blz., 18,50 euro
42. Jacob de Leeuwe Talmoed Taaniet, oer vasten, uitgeverij Skandalon 99,50 euro [tot 1 juli 97,50 2 dl]
43. Huib de Vries In Elspeet, Uitgeverij De Banier 275 blz. 14,95 euro
44. Hans Kung Doorleefde menselijkheid. Memoires deel III, 2015 59,99 euro
45. Patti Smith M-train, uitgeverij De Geus, 256 blz.; 19,95 euro
46. Carine Alders & Eleonora Pameijer [red.] Vervolgde componisten in Nederland, uitgeverij Amsterdam University Press, 316 blz. ISBN 9789089647825, 24,95 euro
47. Marie Claire Metzer & Marieke Klemp Boy Edgar. Het dubbelleven van een alleskunner.
48. Arjen Fortuin Geert van Oorschot, uitgever 765 blz. 45 euro
49. Olaf Koens Oorlog en kermis, uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 280 bl. 17,95 euro
50. Wim Daniels De taal achterna. Het verslag van een ontdekkingstocht. Uitgeverij Thomas Rap Amsterdam 2014

Thu. 25/12/2014 — Lodewijk Den Breejen
Top 20 Nieuw.us Boeken 2014

1. Selva Almada Het onweer, uitgeverij Meulenhoff 2014, 19,99 euro
2. Gabrielle Zevin De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar, uitgeverij Atlas, 2014, 19,99 euro
3. Jess Carrasco De vlucht, uitgeverij Meulenhoff, 2013
4. Mario Vargas Llosa De bescheiden held [2013- 2014: NL vertaling] uitg. Meulenhoff Amsterdam 352 blz. 29,95 euro
5. Per Olov Enquist Het boek der gelijkenissen, uitgeverij Anthos Amsterdam 207 blz.; 21,95 euro
6. Kees Waaijman Lof zij U Christus; Evangelie-acclamaties
7. Remco van Mulligan Radicale protestanten; opkomst en ontwikkeling van de EO,EH en ChristenUnie en hun voorlopers, uitgeverij Buijten en Schipperheijn 201429,50 euro
8. A. van de Beek Een lichtkring om het kruis
9. Stefan Paas & Rik Peels God bewijzen, argumenten voor en tegen geloven, oktober 2013uitgeverij Balans
10. Keith Lowe Het woeste continent. Europa in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Balans, Amsterdam 2014 ISBN 9789460036941 , 494 blz. 29,95 euro
11. Johan Wolfgang Goethe Wilhelm Meisters leerjaren [1795- 2014: NL vertaling]
12. John Eliot Gardener Bach, muziek als wenk van de hemel; uitg. De Bezige Bij, 704 blz., 49,90 euro
13. Thea Derks Reinbert de Leeuw: Mens en melodie; uitg.Leporello,382 blz., 29,90 euro
14. Hans Wilbrink Ootmoed. Leven en werken van Hildegard von Bingen, uitg. Berne Media, Heeswijk 240 blz. 29,95 euro
15. Tony Reinke Lees! Uitg. Groen Heerenveen 2013, ISBN 9789088970535, 256 blz. 17,50 euro
16. Arjan de Kok - De Didache. Het onderwijs van de apostelen; uitg. Stad op de berg Gorinchem ISBN 9789082186901, 97 blz., 11,95 euro
17. Wiel Kusters Mijn versnipperd bestaan. Het leven van Kees Fens 1929-2008, Querido, Amsterdam, 597 blz. 34,99 euro
18. Eline de Boo Blauw zeil, Uitgeverij Mozaek
19. Thomas Mann Jozef en zijn broeders
20. Thomas Piketty Kapitaal in de 21 ste eeuw

Wed. 22/05/2013 — Lodewijk Den Breejen
De Ark van Noach

Door: Lodewijk den Breejen

In het blad Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, stond in het maart nummer van 2013 een column over het bezoek van de schrijver Gerrit Elings aan de Ark van Noach, die nagebouwd is en in de haven van Dordrecht ligt. Ongeveer 23 meter hoog, 135 meter lang en 30 meter breed. De aanblik was indrukwekkend en overtuigend, aldus de columnist. Deze grote boot is gebouwd door Johan Huibers, een aannemer. In 1992 kreeg hij droom waarin hem gezegd werd door God om de Ark te herbouwen. Niet om mensen te redden van een wereldwijde zondvloed maar om mensen bij God te brengen. Vijftien jaar later was het een feit. Na wat gedoe met het gemeentebestuur over bestek en tekeningen is het nu open met de benodigde vergunningen.
More»
Wed. 27/02/2013 — Lodewijk Den Breejen
Dat gij zijt opgestaan en dat u Petrus zag,
dat zegt mij niet het openbreken
van de knoppen en niet de merelzang in populierentoppen,
dat zegt mij niet het stralen van de lentedag.

Het is het jongvee niet dat struikelt in de velden,
noch is het koele wind die door mijn haren strijkt
of t schuchter bloesemkleed waarmee de bogerd prijkt,
zij zijn het niet Heer, die Uw opstanding vermelden.
More»
Tue. 16/10/2012 — Lodewijk Den Breejen
Het joodse Nieuwjaar begint in de Tenach in het twaalfde hoofdstuk van het boek Sjemot [Exodus]. Aaron en Mozes worden beiden aangesproken en moeten het volk vertellen wat de bedoeling is. Tja, hoe doe je dat, met zijn tweeen n en dezelfde boodschap vertellen? En dan nog iets anders, het draait toch allemaal om Mozes? Mozes is toch veel belangrijker? De rabbijnen zijn daar niet zomaar mee akkoord. Aaron weet het volk in beweging te krijgen en is meegaand. Als echte vredestichter geeft hij de mensen vaak hun zin. Mozes is veel onbuigzamer, een profeet die woedend wordt als hij ziet wat het volk allemaal uithaalt. Maar het is Aaron die echte fans heeft onder het volk: de mensen voelen dat hij hen echt begrijpt, zelfs in hun zwakheden. Ook Mozes heeft daar respect voor. Vandaar ook dat een mystieke rabbijn vertelt dat zowel Aaron als Mozes het volk vertelde over het Nieuwe Jaar. Het was alsof ze beiden met n stem spraken!

Marcel Poorthuis, voorzitter Pardes en het tijdschrift Tenachon

stichtingpardes.nl
Tue. 06/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Mixed emotions Posted on 4 maart 2012 by Rick de Gier Het Christelijk Literair Overleg heeft een soort canon uitgeroepen van christelijke Nederlandse romans. Tussen de vijftien geselecteerde boeken die representatief zijn voor de christelijke literatuur in Nederland, staat ook mijn roman Nineve. Een eer, al heb ik er wel dubbele gevoelens bij. More»
Mon. 17/10/2011 — Lodewijk Den Breejen
Zijn levensloop

Maarten Luther als kind (1483-1501)

Luther als student in Erfurt (1501-1505)

De universiteit van Erfurt was in die tijd tot de belangrijkste Duitse universiteiten. Men moest in die tijd, voordat men naar een hogere faculteit kon gaan, eerst de zogenaamde zeven vrije kunsten (een basis) leren. Dit doet Luther ook en hij krijgt in het jaar 1502 het baccalaureaat, de eerste academische graad. In het jaar 1505 wordt hij magister. De trotse vader hoopt nu, dat de rechtenstudie even goed zal verlopen en zijn zoon een advocaat gaat worden.
More»
Sat. 11/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Melanchthon en Refo500

In het kader van het project Refo500 verschijnt in april het boek Philippus Melanchthon van dr. Frank van der Poll. Melanchthon (1497-1560) was van groot belang voor de Reformatie. Hij was de brug tussen lutheranisme en calvinisme, tussen kerk en onderwijs, tussen humanisme en reformatie, tussen reformatie en scholastieken en nog vele andere dingen.
Het rijk gellustreerde boek tekent Melanchthon als bruggenbouwer in vele facetten van zijn werkzaamheden.
Op 16 april wordt (van 10.00-15.00 uur) in de St. Janskerk te Gouda een congres over Melanchthon georganiseerd, waar ook het boek zal worden gepresenteerd.

Philippus Melanchthon Bruggenbouwer | Frank van der Poll
Wed. 20/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
MANAGEMENTBOEK 2011: CONNECT van MENNO LANTING

De winnaar van Managementboek van het Jaar 2011 is bekend. Het boek Connect! van Menno Lanting mag deze mooie titel dragen. De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens het jaarlijkse Managementboekengala in de Rode Hoed te Amsterdam.

Uit de 6 beste managementboeken koos de jury dit boek onder meer door de praktische toepasbaarheid, onderbouwing met tal van praktijkvoorbeelden en de vele suggesties voor discussies.
More»
Wed. 20/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
De lijstjes van Bert Beulens, DEEL 1
Deurne, 28 maart 2011

Bij het lijstje van de NRC heb ik mijn bedenkingen. Ten eerste staan er gedichtenbundels op en dan nog alleen van Nederlandse dichters. Ten tweede staat er van Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen op en dat is non fictie.
Bij de romans, binnen- en buitenlandse, heb ik mijn eigen voorkeuren die lang niet overeenkomen met die van de NRC. Want de lijst vertoont een rare verhouding, ook al vanwege de aanwezigheid van Dante, Erasmus en Cervantes, alsof er geen andere klassieken zijn. Ik mis dan bijvoorbeeld Grieks, Latijn en bijvoorbeeld De duizend en een nacht. Daarbij komt dat ik het toneel mis.

Ik kom op een verhouding van 4 gedichtenbundels, 1 non fictie, 3 klassieken, 21 Nederlanders, 2 Russen, 8 Engelstaligen, 5 Fransen, 3 Duitsers, 1Portugees, 1 Italiaan, 1 Zuid-Amerikaan. Dat kun je toch niet evenwichtig noemen.

Je zou dus zes lijsten moeten hebben: non fictie, klassieken, gedichten,
toneel, romans/verhalen wereldliteratuur, romans/verhalen Nederlands. Bij
deze laatste twee groepen trek ik de streep rond 1850.

Daarbij moet je afvragen of de werken in het Nederlands zijn vertaald of
niet. Ik beperk me tot vertalingen. Dat is heel triest, want er zijn geen
goede vertalingen van Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, van de
Penses van Pascal, van Das Unbehagen in der Kultur van Freud, van
Geschlecht und Charakter van Otto Weininger, van Masse und Macht van Elias
Canetti en ga zo maar door. Ik zou ergens Zwaartekracht en genade van Simone Weil hebben geplaatst of de Gitanjali van Rabindranath Tagore of Die Legende des Baalschem van Martin Buber, maar ja.

Dus mijn tien favorieten (met alle beperkingen en in alfabetische volgorde).
More»
Sat. 26/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
Heb net het boekenweek geschenk De Kraai van Kader Abdolah gelezen. Op deze energiearme avond waarin we een uur het licht uit moesten doen. We deden mee, maar polderend, ik n lamp om bij te lezen en de dames de TV. Het was best gezellig en om onze twee energiebronnen goed te maken hebben we het langer dan een uur volgehouden.
Op mijn werk werd er n.a.v. de negatieve media berichten afgegeven op het boekje De Kraai. Geheel ten onrechte, wat een prachtige verhalenverteller is dat. De Volkskrant; NRC-Handelsblad en andere verlichte media moeten in het Wilderstijdperk wel tonen hoe onafhankelijk ze zijn en dus wordt dit eerste echte allochtonenproject gelijk neergesabeld. En wordt er in een kartoon in NRC nog op de persoon gespeeld, door zijn snor aan te halen als bron van ijdelheid.
Gelukkig zijn er nog andere media zoals Trouw en Reformatorisch Dagblad die dit boekje wel op waarde weten te schatten.
Wed. 02/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reformatorisch dagblad 23 december 2010

Dr. P. Korteweg schrijft biografie Guido de Brs

OUD-BEIJERLAND Het herdenkingsjaar 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis ( NGB ) kan beginnen. Onlangs verscheen een biografie over Guido de Brs, de opsteller van de NGB. Dr. P. Korteweg constateert een herlevende belangstelling voor de reformator van Nederland.

De predikant van de hersteld hervormde gemeente in Oud-Beijerland en voorzitter van de Stichting Heruitgave Werken Guido de Brs werkte, met tussenpozen, ongeveer vier jaar aan zijn boek Guido de Brs (1522-1567). Enkele jaren daarvoor werd hij gegrepen door diens werk Le baston de la foy chrestienne, dat hij voor het houden van een lezing bestudeerde.

De biografie van dr. Korteweg is verdeeld in veertien hoofdstukken, die elk een periode uit het veelbewogen leven van De Brs beschrijven. De Franssprekende Nederlander werd geboren in Mons (Bergen) in de zuidelijke Nederlanden. Rond zijn 25e levensjaar ging hij over tot het calvinisme. Na enkele jaren ballingschap in Engeland werd hij rondreizend prediker in de zuidelijke Nederlanden. De Brs vluchtte naar Duitsland, maar ging terug naar de Nederlanden, waar hij zich vestigde in Tournay (Doornik). Daar schreef hij in 1561 de NGB. Toen de vervolgingen zwaarder werden, week De Brs uit naar het Franse Sedan, maar hij kwam terug in de Nederlanden en maakte het beleg van Valenciennes mee. De prediker werd gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Op 31 mei 1567 stierf hij door ophanging.
More»
Mon. 28/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Laat het mottenballen regenen op drie maart....

Er zitten drie motten, in onze nieuwe jas, En die drie motten die zitten er nog maar pas!

Ooit was de aarde woeste en ledig maar in de loop van miljoenen jaren werd de aarde ingepakt in een warme jas die er voor zorgde dat mens en dier in harmonie met elkaar konden leven. De een noemt dat de schepping, de ander de natuur, maar een feit is dat we voor ons voortbestaan afhankelijk zijn van de kwaliteit van die warme jas die onze aardbol omgeeft. Eeuwenlang hoefden we niet zuinig te zijn op die warme jas, we waren er gewoon een onderdeel van. Maar ruim honderd jaar geleden ging het mis. We hebben toen van alles uitgevonden waarmee we de jas te lijf zijn gegaan. De kleurrijke jas bestond uit bos, heide, hoogveen en moeras en daar wisten we wel weg mee. Met grote machines hebben we deze woeste grond  More»
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties