Nieuw.us | Archive for ldenbreejen

Counter

ldenbreejen's Blog
Fri. 18/05/2018 — Lodewijk Den Breejen

In de geschiedenis van het humanisme zijn er veel belangrijke personen.
Kies één van de volgende personen en maak hier een biografie over en voeg er je persoonlijke beoordeling aan toe.
Ben je het [deels] eens met deze persoon of juist niet? Leg dit kort uit.
Maak er een doorlopend verhaal [blog] van.

Je kunt kiezen uit de volgende personen:

Socrates, Protagoras, Seneca, Cicero, Petrarca, Mirandola, Da Vinci, Erasmus, More, Botticelli, Lessing, Humboldt, Multatuli, Russell, Van Praag, De Groot, Coornhert, Constandse en Cliteur.

In de kernachtige biografie moeten in ieder geval aan de orde komen:

Naam:

Geboortejaar:

Sterfjaar:

Nationaliteit:

Kern van zijn denken:

Waarom noemt men deze persoon humanist?

Succes!
Wed. 02/05/2018 — Lodewijk Den Breejen
Aan de hand van Yvonne & Esther

Door: Lodewijk den Breejen

Waar vind je nou een systeem waarin je individueel iets kunt beleven, maar ook collectief iets aan hebt, iets dat een verhaal vertelt met een verleden en een toekomst, waarin je leefregels hebt en rituelen, en waar tegelijkertijd meervoudige interpretaties mogelijk zijn? Antwoord: Religie!

Dit tegen de achtergrond van de vorige eeuw waarin veel Nederlanders zich van kerk en geloof afkeerden. Geloof verdween in ieder geval achter de voordeur. Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zomaar wegzetten! Religie blijkt ook een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken.  Toch stelt het meisje Zonderop dat eertijds stampvoetend de katholieke kerk verliet nu dat we religie weer serieus moeten nemen, dat het ook maatschappelijk relevant is.
Religie, zo constateert Zonderop nu, ooit verslaggever bij o.a. het Vrije Volk, hecht zich aan mensen, maakt deel uit van hun identiteit. Bijna 90 procent van de wereldbevolking is religieus. Ze geloven dat er iets boven de mensheid hangt. Het maakt je bescheiden en zorgt voor morele ijkpunten.

De leidende stroming in de Nederlandse politiek wilde religie uit het publieke domein weren. Dat is niet gelukt. De huidige regering kent ministers van CDA en CU huize en kent de SGP als gedoger. Voorwaar een ommezwaai van jewelste.  Zonderop stelt dat het negeren van de christelijke erfenis leidt tot een ernstig spirituele leegte.  Vandaar haar boek: Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie.  We zijn door de secularisatie terecht gekomen in een geestelijk niemandsland.

Zonderop ziet een ruimte braak liggen tussen geloof en uitgesproken ongeloof. Mensen grijpen terug op de joods-christelijke traditie. Ons zelfbeeld en onze moraal zijn door het christendom gevormd. Het christendom heeft miljoenen mensen in onze omgeving zo’n 1500 jaar geïnspireerd. Hoe zouden we die erfenis in vijftig jaar kunnen verliezen?
Vonne van der Meer, Willem Jan Otten en Désanne van Brederode  gingen Yvonne Zonderop voor in deze herontdekking. En het verhaal gaat voort ook de schrijfster Esther Gerritsen sluit zich hier bij aan in haar recente boek ‘De Trooster’.

Yvonne Zonderop – Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie. Prometheus, 19,95 euro

Esther Gerritsen – De Trooster. Over de kruisweg, een echte ‘Paasroman’. De Geus, 20,99 euro.  
Wed. 11/04/2018 — Lodewijk Den Breejen
CITAATOPDRACHT 4 HAVO
Ga op zoek naar een citaat van een filosoof dat je persoonlijk raakt. Je neemt dus niet zomaar een citaat. Kies op basis van verwondering, al dan niet op basis van enthousiasme of aversie.

Je verwerkt de volgende onderdelen in een creatieve collage van tekst en beeld:

1. Wat is de betekenis van het citaat volgens jullie?
2. Waarom raakt het citaat jou?
3. Formuleer drie filosofische [vervolg]vragen bij het citaat. Bespreek en beantwoord deze vragen met je eigen visie/mening.
4. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de geschiedenis en leg uit waarom je dit verband legt.
5. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de actualiteit en leg uit waarom je deze link legt.
6. Van welke filosoof is het citaat afkomstig? Beschrijf kort het levensverhaal van die filosoof.
7. In welke periode leefde de door jullie gekozen filosoof? Hebben belangrijke historische gebeurtenissen uit die periode het citaat beïnvloed? Verklaar je antwoord. Werk het goed uit.

Op www.nieuw.us staat een rubriek met spreuken. Je kunt verder kijken in je boek of werken via een zoekmachine.
Sun. 07/01/2018 — Lodewijk Den Breejen
Verkiezingsprogramma ChristenUnie Helmond is uit: https://helmond.christenunie.nl/l/library/download/1149774
Gr2018 zijn in aantocht!

ChristenUnie Helmond doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Op 7 december is op de ledenvergadering van de ChristenUnie Oost-Brabant o.a. kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld.

De kandidatenlijst bestaat uit de volgende personen:

1. Lodewijk den Breejen
2. Albert Spijker
3. Patricia Kager
4. Merel Ben Nasr- Den Breejen
5. Twan Raaijmakers
6. Jeroen Charmant
7. Arjen Vermeer
8. Chris van Heeswijk
9. Simone Klarenbeek

De ChristenUnie doet in Helmond voor de tweede keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 behaalde de partij uit het niets 544 stemmen. Dat was 176 stemmen te weinig voor de laatste restzetel. De partij had destijds 9 leden waarvan er 7 op de kandidatenlijst stonden! Vier jaar verder is het ledenaantal gegroeid naar 22 leden en maken we bij elke verkiezing sinds 2014 [TK/Europees/Provinciaal] een behoorlijke winst,  waardoor wij geloven dat het reëel is om uit te gaan van minstens één raadszetel.

Lodewijk den Breejen is opnieuw lijsttrekker en is leraar in het Voortgezet onderwijs. Hij is verder als vrijwilliger actief in de Lambertusparochie als secretaris en vrijwilliger bij Natuurmonumenten op de Stippelberg.

Albert Spijker is werkzaam als regiomanager energie  en is o.a. actief in de Joshua gemeente in Helmond. Hij wil graag de gemeenteraad in en anders is hij beoogd commissielid.

Patricia Kager is Senior Jurist en actief in de Damiaan Parochie. Beoogd raadslid/commissielid.  

Merel Ben Nasr- den Breejen is werkzaam in de detailhandel in het centrum van Helmond en is ook dochter van lijstrekker
Lodewijk den Breejen. Lid van de Lambertusparochie. Als jongere wil zij de partij ondersteunen met haar kandidatuur.

Twan Raaijmakers is werkzaam in het bedrijfsleven en actief binnen de Evangelische Gemeente Helmond.

Jeroen Charmant is zelfstandig ondernemer en deelnemer aan een huisgemeente.

Chris van Heeswijk is werkzaam bij Museum Klok en Peel in Asten en is verder koster in de Edith Steinkerk.

Arjen Vermeer is werkzaam in een administratieve functie en is lid van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk
.
Simone Klarenbeek wilde nadrukkelijk op de lijst als lijstduwer. Ze komt uit het onderwijs en is nu actief bij het Leger des Heils en Caritas 0492.

Wij denken hiermee aan de Helmondse kiezer een evenwichtige kandidatenlijst te kunnen voorleggen .

We willen inzetten op meer zorg op maat zoals voldoende uren voor hulp in huis.

Betere nabuurschap met de omliggende dorpen in de Peel.

Versterking op wijkniveau en tegelijk versterking van het centrumgebied. Verlaging parkeertarieven.

Er moet opnieuw nachtopvang voor daklozen komen. Niet zo beperkt als dit nu is, te weten zes bedden.

Wij willen geloof een stem geven op alle terreinen van het leven. De ChristenUnie Helmond wil er zijn voor iedereen.

Geloof in de politiek moet weer terugkomen. Bij voorbeeld door verkiezingsbeloften werkelijk uit te voeren.

Wij hebben onze vraagtekens bij het opheffen van enkele amateurvoetbalclubs en het verplaatsen van de Gaviolizaal. De Gaviolizaal kan beter ingepast worden in de nieuwe bouwplannen van De Waart.  

De ChristenUnie Helmond is bereid tot samenwerking met alle partijen van goede wil!
Fri. 29/12/2017 — Lodewijk Den Breejen

1. Annie Proulx – Schorshuiden, uitgeverij De Geus 791 blz.
2. Marcel Möring – Eden , uitgeverij De Bezige Bij 400 blz. 19,90 euro
3. Beatrice de Graaf – Heilige Strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Boekencentrum Utrecht 2017, 112 blz. 12,99 euro
4. Karin Seethaler – In de stilte genezing vinden, Carmelitana & Berne Media ISBN 9789089721389, 17,90 euro
5. Gooische Bijbel – Pieter Oussoren & Renate Dekker [vertaling – Deuterocanonieke en apocriefe boeken], uitgeverij Skandalon 347 blz. 29,50 euro
6. Mart van Duijn – De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis 1477-circa 1550 Walburg Pers Zutphen 2017, 334 blz. 34,50 euro
7. Johan Lock – De erfenis van Adriaan  
8. Rory Stewart – De Schotse marsen, Uitgeverij Prometheus Amsterdam 2017, 411 blz. 24,99 euro
9. Arlie Russell Hochschild, Vreemdelingen in hun eigen land. Een reis door rechts Amerika. Amsterdam University Press Amsterdam 2017, 424 blz. 23,99 euro
10. Harm Peter Smilde – Helden van toen. The Tielman Brothers en de Nederlandse rock & roll 1957-1967
11. Bernhard Reitsma – Kwetsbare Liefde, Uitgeverij Boekencentrum,256 blz. 19,90 euro
12. Kees en Fieke Goedhart – Hij was erbij, Uitgeverij Scholten , 10 euro
13. Thomas Dekker  [reactie Robert Hudson] – Four Birds of Noah’s Ark. Eerdmans, Grand Rapids 2017, 168 blz. 17,99 dollar 14,99 pond
14. John Lapré – De Veilige Kerk, Arke Media 144 blz. 16,95 euro
15. Andreas J. Beck [red.] – Melanchthon und die Reformierte Tradition, Vandenhoeck & Ruprecht, Gotingen ISBN9783525550311, 250 blz. 85 euro
16. Kick Bras – Christelijke mystiek in woord en beeld. Skandalon 224 blz. 27,50 euro
17. Margot Vanderstraeten – Mazzel tov. Mijn leven als werkstudente bij een orthodox-joodse familie, Atlas Contact , Amsterdam/Antwerpen ISBN9789045033853, 19,99 euro
18. Erik Borgman – Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving, Meinema Zoetermeer 2017 ISBN 9789021143965, 192 blz. 16,99 euro
19. Pieter Waterdrinker – Tsjaikovskistraat 40 Nijgh & Ditmar 2017, 24,99 euro
20. Jan Siebelink – De buurjongen, De Bezige Bij, Amsterdam 2017, 293 blz. 19,99 euro  
21. Koen Peeters – De mensengenezer, De Bezige Bij 319 blz. 19,99 euro
22. James M. Hamilton – Work and our labor in the Lord, uitgeverij Crossway, Wheaton 2017 ISBN 9781433549953, 120 blz. 14,99 dollar.
23. Zygmunt Bauman – Vloeibare tijden, leven in een eeuw van onzekerheid , Uitgeverij Klement/Pelckmans
24. Robert D. Kaplan – De verovering van de Rockies, Uitgeverij Spectrum 224 blz. 22,50 euro
25. Walter Kasper – Maarten Luther , een oecumenisch perspectief, uitgeverij Berne Media 80 blz. 12,90 euro
26. Possidius – Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw, inleiding Paul van Geest 192 blz. 19,90 euro
27. Graa Boomsma – Leven op de rand. Biografie van A. Alberts, Uitgeverij Van Oorschot Amsterdam 2017, 460 blz. 34,99 euro
28. Elly Kamp – Ferdinand en Johanna. Dubbelbiografie van schrijver F. Bordewijk en componiste J. Bordewijk-Roepman, uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2017, 477 blz. 34,99 euro
29. Koos van Zomeren – Alle vogels, Uitgeverij De Arbeiderspers ISBN 9789029510622, 49,99 euro  
30. Frans van der Helm – Dieren met toekomstplannen
31. Virginia Woolf – De jaren, uitgeverij Athenaeum  512 blz. 24,99 euro
32. Koos Dijksterhuis – Eilandgevoel. Verhalen over de natuur van Schiermonnikoog. Uitgeverij Bornmeer 206 blz. 15 euro
33. Knud Sonderby – Midden in een jazztijd, Oevers 232 blz. 16,95 euro.
34. Holger Gzella – De eerste wereldtaal, Athenaeum 400 blz. 35 euro
35. J.C. Ryle – Bisschop J.C. Ryle’s Autobiography , Andrew Atherstone  25,63 pond
36. Karl Barth – Geloven in de levende God. Deel V – Eeuwig Leven ?! Eginhard Meijering Pumbo.nl 2017, 125 blz. 16  euro
37. Craig Harline – Wereld in wanorde. Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie. Vantilt, Nijmegen 2017, 416 blz., 24,95 euro
38. A. van de Beek – Mijn Vader, uw Vader. Het spreken over God de Vader. Boekencentrum 2017, 37,50 euro
39. Erik Borgman – Zielen winnen, Adveniat 2017
40. Els Florijn – Rode Papaver, Mozaïek 2017
Thu. 28/12/2017 — Lodewijk Den Breejen

8 oktober 11:47
De oude tijden van Bahamalo herleven even met mijn vijf favoriete nieuwe en oude albums van dit moment:

1. Jim Moray - Upcetera
Kleurrijke arrangementen op
het beste album van deze Britse folkzanger.
Het gebruik van de viola de gamba in enkele
nummers is prachtig.
Sounds Of Earth is het mooiste eigen nummer.
2. Moddi - Unsongs
Een van de meest bijzondere projecten
van dit jaar.
Verboden liedjes smaakvol uitgevoerd
door Noorse zanger c.q. activist.
3. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree
Na enkele vergeefse pogingen, werd ik toch
gegrepen. Een koptelefoon deed wonderen.
4. La Femme - Mystère
Frisse jonge, psychedelische pop uit Frankrijk.
5. Benjamin Biolay - Palermo Hollywood
Oftewel: A Frenchman in Buenos Aires.
Franse zanger woont tegenwoordig in Argentinië.
En dit is zijn ode aan die geweldige stad.

OUD
1. Lou Reed - A Life In Music
Al zijn RCA en Arista albums zijn nu
verkrijgbaar in een grote box.
Het Britse blad MOJO komt met een zeer
aantrekkelijke compilatie van 15 nummers.
2. Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt -
The Complete Trio Recordings
Hemelse zang van deze drie country ladies.
3. Dan Penn - Nobody's Fool
Memphis klassieker met liedjes die
Elvis die niet genoeg vond.
4. The Cure - Seventeen Seconds
Door artikel in de MOJO weer eens beluisterd.
36 jaar oud en nog steeds verrassend goed.
5. The Fall - This Nation's Saving Grace
Waar de MOJO al niet goed voor is.
Overzichtsartikel noemde dit terecht
als een van de beste albums van The Fall.
Sun. 17/12/2017 — Lodewijk Den Breejen

1. Jessi Colter – The Psalms
2. Justin Townes Earle – Kids In The Street
3. Shelby Lynne & Allison Moorer – Not Dark Yet
4. Erikssons Delcroix & Sun Sun Sun Orchestra – Magic Marker Love
5. Gill Landry – Love Rides A Dark Horse
6. Margo Price – All Amarican Made
7. Deslondes – Hurry Home
8. Pokey Lafarge – Manic Revelations
9. Chris Stapleton – From A Room Volume I / II
10. Jim Lauderdale – London Southern
11. Willie Nelson – God’s Problem Child
12. Mavericks – Brand New Day
13. Son Volt – Notes Of Blue
14. Sam Outlaw – Tenderheart
15. Old Crow Medicine Show – 50 Years Of Blonde On Blonde
16. Steve Earle – So You Wanna Be An Outlaw
17. Nikki Lane – Highway Lane  
18. Alison Kraus – Windy City
19. Neil Young & Promise Of The Real – The Visitor
20. Wade Hayes – Old Country Song
21. Glen Campbell – Adios
22. Blitzen Trapper – Wild And Reckless
23. Tyler Childers – Pargatory
24. Mastersons – Transient Lullaby
25. Will Hoge – Anchors    
26. Aaron Watson – Vaguero
27. Tim McGraw & Faith Hill – The Rest Of Our Life
28. Lillie Mae – Forever And Then Some
29. Gregg Allman – Southern Blood
30. His Golden Messenger – Hallelujah Anywho
Sun. 17/12/2017 — Lodewijk Den Breejen

1. David Rawlings – Poor David’s Almanack
2. Rhiannon Giddens – Freedom Highway
3. Jason Isbell & The 400 Unit – The Nashville Sound
4. Mojo Monkeys – Swerve On
5. Levi Cuss – Just Below Radio
6. Hayward Williams – Pretenders
7. Carter Sampson – Queen Of Oklahoma & Other Songs  
8. Miranda Lee Richards – Existential Beast
9. Chastity Brown – Silhouette Of Sirens
10. Lucinda Williams – This Sweet Old World
11. Joe Henry – Thrum
12. Angaleena Presley – Wrangled
13. Valerie June – The Other Time
14. Peter Oren – Anthropocene
15. Tom Russell – Folk Hotel
16. Chris Stapleton – From A Room Volume I
17. Secret Sisters – You Don’t Own Me Anymore
18. Tedeschi Trucks Band – Live From The Fox Oakland
19. Howe Gelb – Future Standards
20. Andrew Combs – Canyons Of My Mind
21. Dig Deeper – In Central European Time
22. John Mellencamp ft. Martine McBride & Carlene Cash -  Sad Clowns And Hillbillies
23. Glenn Yoder & The Western States – Inherited Darkness  
24. Marty Stuart & His Fabulous Superlatives – Way Out West
25. Drew Holcomb & The Neighbors – Souvenirs
26. Alison Kraus – Windy City
27. Old 97’S – Graveyard Whistling
28. Mastersons – Transient Lullaby  
29. Lizz Wright – Grace
30. Son Volt – Notes Of Blue
31. Nathan Bell – Love Fear
32. Neil Young & Promise Of The Real – The Visitor  
33. Angel Olsen – Phases
34. Daisy Chapman – There Is A Storm Coming
35. Delta Wires – Born In Oakland  
36. Daniel Romano – Modern Pressure
37. Chuck Prophet – Bobby Fuller Died For Your Sins
38. Rodney DeCroo – Old Tenement Man  
39. Jerry Leger – Nonsense And Heartache
40. Dayna Kurtz  & Robert Mache – Here Vol. I
41. Howe Gelb & Lonna Kelly – Further Standards
42. Sam Baker – Land Of Doubt
43. Jim White – Waffles Triangles And Jesus
44. Will Hoge – Anchors
45. Turnpike Troubadours – A Long Way From Your Heart
46. Hurray For The Riff Raff – The Navigator
47. Colter Wall – Colter Wall
48. Gold Star – Big Blue  
49. Jonatha Brooke – Midnight Hallelujah  
50. Bob Seger – I Knew You When  
Sun. 17/12/2017 — Lodewijk Den Breejen
1. Secret Sisters -  You Don’t Own Me Anymore
2. Offa Rex – The Queen Of Hearts
3. Ciara Sidine – Unbroken Line
4. Josh Ritter – The Gathering
5. Blitzen Trapper – Wild And Reckless  
6. Iron & Wine – Eulogy For Evolution
7. David Rawlings – Poor David’s Almanack
8. Abigail Lapell – Hide Nor Hair
9. Valerie June – The Order Of Time
10. Shannon McNally –  Black Irish
11. Lankum – Between The Earth And Sky
12. Sam Kelly & The Lost Boys – Pretty Peggy  
13. Circuit des Yeux – Reaching For Indigo
14. Karine Polwart & Pippa Murphy – A Pocket Of Wind Resistance
15. Unthanks – Diversions Volume 4: Songs And Poems Of Molly Drake
16. Peter Oren – Anthropocene
17. Tom Russell – Folk Hotel  
18. Jake Bugg – Hearts That Strain
19. Fleet Foxes – Crack-Up
20. Wailin’ Jennys – Fifteen
21. Siv Jakobsen – The Nordic Mellow  
22. Willie Watson – Folksinger Volume II
23. H.T. Roberts – Stalemate Days
24. Martin Simpson – Trails And Tribulations
25. Bruce Cockburn – Bone On Bone
26. Sean Rowe – New Lore
27. Luka Bloom – Refuge
28. All Our Exes Live In Texas – When We Fall
29. Michael Chapman – 50  
30. Miranda Lee Richards – Existential Beast  
31. Angus & Julia Stone – Snow
32. Brigitte DeMeyer & Will Kimbrough – Mockingbird Soul
33. Will Stratton – Rosewood Almanac
34. Sam Amidon – The Following Mountain
35. VA – The Hired Hands – A Tribute To Bruce Langhorne
36. Slaid Cleaves – Ghost Of The Car Radio
37. Fionn Regan – The Meeting Of The Water
38. Nadia Reid – Preservation
39. Julie Byrne – Not Even Happiness
40. Anna Ternheim – All The Way To Rio
41. Linde Nijland – The Jukebox Project
42. VA – Even A Tree Can Shed Tears – Japanese Folk & Rock 1969-1973
43. Chris Hillman – Bidin’ My Time  
44. Mount Eerie – A Crow Looked At Me
45. Neil Young – Hitchhiker
46. Richard Thompson – Acoustic Classics Volume II
47. Vance Joy – Dream You Life Away
48. Gord Downie – Introduce Yerself
49. Charlie Fink – Cover My Tracks
50. Sumie – Lost In Light
51. Jesca Hoop – Memories Are Now
52. Laura Marling – Semper Femina    
53. Karl Blau – Out Her Space  
54. Lieven Tavernier – Souvenirs [live]
55. Leif Vollebekk – Twin Solitude
56. Daniel Lohues – Moi
57. Rowwen Héze – De liefde, de muziek, de herinnering
58. Lucy Rose – Something’s Changing
59. Eliza Carthy & The Wayward Band – Big Machine
60. Bill Mackay & Ryley Walker – SpiderBeetleBee/Bill Makay – Esker
61. Asgeir – Afterglow
62. Dayna Kurtz  & Robert Mache – Here Vol. I
63. Jack Johnson – All The Light Above It Too  
64. Feist – Pleasure
65. John Smith – Headlong
66. Ron Sexsmith – The Last Rider
67. Richard Dawson – Peasant
68. Timber Timbre – Sincerely, Future Pollution
69. Lisa Knapp – Till April Is Dead A Garland Of May  
70. Grizzly Bear – Painted RuinsFri. 15/12/2017 — Lodewijk Den Breejen

1. Jessi Colter – The Psalms
2. Jordi Savall – The Routes Of Slavery
3. Cecilia & Sol – Dolce Duello
4. Justin Townes Earle – Kids In The Street
5. Shelby Lynne & Allison Moorer – Not Dark Yet
6. Muna – About U
7. Tegan & Sara Present The Con X Covers ft. o.a. Cyndi Lauper & Ryan Adams & Muna&Ruth B.
8. Bruut! – Superjazz  
9. Secret Sisters -  You Don’t Own Me Anymore
10. David Rawlings – Poor David’s Almanack
11. Nine Inch Nails – Add Violence [EP]
12. Susanne Sundfor – Music For People In Trouble
13. Deslondes – Hurry Home
14. Wire – Silver/Lead
15. Rodney Crowell – Close Ties
16. Sadies – Northern Passages  
17. Kitty, Daisy & Lewis – Superscope
18. Lee Ranaldo – Electric Trim
19. Mavis Staples – If All I Was Was Black
20. Rhiannon Giddens – Freedom Highway
21. Africa Express Presents The Orchestra Of Syrian Musicians & Guests  
22. Robin Borneman – Folklore II – The Phantom Wail
23. Jason Isbell & The 400 Unit – The Nashville Sound
24. Jim Lauderdale – London Southern
25. Leandro Fresco & Rafael Anton Arisarri – La Equidistancia
26. Pokey Lafarge – Manic Revelations
27. Father John Misty – Pure Comedy
28. Steven Wilson – To The Bone
29. William Patrick Corgan – Ogilala
30. Tom Hickox – Monsters In The Deep
31. Eriksson Delcroix & Sun Sun Sun Orchestra – Magic Marker Love
32. War On Drugs – A Deeper Understanding
33. National – Sleep Well Beast
34. Conor Oberst – Salutations
35. Rafael Anton Arisarri – The Shameless Years
36. Josh Ritter – The Gathering
37. Kronos Quartet – Folk Songs
38. Abigail Lapell – Hide Nor Hair
39. BNQT – Volume I
40. Fleet Foxes – Crack-Up
41. John Mellencamp ft. Martine McBride & Carlene Cash -  Sad Clowns And Hillbillies
42. Yorkston, Thorne, Khan – Neuk Wight Delhi All-Stars
43. Taj Mahal & Keb’ Mo – Tajmo
44. Feelies – In Between
45. Kelley Stoltz – Que Aura
46. Olivier Mellano & Brendan Perry & Bagad’ Cesson – No Land
47. Ron Sexsmith – The Last Rider
48. Ringo Starr – Give More Love
49. SOHN -  Rennen
50. Ciara Sidine – Unbroken Line
51. Iron & Wine – Beast Epic  
52. Shannon McNally –  Black Irish
53. Aimee Mann – Mental Illness
54. Juanita Stein – America
55. Gill Landry – Love Rides A Dark Horse  
56. JD McPherson – Undivided Heart And Soul  
57. Jake Bugg – Hearts That Strain
58. Valerie June – The Order Of Time
59. His Golden Messenger – Hallelujah Anyhow  
60. Peter Silberman – Impermanence
61. Siv Jakobsen – The Nordic Mellow
62. Courtney Barnett & Kurt Vile – Lotta Sea Lice
63. Flaming Lips – Oczy Mlody
64. Americans – I’ll Be Yours
65. Randy Newman – Dark Matter  
66. Chris Hillman – Bidin’ My Time
67. Nick Mulvey – Wake Up Now
68. Martin Simpson – Trails And Tribulations  
69. Mavericks – Brand New Day
70. North Mississippi Allstars – Prayer For Peace
71. Micah P. Hinson – Presents The Holy Strangers  
72. Chris Stapleton – From A Room Volume I
73. Willie Nelson – God’s Problem Child
74. Bruce Cockburn – Bone To Bone
75. Daniel Cavanagh – Monochrome
76. Justin Adams ft. Anneli Drecker – Ribbons
77. Rostam – Half Light
78. Miranda Lee Richards – Existential Beast
79. Willie Watson – Folksinger Volume II
80. Trio Da Kali & Kronos Quartet – Ladilikan
81. LCD Soundsystem – American Dream  
82. St. Vincent – Masseduction
83. Four Tet – New Energy
84. Lana Del Rey – Lust For Life
85. Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muhly, James Mcalister – Planetarium
86. Sam Outlaw – Tenderheart
87. Kondi Band – Salone  
88. Zara McFarlane – Arise
89. Bjork – Utopia
90. Grizzly Bear – Painted Ruins
91. Flo Morrissey & Matthew E. White – Gentlewoman, Ruby Man  
92. Beck – Colors
93. Chuck Berry – Chuck  
94. Linda Perhacs – I’m A Harmony
95. London Grammer – Truth Is A Beautiful Thing
96. Spoon – Hot Thoughts
97. Kasabian – For Crying Out Loud  
98. Alt-J – Relaxer
99. Real Estate – In Mind
100. Thomas Dybdahl – The Great Plains
Wed. 06/12/2017 — Lodewijk Den Breejen
- Over ethiek en hoe te leven!

1. Korte omschrijving van het leven van Johnny Cash en June Carter. Met ander woorden geef een samenvatting van de
    film Walk the Line.

2. Welke keuzes maken mensen ?
    - Johnny Cash
    - June Carter
    - Ouders van Johnny
    - Ouders van June

3. Wat kunnen we hier nu nog mee? [eigen mening]
Thu. 09/11/2017 — Lodewijk Den Breejen
Opdrachten semester II

1. Presentatie Muziek & Christendom

a. Zoek op je chroombook teksten over christelijke muziek.
b. Je kunt uitgaan van wat je tegen komt; je kunt ook uitgaan van je eigen muzikale voorkeur. Dus als je Metal fan bent zoek naar christelijke metal.
c. Kies een song via YouTube en maak een presentatie met behulp van een programma.
d. Je mag er onder de les aan werken.
e. Presentatie duurt ongeveer 10 minuten.

2. Werkstuk: Christelijk onderwerp naar keuze

a. We hebben de tekst van het hoofdstuk Christendom uit Standpunt in de klas doorgenomen.
b. Kies iets uit dit hoofdstuk waar jullie meer van willen weten. Je hoeft het er niet persé mee eens te zijn.
c. Leg dit vast in een werkstukje van enkele bladzijden. Er mogen plaatjes bij. Je persoonlijke mening mag er gerust bij, maar dat hoeft niet.
d. Inleveren digitaal of je print het uit als je dat liever doet.

Succes!
Tue. 08/08/2017 — Lodewijk Den Breejen
Top 500 Boeken Nieuw.us Aller Tijden
1. Bijbel, Statenvertaling [1637], King James Version [1611], Willibrord KBS [1975], HSV [2010], Nieuwe Vertaling NBV [1951], Naardense vertaling, Pieter Oussoren [2004], Nieuwe Bijbelvertaling, literaire uitgave [2004], Bijbel in gewone taal NBG [2014]
2. John Bunyan – Christenreis naar de eeuwigheid [1678]
3. Pseudo-Dionysius de Areopagiet – Over mystieke theologie [475]
4. Thomas a Kempis – Imitatione Christi [1424]
5. Augustinus – Belijdenissen [386]
6. Constituties en decreten van Vaticanum II [1963-1965]
7. C.S. Lewis – Verrast door vreugde [1955]
8. Thomas van Aquino – Summa Theologiae [1266-1273]
9. Anselmus van Canterbury – Proslogion [1077/1078]
10. Dietrich Bonhoeffer – Navolging [1937]
11. Ole  Hallesby – Het gebed [1931]
12. J.B. Bernink , e.a. – De tooi der getijden, over schoonheid en natuur [1928]
13. John Sherril – Reporter van Gods Geest [1964]
14. David Wilkerson – Het kruis in de asfaltjungle [1962]
15. David J. Du Plessis – De geest maakt levend [1964]
16. Herman Ridderbos – Paulus [1966]
17. Johannes Calvijn – Institutie [1536]
18. Marilynne Robinson – Gilead [2004]
19. Marilynne Robinson – Thuis [2008]
20. Marilynne Robinson – Lila [2014]
21. J. Verkuyl –  De boodschap der bevrijding in deze tijd [1971]
22. C.S. Lewis – De grote scheiding [1945]
23. Maarten Luther – De vrijheid van de christen [1520]
24. Desiderius Erasmus – Handboek van de christensoldaat [1503]
25. Gabriel Marcel – The Mystery Of Being deel I & deel II [1951]
26. Blaise Pascal – Pensées [1669]
27. Soren Kierkegaard – Oefening in Christendom [1850]
28. Rudolf Otto – Das Heilige [1917]
29. Randy Alcorn – Deadline [1994]
30. Frank E. Peretti – De duisternis aanwezig [1992]
31. Anne Frank – Het achterhuis [1947]
32. H. Berkhof & O.J. de Jong – Geschiedenis der kerk [1942 – 1975]
33. José Orlandis – Geschiedenis van de Katholieke Kerk in de tweede helft van de 20ste
              Eeuw [1998/2011]
34. Dietrich Bonhoeffer – Verzet en overgave [1937]
35. Gerard de Korte & Willem J. Ouweneel – Rome en Reformatie, overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming [2010]
36. Esther Maria Magnis – Mintijteer [2012]
37. Hendrik Marsman – Herinnering aan Holland [1936]
38. Anthony Powell – Een dans op muziek van de tijd [deel 1 tm. 12 – 1951-1975]
39. Groen van Prinsterer – Ongeloof en Revolutie [1847]
40. J.H. Bavinck – En voort wentelen de eeuwen [1952]
41. Wilhelm Schmidt S.V.D. – Der Ursprung der Gottesidee [dl. I – XII – 1912-1954]
42. Hermann Hesse – Narcis en Goldmund [1930]
43. Paul Tournier – Radicale therapie [1946]
44. Henricus Cornelius Rumke – Karakter en aanleg in verband met het ongeloof [1951]
45. William James – Varianten in religieuze beleving [1902]
46. Casper Olevianus & Zacharias Ursinus – Heidelbergse Catechismus [1563]
47. Guido de Brés – De Nederlandse Geloofsbelijdenis [1561]
48. Hans Joachim Storig – Geschiedenis van de filosofie, deel I & deel II [1972]
49. Karl Barth – Die Kirchliche Dogmatik [1932-1968]
50. Hannah Whitall Smith – Het geheim van een gelukkig leven [1875]
51. Corrie Ten Boom/John & Elizabeth Sherril – De Schuilplaats [1971]
52. William Styron – Sophie’s Choice [1982]
53. Billy Graham – Vrede met God [1993]
54. C.S. Lewis – Het probleem van het lijden [1940]
55. Benedictus XIV – Jezus deel I, II & III [2007/2011/2013]
56. Talmoed Bavli, Babylonische Talmoed, vertaling Jacob Nathan de Leeuwe [2007-2011]
57. S. Ph. De Vries Mzn. – Joodse riten en symbolen [1927-1932]
58. Dante – De goddelijke komedie [1306-1321]
59. Louis-  Ferdinand Céline – Reis naar het einde van de nacht [1952]
60. Kees Waaijman – Spiritualiteit [2000]
61. F. Bakker – Gebedsgestalten [1963]
62. Bert Hoorn – Tussen zeggen en doen [1972]
63. Awraham Soetendorp – De adem van kinderen [2002]
64. Else Vlug – Wij hebben het geloof behouden [2000]
65. Simone de Beauvoir – Niemand is onsterfelijk [1962]
66. Corrie Ten Boom – Zwerfster voor God [1976]
67. Nicky Cruz & Jamie Buckingham – Ik zal nooit meer huilen [1969]
68. C.S. Lewis – Narnia [1949-1954]
69. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – Schuld en boete [1866]
70. Vonne van der Meer- Winter in Gloster Huis [2015]
71. Vonne van der Meer – Het smalle pad van de liefde [2013]
72. Vonne van der Meer- Eilandgasten [1999]
73. Marcel Möring – Dis [2006]
74. Marcel Möring – Louteringsberg [2011]
75. Marcel Möring – Eden [2017]
76. Oek de Jong – Pier en oceaan [2012]
77. Aleid Truijens – Geluk kun je alleen schilderen F.B. Hotz – Het leven [2011]
78.   F.B. Hotz - Ernstvuurwerk [1978]
79. Karl Ove Knausgard – Vader  [2010]
80. John Williams – Stoner [1965]
81. Chad Harbach – De kunst van het veldspel [2011]
82. Martin Buber – Ik en Jij [1924]
83. Gn. Werner – Het leven gaat verder [1997]
84. Flavius Josephus – De oude geschiedenis van de Joden [94]
85. Elisabeth Kubler- Ross – Lessen voor levenden [1969]
86. A.M. Rehwinkel – De Zondvloed [1960]
87. William Shakespeare – Romeo & Julia [1591]
88. Charles Dickens – Oliver Twist [1838]
89. Friedrich Schiller – Wilhelm Tell [1804]
90. Evangelischer Erwachsenenkatechismus [1975]
91. Maarten Luther – De brief aan de Galaten [1535]
92. Karl Barth – De brief aan de Romeinen [1919/1922/2008]
93. Wilhelmus Schortinghuis – Het innige Christendom [1740]
94. Wilhelmus á Brakel – Redelijke godsdienst [1700]
95. Abraham Kuyper – Het Calvinisme [1899]
96. Harold S. Kuhsner – Als het kwaad de goede mens treft [1984]
97. Leo Baeck – The Essence of Judaism [1948]
98. W.H. Velema – Op weg naar het einde [2011]
99. Harvey Cox – De stad van de mens [1965]
100. Francis A. Schaeffer – De God die leeft [1968]
101. Donna Tartt – De verborgen geschiedenis [1992]
102. Jan Siebelink – De overkant van de rivier [1990]/ Jan Siebelink – Knielen op een bed violen [2005] [tweeluik].
103. Heinrich Boll – Iers dagboek [1957]
104. Marga Minco – Het bittere kruid [1957]
105. Jonathan Frantzen – Vrijheid [2010]
106. Fjodor Michajlowitsj Dostojewski – De idioot [1869]
107. Abraham Trommius – Nederlandse concordantie op de Bijbel [1637]
108. Watchman Nee – Het normale christelijke leven [1957]
109. E.W. Kenyon – In zijn tegenwoordigheid [1994]
110. Sundar Singh [Sadhoe] – Visions of the Spiritual World [Hij zag de Hemel - 1926]
111. Franz Kafka – Het proces [1925]
112. W.H. Auden – Brieven uit IJsland [1937]
113. C.S. Lewis – Brieven uit de hel [1942]
114. Hendrik Berkhof – Gegronde verwachting [1967]
115. A.J. Heschel – Man is not alone [1951]
116. Boris Pasternak – Dokter Zjivago [1956]
117. John Steinbeck – Aan een onbekende God [1933]
118. Christopher Isherwood – Meneer Norris neemt de trein [1935]
119. Christopher Isherwood – Afscheid van Berlijn [1939]
120. Nikolaj Gogol – Dode zielen [1842]
121. John Steinbeck – De felle gloed [1950]
122. Philip Roth – Het contraleven [1987]
123. Erskine Caldwell – Eén akker voor God [1933]
124. Gilbert Keith Chesterton – Orthodoxie [1907]
125. Oswald Chambers – Geheel voor Hem [1935]
126. Reuben Archer Torrey – De Heilig Geest [ 1856-1928]
127. Johannes van het Kruis – Het donker is mij licht genoeg [1582-1584]
128. Jan van Ruusbroec – Van den Seven sloten [1346]
129. Meester Eckhart – Opus Tripartitum [1290-1325]
130. Jean Paul Sartre – De teerling is geworpen [1947]
131. Simone de Beauvoir – Herinneringen aan een welopgevoed meisje [1958]
132. Martin Buber – Chassidische vertellingen [1949]
133. Annie Proulx – Schorshuiden [2016]
134. Cees Noteboom – De omweg naar Santiago [1992]
135. Pascal Mercier – Nachttrein naar Lissabon [2006]
136. Hella Haasse – Heren van de thee [1992]
137. Stefan Hertmans – Oorlog en terpentijn [2013]
138. Geert Mak – De eeuw van mijn vader [1999]
139. Jan de Hartog – Hollands Glorie [1940]
140. Anthony van Kampen – Zee zonder genade [1949]
141. Koos van Zomeren – De bewoonde wereld [1998]
142. C.S. Lewis – Onversneden christendom [1952]
143. Emanuel Kant – Kritiek van de zuivere rede [1781]
144. Martin Heidegger – Zijn en tijd [1927]
145. Karl Marx – Het kapitaal [1867]
146. Koran, Nederlandse vertaling Fred Leemhuis [1989], Vertaling J.H. Kramers [1962]
147. Nikolajewitsj Tolstoj – Oorlog en vrede [1863 - 1869]
148. Fjodor Michajlowitsj Dostojevski – De gebroeders Karamazov [1880]
149. Multatuli – Max Havelaar [1860]
150. Martin Buber – Gog en Magog [1981]
151. Jan Foudraine – Wie is van hout [1971]
152. Gustavo Gutiérrez – Theologie van de bevrijding [1974]
153. Jan Siebelink – Laatste schooldag [1994]
154. Nikolajewitsj Tolstoj – Anna Karenina [1874 – 1876]
155. A. den Doolaard – De herberg met het hoefijzer [1933]
156. Frans Kellendonk – Mystiek lichaam [1986]
157. J.J. Voskuil – Het bureau [1996]
158. Bernlef – Buiten is het maandag [2003]
159. Els Florijn – Het meisje dat verdween [2010]
160. George Orwell – 1984 [1949]
161. Gerbrand Bakker – Boven is het stil [2006]
162. George Orwell – The Road To Wigan Pier [1937]
163. Hermann Hesse – Siddhartha [1922]
164. Eli Stanley Jones – The Christ of the Indian road [1925]
165. Willem Jan Otten – Specht en zoon [2004]
166. Erskine Caldwell – Tobacco Road [1953]
167. F.J. Pop – Bijbelse woorden en hun geheim [1964]
168. Bhagavad Gita, zoals ze is [2003]
169. C.S. Lewis – Gedachten over de Psalmen [1958]
170. Roemi – Masnawi, vertaling Abdulwahid van Bommel [1258-1273]
171. Kader Abdolah – Huis van de moskee [2005]
172. J.J. Voskuil – De moeder van Nicoline [1999]
173. Bernlef – Hersenschimmen [1984]
174. Jack Kerouac – On The Road [1957]
175. James Joyce – Ullysses [1922]
176. T.S. Eliot – The Waste Land [1922]
177. Willem Frederik Hermans – Nooit méér slapen [1966]
178. Harry Mulisch – De ontdekking van de hemel [1922]
179. Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek [1973]
180. Cees Nooteboom – Allerzielen [1998]
181. J.R.R. Tolkien – In de ban van de ring [1955]
182. Johann Wolfgang von Goethe – Het lijden van de jongen Werthers [1774]
183. Godfried Bomans – Een halve eeuw Trappistenleven [1950]
184. Gerard Reve – De avonden [1947]
185. Aldous Huxley – Brave New World [1932]
186. Herman Melville – Moby Dick [1851]
187. Louis Couperus – Eline Vere [1889]
188. F. Bordewijk – Bint [1934]
189. Hugo Claus – Het verdriet van België [1983]
190. Hubert Lampo – De komst van Joachim Stiller [1960]
191. Louis Paul Boon – De Kapellekensbaan [1953]
192. Günter Grass – De bliktrommel [1959]
193. Aristoteles- De ziel, de anima [384-322 v. Chr.]
194. Rainer Maria Rilke – Het getijdenboek [1899-1903]
195. Umberto Eco – De begraafplaats van Praag [2011]
196. Anne de Vries – Reis door de nacht, deel I tm. IV [1951]
197. Willem van Madoc – Van den vos Reynaerde [1260]
198. Hendrik Marsman – Tempel en Kruis [1940]
199. Hotze de Roos – De schippers van de Kameleon [1949]
200. Jan Terlouw – Oorlogswinter [1972]
201. J.R.R. Tolkien – De Hobbit [1937]
202. Joris Lyendijk – Het zijn net mensen [2006]
203. Arnon Grunberg – Tirza [2006]
204. J. Verkuyl – Zijn alle godsdiensten gelijk? [1973]
205. Catherine Clément – De reis van Theo [1998]
206. Chaim Potok – Uitverkoren [1967]
207. Agnes Amelink – De gereformeerden [2001]
208. Emily Bronté – Wuthering Heights [1847]
209. Cervantes – Don Quichot dl. I & II [1605 – 1614]
210. Johan Huizinga – Herfsttij der Middeleeuwen [1919]
211. Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij [2011]
212. Willem Barnard – Stille Omgang [1992]
213. A. Th. Van Deursen – Bavianen en slijkgeuzen [1974]
214. Alfred Doblin – Berlin Alexanderplatz [1929]
215. A. Th. Van Deursen – Mensen van klein vermogen [1991]
216. Miguel de Unamuno – Poesias [1907]
217. Soren Kierkegaard – Vrees en beven [1843]
218. A. Th. Van Deursen – De last van veel geluk [2004]
219. Kornelis Heiko Miskotte – Edda en Thora [1939]
220. Herman Ungar – De klas [1927]
221. Godfried Bomans – Pieter Bas, memoires of gedenkschriften van Mr. P. Bas [1936]
222. Oek de Jong – Opwaaiende zomerjurken [1979]
223. Godfried Bomans – Erik en het klein insectenboek [1941]
224. Kornelis Heiko Miskotte – Als de goden zwijgen [1956]
225. Klaas Dijk – Korte Dogmatiek [1970]
226. Hendrik Berkhof – Christelijk geloof [1973/2007]
227. G. van den Brink & C. van der Kooi – Christelijke Dogmatiek [2012]
228. O. Noordmans – Gestalte en Geest  [1955]
229. Philippus Melanchthon – Lof op het schoolleven [1536]
230. O. Noordmans – Herschepping [1934]
231. Joseph Charles Philpot – Door Baca’s vallei [1893]
232. Wislawa  Szymborska – Einde en begin [1993]
233. Ingrid Jonker – Ik herhaal  je [1964]
234. Jon Krakauer – Into The Wild [1996]
235. Henry David Thoreau – Walden, or life in the Woods [1854]
236. Sigmund Freud – Das Unbehagen in der Kultur [1930]
237. Jac. P. Thijsse -  Het Vogeljaar [1903]
238. Teresia van Avila – Innerlijke burcht [1577]
239. Jac. P. Thijsse – Verkade Albums [1904]
240. Thomas More – Utopia [1516]
241. Alexander Solzjenitsyn – Goelag Archipel [1973]
242. Frits van der Meer – Paasmorgen [1959]
243. Isaac Bashevis Singer – De slaaf [1962]
244. M. Vasalis – Parken en woestijnen [1940]
245. Piet Schoonenberg – De Geest, het Woord en de Zoon [1991]
246. Edward Schillebeeckx – Jezus het verhaal van een levende [1974]
247. M. Vasalis – De vogel Phoenix [1947]
248. Hadewijch – Visioenen [1240]
249. Beatrijs van Nazareth – Zeven manieren van minnen [1230]
250. M. Vasalis – Vergezichten en gezichten [1954]
251. Mark Twain – De lotgevallen van Huckleberry Finn [1884]
252. John Barrow – Muiterij op de Bounty [1805]
253. Charles Nordhoff & James Norman Hall – De muiterij op de Bounty [1932]
254. Chrétien de Troyes – Perceval, of het verhaal van de Graal [1150]
255. Marion Bradley – Nevelen van Avalon [1982]
256. Isaac Bashevis Singer – De boeteling [1973]
257. Charles Haddon Spurgeon – Morning and Evening, daily readings [1834-1892]
258. Paulo Coelho – De Alchemist [1988]
259. Cornelis Verhoeven – Inleiding tot de verwondering [1967]
260. James Redfield – De Celestijnse belofte [1994]
261. Tom Rob Smith – Kind 44 [2008]
262. Nicholas Evans – De paardenfluisteraar [1995]
263. Theun de Vries – Het meisje met het rode haar [1956]
264. William Huntington – De luisterende steenuil en de zingende nachtegaal [1799]
265. Thomas Boston – De Viervoudige staat [1711]
266. Philippe Claudel – Het verslag van Brodeck [2007]
267. Hans Werner Richter – Gij zult niet doden [1956]
268. Harriet Beecher-Stowe – De negerhut van oom Tom [1852]
269. William Huntington – God the Guardian of the Poor and the Bank of Faith [1785]
270. Arthur Conan Doyle – De avonturen van Sherlock Holmes [1892]
271. Benoite Groult – Zout op mijn huid [1988]
272. E. du Perron – Het land van herkomst [1935]
273. Jacob van Lennep – Nederland in den goeden ouden tijd [1942]
274. F. Bordewijk – Karakter [1938]
275. Jean Hegland – Het woud der belofte [1996]
276. Carol Shields – De stenen dagboeken [1993]
277. Maryse Condé – Tituba [1986]
278. Hector Malot – Alleen op de wereld [1878]
279. Daniel Defoe  – Robinson Crusoe [1719]
280. Tom Rob Smith – Kolyma [2009]
281. Ernest Claes – De oude klok [1947]
282. Johannes Barueth – Jacobs Doodbedde [1747]
283. Abraham Hellenbroek – Voorbeeld der Goddelijke waarheden [1706]
284. Willem Teellinck – Soliloquium [1671]
285. John Knox – The Treatise of God’s eternal Predestination [1560]
286. Henry Balnaves – The Confession of Faith [1548]
287. Johannes Verschuir – Waarheid in het binnenste [1737]
288. De Gaon van Wilna - Gra-[Ari] Versie van de Sefer Jetsirah [1720-1797]
289. Isaac ben Solomon Luria – Ari Versie van de Sefer Jetsirah [1534-1572]
290. Victor Hugo – Les Misérables [1862]
291. Y. Buxbaum – The light and fire of the Baal Shem Tov [2005]
292. John van Eck – Een tuin in het heelal [1996]
293. Kahlil Gibran – De profeet [1923]
294. Elie Wiesel -  The Testament [1981]
295. L. Kushner – Langs de Jakobsladder [2002]
296. Emmanuel Levinas – Totaliteit en oneindig [1961]
297. Franz Rosenzweig – De ster der verlossing [1954]
298. Lewis Carrol – Alice in wonderland [1865]
299. C.S. Lewis – Wonderen [1947]
300. David Flusser – Jezus [1998]
301. Sara Maitland – Stilte als antwoord [2008]
302. W.A. Visser ’t Hooft – Memoires [1971]
303. H. Vos – Inleiding in de ethiek [1968]
304. Simone de Beauvoir – De mandarijnen [1954]
305. A.J. Heschel – The Sabbath, its meaning for modern man [1951]
306. G.C. van Niftrik – Kleine Dogmatiek [1971]
307. G.C. Berkouwer / Dogmatische studiën 1951/1970
308. Louis Berkhof – Systematic Theology [1949]
309. Phil Bosmans – Menslief, ik houd van je [1972]
310. Theo Thijssen – De gelukkige klas [1926]
311. Jacques Presser – De nacht der Girondijnen [1957]
312. James  D.G. Dunn – The new perspective on Paul [1983]
313. Leonhard Huizinga – Adriaan en Olivier [1939]
314. Leonhard Huizinga – Olivier en Adriaan [1940]
315. R.F. Delderfield – Al de dagen van mijn leven [1971]
316. Salman Rushdie – De duivelsverzen [1988]
317. Godfried Bomans – Beminde gelovigen [1970]
318. Edward Schillebeeckx – Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding [1977]
319. Johannes Verkuyl – Credo [1953/1964]
320. J. Sperna Weiland – Antwoord [1975]
321. Jurgen Moltmann – Theologie van de hoop [1964]
322. Gerhard von Rad – Theologie van het Oude Testament [1957]
323. Th. C. Vriezen – Hoofdlijnen der theologie in het Oude Testament [1949/1954/1966]
324. Dorothee Solle & Fulbert Steffensky  – Politiek avondgebed [1968-1972]
325. Gerrit van Leeuwen – Om mens te zijn [1985]
326. Jorg Zink – Neue Zehn Gebote [1995]
327. Heinz Zahrnt – God kan niet sterven [1970]
328. Carl Friedrich von Weizsacker – De tijd dringt [1987]
329. Karel  J. Kraan – Genezing en bevrijding dl. I, De dienst der genezing [1983]
330. Bernard Peyrous – Het leven van Marthe Robin [2006]
331. C.J. de Vogel – Ecclesia Catholica [1945]
332. A.G. Honig Jr. – Meru en Golgotha [1969]
333. Dorothee Solle – De heenreis [1975]
334. Harold S. Kushner – Niets meer te wensen en toch niet gelukkig [1986]
335. M.A. Beek – Aan Babylons stromen [1950]
336. Frans  H. Breukelman – Bijbelse Theologie, deel 1 tm. 4 [1980-1999]
337. Alister McGrath – Johannes Calvijn, een biografie [1994]
338. Abba Eban – Mijn land [1972]
339. Golda Meir – Mijn leven [1975]
340. Lucas Grollenberg – Kleine atlas van de Bijbel [1959]
341. Chaim Potok – Omzwervingen [1978]
342. Jonathan Edwards  - Religious Affections [1742/1743]
343. Chaim Potok – Het boek van het licht [1991]
344. Huib Verweij – Ik ben die ik ben [1968]
345. Isaac Bashevis Singer – Satan in Goray [1935]
346. Isaac Bashevis Singer – De familie Moskat [1950]
347. Gerrit Toornvliet – De duivel onder ons [uit het dagboek van Lucifer – 1951]
348. Oek de Jong – Hokwerda’s Kind [2002]
349. Gerrit Toornvliet – Leven is toch overwinnen [1969]
350. Novalis – Hymnen an die Nacht [1797]
351. E.T.A. Hoffmann – Ritter Gluck [1809]
352. Jean Paul – Hesperus [1795]
353. James Joyce – Finnegans Wake [1924/1939]
354. J.D. Salinger – The Catcher in the Rye [1951]
355. Philip Roth – Portnoy’s  Complaint [1969]
356. John Updike – Rabbit Angstrom, A Tetralogy [1995]
357. Samuel Beckett – Wachten op Godot [1955]
358. Ryszard Kapucinski – De ander [2006]
359. Gabriel Garcia Marquez – Honderd jaar eenzaamheid [1972]
360. John Irving – Zoon van het circus [1994]
361. Eduardo Galeano – Kronieken van het vuur, dl. I,II en III [1986]
362. Werner Keller – De Bijbel heeft toch gelijk [1955]
363. Rex Brico – Taizé, een lente in de kerk [1978]
364. Auke Jelsma – Alsof ik een messias was [2002]
365. Georg Buchner – Dantons Tod [1835]
366. Johannes XXIII – Geestelijk dagboek [1965]
367. A. van de Beek – Lichaam en Geest van Christus [2012]
368. E.P. Meijering – 50 jaar onder theologen [2002]
369. Erik Borgman – Metamorfosen [2006]
370. Wil van den Bercken – Geloven tegen beter weten in [2014]
371. Gilbert Sinoué – De weg naar Isfahan [over Ibn Sina, 11e eeuw – novel – 1989]
372. Desiderius Erasmus – Lof der Zotheid [1511]
373. Wilhelm von Humboldt – Theorie der Bildung [1793]  
374. Robert Louis Stevenson – The Strange Case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [1886]
375. James Fraser – A Treatise on Sanctification [1774]
376. Herman Gorter – Mei [1889]
377. Max Weber – De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme [1904]
378. Arthur Koestler – Nacht in de middag [1940]
379. Ray Bradbury – Fahrenheit 451 [1953]
380. Lucebert - Gedichten 1948-1963 [1965]
381. Graham Greene – The End Of The Affair [1951]
382. Johann Wolfgang Goethe – Wilhelm Meisters leerjaren [1785]
383. Marilynne Robinson – Een huishouden [1980]
384. Alexis de Tocqueville – Over de democratie in Amerika dl. I en dl. II [1835/1840]
385. Simon Vestdijk – Ierse Nachten [1946]
386. Jan Wolkers – Turks Fruit [1969]
387. Jan Cremer – Ik Jan Cremer [1964]
388. Maarten ’t Hart – Het vrome volk [1974]
389. Jan Wolkers – Terug naar Oegstgeest [1965]
390. Rutger Kopland – Onder het vee [1966]
391. Jan Wolkers – Waddenboek [2007]
392. Gerrit Komrij – Over de bergen [1990]
393. Joke van Leeuwen – De onervarenen [2015]
394. Anthony van Kampen – Het land dat God vergat [1967]
395. Adriaan van der Veen – Onvoltooid verleden [1985]
396. Alexander Comrie – Het A.B.C. des geloofs [1739]
397. Jules Verne – De reis om de wereld in tachtig dagen [1872/1874]
398. Willem van der Graft – Mythologische Gedichten, oud, nieuw en herzien [1997]
399. J.K. van Eerbeek – Beumer & Co [1937]
400. Teresia van Avila – Hooglied [1566]
401. J.K. van Eerbeek – Gesloten grenzen [1935]
402. Rutger Kopland – Alles op de fiets [1969]
403. Teresia van Lisieux – Het verhaal van een ziel [1895]
404. Rutger Kopland – Toen ik dit zag [2008]
405. Adolf von Harnack – Das Wezen des Christentums [1913]
406. J.H. Walgrave – De wijsbegeerte van Ortega y Gasset [1957]
407. Lou de Jong – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog dl. I - 14 [1969]  
408. Johannes de Heer – Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomst [1907]
409. M.A. Alt – Zangbundel  Glorieklokken [1923]
410. Josien Laurier – Een hemels meisje [1993]    
411. John Maynard Keynes – Economic Possibilities For Our Grandchildren [1930]
412. William Faulkner – Absalom, Absalom! [1936]
413. Jan Romein – De lage landen bij de zee; een geschiedenis van het NL volk [1934]
414. Abraham Joshua Heschel – De mens is niet alleen [1951]
415. Jan Romein – Op het breukvlak van twee eeuwen, rond 1900 [1967]
416. J.J. Voskuil – Terloops, voettochten 1957-1973 [2004]
417. Teresia van Avila – De weg van volmaaktheid [1583]
418. Bernard van Clairveaux – Honing uit de rots [1150]
419. Hildegard von Bingen – Boek van de verdiensten van het leven [1150-1163]
420. Ignatius van Loyola [Geestelijke oefeningen [1544]
421. M.A. Alt – In het volle licht  
422. Valentyn – Beschrijving van Oost-Indien [1724]
423. A.V.S. - Meditatiën op het lijden [1706]
424. Jan van Gijs – Op zoek naar waarachtig geluk [1956]
425. J.E. van den Brink – De Bergrede [1988]
426. Jan van Gijs – Pinksteren is geen luxe [1965]
427. John Steinbeck – Travels with Charley [1962]
428. Reizen zonder John : Op zoek naar Amerika -  Geert Mak [2012]
429. Julian Barnes – Als het voorbij is [2011]
430. Jan van Gijs – Het feest gaat door [1962]
431. Matthew Henry – Bijbelverklaring [1704-1714]
432. Jan van Gijs - George Muller, een leven vol wonderen [1965]
433. Johan Lucasse – Licht in een duistere plaats [1968]
434. Alexandre Dumas – De graaf van Monte Cristo [1844]
435. Willem de Mérode – Geestelijke liederen [1948]
436. C.G. Jung – Psychologische typen [1921]
437. Leif Enger – Vrede als een rivier [2001]
438. H. Veldkamp – De boer van Thekoa, over Amos [1920]
439. Martien Niemöller & Helmut Gollwitzer – Christus unsere Hoffnung [1954]
440. Bettine Siertsema – Aartsmoeders [red. - 1994]
441. Jan Hendrik van den Berg – Metabletica [1956]
442. Carlos Ruiz Zafón – De schaduw van de wind [2001]
443. Kaj Munk – In Gods Waagschaal [1949]
444. Annejet van der Zijl – Sonny Boy [2004]
445. Justus Vermeer – Oefeningen [1746]
446. Michael John Denton - Evolution. [Still] A Theory in crisis [1985/2016]
447. Markies de Sade – De 120 dagen van Sodom [1785]
448. Robert Louis Stevenson – Schateiland [1883]
449. Pablo Neruda – Canto General [1950]
450. Robert Louis Stevenson – Songs of Travel and Other verses [1895]
451. Allard Schroder – De Hydrograaf [2002]
452. Inge Lievaart – Toen werd het morgen in de nacht [bloemlezing Pasen 2005]
453. Nel Benschop – Gouddraad uit vlas [1967]
454. Floris B. Bakels – Nacht und Nebel [1977]
455. J.K. Rowling – Harry Potter dl. I tm. VIII [1997-2016]
456. A. & H. Algra – Dispereert niet, 20 eeuwen historie van de Nederlanden [1946-1983]
457. Charles Taylor – Bronnen van het zelf [1989]
458. Peter Sloterdijk – Woede en tijd [2006]
459. Leonardo Boff – Onze Vader [1984]
460. C. Graafland – Van Calvijn tot Comrie [1992]
461. G.J. Heering – De zondeval van het christendom [1928]
462. E.J. Bleker & J.M. Hasselaar – Wegen en kruispunten in de dogmatiek [1978]
463. Benedictus XVI/ Joseph Ratzinger – Heeft het zin christen te zijn? [1965]  
464. C.J. den Heyer – Ruim geloven [2000]
465. Charles Taylor – Een seculiere tijd [2008]
466. Nel Benschop – Een boom in de wind [1970]
467. W. Verboom – Het bevindelijke nest [2002]
468. H. Natzijl & H.J. van Dijk – Zoete banden die mij binden [1995]
469. Wulfurt Floor – Uit het zaaivat, Bijbels dagboek [1995]
470. John Howard Yoder – De politiek van het kruis [1972]
471. Michael Pollan – Mijn tweede natuur [1991]
472. Ben Wentsel – Dogmatiek [1981-1998]
473. John Hayward – Het Heyligdom der benauwde Ziele [1633]
474. Willem de Mérode – Kaleidoscoop [1938]
475. Nel Benschop – Een vlinder van God [1973]
476. Antoon Coolen – Dorp aan de rivier [1934]
477. Peter Sloterdijk – Weltinnenraum des Kapitals [2005]
478. Frédéric Lenoir – God [2011]
479. Jan Bluyssen – Gebroken wit, vrijmoedige herinneringen 1995
480. Rob Mutsaerts – Gewoon over geloof [2014]
481. Toon Kortooms – Beekman en Beekman [1949]
482. Oswald Spengler - De ondergang van het Avondland [1918-1922]
483. Toon Kortooms – Help! De dokter verzuipt [1968]
484. Nicolaas Matsier – Gesloten huis [1994]
485. Henk Stoorvogel – De trein van 10:11 [2011]
486. Heinrich Mann – De Onderdaan [1913]
487. Selva Almada – Het onweer [2012]
488. Jesús Carrasco – De vlucht [2013]
489. Leif Enger – De schrijver, de rover en de jager [2008]
490. John Flanagan – De Grijze Jager [boek 1 tm. 12 – 2004 - 2013  ]
491. Gert-Jan Segers – Twee broers en een meisje met geel haar [2001]
492. Peter Sloterdijk – Kritiek van de cynische rede [1983]
493. Gabrielle Zevin – De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar [2014]
494. Sylvia Plath – Ariel [1962]
495. Terry Hayes – Ik ben pelgrim [2012]
496. James Joyce – Dubliners [1914]
497. Karin Quint – Het Engeland van Jane Austen [2014]
498. Melissa Harrison – Rain, four walks in English Weather [2016]
499. Bill Bryson – De weg naar Little Dribbeling [2015]
500. Christophe Vekeman – Johnny Paycheck [2016]Fri. 17/03/2017 — Lodewijk Den Breejen
4 HAVO

CITAATOPDRACHT:

Ga op zoek naar een citaat van een beroemde filosoof dat je persoonlijk raakt. Je neemt dus niet zo maar een citaat; je kiest op basis van verwondering, al dan niet uit enthousiasme of aversie.

Je verwerkt de volgende onderdelen in een creatieve collage van tekst en beeld:

1. Wat is de betekenis van het citaat volgens jou?
2. Waarom raakt het citaat jou?
3. Formuleer drie filosofische (vervolg)vragen bij het citaat. Bespreek en beantwoord deze vragen met je eigen visie/mening.
4. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de geschiedenis en leg uit waarom je deze link legt.
5. Koppel het citaat aan een gebeurtenis uit de actualiteit en leg uit waarom je deze link legt.
6. Van welke filosoof is het citaat afkomstig is? Bespreek kort het levensverhaal van die filosoof.  
7. In welke periode leefde de door jou gekozen filosoof? Hebben belangrijke historische gebeurtenissen uit die periode het citaat beïnvloed? Verklaar je antwoord.

Je werkstuk wordt beoordeeld met een cijfer (w2)
.
Veel succes!


Thu. 02/03/2017 — Lodewijk Den Breejen

Het was zomer 1995. Zes wekenlang verbleven we op een camping in Zuid-Frankrijk te Octon. Al vanaf de eerste dag huppelde een klein zwart poesje rondom onze vouwwagen. Alle drie onze kinderen waren helemaal dol op haar. Ze vroegen: ‘mogen wij deze poes mee naar huis nemen?’ Nou dat mocht, mits de poes nog zes weken bij ons zou komen. En ja hoor! Ze bleef de hele vakantie bij ons. We kochten eten voor haar en ontvlooiden haar…. Ook dat was hard noig! Een klein zwart sierlijk poesje met aan het uiteinde van haar lange staart een knobbeltje: wat was ze mooi! Onze kinderen hadden al een naam bedacht voorhaar: ‘Minou’.

Aan het einde van de vakantie was het zover. Minou ging mee in onze volgepakte auto. Onze middelste dochter zou haar vasthouden. Het ging allemaal prima en zó werd Minou Nederlandse! Thuisgekomen moest ze wel even wennen aan onze andere twee katten; maar al spoedig rende ze vrolijk rond. En ze werd volwassen en … krols! De katers lagen in de tuin op wacht. Minou werd al snelzwanger en ze kreeg een nestje van vijf prachtige zwarte katjes. Ze was een hele trotse moeder poes. Wat hebben we genoten van deze ‘kraamtijd’. Ik maakte toastjes met blauwe en roze muisjes voor de vriendinnen die op kraambezoek kwamen. Na een tijd waren alle katjes naar hun gouden mandjes.

Minou was en bleef een franse kat: ze lustte chocolat; bovendien praatte ik altijd Frans tegen haar en dan luisterde ze extra goed…. In die tijd bestond de pil nog voor poezen en die gaf ik haar. Minou ging toch nog op pad. Ze bleef toch een camping poes…Op een zondagmorgen kwam ze niet thuis. We hebben haar nooit meer gezien. Wat hadden we een verdriet. Wel weten we dat Minou een geweldig leven bij ons heeft gehad! Minou onze franse kat!

Anne Cathrien den Breejen

Helmond

01-03-2017
Fri. 06/01/2017 — Lodewijk Den Breejen
TOP 20 NIEUW.US ALBUMS 2016

1. Dream Theater – The Astonishing [2CD]
2. Bear’s Den – Red Earth & Pouring Rain  
3. Lucinda Williams – The Ghosts Of Highway 20  
4. Eriksson Delcroix – The Heart Out Of It’s Mind
5. Trad. Attack – Ah!
6. Tim Hecker – Love Streams
7. Leonard Cohen – You Want It Darker  
8. David Bowie – Blackstar
9. Faun – Midgard
10. Ital Tek – Hollowed
11. Carrie Rodrigeuz – Lola
12. Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton  Tree  
13. Rufus Wainwright – Take All My Loves [9 Shakespeare Sonnets]
14. Rolling Stones – Blue & Lonesome
15. Notwist – SuperHeroes, Shotvillains And Stuff  
16. Basia Bulat – Good Advice
17. Joe Purdy – Who Will Be Next
18. Becky Warren – War Surplus
19. Drive-By Truckers – American Band
20. Casting Crowns – The Very Next Thing  
Fri. 06/01/2017 — Lodewijk Den Breejen


1. Franciscus – De naam van God is genade, uitgeverij Overamstel ISBN 9789044350616, 15 euro 2016
2. Gerard de Korte – Geroepen tot hoop. Bouwen aan een barmhartige kerk. Uitgeverij Kok 2016, ISBN 9789043526609, 160 blz.
3. Christoph Buchwald – Gute Nacht Freunde. Duitsland in vijfentwintig boeken. Uitgeverij Cossee 192 blz. 5 euro
4. Paul Theroux – Het diepe Zuiden. Vier seizoenen op tweebaanswegen. Uitgeverij Atlas Contact ISBN 9789045030517, 34,99 euro
5. Roger Scruton – Eindeloos verlangen naar het heilige, uitgeverij Amsterdam University Press 296 blz. 29,95 euro
6. Anselm Grun – Over hebzucht en begeerte. Ontsnappen aan het streven naar meer. Uitgeverij Ten Have 159 blz. 16,99 euro
7. Mark Riebling – Spionnen van de paus. Het Vaticaans complot van Pius XII tegen Hitler, uitgeverij Lannoo Tielt 2015 392 blz. 29,95 euro
8. Esther Maria Maynis – Mintijteer Uitgeverij Van Wijnen Franeker
9. Gert- Jan Segers – Hoop voor een verdeeld land
10. Christophe Vekeman - Johnny Paycheck  
11. Henry Orenstein – Ik zal leven, Uitgeverij Gideon Hoornaar ISBN 9789059990401 19,95 euro  
12. Fleur de Weerd – Het land dat maar niet wil lukken. Een reis door het grillige Oekraïne. Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam 2015 ISBN 9789045029900, 272 blz. 21,99 euro
13. Almatine Leene & Wim Markus – Dogmatiek voor iedereen. Weten wat je gelooft. Uitgeverij Yes! Zoetermeer 221 blz. 19,90 euro.
14. Joakim Garff – Soren Kierkegaard. Een biografie. Uitgeverij Ten Have 800 blz., 59,99 euro.
15. Rudiger Safranski – Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden. Uitgeverij Atlas Contact 224 blz.  
16. Cees Noteboom – Een duister voorgevoel. Reizen naar Jheronimus Bosch
17. Els Snick – Duitsland op het spoor. Uitgeverij Bas Lubberhuizen 18 euro
18. Mirjam van der Vegt – Het naaiatelier Uitgeverij Mozaïek/BCB Harderwijk 2016 ISBN 9789023996781  
19. Hanspeter Nuesch – Ruth & Billy Graham, uitgeverij Plateau 22,50 euro
20. R.T. Kendall & David Rosen – Christen en Farizeeër, uitgeverij Het Zoeklicht, 265 blz. 17,95 euro
21. Timothy Radcliffe – Waarom ik Christen ben, 2007/2016, uitgeverij Kok 288 blz. 15 euro
22. Judith Janssen – Verraad in Haarlem, Uitgeverij Mozaïek Junior
23. Blaise Pascal – Gebed van een zieke Uitgeverij Brevier Kampen 2016 Vertaling Gert van de Wege  
24. Ton Bernts & Joantine Berghuijs – God in Nederland -1966-2015 Uitgeverij Ten Have 224 blz. 17,50 euro
25. Erik Voermans – Van Andriessen tot Zappa 2016
26. Albert Haar – Window of my Eyes 75 jaar Harry Muskee 2016
27. Henk Roosenboom – Ontvoerd of gevlucht? Uitgeverij Verloren ISBN 9789087046286, 25 euro
28. Jesús Carrasco – De grond onder o0nze voeten, 19,99 euro
29. Craig Harline – Jacobs vlucht, een familiesage uit de Gouden Eeuw, Uitgeverij Vantilt 352 blz. 24,95 euro
30. Jan Pit – Sterren achter de wolken, uitgeverij Gideon [heruitgave]

Thu. 13/10/2016 — Lodewijk Den Breejen
Niet veel mensen in onze omgeving kennen Carl Perkins, PJ Proby of Johnny Paycheck. Johnny Paycheck is een echte ster geweest in de Verenigde Staten, maar wereldwijd een grote onbekende. Behalve voor de echte countryfreaks! De Vlaamse schrijver Christophe Vekeman behoort daartoe en besloot na een huwelijksreis in Amerika om de niet bestaande [auto]biografie te schrijven. Dit boek, deze biografie kreeg als ondertitel: Een boek zoals je er nog nooit één hebt gelezen, over een man van wie je nog nooit hebt gehoord. Nu ja, behalve jij en ik dan.

Het is ook een prachtige ode aan de wereld van de country. De pioniers van de country komen goed uit de verf: Jimmie Rodgers met zijn eerste grote countryhit ‘r For Texas, de representant van de cowboy/outlawstroming die verder ging met Hank Williams, George Jones, Hank Snow, Merle Haggard, Willie Nelson, David Allen Coe, Waylon Jennings, Johnny Paycheck en Johnny Cash. Cash sloot tegelijk ook goed aan bij de andere stroming  van de country die start met The Carter Family en teruggaat tot de gospel roots/traditionals. Niet toevallig trouwt hij met June Carter Cash.  Hank3 komt ook ruimschoots aan bod en wordt afgezet  tegen de hedendaagse countrysterren uit Nashville. Carrie Underwood en Garth Brooks komen er niet goed af. Het was voor Willie Nelson de reden om uit Nashville te vertrekken en in de buurt van Austin Texas te gaan wonen en werken
.
Het leven van Johnny Paycheck valt in grote lijnen samen met de cowboystroming. Het was een wereld van muziek, alcohol, pillen en geweld. De pistolen vliegen in het rond. Jerry Lee Lewis, Johnny Paycheck, Merle Haggard  en George Jones spannen hier wel de kroon. Paycheck werd geboren in Greenfield, Ohio en bleek al jong erg muzikaal te zijn. Hij zat als zanger/gitarist in de begeleidingsbands van George Jones en Ray Price. In zijn leven werd hij twee keer ontdekt door producers en dus twee keer uit de goot gehaald. De tweede keer na een jaar zoeken door een ‘hunter’ en letterlijk onder de brug vandaan gehaald, totaal aan de grond. Hij voelde zich ook het grootste deel van zijn leven een loser en nam de naam aan van een bokser die op TV dramatisch werd ingemaakt, ene Paychek. Hij maakte er Paycheck van. Daarvoor droeg hij de artiestennaam Donny Young [Miracle Of Love]. Zijn echte naam was Donald Eugene Lytle.

‘Take This Job And Shove It’ is de hit van Johnny Paycheck die het meest is blijven hangen. Ook vandaag de dag wordt deze song op vrijdagmiddag op radiostations in Amerika nog steeds gedraaid als het weekend begint en iedereen met de auto in de file staat en huiswaarts keert.  Grote hits had hij met ‘A-11’ [1965] en ‘She’s All I Got’ [1971]; ‘Mr. Lovemaker’[1973].  Later maakt hij ook rustiger werk, zoals The Outlaw’s Prayer. De producers Aubrey Mayhew en later Billy Sherrill zijn levensbepalend geweest. Zonder hun geloof in zijn talent zou hij veel eerder dan 64 [19 februari 2003] gestorven zijn. Zijn begrafenis is betaald door George Jones. Hij liet veel schulden na, zijn vrouw Sharon Rae PayCheck  kreeg als toegewijde echtgenote zo niet wat ze verdiende.

Hij eindigde zijn leven overigens niet als loser, ondanks de schulden. Hij was met tussenposen zeer bekend en populair. Daarnaast kwam hij na een schietpartij in de kroeg in Ohio met dodelijke afloop, en een  lange gevangenisstraf vervroegd vrij wegens goed gedrag en raakte daarna geen alcohol, pil en zelfs geen tabak meer aan. Hij had net als Johnny Cash een bekeringservaring ,kwam tot Jezus. Hij deed veel aan voorlichting op scholen. Deze periode duurde maar kort want al snel bezweek hij aan de gevolgen van astma en longemfyseem.

Lodewijk den Breejen  

Christophe Vekeman - Johnny Paycheck , Arbeiderspers 2016

Sun. 21/08/2016 — Lodewijk Den Breejen
Inmiddels is het nieuwe boek van J.K. Rowling uit in de UK. Haar verhaal is bewerkt door John Tiffany & Jack Thorne [de laatst genoemde heeft het toneelstuk op zijn naam staan] tot een toneelscript en zo te boek gesteld. Het boek is net uit en ik heb het op 6 augustus 2016 in Hay on Wye gekocht voor 20 pond bij Richard Booth’s Bookshop. Het toneelstuk bestaat uit twee delen, elk deel heeft weer twee acts. Het eerste deel heb ik in Brighton gelezen, het 2e deel in Helmond. Het boek telt 343 bladzijden. Harry Potter is inmiddels een dertiger, getrouwd en heeft drie kinderen. Albus Potter [één van de twee zonen] is the Cursed Child. De vervloekte zoon zogezegd en raakt al snel bevriend met Scorpius Malfoy, de vermeende zoon van de zwarte kunst tovenaar Voldemort. Destijds verslagen door zijn vader Harry Potter, maar is dat ook echt helemaal waar, en is alles wel helemaal eerlijk gegaan? Albus en Scorpius lopen van school weg –Slytherin- in hun vierde jaar. Ze springen van de trein-The Hogwarts Express- en belanden in het verboden bos en gaan op onderzoek uit. Ze stelen de enig overgebleven Time-Turner van Het ministerie van Magic [waar vader Potter de directeur is] en dan gebeurd er van alles.  

Vader en zoon liggen inmiddels op ramkoers en Harry vraagt advies aan professor Dumbledore. Dit staat op pagina 121 en geef ik hierbij letterlijk weer. Het klassieke opvoedkundige drama komt hier mooi naar voren.  

‘Harry: I Need your help. I need your advice. Albus is in danger? How do I protect my son?

Dumbledore: You ask me, of all people, how to protect a boy in terrible danger? We cannot protect the young from harm. Pain must and will come.

Harry: So I’m supposed to stand and watch?

Dumbledore: No. You’re supposed to teach him how to meet life.

Harry: How? He won’t listen.

Dumbledore: Perhaps he’s waiting for you to see him clearly!

In deel II komt Delphi op het toneel. De schaduw van het kwaad, maar dat is lang niet de hele waarheid. Ze wil het gevecht tussen Harry Potter en Cedric uit het verleden overdoen, door het gebruik van de Time-Turner. Dan zou de heer van het kwaad kunnen overwinnen. Alle hoofdpersonen uit de eerdere Potterboeken worden nu opnieuw ten tonele gevoerd. De strijd tussen goed en kwaad komt ook nu weer tot haar recht. De zoon die als redder geboren wordt; de plaatsvervanger die letterlijk ter helle gaat en in de rol van Voldemort kruipt. De liefhebbers van Tolkien [In de ban van de ring] en C.S. Lewis [Narnia] komen ook hier niet bedrogen uit. Ook Azkaban krijgt er een grote gevangene bij. Het moge duidelijk zijn: neem en lees! De Nederlandse vertaling komt in oktober 2016 uit.

Lodewijk den Breejen  


Sat. 12/03/2016 — Lodewijk Den Breejen
Ruim zes jaar geleden verscheen er een boekje over de relatie tussen de Protestantse kerken en de Rooms Katholieke Kerk Onlangs is bisschop de Korte van Groningen/Leeuwarden benoemd tot bisschop van Den Bosch en zal op 11 mei genstalleerd worden. Het is interessant om de insteek van de nieuwe bisschop van Den Bosch kort weer te geven. Hoe kijkt deze bisschop n toptheoloog aan tegen de rol van de Rooms Katholieke Kerk in een veranderende wereld? De Korte noemde het ergens: open orthodoxie.

Geloof

- Mijn geloof is het geloof van de Kerk. Via ouders, priesters, leraren en andere parochianen doorgegeven. Zij hebben mij in verbinding met God gebracht.
- Het gaat in mijn geloof over de drie-enige God. In de kracht van de Geest kan ik via de Zoon het hart van de Vader bereiken. Het gaat om relationeel geloof.
- Deze God leer ik kennen via de Heilige Schrift. De Bijbel vormt het menselijke getuigenis van Gods openbaring. We moeten open staan voor wetenschappelijk onderzoek naar deze teksten.
- Deze God is voor mij de God van de uittocht en van het verbond en van de Schepping.
- Het geloof in incarnatie [menswording] impliceert dat Gods openbaring in Jezus Christus het kloppende hart vormt van de Bijbel.
- Gods openbaring in Christus gaat in de kern over de verzoening van onze zonden, over het doorbreken van de macht van de doden en het leven in dienstbare navolging.
- De Kerk, als wereldwijde gemeenschap rondom Jezus Christus is geroepen om sacrament van de wereld te zijn. Naar belofte wordt de Kerk door Gods Geest bij de waarheid gehouden.
- Er bestaat een nauwe band tussen Eucharistie en diaconie. Christus is niet alleen aanwezig in het sacrament maar ook in de naaste, in het bijzonder in de arme en kwetsbare mens.
- Maria is voor mij de belangrijkste heilige. Zij is moeder van de Heer en tegelijk het grote voorbeeld van waarachtig christelijk leven.
- Ik leef vanuit de hoop op een thuiskomen bij God en de voltooiing van het koninkrijk van gerechtigheid en vrede.
Schrift en Traditie

- Binnen de RKK wordt de Bijbel vanouds altijd gelezen binnen de kerkgemeenschap.
- De Kerk gaat aan de Schrift vooraf. De rooms-katholiek leest en interpreteert de Heilige Schrift in het licht van de kerkelijke traditie.
Paus

- De positie van de paus binnen het geheel van wereldwijde christelijke gemeenschap blijft in het theologische gesprek met de Protestantse en Oosters Orthodoxe christenen een spannend thema.
- Misschien komt er in de nabije toekomst meer ruimte voor herkenningen en erkenning als de paus een van zijn mooiste titels, dienaar van de dienaren Gods consequent invulling geeft.

Gerard de Korte & Willem Ouweneel Rome en Reformatie. Overeenkomsten en verschillen na 500 jaar Hervorming. Uitgeverij Medema Heerenveen 2010 ISBN 9789063535834
Wed. 23/12/2015 — Lodewijk Den Breejen


1. Marilynne Robinson Lila, uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam/Mozaek Zoetermeer 2015 ISBN 978902399486, 270 blz. 19,99 euro
De terugkeer naar Gilead. The New Yorker: puur Rembrandt.

2. Vonne van der Meer Winter in Gloster Huis, uitgeverij Atlas Contact, ISBN 9789025446222, 139 blz.
.
3. Erik Borgman Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak; uitgeverij Adveniat, 19,50 euro

4. Desiderius Erasmus Theologie dl.6 [o.a. Handboek van de christensoldaat; De vrije wilskeuze; Het herstel van de eenheid van de kerk] Jan Bloemendaal; uitgeverij Athenaeum-Polak & van Gennep 2015 , 630 blz. 34,95 euro
5. Matthijs Lamberigts & Leo Declerck Het Concilie Vaticanum II
6. Paus Franciscus Laudato Si
7. Eginhard Meijering Ja, dat geloof ik [en wel hierom]
8. K.H. Miskotte Verzameld Werk dl. 14 Mystiek en bevinding, uitgeverij Kok Utrecht, 448 blz. , 29,90 euro
9. Jan Siebelink Margje, uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam 2015 ISBN 9789023495161, 290 blz., 19,90 euro
10. Wil van den Bercken Geloven tegen beter weten in, uitgeverij Balans, oktober 2014- 2e druk juli 2015 [theologie boek van het jaar 2015]
11. Klaus Rudiger Mai Lof der religie, uitgeverij Altiora Averbode 2014  
12. Frank Bosman Toptheologen. The Next Generation. Theologie aan het begin van de 21e eeuw, uitgeverij Berne Media, Heeswijk
13. Annemarie van Heijningen Refomeisje 2015
14. A. van de Beek Een lichtkring om het kruis. Scheppingsleer in Christologisch perspectief.
15. Henk Janssen & Klaas Touwen [red.] In Naam van Paulus, uitgeverij Skandalon 2015, 14,95 euro
16. Cormac McCarthy Suttree, over de Amerikaanse zelfkant, ISBN 9789029589833, 19,95 euro
17. Wallace Stegner Wat behouden blijft 414 blz. 19,95 euro, uitgeverij Lebowski [1987/2015]
18. Jos Ortega Y Gasset Opstand van de massamens [1930/2015] uitgeverij Lemniscaat 34,95 euro
19. Gijsbert van den Brink e.a. Ankerplaatsen, waar geloven houvast vindt. Voor Wim Dekker. Blz. 144 Uitgeverij Boekencentrum 2015
20. Bijbel met uitleg [project Statenvertaling formaat: 140 x 198 mm. Harde band, blauw] 39,95 euro ISBN 9789462781580
21. Ab van Langevelde In het klimaat van het absolute C. Veenhof [1902-1983] Leven en werk Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld 2015; 658 blz. 24,75 euro
22. Colin S. Smith Heaven. How I Got Here: The Story Of The Cross, 8.99 pound sterling 2015
23. Paul van Geest Mijn moeder, Paus Franciscus en andere verrassingen Uitgeverij Boekencentrum 2015 ISBN 9789086871629, 15,50 euro Kleine essays.  
24. Andrew Davison Uit liefde voor de wijsheid. De grote filosofen en hun invloed op de theologie. Uitgeverij Kok, 308 blz. 39,99 euro
25. Justin Lee Verscheurd, Uitgeverij Ark Media Amsterdam 2014 334 blz. 19,95 euro
26. W.J. op t Hof [e.a. red.]   Encyclopedie Nadere Reformatie , Uitgeverij De Groot Goudriaan ISBN 9789088653438, 435 blz. 34,99 euro
27. Billy Graham Hoop voor iedere dag. Dagboek. Uitgeverij Gideon ISBN 9789059990418; 16,95
28. Robert Walser De wandelaar ; verhaal van Zwitser Walser [1878-1956], Uitgeverij Lebowski 112 blz. 19,99 euro; vertaling Machteld Bokhove, 1917/2015
29. Jan Vantoortelboom De man die haast had. Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam 2015 ISBN 9789025444075, 144 blz. 17,90 euro
30. Karel Schoeman Het uur van de engel Kampen 2015 ISBN 9789491583506, 400 blz., 24,95 euro  
31. Nelissen Als je het een beroep kunt noemen. Gesprekken met Bernard Haitink over zestig jaar dirigeren. Uitgeverij Thoth ISBN9789068686470, 256 blz.
32. James Salter Dwars door de dagen, uitgeverij De Bezige Bij 431 blz. ,19,90 euro
33. Jan van der Graaf Deelgenoot van een kantelende tijd. Een persoonlijke terugblik.
34. Alvin Plantinga Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2015 ISBN 9789058817433; 290 blz. 23,90 euro
35. Emanuel Rutten & Jeroen de Ridder En dus bestaat God Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2015 ISBN 9789058817457; 169 blz. 14,50 euro
36. R.W. de Koeijer Een donkere wolk die voorbijgaat. De puriteinen over geestelijk lijden. Uitgeverij Labarum Academic Apeldoorn 2014 ISBN9789462781153,299 blz. 34,95 euro
37. Adam A. Sandel Ruimte voor vooroordelen, uitgeverij Ten Have 335 blz., 25 euro
38. Ewoud Kieft Oorlogsenthousiasme: Europa 1900-1918 Uitgeverij De Bezige Bij, 543 blz. 22,90 euro
39. Wim Dekker Tegendraads en bij de tijd, uitgeverij Boekencentrum
IZB_theoloog.
40. Giulia Enders De mooie voedselmachine. De charme van je darmen
41. Thomas Quartier Anders leven. Hedendaagse monastieke spiritualiteit. Uitgeverij Bernemedia, Heeeswijk 2015, 292 blz., 18,50 euro
42. Jacob de Leeuwe Talmoed Taaniet, oer vasten, uitgeverij Skandalon 99,50 euro [tot 1 juli 97,50 2 dl]
43. Huib de Vries In Elspeet, Uitgeverij De Banier 275 blz. 14,95 euro
44. Hans Kung Doorleefde menselijkheid. Memoires deel III, 2015 59,99 euro
45. Patti Smith M-train, uitgeverij De Geus, 256 blz.; 19,95 euro
46. Carine Alders & Eleonora Pameijer [red.] Vervolgde componisten in Nederland, uitgeverij Amsterdam University Press, 316 blz. ISBN 9789089647825, 24,95 euro
47. Marie Claire Metzer & Marieke Klemp Boy Edgar. Het dubbelleven van een alleskunner.
48. Arjen Fortuin Geert van Oorschot, uitgever 765 blz. 45 euro
49. Olaf Koens Oorlog en kermis, uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 280 bl. 17,95 euro
50. Wim Daniels De taal achterna. Het verslag van een ontdekkingstocht. Uitgeverij Thomas Rap Amsterdam 2014

Sat. 19/12/2015 — Lodewijk Den Breejen

1. Saybia No Sound From The Outside  
2. Deerhunter Fading Frontier
3. Will Johnson Swan City Vampires [alt. country]
4. Bram Stadhouders & Aart Strootman Monasteria
5. Ane Brun When Im Free
6. Lana Del Rey Honeymoon
7. Gretchen Peters Blackbirds
8. Rhiannon Giddens Tomorrow Is My Turn
9. Steven Wilson Hand Cannot Erase
10. Alabama Shakes Boys & Girls
11. Dave Heumann Here In The Deep [alt. folk/Arbouretum]
12. Anna Von Hausswolff The Miraculouse    
13. Alan Jackson Angels & Alcohol
14. Hillsong United Empires
15. Deslondes Deslondes
16. Patty Griffin Servant Of Love [alt. folk]
17. Mount Eerie Sauna
18. Chip Taylor The Little Prayers Trilogy [3cd]
19. Iris DeMent The Trackless Woods
20. Sufjan Stevens Carrie & Lowell
21. Villagers Arithmetic
22. Matthew E. White Fresh Blood  
23. Dave Alvin & Phil Alvin Lost Time    
24. Ben Weaver I Would Rather Be A Buffalo
25. Editors In Dream
26. Chris Heers The Road Ahead Shines
27. Of Monsters And Men Beneath The Skin
28. Julia Holter - Have You In My Wilderness
29. Lone Bellow Then Came The Morning
30. Junius Meyvant Junius Meyvant [EP]
31. Patrick Watson Love Songs For Robots
32. Anderson East Delilah
33. Joanna Newsom Divers
34. Sam Lee The Face In Time
35. Steve Earle & The Dukes Terraplane  
36. Mercury Rev The Light In You
37. Blitzen Trapper All Across This Land
38. Frankie Lee American Dreamer
39. Tame Impala Currents
40. Mogwai Central Belters
41. Colin Stetson & Sarah Neufeld Never Were The Way She Was
42. lafur Arnalds Broadchurch  
43. Apartments No Song No Spell No Madrigal    
44. Polar Bear Same As You
45. Justin Townes Earle Absent Fathers [americana - tweeluik Single Mothers 2014]
46. Panda Bear Meets The Grim Reaper [neo-psychedelia/electronic Noah Benjamin  Lennox Baltimor Maryland]
47. Heather Nova The Way It Feels
48. Portico Living Fields ft. Jono McCleery & Joe Newman
49. Algiers Algiers
50. Ryan Adams 1989 [covers Taylor Swift]
51. Chemical Brothers Born In The Echoes
52. Ron Sexsmith Carousel One  
53. Built To Spill Untethered Moon
54. SOAK Before We Forget How To Dream
55. Robert Glasper Covered
56. Risin Murphy Hairless Toys
57. Jimmy LaFave The Night Tribe
58. Tallest Man On Earth Dirk Bird Is Home
59. Jim White & The Packway Handle Band Take It Like A Man
60. Belle & Sebastian Girls In Peacetime Went To Dance
61. Katzenjammer Rockland
62. Father John Misty Fear Fun
63. Ryley Walker Primorose Green
64. Natalie Prass Natalie Prass
65. Mogwai Central Belters [3cd]  
66. John Grant Grey Tickles Black Pressure
67. Decemberists What A Terrible World What A Beautiful World [Portland US]
68. Benjamin Clementine At Least For Now
69. Eska Eska  
70. Justin Bieber Purpose
71. Coldplay A Head Full Of Dreams    
72. Bruut! Mad Pack
73. Jaga Jazzist Starfire
74. Dawn Of Midi Dysnomia
75. Mark Lanegan Houston Publising Demo 2002
76. Brian Wilson No Pier Pressure
77. Don Henley Cass County  
78. Natalie Merchant Paradise Is There
79. Mark Knopfler Tracker
80. Great Lake Swimmers A Forest Of Arms
81. Lord Huron Strange Trails
82. Beth Hart Better Than Home
83. Hiatus Kaiyote Choose Your Weapon
84. Chris Stapleton Traveller
85. Clean Pete Aan Het Licht
86. Keith Richards Crosseyed Heart
87. Peter Blachley Nevada Sky
88. Richard Thompson Still
89. Melody Gardot Currency Of Man
90. Lianne La Havas Blood
91. Thomas Enhco Feathers  
92. Tigran Hamasyan Mockroot
93. Kamasi Washington The Epic [3cd]
94. Peter Beets Chopin Meets The Blues Live  
95. Jacco Gardner Hypnophobia
96. Phil Manzanera The Sound Of Blue
97. Raphael Wressnig Soul Gumbo  
98. Sharon Robinson Everybody Knows [jazz US]
99. Leon Bridges Coming Home
100. Ibraham Maalouf & Kalthoum Red & Black Lights [live]  
  

Mon. 14/12/2015 — Lodewijk Den Breejen

1. De speelfilm Walk The Line over het leven van Johnny Cash en June Carter is het uitgangspunt voor het maken van deze praktische opdracht.

2. Indien je de film of delen van de film gemist hebt kun je als basismateriaal de volgende artikelen nemen:

    http://viooz.ac/movies/2532-walk-the-line-2005.html
    filmtotaal.nl/recensie.php?id=6394
    nl.wikipedia.org/wiki/June_Carter_Cash
    nl.wikipedia.org/wiki/Walk_the_Line

3. De volgende onderdelen moeten aan bod komen: > De levensloop van Johnny Cash en June Carter [ descriptieve ethiek: feitelijke beschrijving van het onderwerp ( 300 woorden)        > De kern van hun geloof > Wat Johnny Cash te maken heeft met het Christendom > Hebben Johnny & June -volgens jou- de mens van de 21e eeuw nog iets te zeggen? normatieve ethiek: je eigen beargumenteerde mening over het onderwerp ( 600 woorden) en meta-ethiek: filosofische bespiegelingen aangaande het onderwerp ( 600 woorden)

4. Omvang: minimaal vier a4'tjes

5. Inleveren: week 2 (11 tm. 17 januari) 2015

Bij de beoordeling wordt gekeken naar:

De mate van ethische relevantie van de gekozen casus (max.1p);
De mate van terugkoppeling aan de theorie van de lessen (max. 4p);
De mate van kwaliteit waarin de inhoud is weergegeven (max. 3p);
De mate van netheid en creativiteit (max. 2p).

Succes!
Thu. 10/12/2015 — Lodewijk Den Breejen

1. Gretchen Peters Blackbirds
2. Dave Heumann Here In The Deep
3. Ben Weaver I Would Rather Be A Buffalo  
4. Of Monsters And Men Beneath The Skin
5. Iris DeMent The Trackless Woods
6. Patty Griffin Servant Of Love [alt. folk]
7. Eliza Carthy & Tim Erikson Bottle
8. Ryley Walker Primrose Green
9. Sufjan Stevens Carrie & Lowell
10. Joan Shelley Over And Even
11. Sam Amidon But This Chicken Proved Falsehearted
12. Junius Meyvant Junius Meyvant [EP]
13. Jessica Pratt Jessica Pratt
14. Natalie Merchant Paradise Is There
15. OHooley & Tidow Summats Brewin [Tour 2015]
16. Great Lake Swimmers A Forest Of Arms
17. Richard Thompson Still
18. Marry Waterson & David A. Jaycock Two Wolves
19. Sam Lee The Fade In Time
20. Blitzen Trapper Live Harvest
21. Nadine Shah Fast Food [folk rock]
22. Father John Misty Fear Fun [folk rock]
23. Lone Bellow Then Came The Morning [folk rock]
24. Bob Dylan Shadows In The Night
25. Beirut No No No
Tue. 22/09/2015 — Lodewijk Den Breejen

Datum: 16 september 2015

Geacht college van B & W en Gemeenteraad van Helmond

De huidige vluchtelingenproblematiek raakt ons allemaal. Op steeds meer plaatsen in het land ontstaan er initiatieven of zijn reeds in uitvoering. Helmond is een sociale en open stad waar niemand wordt uitgesloten. Helmond is ook centrumstad van de Peel en heeft daarmee een voorbeeldfunctie. Tot op heden hebben wij geen informatie of signalen gekregen vanuit de Helmondse politiek dat u deze handschoen oppakt. Het is te weinig om dit over te laten aan de Metropoolregio Eindhoven [MRE]. Er is immers op de kortst mogelijke termijn opvang en ondersteuning nodig in deze crisissituatie. Helmond als 2e stad van Zuid-Oost Brabant moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een aandeel leveren in de opvang van de vele vluchtelingen. Zoals andere steden al doen.

De gemeente Helmond heeft de goede toon al te pakken met de financiering van Vluchteling als Naaste, actief m.b.t. uitgeprocedeerde illegalen. Maar dat is niet genoeg nu de menselijke waardigheid in het geding is. Helmond kan genoeg doen als men wil, en waarom zou men niet willen? Samen met de woningcorporaties kan men forse stappen zetten. Wij denken daarbij concreet aan leegstaande gebouwen zoals het voormalige belastinggebouw en het toenmalige Gak gebouw.
Deze geschikte locaties staan al jaren leeg en zijn met beperkte investeringen geschikt te maken als locaties voor tijdelijke opvang en daarna geschikt voor een andere functie zoals studentenhuis.

Verder willen wij er op wijzen dat veel inwoners zich hier ook belangeloos voor willen  inzetten.

Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat onder uw regiefunctie andere maatschappelijke partijen zoals Woonpartners en andere woningcorporaties; stichting Vluchteling als Naaste; de Helmondse kerken [RKK,PKN, Evangelische gemeenten in Helmond], SMO en anderen graag mee willen werken aan realisering van de [tijdelijke] opvang van vluchtelingen.

Wij denken bij u een welwillende oor aan te treffen en vragen u daarom positief te reageren op deze oproep tot daadwerkelijke hulp aan deze mensen in nood.
Om bij te dragen aan [tijdelijke] oplossingen om daarmee schrijnende situaties in kampen en aan landsgrenzen, stations e.d. te verminderen en daarmee indirect bij te dragen aan bestrijding van mensonterende smokkelpraktijken.

Hopende op een snelle reactie/actie, tekenen wij met de meeste hoogachting namens de ChristenUnie Helmond
.
Lodewijk den Breejen
Glanzerhof 33
5709GG Helmond
0492840669
0638531296
l.denbreejen@bbhmail.nl
Fri. 03/07/2015 — Lodewijk Den Breejen
Top 10 Best beluisterde albums Aller Tijden volgens iTunes

Een grappig en [deels] verrassend lijstje van mijn persoonlijk luistergedrag over de laatste drie jaar!

1. Johnny Cash Out Among The Stars  [230]

2. Dave & Phil Alvin Common Ground [136]

3. Beck Morning Phase [40]

4. Swinging Blue Jeans British Invasion 2 [36]

5. Engineers Always Returning [30]

6. Natalie Merchant Natalie Merchant [29]
7. Philip Glass Heroes Symphony [22]
8. Eels The Cautionary Tales Of Mark Olivier Everett [18]
9. Jonah Tolchin Clover Lane [18]
10. Clint Mansell Noah [16]
Wed. 20/05/2015 — Lodewijk Den Breejen

Ethiek [blz. 60 tm. 95]

Ethiek is de leer van goed en kwaad. Ethos betekent de plek waar men zich thuis voelt. Ook gewoonte.

Moraal is het geheel van waarden [uitgangspunten] en normen [regels].

Prescriptief is voorschrijvend. Zoals institutionele determinatie: instellingen zoals het gezin, school en leger bepalen veel in je leven en leggen je bewegingsvrijheid aan banden.

Descriptief is beschrijvend.

Waarden zijn zaken waar je belang aan hecht en naar streeft. Denk aan rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Instrumentele waarde is bij voorbeeld sporten om je gezondheid te bevorderen.

Intrinsieke waarde is bij voorbeeld genieten van de natuur of vriendschap vanwege de relatie zelf.

Egoïsme wil zeggen dat je eigen belang overeen komt met je handelingen/inzet. Het resultaat is dus in overeenstemming met je eigen belangen [blz.67].

Altruïsme: Je kunt iets doen om er zelf beter van te worden, bij voorbeeld in de economie van een land. Je kunt ook iets doen zonder berekening. Zonder eigen belang bij voorbeeld vluchtelingen opvangen in Nederland.

Geluk: het einddoel! Genieten is hiervan een groot onderdeel. Genieten kan liggen in innerlijke rust, seks, nadenken, inzichten krijgen of een goed gesprekvoeren. Het kan ook verslavend zijn, denk hierbij aan alcohol, drugs, gokken, eten, seks en internet.

Utilisme is de filosofische stroming die stelt dat een handeling moreel juist is wanneer zij bijdraagt aan het vergroten van het geluk van zoveel mogelijk mensen. Dat kan zover gaan dat we soms stellen dat het doel de middelen heiligt.

Culturele determinatie: nationaliteit, levensbeschouwing, traditie hebben grote invloed op ons functioneren.

Economische determinatie: het maakt wat uit waar je geboren bent! Europa; Afrika, Rusland, China of de Verenigde Staten van America. Denk hierbij aan grondstoffen, verdeling van rijkdom, scholings- en ontwikkelingskansen. Armoede tegenover de welvaartscultuur. Loondienst> consumentencultuur.

Relativisme constateert in de 1e plaats dat verschillende culturen verschillende opvattingen over waarden hebben en daar in de alledaagse praktijk ook anders vorm aan geven.

Instant bevrediging: beschikbaar en consumeerbaar. Geeft vaak lage bevrediging.
Complexiteit en genot: als je ergens moeite voor moet  doen geeft dit meer bevrediging.

Empathie: is een sterke emotie, het vereist dat je in staat bent de ander te doorgronden en vervolgens in de huid van die andere persoon te kruipen.

Reflexief verstand: de mens kan zichzelf beoordelen en is in die zin anders dan de dieren. Het gaat hier dus over abstract denken.

Mens als uniek wezen: de vraag is of het abstracte denken werkelijk het grote verschil is tussen mens en dier. Je kunt ook stellen dat het grote verschil schrijven en schetsen is. Het boek kiest voor het laatste.

Logisch empirisch bewustzijn: meer waardering voor het abstracte dan voor het concrete.

Logisch rationeel empirisch bewustzijn: wijst een relatie met het hogere of spirituele af. Knelpunt: de meerderheid van de mensen op aarde is religieus. Er zijn wel grote verschillen tussen landen en werelddelen.

Definitie van religiositeit: gelovend in een geestelijke bestaanswerkelijkheid van bovenmenselijke aard zoals het heilige, het spirituele of bovennatuurlijke.

Functies van religie:

1. Geeft mensen troost en kracht.
2. Het blijkt dat religieuze mensen vaak meer weerstand hebben en zich sterker verenigen tegen gemeenschappelijk kwaad.
3. Geeft ondanks moeilijke periodes zekerheid. Een basis.
4. Een vorm van zingeving en betekenisvolle verbindingen zien.  

Autonomie [blz.80] betekent letterlijk: zichzelf de wet stellen.  In tegenstelling tot heteronomie wanneer iets of iemand anders de wet stelt.

Plicht is iets wat je zou moeten doen. Dit is niet populair, we hebben het liever over onze rechten! Plichtsbesef heeft echter ook een mooie kant. Het helpt de ander en geeft daardoor de dader een goed gevoel. Meer nog je maakt echt verschil. Dit noemen we ook een deugd die betekenis krijgt binnen een gemeenschap [blz. 84]. Je kunt ook overdrijven dus ook hier geldt alles met mate is de beste invulling.

Vriendschap is de drijfveer van genegenheid voor de andere persoon om wie hij is.

Kwaad is ingebakken in onze samenleving. Denk aan oorlogen maar ook aan natuurrampen. Het zit in ons en in de natuur. Ook heel gewone mensen kunnen in bepaalde omstandigheden erge dingen doen, zoals pesten. De filosofe Hannah Arendt noemde dit de banaliteit van het kwaad.

Zingeving is moeilijk te definiëren omdat mensen hier verschillend over denken. Politiek en godsdienst geven hier bij voorbeeld handvatten voor. Denk bij dierenethiek [blz. 94] bij voorbeeld aan de politiek en aan milieugroepen.
Wed. 20/05/2015 — Lodewijk Den Breejen
SPINOZA

Gij zult spinazie eten!

Ga zo voort, mijn zoon, en gij zult Spinoza heten!

ACHTERGROND

Joodse grootouders gevlucht uit Portugal > Amsterdam [godsdienstvrijheid]

Uit synagoge gezet wegens sterk afwijkende opvattingen:
- God is geen persoon
- God is geen schepper van de wereld
- God heeft geen doel met de wereld

HET HOOGSTE GELUK

- PERSOONLIJK GELUK  : CONATUS: de kracht waarmee dingen blijven voortbestaan, bij de mens: zelfbehoud
- Geboren egosten die toch beseffen dat je gelukkiger bent als je goed samenleeft.
- Kiest voor democratie: volksregering

Slotvragen: 1. God is in het denken van Spinoza geen persoon. Wat dan wel?
                    2. Lichaam en geest zijn niet wezenlijk verschillend want ze voeren terug op de zelfde
                         oergrond? Over welke manifestaties heeft hij het?  
Tue. 17/03/2015 — Lodewijk Den Breejen
Maandag 16 maart 2015;

Ik bereid me voor op de verkiezingen van de Provinciale Staten 2015. De kogel is door de kerk en ik weet op wie ik stem.
Ik stem op een nette politieke correcte partij op wie ik nog nooit heb gestemd.
Het is een religieuze partij en ze kan het geweten vormen voor rechts Nederland vooral in gedoogbeleid op het gebied van hasj en op het gebied van abortus.
Welnu, ik stem ChristenUnie, lijst 14 van de verkiezingen in Noord-Brabant, omdat deze partij nooit afbrekend is maar constructief meedenkt met de regeringspartijen. Zijn ze dan het er nog niet mee eens, dan stemmen ze tegen.
Verder heeft ze ook linkse standpunten indien die redelijk zijn. Het is een partij voor het milieu, ze willen het liefst dat de economie alleen nog maar groeit als het ecologisch verantwoord is, en ze willen dat er voor de sociaal zwakkeren zo goed mogelijk gezorgd wordt.
Ze zijn tegen de verruwing van spreektaal in de politiek en verafschuwen het opkomend fascisme.

Ik stem op Lodewijk den Breejen, hij was het geweten als politicus van de PvdA in de gemeentepolitiek van Helmond. Verder komt hij op voor sociaal zwakkeren en heeft hij een groot hart voor clinten uit de psychiatrie.
Lodewijk is geen slijmbal, hij zegt alles tegen vriend en vijand of het nou mooi of lelijk is. Zo zei hij tegen mij; het is dat ik je persoonlijk goed ken, anders zou ik jou ook maar een rare vinden.
Ik ben toen niet afgeknapt op Lodewijk, ik heb hem hierin geprezen. Hij zei het recht in mijn gezicht terwijl andere mensen het wel denken maar niet zeggen.

Ik geloof dat Lodewijk in de politiek staat voor wat hij doet, ik heb hem nog nooit op een leugen kunnen betrappen.
Als leraar nam hij het midden jaren negentig voor mij op toen de directie van Peelland College vraagtekens stelde bij lezingen geven door mij over schizofrenie op Peelland College. In die tijd bestond het nog niet dat psychiatrische patinten lezingen gaven op scholen of Universiteiten. Peelland College werd daar uniek in door Lodewijk. Lodewijk drukte namelijk door en de lezingen werden een gigantisch succes.

Lodewijk den Breejen, een man met n gezicht en niet met meerdere gezichten.

Lodewijk den Breejen van de ChristenUnie, negende op lijst 14 Noord-Brabant.

Ik stem op hem!!!!

Wed. 04/03/2015 — Lodewijk Den Breejen

Hoofdstuk 1: Inleiding Antropologische filosofie

Filosofische antropologie: vanuit je verstand de mens proberen te doorgronden.

Psychologie: Het innerlijke leven: kennen, voelen, streven en het gedrag van de mens.

Biologie: leer over levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen.

Medische wetenschap: over ziektes en afwijkingen die invloed hebben op het menselijke functioneren, zowel lichamelijk als psychisch, met als doel: gezondheid of het verzachten van symptomen of het voorkomen van ziekte e.d.

Psychiatrische wetenschap: is letterlijk: geneeskunde van de ziel; het gaat om preventie [voorkomen], onderzoek, diagnostiek en behandeling [therapie] met als doel: verlichting van lijden en zo mogelijk vergroten van het welbevinden.

Sociologie: over het menselijke gedrag en ruimer over de sociale, politieke, religieuze en economische aspecten van de samenleving, met als doel vooral de inrichting, de veranderingen en de sociologische problemen in kaart te brengen. Voorbeeld van dit laatste punt de zogenaamde multiculturele samenleving.

Artificile intelligentie: onderscheiden van wezenlijke inhouden van [veel] verstand; artefact is letterlijk: kunstmatig gemaakt.

Ontrafelen. Uit elkaar halen van in dit geval intelligentie.

Geesteswetenschappen: de geestesproducten van de mens: talen; geschiedenis; filosofie; muziek; cultuur; kunst en theologie
.
Geschiedenis: feiten en gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.

Literatuur: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze wereldwijd waarde hebben.

Theologie: godsleer of godgeleerdheid; hoe mensen en [heilige] geschriften over God en goeden schrijven en spreken.

Objectiviteit: op feiten gericht; zonder persoonlijke invulling.

Scintisme: natuurwetenschap is de basis van alle uitleg over de wereld en het menselijke leven.

Polemiek: discussie, debat.

Medium: overdragen van kennis door bemiddeling, communicatie.

Metafoor: beeldspraak gebaseerd op vergelijking, waarbij een woord in een niet letterlijke betekenis wordt gebruikt.

Tabula rasa: onbeschreven blad, er is geen sprake van aangeboren kennis.

Enkelvoudige metafoor: n betekenis

Meervoudige metafoor: verschillende betekenissen

Intutie: vorm van direct weten zonder dat men dit beredeneerd heeft.

Determinatie: identificeren; vastleggen

Religie: n van de vele vormen van zingeving; het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Hoofdstuk II: Verstand, Intutie en gevoel
Onbewuste: alles wat wel in mijn denk- en gevoelsysteem aanwezig is, maar waar ik mij niet van bewust ben.

Substantiedualisme: lichaam en geest staan los van elkaar.

Epifenomentalisme: het mentale of geestelijke is een bijproduct van het lichamelijke.

Monistisch: alles kun je samenbrengen in n principe [denken, voelen, handelen].

Eliminatief materialisme: teruggebracht tot materie, lichaam; geen geest.

Substantie monisme: n dieperliggende substantie waarvan geest en lichaam onderdeel zijn.

Hoofdstuk III: Embodied mind

Embodied mind: Geest en lichaam zijn te vaag, alle processen hebben effect op de hersenen, darmen, zenuwen, hormonen, bloeddruk, hartslag, huidweerstand enz.

Plato: Griekse filosoof die het lichaam zag als de kerker van de ziel.

Neurowetenschappen: gaat over alle onderdelen van het zenuwstelsel.

Functionalisme: kijkt enkel naar de functies van een bepaald systeem, bijvoorbeeld een computer. Er is geen sprake van zelfwaarneming omdat het lichaam niet belangrijk hoeft te zijn, het gaat om het proces.

Emerging property: komt voort uit een vorm van zelforganisatie, bijvoorbeeld groepsgedrag.

Connectionisme of embodied intelligence: lichaam is centrum van ordening en activiteit. Het orientatiepunt voor beschrijving van de beleefde werkelijkheid.

Computationele model: gaat uit van het brein [cognitivistisch].Mon. 16/02/2015 — Lodewijk Den Breejen
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber bezoekt Zuidoost Brabant over A67Op dinsdag 17 februari presenteert gemeente Eindhoven een alternatief voor De Ruit Eindhoven aan een ChristenUnie-delegatie die op werkbezoek is in Eindhoven. De delegatie bestaat onder andere uit Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid), Hermen Vreugdenhil (lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen), Hans Janson (ChristenUnie Eindhoven), Aaldert van der Vlies (ChristenUnie Best) en Lodewijk den Breejen (ChristenUnie Helmond).Na het afketsen van de plannen voor De Ruit in de Tweede Kamer in november vorig jaar, heeft de minister als alternatief gegeven om te investeren in de A67 (en A58). Nu lijkt de noodzaak van deze investering minder urgent geworden, maar voor een goede bereikbaarheid, doorstroming van de regio en de regionale economie is een duurzame oplossing van essentieel belang.Jannie Visscher, wethouder in Eindhoven, zal ingaan op de verbreding van de A67. Daarnaast zullen Frans van Zeeland, wethouder in Laarbeek, en Arjen van Halem, Platform Noordoostcorridor, een korte presentatie geven.Het werkbezoek is georganiseerd door de gemeente Eindhoven en ChristenUnie Eindhoven. De presentatie begint om 13.30 uur in het Best-Western Hotel Nobis (Nobisweg 1, naast de A67 afslag 36). Om ongeveer 14.45 uur is er een persmoment georganiseerd en zullen de politici een statement geven, kunt u vragen stellen, interviews afnemen en/of fotos maken.
Sun. 18/01/2015 — Lodewijk Den Breejen
Onder het genot van een cd van The Blues Dimension heb ik op zondagmiddag 18 januari tussen 13.15- en 13.45 de volgende vogels in mijn voortuin In Helmond, wijk: Rijpelberg bij de Bakelse Bossen  gesteld:

2 Eksters
1 Kuifmees
2 Koolmezen
4 Vinken
1 Boomklever
1 Vlaamse Gaai
Thu. 25/12/2014 — Lodewijk Den Breejen
Top 20 Nieuw.us 2014 Oldies

1. Johnny Cash Out Among The Stars
2. John Mayall A Special Life
3. Neil Young A Letter Home
4. Jack Bruce Silver Rails
5. Leonhard Cohen Popular Problems
6. Dr. John Ske Dat De Dat The Spirit Of Satch [tribute to Louis Armstrong]
7. Robin Gibb 50 St. Catherines Drive
8. Robert Plant Lullaby And The Ceaseless Roar
9. Ian Anderson Homo Erraticus
10. John Hiatt Tearms Of My Surrender
11. Bruce Springsteen High Hopes
12. Brian Eno & Karl Hyde Someday World
13. Yes Heaven & Earth
14. Pink Floyd The Endless River
15. Jackson Brown Standing In The Breach
16. Agnetha Faltskog A
17. Herbert Gronemeyer Dauernd Jetzt
18. Prince Art Official Age
19. Dave Davies Rippin Up Time
20. Marianne Faithfull Give My Love To London
Thu. 25/12/2014 — Lodewijk Den Breejen
Top 20 Nieuw.us Boeken 2014

1. Selva Almada Het onweer, uitgeverij Meulenhoff 2014, 19,99 euro
2. Gabrielle Zevin De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar, uitgeverij Atlas, 2014, 19,99 euro
3. Jess Carrasco De vlucht, uitgeverij Meulenhoff, 2013
4. Mario Vargas Llosa De bescheiden held [2013- 2014: NL vertaling] uitg. Meulenhoff Amsterdam 352 blz. 29,95 euro
5. Per Olov Enquist Het boek der gelijkenissen, uitgeverij Anthos Amsterdam 207 blz.; 21,95 euro
6. Kees Waaijman Lof zij U Christus; Evangelie-acclamaties
7. Remco van Mulligan Radicale protestanten; opkomst en ontwikkeling van de EO,EH en ChristenUnie en hun voorlopers, uitgeverij Buijten en Schipperheijn 201429,50 euro
8. A. van de Beek Een lichtkring om het kruis
9. Stefan Paas & Rik Peels God bewijzen, argumenten voor en tegen geloven, oktober 2013uitgeverij Balans
10. Keith Lowe Het woeste continent. Europa in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Balans, Amsterdam 2014 ISBN 9789460036941 , 494 blz. 29,95 euro
11. Johan Wolfgang Goethe Wilhelm Meisters leerjaren [1795- 2014: NL vertaling]
12. John Eliot Gardener Bach, muziek als wenk van de hemel; uitg. De Bezige Bij, 704 blz., 49,90 euro
13. Thea Derks Reinbert de Leeuw: Mens en melodie; uitg.Leporello,382 blz., 29,90 euro
14. Hans Wilbrink Ootmoed. Leven en werken van Hildegard von Bingen, uitg. Berne Media, Heeswijk 240 blz. 29,95 euro
15. Tony Reinke Lees! Uitg. Groen Heerenveen 2013, ISBN 9789088970535, 256 blz. 17,50 euro
16. Arjan de Kok - De Didache. Het onderwijs van de apostelen; uitg. Stad op de berg Gorinchem ISBN 9789082186901, 97 blz., 11,95 euro
17. Wiel Kusters Mijn versnipperd bestaan. Het leven van Kees Fens 1929-2008, Querido, Amsterdam, 597 blz. 34,99 euro
18. Eline de Boo Blauw zeil, Uitgeverij Mozaek
19. Thomas Mann Jozef en zijn broeders
20. Thomas Piketty Kapitaal in de 21 ste eeuw

Thu. 25/12/2014 — Lodewijk Den Breejen
Top 20 Nieuw.us Americana 2014

1. Abigails Tundra
2. Red Molly The Red Album
3. Parker Millsap Parker Millsap
4. Rosanne Cash The River And The Thread
5. Carlene Carter Carter Girl
6. Sturgill Simpson Metamodern Sounds In Country Music
7. Lucinda Williams Where The Spirit Meets The Bone
8. Rodney Crowell Tarpaper Sky
9. Mary Gauthier Trouble & Love  
10. Neil Young A Letter Home
11. Kevin Fowler How Country Are Ya
12. Old 97s Most Messed Up
13. His Golden Messenger Lateness Of Dancers
14. John Fullbright Songs
15. Bonnie Prince Billy Singers Grave A Sea Off
16. Wovenhand Refractory Obdurate [alt country Denver Co US]
17. Common Linnets Common Linnets
18. John Hiatt Tearms Of My Surrender
19. Kenny Butterill Troubadour Talen
20. Jamestown Revival - Utah
Thu. 25/12/2014 — Lodewijk Den Breejen
Top 50 Nieuw.us Folk 2014

1. Mirel Wagner When The Cellar Children See The Light Of Day
2. Jonah Tolchin Clover Lane
3. Angus & Julia Stone Angus & Julia Stone
4. Eels The Cautionary Tales Of Mark Oliver Everett
5. Timber Timbre Hot Dreams
6. Boy & Bear Harlequin Dream
7. Natalie Merchant Nathalie Merchant
8. Over The Rhine Blood Oranges In The Snow
9. First Aid Kit Stay Gold
10. Avett Brothers Mappie And The Dandelion
11. Simone Felice Strangers [ex Felice Brothers; The Duke and the King NY]
12. Avi Buffalo At Best Cuckold
13. Martha Tilston -  The Sea
14. Trampled By Turtles Wild Animals
15. Alice Gerrard Follow The Music
16. Josiene Clarke & Ben Walker Nothing Can Bring Back The Hour
17. Linde Nijland I Am Here
18. Thompson Family  
19. Mary Gauthier Trouble & Love
20. Kyle Carey North Star
21. Gloaming Gloaming [folk/jazz IR/US]
22. Kalle Mattson Someday The Moon Will Be Gold
23. Naomi Bedford A History Of Insolence
24. Spain Sergent Place
25. Mark Lotterman Year Without Summer
26. Brigitte DeMeyer Savannah Road
27. Joe Henry Invisible Hour
28. Carlene Carter Carter Girl
29. Rosanne Cash The River And The Thread
30. Lucinda Williams Where The Spirit Meets The Bone
31. Rodney Crowell Tarpaper Sky
32. Neil Young A Letter Home
33. Mastersons Good Luck Charm
34. Johnny Flynn Country Mile
35. Jon Allen Deep River
36. Sun Kil Moon Benji
37. Jimmy Aldridge & Sid Goldsmith Let The Wind Blow High Or Low [UK]
38. Nancy Kerr Sweet Visitor
39. Woods With Light And With Love [folkrock US]
40. Shovels & Rope Swimmin Time
41. Jenny Lewis The Voyager [indiefolk US]
42. Martin & Eliza Carthy The Moral Of The Elephant
43. J. Mascis Tied To A Star [indierock/folkrock MA US]
44. Bears Den Islands
45. Bridie Jackson & The Arbour New Skin [folk/acoustic Newcastle UK]
46. Luke Sital-Singh The Fire Inside [siso London UK]
47. Richard Thompson Acoustic Classics
48. Wendy McNeil One Colour More
49. Jamestown Revival Utah
50. Yusuf Tell Em Im Gone  [Cat Stevens UK]
  
Thu. 25/12/2014 — Lodewijk Den Breejen
Etheist Mind, Humanist Heart

De 10 geboden van het Athesme:

1. Wees open van geest en wees bereid je overtuigingen te ondersteunen met nieuw bewijs.

2. Streef ernaar te geloven in wat het meest waarschijnlijk waar is en niet te geloven in wat je als waarheid wenst.

3. De wetenschappelijke methode is de meest betrouwbare manier om de natuurlijke wereld te begrijpen.

4. Ieder persoon heeft het recht te beslissen over zijn eigen lichaam.

5.     God is niet nodig om een goed persoon te zijn of om een compleet en betekenisvol leven te leiden.

6. Wees je bewust van de gevolgen van al je daden en besef dat je ervoor verantwoordelijk bent.

7. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden en zoals je redelijkerwijs kunt verwachten dat je behandeld wordt. Denk aan andermans perspectief.

8. Wij hebben de verantwoordelijkheid om anderen, ook toekomstige generaties, te helpen.

9. Er is niet n manier om goed te leven.

10. Laat de wereld achter als een betere plek dan hoe hij was toen je hem aantrof.  
Thu. 10/04/2014 — Lodewijk Den Breejen
Een eerlijk verhaal van Arjen Vos en Hans Vermeeren in het ED d.d. 14 maart j.l. en dat is te prijzen! Er zitten echter wel enkele kronkels in. Genoemde journalisten zeggen zelf dat ze zwevende kiezers zijn geworden en daarmee aangevend dat ze potentiele partijhoppers zijn.  Als dan vervolgens een politicus dit doet is dit ineens twijfelachtig; fout of in ieder geval ongeloofwaardig. Vervolgens betrekken deze journalisten Martin Dekkers [oud raadslid D66] en Lodewijk den Breejen [oud raadslid PVDA en oud-waarnemend voorzitter van de gemeenteraad] bij de bijna afgelopen bestuursperiode, terwijl wij daar part nog deel aan hebben. Volgens het tussenkopje zijn wij actief op de transfermarkt en bij de voetballerij! Blijkbaar mogen journalisten wel als burger blijven denken en wij hebben dit recht niet, onder het motto van ns PVDA altijd PVDA en ns D66 altijd D66! Net als Jan Pronk heb ik op principile gronden in een open brief aan destijds-  partijvoorzitter Ploumen aangegeven dat de PVDA geen respect meer heeft voor minderheden [in dit geval het Jodendom]; ontwikkelingssamenwerking in de handel doet en dus neoliberaal is geworden. Een reactie bleef uit. Uit voorgaande heb ik mijn conclusies getrokken en heb mijn lidmaatschap opgezegd. Ik was destijds al drie jaar dubbel lid, naast PVDA ook CU, als burger toch een mensenrecht? De leden van de ChristenUnieHelmond hebben mij later - in oktober 2013- unaniem gevraagd als lijsttrekker. Als gelovig mens -actief lid van de H. Lambertusparochie- ben ik om zo te zeggen thuis gekomen, in een politieke partij die geloof een stem wil geven. Het doet mij verdriet om weggezet te worden als partijhopper terwijl ik deze periode helemaal niet in de raad heb gezeten en ook niet in de vorige periode met ruzie ben weggegaan. Ik herken mij ook niet in de analyse dat ik bij de oude bestuurscultuur zou horen, deze week heb ik namens de ChristenUnie samen met D66 en Groen Links nog nadrukkelijk gekozen voor een informateur in plaats van de grootste partij de vrije hand te geven na 19 maart. Voorwaar vernieuwend! Tenslotte een reactie naar Hans Vermeeren: blanco stemmen helpt partijen die de trouwste aanhang hebben, dus indirect kun je dan zomaar op SP, CDA of ChristenUnie gestemd hebben.
Lodewijk den Breejen
Politiek leider ChristenUnieHelmond
Thu. 10/04/2014 — Lodewijk Den Breejen

Thu. 06/02/2014 — Lodewijk Den Breejen
De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de landelijk overkoepelende organisatie van meer dan veertig boeddhistische centra in Nederland en is steeds vaker aanspreekpunt op het gebied van boeddhisme in Nederland. Via deze site willen wij je meer informatie geven over het boeddhisme, de geschiedenis van het boeddhisme, verschillende stromingen die er zijn, boeddhistische organisaties die bij de BUN zijn aangesloten, meditatiemogelijkheden in Nederland, boeddhistische activiteiten, lezingen en bijeenkomsten.
More»
Sun. 19/01/2014 — Lodewijk Den Breejen
Dit jaar is er weinig belangstelling voor al het lekkers in onze voortuin. Een echte winter is het niet, nu is het 8 graden.
De oogst:
1. Vink (4)
2. Koolmees (2)
3. Turkse Tortel (1)
Thu. 02/01/2014 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst

Datum: donderdag 2 januari 2014 15:56

Geacht college,

Dank voor uw snelle reactie, wij zullen uw antwoord plaatsen naast de brief van ons die wij ook wereldkundig hebben gemaakt.
Onze reactie was dus op onderdelen niet correct, waarvoor excuses.
We hebben echter wel een reactie gehad van een organisatie dat er slechts 2 personen mochten komen en diverse burgers die het ook niet wisten! Dus we staan in onze verwarring niet alleen, dit wordt temeer in de hand gewerkt omdat er sprake is van een sluitingstermijn!
Ik wil ons dan alsnog aanmelden en zal daarvoor morgen het TheaterSpeelhuis bellen,
met vriendelijke groeten,
Lodewijk den Breejen
More»
Wed. 01/01/2014 — Lodewijk Den Breejen
Geacht college en gemeenteraad van Helmond,

Helmond: 1 januari 2014
Onderwerp: Gelimiteerde nieuwjaarsreceptie

Met grote verbazing hebben wij vandaag ontdekt dat wij als ChristenUnieHelmond, en met ons vele Helmondse burgers, niet welkom zijn op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Helmond.

De nieuwjaarsreceptie voor de gemeente Helmond wordt dit jaar op 6 januari gehouden in Theater Speelhuis. Raads- en burgercommissieleden hebben voor de receptie een bericht ontvangen en aan hen is gevraagd zich zelf aan te melden bij het TheaterSpeelhuis. Na aanmelding ontvangen zij dan een toegangskaart. De sluitingstermijn voor aanmelding is eind december verstreken, er kunnen echter nog wel losse kaarten beschikbaar zijn. De burgers van Helmond kunnen zich hiervoor in verbinding stellen met het bespreekbureau van Theater Speelhuis. Mevrouw Hera van Sambeeck is hoofd van het bespreekbureau en heeft inzicht in de beschikbaarheid.
More»
Wed. 18/12/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Civil Wars Civil Wars (duo singer/songwriters americana-indiefolk-folk Nashville Tennessee)
2. Tony Dekker Prayer Of The Woods (Great Lake Swimmers Canada)
3. Vandaveer - Oh Willie Please (indiefolk - alt rock - Washington D.C.)
4. Josienne Clarke & Ben Walker Fire & Fortune (UK)
5. Alela Diana About Farewell (singer/songwriter folk-kampvuur gospel California)  More»
Fri. 22/11/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Rowan Williams Geloof in de publieke ruimte, uitg. Skandalon, 416 blz., 33,50 euro; ISBN 9789490708

Op 13 december houdt Rowan Williams de Edward Schillebeeckx Lezing. Informatie en aanmelden.

Woensdag 20 november gaf dr. Stephan van Erp een inleidend college over Rowan Williams.

Religie en geloof in al hun variaties leveren een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. De invloedrijke Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, breekt met de gangbare opinie dat geloof exclusief thuishoort in de privsfeer. Een al te strikt seculiere overheid loopt het gevaar overdreven rationeel te zijn en alles wat daarbuiten valt onbespreekbaar te maken. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan.  More»
Thu. 07/11/2013 — Lodewijk Den Breejen
Fri. 01/11/2013 — Lodewijk Den Breejen
Nadat wij eerder getweet hebben als ChristenUnie Helmond dat wij tegen een coffeeshop in de Burgemeester van Houtlaan zijn, willen wij dat hier graag herhalen. De overlast zal wel degelijk fors toenemen, en het is wel degelijk ook in een woonwijk. De politiek moet dus wel tegenstemmen, als de ChristenUnie vanaf 19 maart 2013 in de gemeenteraad zit zullen wij er alles aan doen om dit tegen te houden, soft drugs zijn niet normaal, wel verslavend en het is daarom verwerpelijk om dit toe te staan. De ChristenUnie is principieel tegen coffeeshops en voor politiehandhaving. Wij doen dus een beroep op de partijen die nu in de gemeenteraad zitten om het beleid te veranderen. Het geeft geen pas om deze overlast nu te verplaatsen van de binnenstad naar Helmond-Oost.
Fri. 01/11/2013 — Lodewijk Den Breejen
Lezingen bij Peelland College Deurne

Op woensdag 30 oktober 2013 gaf ik 4 lezingen bij Peelland College aan de vier 5 Havo klassen.
Deze keer was het een succes.
Er werden deze keer zelfs vragen aan mij gesteld. Dat streelde mijn ego. Ook werd er in de klas van het tweede lesuur zelfs gelachen om mijn grappen. Dat streelde mijn ego nog sterker.
Jarenlang heb ik er tegenaan gehikt om nog lezingen op middelbare scholen te geven. Dit jaar vond ik de sleutel naar succes. Ik moest terug naar de roots, ik moest mijn eigen levensverhaal weer vertellen met eventueel af en toe een grapje erin.
Wat Lodewijk den Breejen betreft, hij is mij al die jaren onvoorwaardelijk trouw gebleven. Ook al ging het jaren niet echt goed met mij. More»
Mon. 14/10/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Grails Black Tar Prophecies Vols 4,5 & 6
2. [-] Ulver & Tromso Chamber Orchestra Messe I.X-VI.X
3. [1] Phosphorescent Muchacho
4. [2] Handsome Family Wilderness
5. [3] Deerhunter Monomania  More»
Fri. 11/10/2013 — Lodewijk Den Breejen
Kijken alstublieft:
More»
Fri. 11/10/2013 — Lodewijk Den Breejen
?
Inleiding
Vandaag de dag zijn er 10.000.000 vluchtelingen in de wereld, dat is dus een groot probleem. Nederland vangt slechts 0,2% van de vluchtelingen op en ieder jaar komen er 15.000 nieuwe vluchtelingen in Nederland. Ook al is dat slechts een klein deel van de vluchtelingen ieder jaar ten opzichte van de emigratie van vluchtelingen over heel de wereld, toch stuurt Nederland van dat kleine deel zelfs nog een derde van die vluchtelingen weg. Van de gevluchte mensen is merendeel Afgaan ( +- 3.000.000) en Irakees (+- 1.750.000) en van die vluchtelingen zijn 44% minderjarig. De mensen die vluchten, vluchten vooral naar buurlanden. Landen zoals Iran(+- 1.000.000 vluchtelingen) en Pakistan (+- 2.000.000 vluchtelingen) zijn in trek bij de vluchtelingen. De vlucht van de meeste vluchtelingen waren en zijn niet vlekkeloos verlopen. De meest gaan gepaard lijden, verdriet en velen vinden de dood. Ook bij aankomst zijn de meeste mensen niet welkom in zijn nieuwe land. De vluchtelingen die dus de reis overleven hebben het vaak niet beter. Organisaties zoals War Child en Control Arms helpen vluchtelingen en vooral kinderen te helpen hun traumas te overwinnen en er mee te leren leven. De oorzaak voor vluchtelingen om te emigreren is meestal de oorlog in een land of de armoede. Het moet daar dus mee afgelopen zij als we willen dat de vluchtelingen ook een beter leven kunnen krijgen in zijn eigen land in plaats van het paradijs proberen te zoeken in andere landen. Dus als je een vluchteling tegen komt, beoordeel hem of haar dan niet op hen uiterlijk, maar praat met ze. Ik weet zeker dat ze verhalen hebben waar jullie monden open van zullen vallen! More»
Sun. 22/09/2013 — Lodewijk Den Breejen
No. I - september 2013

Voor: bestuur; gebedshuis, [aspirant] leden; [mogelijke] sympathisanten & media

1. Fractie in oprichting

Inmiddels is er n ledenvergadering in Helmond gehouden en zijn er een aantal gesprekken gevoerd met een aantal leden en n nieuw lid.
Op dit moment kunnen wij melden dat de nog uit te breiden en nog te veranderen lijst er als volgt uitziet. De definitieve lijst zal hopelijk D.V. in december aangeboden worden aan het bestuur voor besluitvorming.
1. Lodewijk den Breejen [Rijpelberg oud raadslid, leraar en beoogd raadslid]
2. Chris van Heeswijk [Binnenstad gids - beoogd burgercommissielid]
3. Annemarie Klarenbeek [Rijpelberg - bestuurslid H. Lambertus]
4. Jeroen Charmant [BZOB- Industrieterrein ondernemer]
5. Martijn Wijns [Rijpelberg - ]
Een eventuele 2e of zelfs 3e zetel is binnen deze voorlopige kopgroep van vijf te realiseren.
More»
Sun. 01/09/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. [1] Phosphorescent Muchacho
2. [2] Handsome Family Wilderness
3. [3] Deerhunter Monomania
4. [-] Houses A Quiet Darkness
5. [-] David Lynch The Big Dream  More»
Sun. 11/08/2013 — Lodewijk Den Breejen
Gezag is niet verdwenen, maar krijgt een andere invulling. Een docent heeft gezag als hij integer is, veel van zijn vak weet en belangstelling toont voor de leerling. Streng optreden is niet nodig.
Dat blijkt uit honderden enquetes die het Hoornbeeck College In Amersfoort heeft gehouden onder haar leerlingen en docenten.
Gezag op school was altijd verbonden met gehoorzaamheid, maar dat is verleden tijd, aldus lector Dr. W. Fieret. Als een docent orde had, had hij gezag. Zo iemand stond in hoog aanzien. Uit de gesprekken met jongeren blijkt dat ze gezag belangrijk vinden. Ze leggen wel andere accenten. Gezag is niet hetzelfde als orde houden.

Uit: Reformatorisch Dagblad 13 maart 2013
Sun. 04/08/2013 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp: Project: fietspad wel/niet afsluiten voor autos

Helmond, 4 augustus 2013

Geacht College,

Onlangs werden wij attent gemaakt op enkele gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk Rijpelberg. Diverse klachten hebben ons bereikt van het Jan Bungenershof en van de hoek Hollandhof 14 en aan de overzijde Jan van Vlissingenhof 49 waar de paaltjes zijn weggenomen door de Gemeente Helmond en volgens een klager ook niet teruggezet worden, want er was sprake van een project, verdere uitleg kreeg de man niet.
More»
Mon. 29/07/2013 — Lodewijk Den Breejen
Op 2,3 en 4 augustus is het weer zover , de jaarlijkse tuinvlindertelling. Je kunt ze weer volop tellen: Kleine Vos; Dagpauwoog; Atalanta: Klein Koolwitje; Groot Koolwitje; Bont Zandoogje; Citroenvlinder; Klein Geaderd Witje; Gehakkelde Aurelia; Boomblauwtje; Bruin Zandoogje; Landkaartje; Oranje Zandoogje; Klein Vuurvlinder en al die andere nog zeldzamere vlindersoorten, want helaas, het gaat nog steeds niet goed met veel vlindersoorten.

Op 6 september is er vervolgens de Nationale Nachtvlindertelling, sinds 2005 jaarlijks georganiseerd. De meest gespotte nachtvlinders zijn tot nu toe: Huismoeder; Taxusspikkelspanner; Zwarte c-uil; en Bruine snuituil!
Het doel is uiteraard de telling op zich, maar daarnaast ook een breed publiek kennis laten maken met deze nachtdieren. In Nederland komen er 2300 soorten voor.

Voor meer info ga naar: vlindermee.nl
Mon. 01/07/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Geert Mak Reizen zonder John, op zoek naar Amerika, uitgeverij Atlas Contact 2012, ISBN 9789045020846
De Financial Times verwoord het voortreffelijk: Geert Mak is de geschiedenisleraar die we allemaal graag hadden willen hebben! In het najaar van 1960 reist John Steinbeck samen met zijn poedel Charley dwars door het toenmalige Amerika en doet verslag. De reis gaat van Washington naar de grens met Canada en dan van de oostkust naar de westkust, langs de Stille Oceaan naar New Mexico, Texas weer terug naar Washington. Mij bleven bij de beschrijvingen van Maine; Oregon en Texas, maar het hele boek is adembenemend goed, hij probeert de ziel van de Amerikaan te begrijpen en legt ook uit waarom men tegen de eigen materiele belangen in , toch stemt op de partij van de superrijken.

2. [1 ]Frits van Oostrum wereld in woorden, een geschiedenis van de Nederlandse literatuur : 1300-1400, uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 600 blz., 2013.
Over o.a. Jan van Ruusbroeck en Jan Moritoen (Egidiuslied).

3. [-] Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, uitgeverij Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, s Gravenhage/ BV Liedboek Zoetermeer 2013
Er zijn veel verschillende uitgaven, met elk een apart ISBN nummer van het in de volksmond geheten Nieuwe Liedboek, dat vooral in de PKN kerk volop gebruikt zal worden. Met de Psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Zelf heb ik de luxe editie blauw aangeschaft.  More»
Sat. 29/06/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. [1] Phosphorescent Muchacho
2. [-] Handsome Family Wilderness
3. [2] Deerhunter Monomania
4. [3] Valerie June PushinAgainst A Stone
5. [-] House Of Wolves Fold In The Wind  More»
Fri. 28/06/2013 — Lodewijk Den Breejen
ChristenUnie overweegt lijst in Helmond

door Hans van de Ven

e-mail: h.vdven@ed.nl

HELMOND - Op het stembiljet voor de raadsverkiezing in Helmond zou volgend jaar zomaar de naam van Lodewijk den Breejen kunnen prijken. Het voormalig PvdA- raadslid onderzoekt de mogelijkheid om met de ChristenUnie mee te doen. In december neemt het regiobestuur de beslissing of de partij een gooi naar Helmondse raadszetels gaat doen.
Zuidoost-Brabant is van oudsher geen ChristenUnie-regio. "Alleen in de Eindhovense raad heeft onze partij al een keer gezeten. Bij de vorige verkiezingen haalden we het net niet", zegt Den Breejen. "Het bestuur wilde inzetten op Eindhoven en Best en vroeg of er verder iemand genteresseerd was. Toen heb ik aangegeven wel wat voor de ChristenUnie in Helmond te willen doen. Ik mag nu kijken of ik hier een fractie kan vormen. We denken daarbij aan een lijst met tien namen." Met Den Breejen zelf als lijsttrekker? "Dat is geen uitgemaakte zaak. Voor mij pleit dat ik veel ervaring en kennis heb. Tegen mij pleit dat ik een enorme geschiedenis meedraag. Het kan ook zijn dat we kiezen voor een jong talent, met mij op de achtergrond. Maar andersom kan ook. Ik weet dat je de eerste vier jaar nodig hebt om goed ingevoerd te raken. Een ander zou dan als burgercommissielid kunnen warmdraaien."
More»
Wed. 22/05/2013 — Lodewijk Den Breejen
De Ark van Noach

Door: Lodewijk den Breejen

In het blad Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, stond in het maart nummer van 2013 een column over het bezoek van de schrijver Gerrit Elings aan de Ark van Noach, die nagebouwd is en in de haven van Dordrecht ligt. Ongeveer 23 meter hoog, 135 meter lang en 30 meter breed. De aanblik was indrukwekkend en overtuigend, aldus de columnist. Deze grote boot is gebouwd door Johan Huibers, een aannemer. In 1992 kreeg hij droom waarin hem gezegd werd door God om de Ark te herbouwen. Niet om mensen te redden van een wereldwijde zondvloed maar om mensen bij God te brengen. Vijftien jaar later was het een feit. Na wat gedoe met het gemeentebestuur over bestek en tekeningen is het nu open met de benodigde vergunningen.
More»
Thu. 16/05/2013 — Lodewijk Den Breejen
Oma, wat is zomer? Aldus een vraag van mijn kleine meid.

Zomer, kind, is de tijd dat je s morgens de deur open zet en deze s avonds weer dicht doet voor je gaat slapen. Je hoeft geen sokjes aan, je blote voetjes kunnen zo in je sandaaltjes. De was kan buiten aan de waslijn drogen en altijd staat er een kan koele ranja klaar. Ik heb zelf waterijsjes gemaakt en elke dag krijg je er eentje.

We doen zomerjurken aan met felle kleuren en zetten een hoed op tegen het vele zonlicht. We smeren onze gezichten in met zonnebrand en ook onze armen en benen.
More»
Fri. 10/05/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. [1] Phosphorescent Muchacho
De Amerikaanse singer-songwriter Matthew Houck, beter bekend als Phosphorescent, bracht onlangs zijn zesde album Muchacho uit. Tijdens de opnames werd Houck depressief en vond hij zelfs muziek maken niet meer leuk. 'Als al het andere mislukt, is er altijd nog dat ene ding waar je op kan rekenen. Maar als zelfs dat ook verdwijnt is dat beangstigend.' Al meer dan een decennia lang brengt de uit Alabama afkomstige indie-rocker eigen muziek uit. Eerst onder het pseudoniem Fillup Shack, maar al snel verandert Houck zijn artiestennaam in Phosphorescent. Zijn doorbraak komt in 2010 met het album Here's To Taking it Easy. Maar het maken van Muchacho gaat niet makkelijk. Houck werd depressief omdat zijn vriendin vertrok. 'Ik vluchtte naar Mexico. De meeste nummers zijn daar geschreven. Ik had wel wat ideen, maar mijn persoonlijke leven kwam in de weg te staan om er een geheel van te maken', zegt Houck.
In Mexico liet Houck zich inspireren door de gedichten van Chileense poet Pablo Neruda. Ook de titel van het album is aan de Chileen te danken. 'Er zit een regel in n van die gedichten dat gaat 'en zo is het muchacho'. Het is aan onszelf. Dit is hoe het zit, en je kan er mee omgaan of je kan je erbij neerleggen.'
Houck stortte zich op zijn muziek en begon het leven geleidelijk weer positiever in te zien. 'Het voelt erg goed. Weer aan het werk gaan is vaak de oplossing voor veel dingen, gewoon je handen weer uit de mouwen steken', lacht Houck. Aldus AD.
More»
Mon. 11/03/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Phosphorescent Muchacho
2. Cave Singers - Naomi
3. Josh Ritter Beast In Its Tracks
4. Nicole Willis & The Soul Investigators - Tortured Soul
5. Jacco Gardner Cabinet Of Curiositie  More»
Wed. 27/02/2013 — Lodewijk Den Breejen
Dat gij zijt opgestaan en dat u Petrus zag,
dat zegt mij niet het openbreken
van de knoppen en niet de merelzang in populierentoppen,
dat zegt mij niet het stralen van de lentedag.

Het is het jongvee niet dat struikelt in de velden,
noch is het koele wind die door mijn haren strijkt
of t schuchter bloesemkleed waarmee de bogerd prijkt,
zij zijn het niet Heer, die Uw opstanding vermelden.
More»
Sun. 17/02/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. [- ]Frits van Oostrom wereld in woorden, een geschiedenis van de Nederlandse literatuur : 1300-1400, uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 600 blz. Paperback 35 euro, introductieprijs. Over o.a. Jan van Ruusbroeck en Jan Moritoen [Egidiuslied].

2. [-] Fred van Lieburg & Joke Roelevink [red.] Een gereformeerde jongen: Arie Theodorus van Deursen: 1931-2011, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 343 blz., 24,95 euro

3. [-] Bernlef Onbewaakt ogenblik

4. [-] Bernlef Help me herinneren [verhalenbundel]

5. [1] Oek de Jong Pier en Oceaan , Uitgeverij Atlas Contact, 805 blz. , 39,95  More»
Sat. 09/02/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Ad van Meurs - En Soms

2. Daniel Loheus - Gunder

3. Johan Borger - Wild Geese Calling

4. Anne Soldaat - Anne Soldaat

5. Blaudzun - Heavy Flowers  More»
Wed. 06/02/2013 — Lodewijk Den Breejen
RADIO 5 NTR : Dichtbij Nederland over christenen in de politiek

Woensdagavond 6 februari 2013 : 22.00 uur

Naar aanleiding van het opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad van 24 januari j.l. heeft Radio 5 de moeite genomen om de schrijver Lodewijk den Breejen, oud-raadslid voor de PVDA Helmond en nu lid van de ChristenUnie hierover kort te interviewen en vervolgens in discussie te brengen met de vaste panelleden Cisca Dresselhuys en Abdelhakim Chouaati. Uitgaande van de vergaande stelling dat christelijke mensen niet thuishoren in seculiere partijen!

Uitgaande van het artikel dat u hier kunt lezen: Christenen in de PVDA?
Hieronder de info van de panelleden, aangeleverd door Victor Joseph, NTR-redacteur.
More»
Wed. 30/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
Prof. Dr. Govert Buijs in RD d.d 29.01.2013:

De discussie over ritueel slachten werd gevoerd in een land waar het nooit over de echte vragen gaat. We moeten niet vergeten dat joden en moslims een dier juist slachten omdat ze weten dat dit niet zomaar iets is. Maar wij slachten massaal dieren in een industrieel proces, met hetzelfde gemak waarmee we een spijker inslaan. Daar zou het debat over moeten gaan.
Fri. 25/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
Artikel
Meepraten ja, invloed nee!

Met belangstelling volg ik de dialoog tussen ir. J. van den Graaf en ds. At Polhuis over de christelijke inbreng heden ten dage in de PVDA. En ik moet zeggen beide hebben vanuit hun eigen gezichtspunt grotendeels het gelijk aan hun kant. Ir. Van den Graaf zegt terecht dat de landelijke PVDA ver is weggedreven van de ideologische basis die destijds door Willem Banning is gelegd. De doorbraakmensen van destijds zoals Buskes en Ruitenberg zouden de huidige Tweede Kamerfractie niet meer kunnen volgen, denk hierbij aan de opstelling van Cohen en Martijn van Dam met betrekking tot het beoogde verbod op ritueel slachten. Vermeend dierenleed ging hier voor op eeuwenlang respect voor religieuze minderheden. Dat de Eerste Kamer dit corrigeerde is slechts een voetnoot en waarschijnlijk van tijdelijke aard.
More»
Sat. 19/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
Dit jaar heb ik op zaterdag geteld en wel van 14.05 tm. 14.35. De grootste verrassing was dat het aantal koolmeesjes bij mij in de voortuin afneemt, achter zitten er wel meer. Net zoals er altijd meer Merels in de achtertuin zitten dan voor. Heb daar rottend voedsel liggen en appels. Dit jaar ook geen kuifmezen gezien. En verder geen Grote Bonte Specht of Grote Lijster. Zelfs geen ringmussen. Wat dan wel? Hier komt mijn rijke oogst van vogels rondom het huis in de wijk Rijpelberg Helmond aan de rand van de Bakelse Bossen .  More»
Sun. 13/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
Hij komt ..ook nu!

Zijn de dagen vol smart
zoals n bloem die staat te treuren.
Is het donker in je hart
de Heer laat t niet gebeuren.

Twee jaar had ze alles gegeven
n bloemenpracht zo wonderschoon.
Alle dagen van haar leven
spreidde ze die voor ons ten toon.
More»
Sun. 13/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Rolling Stones Doom And Gloom
2. Richard Hawley Standing At The Skys Edge [Static]
3. Michael Kiwanuka Home Again
4. Lost In The Trees Neither Here Nor There
5. Mark Lanegan Band The Gravediggers Song  More»
Sat. 12/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Mark Lanegan Band Blues Funeral
2. Roland Tchakounte Ndoni
3. Michael De Jong Lone Wolf Howling (Live Tour 2012)
4. Eric Bibb Deeper In The Well
5. Cee Cee James Blood Red Shoes  More»
Fri. 04/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Portico Quartet Portico Quartet
2. Gregory Porter Bee Good
3. Benjamin Herman Deal
4. Esbjorn Svensson Trio 301
5. Bruut! VA- GielJazzdag (2cd)  More»
Thu. 03/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Michael Kiwanuka Home Again
2. Lianne La Havas Is Your Love Big Enough?
3. Quantic & Alice Russel & The Combo Brbaro Look Around The Corner
4. Alabama Shakes You Aint Alone
5. Bobby Womack The Bravest Man In The Universe  More»
Thu. 03/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Amadou & Mariam Folila
2. Debo Band Debo Band
3. Habib Koit & Eric Bibb Brothers In Bamako
4. Fatoumata Diawara Fatou
5. Tour-Raichel Collective The Tel Aviv Session  More»
Wed. 02/01/2013 — Lodewijk Den Breejen
1. Julie Murphy Kathleen
2. Rose Cousins We Have Made A Spark
3. Black Prairie A Tear In The Eye Is A Wound In The Heart
4. Ciara Sidine Shadow Road Shining
5. Caroline Herring Camilla More»
Fri. 28/12/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. Bowerbirds The Clearing
2. Ciara Sidine Shadow Road Shining
3. Chris Smither Hundred Dollar Valentine
4. His Golden Messenger Poor Moon
5. Kris Kristofferson Feeling Mortal  More»
Tue. 25/12/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. Bruckner Orchestra Linz & Dennis Russell Davies Symphony no. 9 Philip Glass
2. Alphons Diepenbrock [1862-1921] 150th Anniversary Edition [8cd +dvd]
3. Nederlands Kamerkoor & Kamerorkest Arvo Part Te Deum;Fratres;Nunc Dimitis
4. Kiev Chamber Choir Sacred Songs Valentin Silvestrov
5. Koninklijk Concertgebouw Orkest [KCO} Mahler, the Symphonies More»
Tue. 25/12/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. G. van den Brink & C. van der Kooi - Christelijke Dogmatiek (december al 3e druk)
2. Geert Mak Reizen zonder John, op zoek naar Amerika (september al 4e druk)
3. Oek de Jong - Pier en oceaan
4. Bernlef Onbewaakt ogenblik
5. H.L. Wesseling De man die nee zei, Charles de Gaulle (1890-1970)  More»
Sun. 23/12/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. Mark Lanegan Band Blues Funeral
2. Soulsavers The Light The Dead Sea
3. Dead Can Dance - Anastasis
4 . Of Monsters And Men My Head Is An Animal
5. Michael Kiwanuka - Home Again  More»
Thu. 13/12/2012 — Lodewijk Den Breejen
Op een avond in de Adventtijd was het koud buiten. De wind trilde aan de ramen en floot zijn winterse liederen in het duister. Binnen in huis was het aangenaam warm en alle kinderen, zon stuk of vijf, zaten in pyjama rondom hun moeder.
De adventlantaarn brandde en zoals altijd las de moeder voor uit het boek; Marias kleine ezel. Elk jaar hoorden de kinderen het prachtige verhaal van een ezel die na veel ellende uiteindelijk bij Jozef en Maria terecht kwam en dat hij het was die het Kind Jezus na de geboorte als eerste mocht zien. Het is een verhaal van lang geleden en de kinderen luisterden altijd of het de eerste keer was. Ineens vraagt de jongste van het stelletje, een kleine meid van zes jaar met stralend blauwe ogen en lichtblonde haartjes: mama, had het Jezuskind ook een hond net als wij? De moeder had net het boek dicht geslagen en van alles verwacht maar niet deze vraag. Waarom vraag je dat liefje. Nou, wij hebben Max in de kersttijd gekregen. Had bij Jezus toch ook gekund, sprak de een na oudste zoon. Een knul van acht met rode krullen en sproeten op zijn neus. Er gingen allerlei gedachten door het hoofd van de moeder, maar ze had geen enkel antwoord paraat. De oplossing zou vast komen na een nachtje slapen, hoopte ze en daarom zei ze dat morgen er een antwoord zou komen van haar. De kinderen gingen een voor een naar bed, de kleinsten het eerste en de oudsten wat later. Toen het rustig geworden was in de kamer plofte de moeder op de bank en haar gedachten gingen uit naar de eerste ontmoeting met Max. Het was alweer een aantal jaren geleden dat haar man de dag voor Kerst belde, alle kinderen waren al vrij van school en speelden buiten, druk in de weer met sneeuwballen gooien en sleen. Hij vertelde dat op zijn werk in de hal onder een enorme kerstboom een hond gesignaleerd was. Hij lag er helemaal weggekropen en kwam niet meer onder de boom vandaan. Vuil en zwaar verwaarloosd zag hij er uit en was in een onbewaakt moment naar binnen de grote hal ingeslopen. Hij had nergens een thuis dat was wel duidelijk te merken. Men was bij die firma niet van die hond gediend en men had het plan om een dierenarts te bellen om de hond een spuitje te geven zodat niemand er meer last van zou hebben. De vader hoorde dat en vond het absoluut geen goed plan. Hij belde daarom zijn vrouw om haar te vragen te komen kijken naar die hond. Je weet maar nooit. De moeder kwam ook na een tijdje en had alle kinderen bij zich. More»
Sun. 04/11/2012 — Lodewijk Den Breejen
Het is zover en u leest het goed; dit is mijn laatste column. Ik stop er mee na drie en een half jaar. Mijn leven heeft dusdanig een andere wending genomen dat ik besloten heb al mijn verplichtingen naar buiten toe stil te leggen. Niet dramatisch hoor voor het geval u denkt zich zorgen te moeten gaan maken over mij. Dat is helemaal niet nodig en weet u, ik heb het graag gedaan. Een poosje geschreven voor u.
More»
Fri. 02/11/2012 — Lodewijk Den Breejen
Goed leesbare nieuwe vertaling van de Bhagavad Gita


'Vervul daarom voortdurend zonder gehechtheid uw noodzakelijke plicht, want doet de mens ongehecht zijn plicht, dan bereikt hij het hoogste'

Hoewel het een relatief klein werk is (699 korte verzen) heeft de Bhagavad Gita in de loop der tijden een aantal 'grote' bewonderaars gekend. Aldous Huxley zag er een goed voorbeeld van de Eeuwige wijsheid in, omdat de Bhagavad Gita de blijvende kern van het bestaan achter de steeds veranderende wereld der verschijnselen verwoordt. Ook Goethe en Mahatma Gandhi kunnen tot de bewonderaars van dit beknopte werk gerekend worden.
De Bhagavad Gita is hier in Nederland het meest verspreid (en bekend geworden?) door de Hare Krishna beweging die ze tegen elk aannemelijk bod (een zelf te bepalen donatie) te koop aanbood in stations en op drukke winkelstraten.
Bij Panta Rhei verscheen een nieuwe vertaling van Erik Mossel. Een reden om ons wat meer te verdiepen in de Bhagavad Gita.
More»
Tue. 16/10/2012 — Lodewijk Den Breejen
Het joodse Nieuwjaar begint in de Tenach in het twaalfde hoofdstuk van het boek Sjemot [Exodus]. Aaron en Mozes worden beiden aangesproken en moeten het volk vertellen wat de bedoeling is. Tja, hoe doe je dat, met zijn tweeen n en dezelfde boodschap vertellen? En dan nog iets anders, het draait toch allemaal om Mozes? Mozes is toch veel belangrijker? De rabbijnen zijn daar niet zomaar mee akkoord. Aaron weet het volk in beweging te krijgen en is meegaand. Als echte vredestichter geeft hij de mensen vaak hun zin. Mozes is veel onbuigzamer, een profeet die woedend wordt als hij ziet wat het volk allemaal uithaalt. Maar het is Aaron die echte fans heeft onder het volk: de mensen voelen dat hij hen echt begrijpt, zelfs in hun zwakheden. Ook Mozes heeft daar respect voor. Vandaar ook dat een mystieke rabbijn vertelt dat zowel Aaron als Mozes het volk vertelde over het Nieuwe Jaar. Het was alsof ze beiden met n stem spraken!

Marcel Poorthuis, voorzitter Pardes en het tijdschrift Tenachon

stichtingpardes.nl
Tue. 09/10/2012 — Lodewijk Den Breejen
Bouwvakker zijn is een geweldig vak. Er komt letterlijk iets bijzonders uit je handen en vooral de fundamenten zijn belangrijk. Ook het onderdeel slopen heeft mijn sympathie. Een van onze kinderen heeft een vak binnen de bouwwereld en hij kan steevast rekenen op mijn onversneden belangstelling.                                                                                                                                                       Zelf mag ik graag bouwen aan een gesprek, een goed gesprek wel te verstaan. Zo eentje waar je een tijdje mee voort kunt. Laatst was het zover. Op een of andere markt kwam ik een oude kennis van me tegen. Het stoorde haar dat ik nooit eens iets schreef over vrouwen die niet werken. Ik reageerde hier meteen op door te vertellen dat ik nooit aan verzoeknummers doe en dat zulke vrouwen niet bestaan. Verbaasd keek ze me aan en vertelde dat zij er toch zo eentje was. Zo eentje, vroeg ik?  Ja, zo eentje, die een man heeft en kinderen maar geen baan buitenshuis en daar schrijf je nooit over. Nou dat was niet tegen dovenmansoren gezegd en we maakten een deal. Ik zou er een keer over schrijven en zij zou nooit meer zeggen dat ze niet werkte. More»
Mon. 08/10/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. Oek de Jong Pier en Oceaan , Uitgeverij Atlas Contact, 805 blz. , 39,95
Pier en oceaan is het magnum opus van Oek de Jong. In achthonderd paginas beschrijft hij de geschiedenis van Abel Roorda, zijn ouders en grootouders n de grote verandering die Nederland onderging in de periode tussen de hongerwinter van 1944 en de komst van de grote welvaart in de jaren zestig. De roman speelt zich af in Amsterdam en op het Friese en Zeeuwse platteland, destijds nog de diepe provincie. Naast de vier hoofdpersonen zijn er tientallen bijfiguren die het verhaal kleur en afwisseling geven.
Abel Roorda moet zich verhouden tot het tragische huwelijk van zijn ouders en tot zijn sterke, maar gekwelde Friese grootvader, de gevangene van een veendorp, een eenling net als hijzelf. Hij moet zich losmaken van een familie waar hij met al zijn vezels toe behoort. Naast een familiegeschiedenis is Pier en oceaan een roman over de liefde. Rondom Abel Roorda staan Irma Wisse, Digna Maelcote en Antona Duvekot. Met hen beleeft hij zijn eerste liefdes. De aangrijpende huwelijksscnes van zijn vader en moeder tonen de liefde in een verdwenen tijd. Pier en oceaan is de roman van het Hollandse water: van roerloze veenplassen tot de zee die door de paalhoofden op de Zeeuwse stranden stuift. Abel Roorda zoekt het water, net als zijn vader en grootvader. Pier en oceaan is de roman van het grote verlangen  More»
Wed. 03/10/2012 — Lodewijk Den Breejen
Welkom op Culture _Vulture, de wereld van muziek, teksten en film.

More»
Thu. 13/09/2012 — Lodewijk Den Breejen
De Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 hebben een verrassende uitkomst. Niet zo zeer de winnaars en verliezers, met uitzondering van de PVV misschien, maar wel de grote zetelwinst voor VVD en PVDA. Die is enorm. Samen respectievelijk 41 en 38 zetels , maakt 79 Kamerzetels, royaal over de helft! Het rode gevaar  kan nu samen met de partij van stagnatieregering  zo omschreven ze elkaar, een meerderheidskabinet volgen. D66 dat zo graag mee wil regeren is niet nodig, ook het CDA grijpt ernaast. Alleen als men de oude verdeling van de zetels in de Eerste Kamer meetelt komen deze partijen aan zet. Maar met wisselende meerderheden komen ze er echt wel uit. De ene keer kan het CDA niet tegen stemmen; op PVDA-dossiers kunnen Groen Links en de SP dit niet maken. Daarnaast zijn er nog de ChristenUnie en de SGP die elk wetsvoorstel puur inhoudelijk zullen beoordelen. Dus die twee partijen hebben de dure plicht eruit te komen. In het belang van hun eigen geloofwaardigheid maar eerst en vooral in het landsbelang.
More»
Thu. 13/09/2012 — Lodewijk Den Breejen
Het zit er weer op; de periode die door velen vakantie wordt genoemd. Ik wil graag iets kwijt over al die kinderen die zes weken of langer zich hebben moeten vermaken, thuis, in de opvang of elders. Met veel respect voor diegenen, die zich bezig hebben gehouden met de jongelui. De meeste moeders zijn vast blij dat ze hun kroost weer kunnen toevertrouwen aan de onderwijsgevenden. De grote vakantie is immers voor hen een vermoeiende tijd, waar ze nooit voor betaald worden, geen Koninklijke onderscheiding krijgen en als het een beetje tegenzit ook geen waardering vanuit hun naast omgeving. Wat een klus was dat, toen ik zelf nog in de kleintjes zat. Om maar te zwijgen over hoe dat tegenwoordig allemaal geregeld moet worden met al die werkende moeders buitenshuis. Mijn dochters en schoondochters zijn allemaal bekaf en zij zouden een paar weken op vakantie gestuurd moeten worden.
More»
Mon. 10/09/2012 — Lodewijk Den Breejen
De peilingen zijn heel onvoorspelbaar. Het lijkt een nek aan nek race te worden tussen PVDA en VVD. Die tweestrijd mag wat mij betreft door de PVDA gewonnen worden. Het neoliberale beleid van de afgelopen jaren heeft immers niets dan stilstand gebracht. En Rutte heeft geen afstand van de PVV genomen, het CDA wel notabene. De SP zakt weg, maar hoe betrouwbaar zijn de peilingen? De peilingen voor de CHristenUnie varieren van 4 tot 8 zetels! Men heeft nu 5 kamerzetels.

Nog maar enkele overwegingen om voor verandering te gaan en misschien verrassend ChristenUnie te stemmen:
More»
Thu. 23/08/2012 — Lodewijk Den Breejen
Stilte a.u.b.!
Vroeger was dit d slagzin binnen alle bibliotheken en op verschillende plekken hingen er bordjes met die dwingende tekst. Als je dat nou niet lezen kon- wat doe je dan eigenlijk in een bibliotheek- was er altijd wel een juffrouw in de buurt, die je met zachte edoch beslissende stem streng maande tot stilte.
Dat is, vermoed ik inmiddels heel erg voltooid verleden tijd geworden. Die dames van toen in die leeszalen, bestaan niet meer. Op mij maakten ze altijd een zuurpruimenindruk. Steevast met bril op en mantelpakjes aan bestierden ze de bibliotheken. Hun heiligdommen wel te verstaan. Je werd vaak- kind zijnde -als potentieel lastpakje benaderd. Hoewel ik wel n beetje bang was van hen, ben ik mijn hele leven toch vaste klant gebleven van de bibliotheek. Ik wil lezen, sterker nog, ik moet lezen. Er gaat geen dag voorbij dat ik dat niet doe. Daarom ben ik ook regelmatig in de bibliotheek van Zierikzee te vinden en ik moet zeggen dat naargelang de jaren verstrijken ik naar die juffrouwen van vroeger verlang. More»
Wed. 08/08/2012 — Lodewijk Den Breejen
lierten van mist

hangen boven het water

De zon zon speelt een spel

met de mist.

Het lost op

de zon wint het spel

de slierten van de mist

ze worden kleiner en kleiner

totdat het is verdwenen

de mist.
More»
Wed. 18/07/2012 — Lodewijk Den Breejen
Het moet gezegd; dit jaar heb ik te weinig mijn zomerjurken kunnen dragen en mijn gelakte teennagels hebben te vaak in dichte schoenen opgesloten moeten zitten. Wat een druilerige lentetijd was dat zeg! Nu de zomer nogmaar over het weer gaan we niet schrijven en het is desalniettemin vakantietijd geworden. Dat gaat altijd gewoon door, gelukkig, en alles vindt een weg daarin. Sinds we gepensioneerd zijn hebben mijn echtgenoot en ik het belang van vakantie vieren volledig losgelaten. Sterker nog, wij hebben meer te doen dan anders. Onze kinderen en hun gezinnen hebben allemaal wel vakantie en komen of onze kant uit of ze hebben allerlei vragen op het gebied van klussen, verjaardagen organiseren, picknicks en andere zaken waar het een en ander voor georganiseerd moet worden en zij willen heel graag gebruik maken van onze expertise op dat vlak. Wij gaan zelf tussen de maanden door een paar keer op pad om de dagelijkse sleur wat te doorbreken. Niet dat we lijden aan dat dagelijkse. Integendeel, naarmate we ouder worden hechten we steeds meer aan het ritme, de regelmaat en de reinheid en we zijn tot de slotsom gekomen dat dit drietal niet alleen goed is voor jonge kinderen.
More»
Wed. 18/07/2012 — Lodewijk Den Breejen
Het begint gelijk al goed met Martyn Bennett met het album Bothy Culture [1997]. Van deze schot had ik tot mijn schade nog nooit gehoord. Heb eerst zijn debuutalbum beluisterd, waarvan vooral de laatste vier songs:Jacobite Bebop/ 3 Sheeps 2 the Wind part. 1 en 2 plus het slotstuk Stream erg goed zijn. Dan het door jouw getipte album. De opener Tongues Of Kali is heel bijzonder! Schots met een flinke schuit India, een tongentaal die mij wel bevalt. Aye is ook goed, met een flink aantal instrumenten die de aandacht opeisen zoals een gitaar, viool enz. Shputnik In Glenshiel is een heel bijzondere electronisch, zelfs wat klassiek, ook een beetje Zappa. Up The Doudouk is inderdaad een prachtige song. More»
Sun. 15/07/2012 — Lodewijk Den Breejen
Route : Helmond Taiz , per camper/auto

Afstand: 698,5 km [zonder tolwegen!]
Vanuit: Helmond (NL, 5709GG)
Naar: Taiz (F, 71250)
1  Glanzerhof , Helmond > Weg door de Rijpel > Rijpelbaan > Rivierensingel , Brouwhuis > Vossenbeemd > rotonde Varenschut > Rochadeweg > N612 > N266 > N275 > Nederweert > A2/ E25  
2 Op de Ringbaan Noord/N275 bij afslag 39 Nederweert (39) ga door naar de A2 /E25
volg aanwijzingen: Het Vonderen  > A2  > E25 : 27,74 00:37
3 Einde van de snelweg A2 E25 ga direct over op de N2 E25   N2 : 83,02 01:07
4 Na 2 km op de N2 E25 bij afslag Europaplein ga door naar de A2 E25   A2 : 85,43 01:10
5 Bij grensovergang wisselen naar de A25 E25 in de richting van knooppunt Cheratte
volg aanwijzingen:  Cheratte [provincie Luik]>A25 > E25 : 95,76 01:15
6 Begin bebouwde kom 7 Droixhe (7)Na 15 km op de A25 bij afslag 7 Droixhe (7) ga direct over naar de Pont du Barbou/N610   N610 : 110,98 01:24  More»
Thu. 12/07/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Bruckner -Symphonie No. 9 (four movements)
Berliner Philharmoniker, Simon Rattle 19,99
Hoewel Bruckner negen symfonien componeerde, voltooide hij er maar acht. Daarvan bestaan dan weer meerdere edities met aanzienlijke verschillen. Op zijn sterfdag was Bruckner nog koortsachtig bezig met het vierde deel van de negende symfonie, maar het bleef onvoltooid. Verschillende musicologen hebben op basis van de schetsen dit slotdeel uitgewerkt, maar uiteindelijk sloten zij (Samale, Philips, Cohrs en Mazzuca) de handen ineen en werkten samen aan wat we de definitieve versie mogen noemen. Hier horen we de premire, formidabel gespeeld door de Berliner onder leiding van Simon Rattle, die in het scherzo het orkest opvallend klein laat klinken om daarna majestueus uit te pakken in het befaamde adagio, gevolgd door een indrukwekkende fuga in het nieuwe slotdeel. Aldus Plato/Mania, hierbij een luisterlink naar de liveuitvoering in Japan:  More»
Tue. 10/07/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Soulsavers The Light The Dead Sea
There was no real script, meldt men in de bio. Nou, als dit het resultaat is van een album dat vooraf geen duidelijk plan bevatte, dan is het eindresultaat indrukwekkend. Rich Machin en Ian Glover, het duo achter de band Soulsavers, schrok de muziekwereld de afgelopen jaren al een aantal keer op met hun heerlijke, sfeervolle epische muziek. Het donkere album Its Not How Far You Fall Its The Way You Land werd  volgezongen door Mark Lanegan. Broken uit 2009 bevatte songs met een aantal vocalisten. Maar deze plaat The Light The Dead See heeft wederom n centrale zanger. Mt karakteristieke stem. De vocalen en teksten van Dave Gahan van Depeche Mode zorgen voor het perfecte centrum van de duistere, soms zelfs sinistere composities die de band er bij schreef. The Light The Dead See is zeer divers: een album met indrukwekkende opbouwen maar tevens met intieme akoestische gitaarliedjes. Warme Floydiaanse elektrische gitaarpartijen vermengen majestueus met vioolpartijen, blazers, synthesizers en gospelachtige koortjes. En Gahan natuurlijk, in een niet te vergeten glansrol. Waanzinnige plaat. Het album opent met de song La Ribera, een prachtige opening. In The Morning is een vervolg waarbij het gewoon onmogelijk is om een ochtendhumeur vast te houden! Het 4e liedje Presence Of Gog is goddelijk, ook Bitterman is mooi. De afsluitende song I Cant Stay klopt, je wilt dat dit album maar doorgaat en doorgaat, dus opnieuw opzetten! Een grote kandidaat voor het album van het jaar! Absoluut! Het meezing gehalte is k al hoog. Hierbij de luisterlink van In The Morning: More»
Mon. 09/07/2012 — Lodewijk Den Breejen
Nog eens grondig de nieuwe tips uit april en mei 2012 van Hans Verbakel op zijn page Culture Vulture beluisterd. Op de oldies kom ik later nog terug. Nu genoeg stof voor de aanraders van 2012 en enkele van 2011.

1. Rufus Wainwright - Out of the game

Behalve de titelsong, vind ik Jericho een heel mooie en melancholieke ballad. Verder Barbara; Respectable Dive; Song of You en het prachtige slotnummer Candles.

2. Django Django - Django Django

Dat de nummers in elkaar doorlopen geeft alleen al een apart effect. Na de letterlijk introductie volgt de 2e song Hail Bop, een lekker nummer. Gevolgd door Default het bekendste nummer, het is ook een goed single. Het 4e nummer Firewater is ook een steengoede song. Het album loopt als een trein tot en met het 13e nummer Silver Rays. Een heel mooi album, een kanshebber voor de beste 20 van 2012.

3. Jack White - Blunderbuss

Missing Pieces is een prima start van het album, verder vind ik Love Inspirations; de titelsong; Hypocritical Kiss en het 12e nummer On and on and on erg goed. Het is een goed album, maar het is toch niet echt mijn muziek. Komt zeker niet in mijn top 20 van 2012.
More»
Sat. 30/06/2012 — Lodewijk Den Breejen
1.    [-]Nieuw boek van ChristenUnie politicus Jol Voordewind
8 mei 2012. Op het ChristenUnie-congres (12 mei) wordt het nieuwe boek van Jol Voordewind gepresenteerd: Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd.
Over het boek:
De begrafenis van een Braziliaans straatkind tekent de start van dit boek. Het eindigt met een visie hoe het anders kan in Nederland en in de wereld. Jols voortdurende pogingen om een stem te zijn van de stemlozen, beperken zich niet tot het Binnenhof.

Ben ik nou gek? biedt een blik op zijn worsteling en gedreven inzet voor onder andere jongeren, asielbeleid, de ontwikkelingshulp, geloofsvervolgden en vluchtelingen.  More»
Fri. 29/06/2012 — Lodewijk Den Breejen
Mix van Haagse ervaring en talentvolle nieuwkomers op kandidatenlijst voor Tweede Kamer
vrijdag 15 juni 2012 De ChristenUnie-kandidatenlijst is een mix van ervaring en vernieuwing. Lijsttrekker is Arie Slob terwijl de zittende Kamerleden Jol Voordewind en Carola Schouten op plek twee en drie staan. Eerste nieuwkomers op de kandidatenlijst zijn respectievelijk Gert-Jan Segers (directeur van het Wetenschappelijk Instituut), Carla Dik-Faber (Statenlid in Utrecht), Eppo Bruins (directeur van STW dat technisch-wetenschappelijk onderzoek stimuleert), Herman Wegter (EO-presentator), Anja Haga (Statenlid in Friesland) en Ixora Balootje (raadslid in de deelgemeente Rotterdam Prins Alexander). Bekijk hier nu de video's waarin de top 11 kandidaten zichzelf voorstellen.
Partijvoorzitter Janneke Louisa: ,,Naast veel Haagse ervaring komen wij met nieuwkomers die midden in de samenleving staan. Betrokken bij mensen en bevlogen vanuit hun geloof. De kandidatenlijst zal tijdens het partijcongres op 30 juni worden vastgesteld.
Namen die de breedte, de deskundigheid en betrokkenheid van christelijk Nederland illustreren zijn op 17. Prof dr. Onno van Schayk (hoogleraar preventieve Gezondheidszorg aan universiteit van Maastricht en kroonlid van de Gezondheidsraad) en op 38. Marjolein Busstra (gepromoveerde juriste en winnaar van de beste dissertatieprijs van de Erasmus Universiteit), 49. Orlando Bottenbley (predikant in Drachten) en als lijstduwer 50. Arie van der Veer (predikant, oud-voorzitter en tv-presentator EO).
More»
Sat. 23/06/2012 — Lodewijk Den Breejen
Roestvrij staal

Het enige wat daar vanzelf gaat is de deur. Zo gauw als je er voor staat, zwaait ie open. Geruisloos en een tikje elegant. Daarna is het gebeurd met alle vanzelfsprekendheid. Als je geluk hebt zit er niemand te wachten in de apotheek en heeft men achter de balie vrij snel door dat je binnen bent. Maar soms heb je pech en dan gaat het lang duren, je verblijf aldaar. Niemand gaat volgens mij voor de pret naar die plek en altijd kost het geld. Meteen uit eigen portemonnee of anders wel via je zorgverzekering. Waar is de tijd gebleven dat het ziekenfonds voor iedereen overzichtelijk en begrijpelijk was? Ik kom er niet graag, maar moet er helaas wel regelmatig heen. Gelukkig zijn ze een poos geleden verhuisd van een oud en enigszins romantisch pand naar een frissere plek een eindje verderop. Met het verschil dat het in het huidige pand niet meer stinkt naar putlucht. Wat was dat verschrikkelijk, die damp die er altijd hing en dat terwijl je vaak niet al te fit een apotheek binnenstapt. Het schijnt aan die oude middeleeuwse riolen in de binnenstad te wijten te zijn geweest en de gemeente lijkt daar ten langen leste wat aan gedaan te hebben. Prettig nietwaar?
More»
Sat. 02/06/2012 — Lodewijk Den Breejen
Inmiddels heb ik Michael Kiwanuka diverse keren beluisterd en het blijft een hl mooi en bijzonder album. Naast de titelsong bevallen mij de nummers Tell Me A Tale; Rest; Bones; Always Waiting en I Wont Lie zeer. In mijn top 100 van 2012 in de top10!

Dan even naar een oudere artiest, te weten Dory Previn. Had ik tot mijn schande nooit wat van meegekregen, nu dus wel. Heb het verzamelalbum The Art Of Dory Previn niet te pakken gekregen, wel het album uit 1971: Mythical Kings And Iguanas. En wat een muzikale belevenis is dat, elke song raakt je. Poppy folk die helemaal aankomt. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes, zefs Angels and devils the following day , klinkt enkel goddelijk.
More»
Tue. 29/05/2012 — Lodewijk Den Breejen
Bijbel best verkocht

De afgelopen vijf jaar is de bijbel wederom het best verkochte boek in de wereld met 3,9 miljard verkochte exemplaren.
Op twee staat het Rode Boekje van Mau [Mao]Ze Dong met 820 miljoen exemplaren.
De derde plaats is voor de Harry Potter serie van Joanne Rawling met 400 miljoen verkochte exemplaren.

Aldus: PowerShares
Sat. 19/05/2012 — Lodewijk Den Breejen
Terwijl ik volop aan het breien ben- er is een tweeling op komst bij een van onze kinderen- moet ik tot de conclusie komen dat het weer toegeslagen heeft:  heimwee. Heimwee naar de echt Brabantse of Limburgse asperges.
More»
Tue. 15/05/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. [-]Nive Nielsen & The Deer Children - Nive Sings!
Al mag ze als geboren inuk uit het tot de verbeelding sprekende Groenland komen, Nive Nielsen is eigenlijk een wereldburger te noemen. Ze studeerde in Engeland en Canada en acteerde in Hollywood in een film met Colin Farrell. Eenmaal terug in Groenland hielp vriend Jan De Vroede haar met het uitdiepen van de liedjes die ze tijdens het verblijf in Engeland op de ukelele schreef. Dit debuut werd met behulp van gasten als Howe Gelb, Matt Bauer, Patrick Carney en producer John Parish een charmante, zachtaardige en vindingrijke plaat, mede door het uitgebreide instrumentarium. Aldus PlatoMania More»
Fri. 27/04/2012 — Lodewijk Den Breejen
Smart of smart?

Column

Meggy van Oudenhoven

Kranten lezen is een van mijn favoriete bezigheden.

Ik weet niet anders of bij een gezin horen een huis, voedsel en kranten. Vroeger bij mijn ouders vielen er steevast elke ochtend twee kranten op de mat. De regionale om op de hoogte te blijven van het wel en wee in de omgeving en de Volkskrant om het echte wereldnieuws te kunnen lezen. Pa was altijd vroeg op tegelijk met mij en hij pakte de Volkskrant om de strip van O.B. Bommel als eerste te lezen en ik de regionale om te kijken wie er dood gegaan was. Hoewel ook wij nu zouden moeten bezuinigen doen we dat niet op onze krantenabonnementen. Alleen de rollen zijn nu omgedraaid. Mijn lief leest de PZC mt de overlijdensberichten en ik een landelijke krant zonder Bommel en s middags tijdens onze sista ruilen we van krant. In een landelijke krant van de afgelopen week stonden er de volgende toch wel schokkende berichten: De smartphone behoort tegenwoordig tot de eerste en belangrijke levensbehoeften van de moderne mens. Hij kan niet meer zonder(!) In het kader van noodzakelijke bezuinigingen moet men maar de faculteit Theologie afschaffen. Deze studie zou ondergebracht kunnen worden bij de faculteit Astrologie en zou alleen maar leiden tot bellenblazerij en sprookjes vertellen. More»
Thu. 19/04/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Lody van de Kamp Dagboek van een verdoofd rabbijn
Over de politieke Nederlandse werkelijkheid van het wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden, of anders gezegd over de vrijheid van godsdienst. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 164 blz. 15,90 euro.

2. [-] Eginhard Meijering Hoe God verdween uit de Tweede Kamer. De ondergang van de christelijke politiek. Uitgeverij Balans, Amsterdam,204 bladzijden, ISBN 9789043503, 23,50 euro.

3. [1] Hans Achterhuis Zonder vrienden geen filosofie
Zonder vrienden zou niemand willen leven, stelt Aristoteles. Zonder vrienden kan in elk geval, zo is de ervaring van Hans Achterhuis, een filosoof geen filosofie bedrijven. Bij al zijn intellectuele werk is Achterhuis zich steeds meer bewust geworden van zijn verwantschap met andere denkers die hem hebben gedragen, bepaald, gevormd en veranderd.
Naast het netwerk van tijdgenoten met wie hij vrijelijk in discussie kon gaan, waren er ook de filosofische vrienden die hij via hun teksten kon bezoeken: van Aristoteles tot Hobbes, van Camus tot Arendt. Dat heeft geleid tot een rijk filosofisch oeuvre waarvan hij in Zonder vrienden geen filosofie de hoogtepunten de revue laat passeren.

Hans Achterhuis is een filosoof met een enorme staat van dienst die al tientallen jaren het publieke debat benvloedt. Zijn expertise is zeer breed: van milieu tot internationale politiek, van gezondheidszorg tot kredietcrisis. - Daan Roovers, hoofdredacteur van Filosofie Magazine

ISBN 9789047704133, 2011, 80 blz., ingenaaid, druk 1, Lemniscaat, Uitgeverij   12,50  More»
Wed. 04/04/2012 — Lodewijk Den Breejen
Bevrijding, een zaak voor (n)u!

Op zes april aanstaande vieren joodse mensen Sederavond, het begin van Pesach, een feest dat zeven dagen duurt. Van oudsher worden de joden herinnerd dat ze ooit slaven waren, maar daarna gelukkig bevrijd. Gedurende zeven dagen wordt er in joodse gezinnen alleen matses (ongezuurde broden) gegeten en daarnaast orden alle etenswaren waar gist in zit of die resultaat zijn van een gistingsproces, gemeden.
More»
Fri. 30/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Opinie ChristenUnie in ND: Meer hulp voor hetzelfde geld


vrijdag 30 maart 2012
Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is lekker makkelijk. Het Malieveld of het Binnenhof stroomt toch niet vol met protesterende Afrikanen. Maar we mogen niet de rekening van de financile crisis eenzijdig bij de allerarmsten in de wereld neerleggen. Zij zouden extra hard getroffen worden, terwijl ze deze crisis niet hebben veroorzaakt.
Als partijen als de VVD en de PVV zich al niet aangesproken voelen door Bijbelse noties als rechtdoen aan de armen, laten zij zich dan wel realiseren dat het verdere isoleren van ontwikkelingslanden deze landen alleen maar instabieler maakt. Ook vergroot het de kans op terrorisme, piraterij en toenemende migratie naar het Westen. De rekening hiervoor zal uiteindelijk veel hoger zijn dan wat duurzame ontwikkelingssamenwerking ons nu kost.

Ik ben wel een voorstander van een discussie over hoe het budget voor ontwikkelingshulp beter en effectiever besteed kan worden. Wat kan er anders?
More»
Mon. 26/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Geloven, durven, doen is het motto dat de ChristenUnie dit jaar boven haar werk schrijft. Ik ben blij met dat motto. Telkens opnieuw kom ik mensen tegen die tot bijzondere en moedige daden komen omdat ze ergens in geloven. Pasen nadert, het feest waarop u en ik stilgezet worden bij de ultieme genade van God in het offer van Zijn Zoon. Tegelijk bepaalt dat feest ons bij de hoop omdat zelfs de dood niets meer in te brengen heeft tegenover Gods liefde voor ons mensen. Dat geloof geeft ons de moed en de passie om ons in te zetten. Maar ook de hoop dat onze inspanningen Gods Koninkrijk dichterbij brengen in ons land. Ik wens u die hoop voor alles toe!

In verbondenheid met u door het geloof in de opgestane Heer.

Arie Slob - Fractievoorzitter ChristenUnie
Mon. 26/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Column week 12-2012; Meggy van Oudenhoven column-wk-12-2012.pdf

U kunt dit bericht ook nalezen op WereldRegio
Mon. 26/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Column week 08-2012; Meggy van Oudenhoven column-wk8-2012.pdf

U kunt dit bericht ook nalezen op WereldRegio
Tue. 06/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Dit zijn de vijftien beste christelijke romans. Althans, volgens het Christelijk Literair Overleg (CLO). Dat bestond in 2011 vijftien jaar en maakte daarom deze lijst. Vijf beroepslezers laten op ons verzoek hun licht schijnen over deze selectie.

Vonne van der Meer, Eilandgasten
(Uitgeverij Contact, 1999)

In een vakantiehuisje ligt een gastenboek waarin een divers gezelschap notities maakt. Blader erdoorheen en een wereld gaat voor je open.

Eilandgasten  is een boek dat opvalt door zijn eenvoud en originele aanpak. Vonne van der Meer verbindt de levens van haar personages met elkaar, doordat zij allemaal verblijven in hetzelfde vakantiehuisje. In de prachtige motieven van deze roman komt het christelijk geloof op een originele, subtiele manier aan de orde. De vervolgdelen zijn misschien wat meer van hetzelfde, maar met deze roman heeft Vonne van der Meer zeker iets toegevoegd aan de Nederlandse religieuze literatuur. In een officieuze canon hoort dit boek dus zeker thuis, al zou ik het niet in het hokje christelijke literatuur willen opsluiten.
More»
Tue. 06/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Op zaterdag 3 maart 2012 heeft Rudy Ligtenberg in het Reformatorisch Dagblad gereageerd op de  CLO top 15 door het christelijk geloof geinspireerde boeken. Dat initiatief werd geprezen maar er zijn wel vragen en opmerkingen bij de stellen. Zoals het missen van auteurs zoals Wilma Vermaat met Als het dode hout gaat zingen , het laatst herdrukt in 1985. Verder kun je ook schrijvers als Jan Siebelink, Maarten t Hart, Franca Treur en Harry Mulisch (De ontdekking van de hemel) opvoeren. Wat niet gebeurt. Verder is het debuut van Willem Verbaas Sneeuw in Afrika niet minder dan het genomineerde werk.  Wel een mooi initiatief dat een vervolg mag krijgen!
Tue. 06/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
De CLO 15


In 2011 bestond het Christelijk Literair Overleg vijftien jaar. Om dit te vieren hebben we een lijst opgesteld van vijftien romans die representatief zijn voor de christelijke literatuur in Nederland, de CLO15. Vijftien boeken die je gelezen en besproken zou moeten hebben als je genteresseerd bent in literatuur die door het christelijk geloof genspireerd is.

De vijftien geselecteerde titels zijn: More»
Tue. 06/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Mixed emotions Posted on 4 maart 2012 by Rick de Gier Het Christelijk Literair Overleg heeft een soort canon uitgeroepen van christelijke Nederlandse romans. Tussen de vijftien geselecteerde boeken die representatief zijn voor de christelijke literatuur in Nederland, staat ook mijn roman Nineve. Een eer, al heb ik er wel dubbele gevoelens bij. More»
Fri. 02/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Erik Borgman

Vindplaatsen van religie

1. Om religie te herkennen, is een beeld van religie nodig. Op dit moment is het heersende beeld van religie zeer uiterst problematisch. Algemeen wordt religie gezien als vreemd, zich uitend in gedrag dat afwijkt van dat van normale mensen. Dit bemoeilijkt in hoge mate dat leerlingen zich met religie identificeren en zich in religieus gedrag herkennen. Kennis van religie wordt als vanzelf ontvangen als kennis van 'de ander', niet aan kennis van henzelf. Daarmee verdwijnt waar het bij religie om gaat buiten beeld. Het is daarom niet voldoende leerlingen dat wat 'iedereen' als religie herkent te laten begrijpen, maar het beeld van religie moet zelf ter discussie komen.
More»
Thu. 01/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Klik op de link om naar de video te gaan: vimeo.com/37556141
Mon. 27/02/2012 — Lodewijk Den Breejen
1. [1] Huub Oosterhuis 150 Psalmen vrij

2. [2] Arie Slob Altijd in beweging
Een uitgave van uitgeverij Ark Media te Amsterdam. Zie de recensie in het Reformatorisch Dagblad d.d. 18.11.2011. Staat ook op Nieuw.us bij politiek: ChristenUnie.

3. [-] Peter Longerich - Goebbels, een biografie
Joseph Goebbels was in het Derde Rijk een dominante figuur, de minister van Propaganda, die hysterisch krijsend de massas opzweepte. Tijdens de oorlog was hij degene die almaar fanatieker voor de steeds radicalere politiek van de nazis opkwam.
Hij zag zichzelf als de geniale leider van een allesomvattend propaganda- apparaat dat in staat was de volledige identificatie van Volk und Fhrer te bewerkstelligen. Peter Longerich plaatst de nodige kanttekeningen bij het beeld dat Goebbels van zichzelf wilde creren. Hij toont in zijn biografie aan hoe afhankelijk Goebbels, met zijn ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis, was van de bemoediging van Hitler.

Dat hij aan het eind van het Derde Rijk niet alleen Hitler volgde in de zelfmoord, maar ook zijn vrouw en zes kinderen mee de dood in nam, is het dramatische gevolg geweest van zijn ideologische en persoonlijke verblinding.

ISBN 9789023465034, 2012, 736 blz., gebonden, druk 1, De Bezige Bij   59,90  More»
Sun. 12/02/2012 — Lodewijk Den Breejen
'Waar moeten al deze daklozen straks naartoe?'

Eindhovens Dagblad vrijdag 10 februari 2012

Helmond moet fors gaan bezuinigen op de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Dit voorjaar moet de raad beslissen of de dag- en nachtopvang voor dakloze verslaafden dicht kan. De betrokken instellingen denken van wel, wethouder Margreet de Leeuw (CDA) lijkt het daarmee eens. De besparing zou zes ton bedragen. Het ED ging poolshoogte nemen in nachtopvang De Oversteek, waar het mede vanwege de strenge nachtvorst deze week alle bedden bezet waren. En een enkeling toch nog buiten geslapen bleek te hebben. "Tussen vier uur en acht uur overdag kun je in Helmond al helemaal nergens terecht, behalve in de bibliotheek of op het station. Waarom is er in Helmond niks? En als ze de nachtopvang ook nog dicht doen... Waar moeten al deze mensen dan naar toe?", vraagt dakloze Peter (23) zich af. Nachtwaker Toon Verhoeven: "Als dit wordt gesloten, krijg je veel meer overlast op straat. Ook al slapen hier in de zomer dan maar om zes, zeven of acht mensen, waar laten we die?
More»
Fri. 10/02/2012 — Lodewijk Den Breejen
NOS on Tour op Peellandcollege 3 februari

Voor n dag geen Nederlands, geschiedenis of scheikunde. In plaats daarvan aan de slag met cameras en microfoons waarmee echte radio- en televisieonderwerpen worden gemaakt: dat is NOS on Tour. Onder deze noemer bezoekt de NOS ook dit schooljaar een groot aantal middelbare scholen. Op vrijdag 3 februari gaan leerlingen van het Peellandcollege in Deurne aan de slag. Zij maken dan hun allereerste nieuwsreportage. More»
Wed. 01/02/2012 — Lodewijk Den Breejen
Bij de top 20 albums heb je PJ Harvey op 1 staan, zeker te verdedigen! Bij mij staat ze op 7, dat is het getal van de volheid! Ry Cooder heb je op 18 gezet, dat album is in mijn lijst op 11 terecht gekomen. Verder staan Elbow; White Denim; Bon Iver;DeWolff; Danger Mouse & Daniele Luppi; Patrick Wolf; Gruff Rhys& June Tabor and the Oysterband alle in mijn top 100, maar lager.... Er kunnen er maar 20 in een top 20!

Dan Vinicio Caposella, die kende ik niet en het album van 2011 heb ik ook niet te pakken kunnen krijgen. Ik heb wel een andere plaat uit 2003 beluisterd: L' indispensabile. Het nummer Il ballo di Son Vito vind ik een mooie song. Het zou bij mij echter niet snel zo hoog komen. Kiran Ahluwalia heb ik gemist, een verrukkelijk album! Mustt mustt met Tinariwen en de intro: Eabba ru zijn bijvoorbeeld een genot om naar te luisteren. Afgaande op de stem zingt ze ook in de film Little Boeddha.

King Creosote & Jon Hopkins ben ik simpelweg vergeten! Wel eerder gehoord, John Taylor's Month Away is bijvoorbeeld een juweeltje van een song.
More»
Wed. 01/02/2012 — Lodewijk Den Breejen
Het gebeurt, ook hier!

Een lastig voorval achtervolgt mij sinds kort en het laat me niet los.            
                                              
In de jaren dat ik hier op dit eiland woon en leef, heb ik het idee gekregen dat Zeeland een beetje buiten de ongeduldige vaart der volken ligt. Het is hier ruim, vaak ook rustig en als je rondkijkt redelijk vredig. De meeste tijd althans. Er wordt wel gemopperd en betoogd over zaken die anders verlopen dan gewenst, maar als je verder kijkt dan je neus lang is, is het best goed toeven hier. Rust en gemak hebben echter wel de lastige bijkomstigheid dat je indut. Problemen daarentegen maken alert en soms zo dat je wat moeilijker inslaapt. Zoiets overkwam mij onlangs terwijl ik aan het winkelen was.
More»
Mon. 23/01/2012 — Lodewijk Den Breejen
Zeiltocht Laura Dekker: geen record, wel wereldnieuws
Elsevier


zondag 22 januari 2012

Zeilmeisje Laura Dekker is zaterdagavond Nederlandse tijd aangekomen op het eiland Sint Maarten. Daarmee heeft ze haar solozeiltocht rond de wereld afgemaakt.

Laura Dekker is in haar eentje de wereld over gezeild

Dekker is de jongste persoon die deze tocht ooit heeft gemaakt, maar ze krijgt geen vermelding in het Guinness Book of Records. De organisatie heeft de jongste-categorie geschrapt, omdat ze jongeren niet meer tot gevaarlijke acties wil aanzetten.

Interviews
Media hebben wel veel aandacht voor het zeilmeisje. Meer dan driehonderd media willen Dekker interviewen. Vooral haar strubbelingen met jeugdzorg wekken de interesse van journalisten.

Volgens de BBC had Dekker geen nachtmerries over piraten, maar over de kinderbescherming. CNN noemt de reis van Dekker historisch en controversieel. Het Duitse dagblad Bild schrijft dat Dekker heeft gewonnen van golven, wind, deining en iedereen die niet in haar wilde geloven.

Nieuw-Zeeland
Het gevecht met jeugdzorg, die Dekker uit huis wilde plaatsen en onder toezicht stelde, is voor het zeilmeisje reden geweest de Nederlandse vlag op haar schip te vervangen voor die van Nieuw-Zeeland. Omdat Dekker voor de kust van het land is geboren, heeft ze de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Ze is van plan zich daar te vestigen.

Dekker zou tijdens haar zeiltocht onderwijs op afstand volgen en haar havo afmaken, maar dat is niet gelukt. De leerplicht van het meisje was voor jeugdzorg reden tegen haar zeilplannen te protesteren.

Dekker vertrok in augustus 2010 als veertienjarige op haar reis rond de wereld. Ze is diverse keren gestopt en ook een keer teruggevlogen naar Nederland, om op zeilbeurs Hiswa over haar reis te vertellen.

Door Marlou Visser

Laura Dekker haalt het record als jongste telg op deze aardkloot met haar zestien lentes.

En wat doet het Guinnessbook of Records? Het record boycotten omdat ze te jong is!

Guinness Book Of Records onbetrouwbaar
Misschien moeten we zo'n boek maar helemaal negeren, het is daarmee immers een onbetrouwbaar boek geworden, en ook deze constatering is een moreel statement!
Sun. 22/01/2012 — Lodewijk Den Breejen
Vogeltelling Voortuin Rijpelberg Helmond

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan de vogels in uw tuin of op uw balkon. Samen met duizenden andere deelnemers, dragen uw resultaten bij aan het inzichtelijk maken van het gedrag en leefgebied van tuinvogels.
More»
Fri. 06/01/2012 — Lodewijk Den Breejen
Beperkte dijkbewaking in regio Zuid-Holland Zuid
Het Kompas vrijdag 06 januari 2012

H'VELD-G'DAM - De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben donderdag beperkte dijkbewaking ingesteld. Het gaat om de Zuid-Hollandse eilanden (IJsselmonde, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, eiland van Dordrecht, Hoeksche Waard) en de dijken bij Groot-Ammers, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Kinderdijk.
Beperkte dijkbewaking houdt in dat dijken extra gecontroleerd worden door medewerkers van het waterschap. Een volledige dijkbewaking, waarbij ook vrijwillige dijkwachten worden ingezet, wordt niet verwacht. Uiteraard blijven de waterschappen de komende uren extra alert. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat, de beide waterschappen en de politie Zuid-Holland Zuid stemmen de te nemen maatregelen onderling en met de betrokken gemeente af.
De waterschappen geven ook informatie op hun websites. Kijk op http://www.wshd.nl/ of http://www.waterschaprivierenland.nl/. Zij kunnen ook worden gevolgd via Twitter: @VRZHZ. Informatie is steeds beschikbaar op www.vrzhz.nl. Vragen over hoogwater kunnen worden gesteld via het publieksinformatienummer 078-6355540
More»
Fri. 06/01/2012 — Lodewijk Den Breejen
OPINIE: Orgelmuseum in nieuw Speelhuis
Auteur: Lodewijk den Breejen |   Eindhovens Dagblad vrijdag 06 januari 2012  tekst verkleinentekst vergroten

Een nieuw theater kan op de Obragaslocatie komen en het nieuw op te trekken Speelhuis kan een museumfunctie krijgen. foto Jurriaan Balke
Een nieuw theater kan op de Obragaslocatie komen en het nieuw op te trekken Speelhuis kan een museumfunctie krijgen. foto Jurriaan Balke

Na herbouw zou 't Speelhuis een nieuwe bestemming kunnen krijgen als huisvestiging voor de unieke verzameling draaiorgels die nu in de Gaviolizaal staat.
Sinds het tragische afbranden van 't Speelhuis lopen er twee discussies door elkaar: over het hebben van een adequaat theater voor de stad Helmond en over de onvervangbare waarde van 't Speelhuis als monument en icoon van de stad.
More»
Fri. 30/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
PSALM 1

Gezegend ben je

een boom aan stromend levend water

vruchten zul je dragen

blad dat niet vergeelt

het zal je goed gaan.

Huub Oosterhuis

Uit: 150 psalmen vrij
Tue. 20/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Huub Oosterhuis 150 Psalmen vrij

2. [-] Arie Slob Altijd in beweging
Een uitgave van uitgeverij Ark Media te Amsterdam, zie de recensie in het Reformatorisch Dagblad d.d. 18.11.2011. Staat ook op Nieuw.us bij politiek: ChristenUnie.

3. [-] Frank Berendse Natuur In Nederland
Een uitgave van de KNNV uit 2011.  Een boek met 10 landschappen, niet kompleet, wel zeer boeiend. Er staan wandelingen met veel info, kaartjes, aquarellen, fotos enz. Een geschenk van Natuurmonumenten voor haar vrijwilligers als kerstpakket.  More»
Tue. 20/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eenzame klasse: (in willekeurige volgorde)

1.       Mickey Newbury An American Trilogy   (Eindelijk erkenning voor deze gigant)
2.       Ray Bonneville A Bad Mans Blood  (Alles klopt)
3.       Tom Russell Mesabi   (Wordt steeds beter)
4.       Jason Isbell And The 400 Unit Here We Rest (Superieure Southern rock)
5.       Connie Smith Long Line Of Heartaches (Hierbij gaan de traanbuizen open)  More»
Wed. 14/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
Waarom de wet van Thieme naar de slachtbank werd geleid
Volkskrant  − 14/12/11

Marianne Thieme verdedigt haar wet in de Eerste Kamer. anp

PvdA en VVD hadden er geen belang bij de Partij voor de Dieren te helpen. En dus richtte de Senaat zich gisteren op de taak waarvoor zij is opgericht: het controleren van zuivere wetgeving. En de wet van Thieme mist logica en deugt van geen kanten, was het harde oordeel van de Eerste Kamer.
More»
Fri. 09/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
1.       Davitt Moroney William Bird: The complete keyboard music  [3CD]
2.       Kimmo Pohjonen & Samuli Kosminen & Kronos Quartet Uniko
3.       Ton Koopman & Amsterdam Baroque Orchestra Buxtehude: Opera Omnia XIV Vocal Works 5
4.       Nederlandse Bachvereniging & Jos van Veldhoven JS Bach: Matthaus Passion [3CD]
5.       Reinbert de Leeuw Erik Satie: Uspad More»
Fri. 02/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
  1. [-] She & Him A Very She & Him Christmas
De kerstplaat van het jaar, ouderwets mooi.

More»
Thu. 01/12/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reformatorisch Dagblad d.d. 21 november 2011

SLOB  geen man van dubbele bodems

Door: Addy de Jong

Wie meer wil weten over de drijfveren van CUleider Slob moet het morgen te presenteren boekje van zijn hand zeker lezen. Daarin laat de bescheiden politicus zich, enigszins, in zijn hart kijken.

"Altijd in beweging" (uitg. Ark Media, Amsterdam) is een pennenvrucht primair bedoeld voor de eigen achterban. En verder voor iedereen die meer wil weten over de nieuwe CU-leider Slob. Want ja, Rouvoet, bij hem hadden veel mensen inmiddels een beeld. Maar Arie Slob, wie IS dat eigenlijk? , Wie uit is op grote politieke onthullingen zal na lezing van Slobs wederwaardigheden in de landspolitiek (vanaf 2001, toen hij Kamerlid werd, tot heden) misschien teleurgesteld zijn. Zeker, het als een soort dagboek opgezette verhaal geeft een aardig overzicht over tien jaar ChristenUnie aan het Binnenhof. En inderdaad, hier en daar kleurt het eerder bekende informatie verder in.
More»
Wed. 30/11/2011 — Lodewijk Den Breejen
TOP 20 NIEUW.US ALBUMS 2011
1.       Atlas Sound - Parallax
2.       Bright Eyes The Peoples Key
3.       Wailin Jennys Bright Morning Stars
4.       Twilight Hotel When The Wolves Go Blind
5.       Deep Dark Woods The Place I Left Behind  More»
Wed. 30/11/2011 — Lodewijk Den Breejen
1.       HSV  Bijbel Herziene Statenvertaling
2.       Marcel Mring Louteringsberg
3.       Bernlef De een zijn dood
4.       William Maxwell Tot ziens, tot morgen
5.       Jonathan Franzen Vrijheid  More»
Mon. 21/11/2011 — Lodewijk Den Breejen
Sun. 20/11/2011 — Lodewijk Den Breejen
Ik vind dat kinderen recht hebben op natuur. U ook? Onderteken dan de petitie op iederkindheeftrechtopnatuur.nl

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap

De Natuurwet is vernieuwd en de overheid roept maatschappelijke organisaties en burgers op om te reageren via een internetconsultatie. Zie 'Iedereen mag meepraten over nieuwe natuurwet' - Rijksoverheid.nl
More»
Fri. 18/11/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Atlas Sound Parallax
Wat een prachtig album op het einde van het jaar! Een echte winterplaat! Een album uit n stuk, toch heeft op dit album mijn voorkeur: Modern Aquatic Nightsong.

De recensie van PlatoMania: Atlas Sound is inmiddels al lang niet meer slechts een zijproject van Deerhunters Bradford Cox. Bracht hij vorige jaar nog in een keer Bedroom Databank volume 1 tot en met 4 uit, nu is het alweer tijd voor het derde volwaardige studioalbum. Hierop vinden we ook een aantal (bewerkte) nummers terug van de Bedroom Databanksessies. Het album maakt duidelijk dat de scheidingslijn tussen het rustige Deerhunter- materiaal en Atlas Sound steeds meer vervaagd. Een constatering die genoeg zegt over de kwaliteit die Cox met Parallax aan de dag legt.

More»
Mon. 14/11/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Sara Maitland Stilte als antwoord
Een fascinerende benadering van het fenomeen stilte: analytisch, persoonlijk, eerlijk en onderhoudend. Van het lieflijke Engeland naar het weidse eenzame Schotland. De Nederlandse vertaling is van 2010, in Groot Brittanni kwam dit boek in 2008 uit.

2. [-] Henk Driessen e.a. Meer dan dat 10 portretten van mensen met schizofrenie.
Deze portretten willen meer bekendheid geven aan mensen die leven met de diagnose schizofrenie, wat een zeer breed begrip is. Dit boek kiest voor 10 interviews in een vast format. Jammer is wel dat je daardoor geen boekfragment, gedicht of tekening ziet. Wat je wel krijgt zijn 10 prachtige en aangrijpende verslagen van mensen die boven gemiddeld creatief zijn. Ze gaan voor het leven, Henk Driessen noemt het zelfs een gave. Als je echter naar de website gaat maak je wel verder kennis met bovenstaande personen: www.meerdandatboek.nl

3. [2] Marcel Mring Louteringsberg
Het 2e boek van de trilogie na Dis dit prachtige boek. Over een Joodse man die eigenlijk geen wortels heeft in zijn familie, behalve een dochter en dan uiteindelijk na een half leven de vrouw van zijn leven vindt. Een boek over wat cht de moeite waard is in het leven.  More»
Wed. 09/11/2011 — Lodewijk Den Breejen
Column week 44-2011; Meggy van Oudenhoven: WereldRegio
Mon. 17/10/2011 — Lodewijk Den Breejen
Zijn levensloop

Maarten Luther als kind (1483-1501)

Luther als student in Erfurt (1501-1505)

De universiteit van Erfurt was in die tijd tot de belangrijkste Duitse universiteiten. Men moest in die tijd, voordat men naar een hogere faculteit kon gaan, eerst de zogenaamde zeven vrije kunsten (een basis) leren. Dit doet Luther ook en hij krijgt in het jaar 1502 het baccalaureaat, de eerste academische graad. In het jaar 1505 wordt hij magister. De trotse vader hoopt nu, dat de rechtenstudie even goed zal verlopen en zijn zoon een advocaat gaat worden.
More»
Tue. 11/10/2011 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp: Anoiksis-leden treden naar buiten met Meer dan dat...

Anoiksis-leden treden naar buiten met Meer dan dat... September 2011 was thema-maand 'anti-stigma' van Anoiksis, vereniging voor en door mensen met de diagnose schizofrenie. De makers van de glossy Skiz'o (2010) komen met het boek: Meer dan dat... Tien interviews vol openheid, herstel en hoop.

Om het project kracht bij te zetten verspreiden we dit filmpje dat in Amsterdam is opgenomen:
More»
Sun. 09/10/2011 — Lodewijk Den Breejen
TOP 100 NIEUW.US MUZIEK OKTOBER 2011

Een top honderd in ontwikkeling, op het einde van het jaar blijven de beste honderd over. De eerste tien van de maand worden voorzien van clips, dat zijn de eerste maand van het jaar de eerste tien noteringen daarna vanaf de tweede maand steeds de eerste tien van de stijgende songs/muzikanten. Clips zijn overigens niet altijd beschikbaar.

1. [-] Wailin Jennys Bright Morning Stars
Een prachtig album met Swing Low Sail High een mooie opener, vervolgens het sfeervolle All The Stars. Bird Song Mona Louise zijn ook erg mooie songs. Storm Comin is het aan de titel verplicht om een stevig nummer te zijn. De titelsong is verder een echte harmony topper! What Has Been Done is mooi met die slydegitaar en You Are Here een voortreffelijke afsluiter. Kortom een album op grote hoogte in het genre van Alt-Country.  More»
Sat. 08/10/2011 — Lodewijk Den Breejen
Column

Meggy van Oudenhoven

Ik ben een heel volk

Ik ben een heel volk'. Aldus sprak Etty Hillesum in haar boek. Zij was een jonge Joodse vrouw, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het was toen een tijd dat er veel op mensen afgestormd kwam in allerlei onmenselijke vormen. Het verschil met nu is dat er hier geen oorlog woedt en we niet massaal bedreigd worden. Echterwat komt er nog steeds veel op ons af. Ik zou regels vol kunnen schrijven over politiek, economie, eenzaamheid en gebrek aan vrede zo hier en daar. Echter, ik trek me terug binnen de grenzen van dijken en bruggen van ons eiland. More»
Tue. 04/10/2011 — Lodewijk Den Breejen
Lijsters: Natuurmonumenten
Tue. 27/09/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Els Florijn Het meisje dat verdween
Volgens Andries Knevel ht boek van 2010, door mij gemist. Inmiddels ingehaald. Een indrukwekkende roman over een meisje van vier dat door de Nederlandse burgemeester en de veldwachter wordt opgehaald en naar Auschwitz gestuurd. Het gaat ook over onderduiken in Nederland en hoe verschillend mensen hier mee om gingen. Een r.k. priester komt hier heel goed weg. Gebaseerd op historische gegevens. Laatste nacht uit 2003 en Schaduw van de wolf zijn andere prachtige boeken van Els Florijn.

2. [7] Marcel Mring Louteringsberg
Het 2e boek van de trilogie na Dis dit prachtige boek. Over een Joodse man die eigenlijk geen wortels heeft in zijn familie, behalve een dochter en dan uiteindelijk na een half leven de vrouw van zijn leven vindt. Een boek over wat cht de moeite waard is in het leven.

3. [45] Laurent Binet HhhH
Himmlers hersens heten Heydrich. Wat een boek! Een sinistere en bloedstollende roman over deze historische figuur. De man achter de massamoord op het Joodse volk. De Endlsung. Het is tegelijk een mooi boek over hoe mensen in verzet komen, elkaar helpen en principes het winnen van het kwaad.
More»
Wed. 14/09/2011 — Lodewijk Den Breejen
Column uit Wereldregio,

Ouders van straks

Door: Meggy van Oudenhoven

Het is onrustig vannacht. Veel jongelui banjeren al enkele uren door de straten van Zierikzee, maar binnenkort zal de rust wederkeren want de kroegen sluiten om vier uur hun deuren. Hopelijk gaan de jongelieden dan veilig huiswaarts. Ik zit klaarwakker achter mijn computer en werk aan mijn column. Het nachtelijk lot van de schrijver, zullen we maar zeggen. De column van onze burgemeester op de site van de gemeente inzake jongeren, overmatig gebruik van alcohol en bijhorend gedrag, houdt me erg bezig. Ik ben het deze keer eens met de heer Rabelink. Eindelijk is er een bestuurder die man en paard durft te noemen en hij wijst daarbij naar de ouders van de jeugd en hun verantwoordelijkheid hierin. Die jeugd van tegenwoordig, een nog steeds veel gehoorde opmerking als we over jonge mensen onze oordelen uitsproeien. Ik herinner me nog mijn eigen irritaties in de jaren zestig van de vorige eeuw, More»
Fri. 26/08/2011 — Lodewijk Den Breejen
Camperroute 25 juli tm. 13 augustus 2011

Helmond> Rostock/Duitsland> Finnlines/Oostzee> Gdynia/Sopot/Gdansk/Polen> Finnlines/Baltische Zee> Finland/Lapland> Zweden> Denemarken> Duitsland> Helmond. More»
Wed. 17/08/2011 — Lodewijk Den Breejen
In het weekblad Wereldregio staat in week 32 van 2011 weer een nieuwe column van Meggy van Oudenhoven: Het zou verboden moeten worden:
Klik op bijgevoegde link:
WereldRegio
Sun. 24/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Klik op de link voor de column:
WereldRegio
Thu. 21/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Donderdag 20 juli 2011

________________________________
Van: Hensbergen, Jan van (jvhensbergen@pvda.nl)

Onderwerp: Reactie opzeggen lidmaatschap

Geachte heer den Breejen

Wij hebben u op uw verzoek uitgeschreven als lid van de Partij van de Arbeid. Dit spijt ons zeer omdat uit uw e-mail blijkt dat wij afscheid moeten nemen van een betrokken en zeer actief lid en dat is extra jammer. De inhoud van uw e-mail laat niets aan duidelijkheid open aangaande uw motieven en ik heb uw brief dan ook doorgestuurd naar de fractie van de Tweede Kamer.
More»
Sun. 17/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Het Kompas, 17 juli 2011

Foto: Ton Heintz

Sun. 17/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Een top honderd in ontwikkeling, op het einde van het jaar blijven de beste honderd over. De eerste tien van de maand worden voorzien van clips, dat zijn de eerste maand van het jaar de eerste tien noteringen daarna vanaf de tweede maand steeds de eerste tien van de stijgende songs/muzikanten. Clips zijn overigens niet altijd beschikbaar.

1. [33] Twilight Hotel When The Wolves Go Blind
Een prachtig folkalbum van het duo Brandy Zdan & Dave Quanburry . Ze worden wel vergeleken met Johnny Cash en June Carter en verder met Buddy & Julie Miller maar dat is zoals bekend altijd een riskante onderneming! Ooit vergeleek ik Pete Molinari met Bob Dylan wat nogal wat commentaar opleverde! Daarnaast wordt ook wel de vergelijking getrokken met de muziek van Calexico, en dat is dus weer andere verrukkelijke koek! Mijn favoriete songs naast de titelsong zijn: What Di I Know About Love?; The Master; Dream Of Letting Go; Golden Eagle; When Im Gone en tenslotte het rockabillynummer Ham Radio Blues. In februari kwam dit album op muziekhyvessite BAHAMALO MYSTERY TOUR destijds op 1 binnen, vanaf maart gaat het dan verder op nieuw.us>maart:14e plaats>april:33e plaats>nu terug in juli 2011 op 1.
De eerdere albums Bethune (2006) en Highway Prayer (2008) mogen er overigens ook zijn. More»
Sun. 17/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Wikipedia:

Moses Mendelssohn

Moses Mendelssohn (Kopergravure naar een schilderij van Anton GraffMoses Mendelssohn (Dessau, 6 september 1729 - Berlijn, 4 januari 1786) was een Duits-Joods filosoof tijdens de Verlichting. Hij was voortrekker van de Joodse Verlichting, de Haskala.
More»
Sat. 16/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Reinbert de Leeuw Erik Satie: Uspad
Het merkwaardigste werk dat Erik Satie ooit schreef, aldus Paul Janssen in Luister, juli/augustus 2011

2. [1] Kimmo Pohjonen & Samuli Kosminen & Kronos Quartet Uniko
Zie voor toelichting en clip TOP 10 Klassiek juni 2011 op nieuw.us

3. [10] Davitt Moroney: William Bird- The Complete Keyboard Music (7cd)
Zie voor toelichting en clip TOP 10 Klassiek juni 2011 op nieuw.us

4. [-] Vilde Frang Sibelius/Prokofiev: Violin Concertos
Een prachtig debut uit 2009! More»
Thu. 14/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Praktische Opdracht

Wij zijn vanuit het vak levensbeschouwing naar de kerk in Deurne geweest dat lag in verband met het project duurzaamheid. Zo hadden wij bij ons project ook een symbool en in de kerk zijn ook vele symbolen te ontdekken. Wij zijn dus naar de kerk geweest ik had gedacht dat er niet zoveel aan zou zijn maar toen we eenmaal daar waren viel het wel mee. Ik had verwacht dan we alleen een saaie preek kregen over hoe die kerk is ontstaan maar dat was niet. We kregen een rondleiding in de kerk we mochten helemaal boven over de koepels lopen en dat was best hoog ook mochten we in de grafkelder en dat was ook best indrukwekkend om te zien. More»
Wed. 13/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Hoogtelijn 3/2011

Opwarming aarde verandert bergsport

door: Joop Spijker , Nederlanse Milieu Groep Alpen

We kunnen er niet omheen: de aarde warmt op en dus ook de Alpen. Gletsjers smelten, rotswanden storten in, het landschap verandert.

In de Alpen bereiken de gletsjers, die in de Middeleeuwen fors zijn teruggesmolten, in de Kleine IJstijd een nieuw hoogtepunt. Dat is rond 1850. Zo wordt het hotel in Gletsch aan de voet van de Furkapas ontruimd en zijn er plannen om het hele dorp te evacueren. De groeiende Rhonegletsjer is opgerukt tot vlak voor Gletsch. Daarna verdwijnt er weer veel ijs; menige gletsjer is zelfs volledig weggesmolten. Naar schatting is nu tweederde van de hoeveelheid gletsjerijs van rond 1850 in de Alpen verdwenen. Daarna is het gletsjerijs ook minder dik. Tegenwoordig is vanuit Gletsch nog slechts een puntje van de gletsjer te zien; kilometers vr en hoog boven Gletsch.
More»
Mon. 11/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
MARGRIET, WEEK 28, 8-15 JULI 2011

Huwelijksaanzoek met hindernissen.....

Onze zoon Jasper woont al ruim 11 jaar samen met zijn vriendin Suus; ze zijn hl gelukkig samen.
Hij liep al geruime tijd te denken, over waar en wanneer hij zijn Suuske ten huwelijk zou vragen, maar het juiste moment, en de juiste plaats waren nog niet daar.
More»
Fri. 08/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [15] HSV - Bijbel in de Herziene Statenvertaling
Uitgeverij Jongbloed Blauwe editie: 29,90 euro
ISBN 978-90-6539-350-0

De Statenvertaling is nog steeds van grote waarde voor en van invloed op onze samenleving. De Nederlandse taal is echter in de loop van de eeuwen enorm veranderd. Daarom is de Statenvertaling niet meer voor iedereen gemakkelijk te lezen en te begrijpen.
Om de huidige en de komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren, heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond het initiatief genomen om de Statenvertaling te herzien. De Stichting Herziening Statenvertaling is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze herziening.

2. [-] William Maxwell - Tot ziens, tot morgen
Het speelt zich af op het platteland van Illinois. Erg veel mensen doen elkaar pijn terwijl ze dat helemaal niet willen, het gaat over huwelijk en overspel, echtscheiding en de manier van omgaan met kinderen. In krap 130 bladzijden wordt een indrukwekkende familieroman neergezet. Iedereen komt sympathiek over, is dader n slachtoffer!

3. [1] Henk Stoorvogel - De trein van 10:11
Een luthers gezin woont in een dorp in de buurt van Hannover en hoort elke zondag vanaf december 1941 een trein voorbij komen. Een verhaal over moed, lafheid en toekomst.  More»
Wed. 06/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Weekblad voor Deurne 23.06.2011

Maria Crompvoets neemt afscheid Peellandcollege

Geweldig dat je schooltijd ook achteraf de leukste tijd van je leven is.' Met deze woorden blikt directeur Maria Crompvoets-Eevers van het Peellandcollege terug op een werkzaam leven dat nauw met de school verbonden was.

More»
Wed. 29/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp
###WNF doet poging tot schoonpraten

Discussiethread
Reactie (Consumentenservice) 27/06/2011 16:58
Geachte heer Den Breejen,

Hartelijk dank voor uw e-mail en onze excuses voor de late reactie.

Namens het Wereld Natuur Fonds, kom ik graag bij u terug op uw vraag n.a.v. het artikel in Trouw. Het is inderdaad zo dat de nadruk in het nieuwsbericht van de krant - en zelfs op de voorpagina - is komen te liggen op een concentratie van het nationale natuurbeleid op 3 grote gebieden. Dat zou de indruk kunnen wekken, dat er naast wad, duin, de grote rivieren en het Veluwe Massief geen ruimte in de rest van Nederland zou zijn voor verstandig natuurbeheer. Niets is minder waar.
More»
Wed. 29/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reformatorisch Dagblad 25 juni 2011

Kerkleiders: Secularisatie is bedreiging: Evangelisatiecongres Kaapstad 2010

Kerkelijk leiders op het Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad (Zuid-Afrika) in oktober vorig jaar, zien secularisatie en materialisme als de grootste bedreigingen voor het christendom.
Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Pew Forum, dat deze week naar buiten is gebracht.
More»
Wed. 29/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Opzegging lidmaatschap PVDA

Helmond, 28 juni 2011

Aan: Ledenadministratie PVDA

Hierbij delen wij u mede dat wij naar aanleiding van de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer i.v.m. het onverdoofd ritueel slachten ons lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen van de PVDA.
U hebt weinig respect voor uw eigen Ledenraad en minderheden. Fundamenteler is vast komen te staan dat u vermeend dierenwelzijn boven de vrijheid van godsdienst stelt. More»
Sat. 25/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reformatorisch Dagblad 25 juni 2011

Kerkleiders: Secularisatie is bedreiging: Evangelisatiecongres Kaapstad 2010

Kerkelijk leiders op het Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad (Zuid-Afrika) in oktober vorig jaar, zien secularisatie en materialisme als de grootste bedreigingen voor het christendom.
Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Pew Forum, dat deze week naar buiten is gebracht.
More»
Thu. 23/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
John Wesley.

John Wesley was an Anglican minister (until the day he died), a founding member of a group that came to be called Methodist, a great revivalist, and an avid defender of Arminian Theology. Shortly after Wesley and his small band of friends began to meet at Oxford to read the Church Fathers, pray, study scripture and fast, they began receiving criticism from outsiders (mostly the religious elite) and terms such as Holy Club, The Enthusiasts, The Reforming Club or The Methodists was used to describe them with the intent to be derogatory (Wesley always embraced those terms, and Methodist stuck).
More»
Wed. 22/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Voor de PVDA-fractie telt de ledenraad niet, ook de belangen van minderheden niet, wel het vermeende belang van de dieren. Het compromis dat er nu weer aan zit te komen met de omgekeerde bewijslast kan niet verhinderen dat ik na alles goed te hebben bestudeerd toch binnenkort afscheid van deze partij ga nemen.
Tue. 21/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Beste mensen,

De Verenigde Naties (VN) hebben 2011 uitgeroepen tot het Internationaal jaar van de bossen. Iedereen kan het bos van het jaar kiezen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen hebben hun mooiste bossen aangedragen waaronder de Stippelberg te De Rips (Noord-Brabant).

Aan u de vraag het bos van uw keuze te stemmen. Het bos met de meeste stemmen wordt in het zonnetje gezet met een mooie bank met daarop de vermelding ?Bos van het Jaar 2011? en een schitterende (video)reportage.

Neem je kans om het bosgebied de Stippelberg te De Rips (N-Br) eens in het zonnetje te zetten!
Klik op de link en STEM!! Bedankt.
bosvanhetjaar.refdagmagazine.nl/

Met vriendelijke groet,

Paul van der Aa (boswachter Stippelberg)
Lodewijk den Breejen (vrijwilliger Stippelberg)
Vereniging Natuurmonumenten
Sun. 19/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Opwekking Magazine Mei 2011

Dr. Billy Graham vond het ondanks zijn hoge leeftijd nodig om te reageren op het boek 'Love Wins' van de voorganger van de Mars Hill Church, Grand Rapids USA. Bell zegt: 'God wil niet dat we naar de hel gaan. Als we ernaartoe gaan, is dat enkel het gevolg van onze koppige houding om God uit ons leven te houden.' More»
Sun. 19/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
PvdA-ledennverdoofd slachten mag

NOS .nl: zondag 19 jun 2011

De ledenraad van de PvdA is het niet eens met de Tweede Kamerfractie over onverdoofd ritueel slachten. De fractie heeft zich voorgenomen om te stemmen voor een verbod, maar op een bijeenkomst in Utrecht deed een meerderheid van de ledenraad een oproep dat niet te doen.
More»
Fri. 17/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Petitie
aly hendriks amsterdam

30 minuten geleden Lodewijk den Breejen (nieuw.us) Helmond
docent levensbeschouwing

31 minuten geleden Frits Dijcks Den Haag

31 minuten geleden John Aarts Waalwijk

vh Sales mgr
Fri. 17/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad, 17 juni 2011

Emotionele redes in Kamer

DEN HAAG - Joodse en moslimorganisaties hebben gisteren met soms emotionele redes de Tweede Kamer proberen te overtuigen af te zien van het verbod op de onverdoofde slacht van dieren.
More»
Thu. 16/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Geachte heer Den Breejen,

Graag nodigen wij u uit voor een Politieke Ledenraad op zondag 19 juni aanstaande, van 15.00 tot 17.30 uur in de Irenezaal in de Jaarbeurs te Utrecht.

Tijdens deze speciaal ingelaste Politieke Ledenraad zouden we een drietal onderwerpen met u willen bespreken. Deze onderwerpen zijn alle drie politiek zeer actueel en zullen voor het begin van het zomerreces van de Tweede Kamer nog aan bod komen. Het betreft de volgende onderwerpen:
More»
Thu. 16/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Op 9 juni 2011 brachten leerlingen van vier derde klassen van de Havo in het kader van de Excursie Duurzaamheid o.a. een bezoek aan de Willibrorduskerk op de markt in het centrum van Deurne. Hieronder een fotoimpressie.
More»
Wed. 15/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eindhovens Dagblad 15 juni 2011
Provincie: nieuw stadion Helmond Sport mag niet op Berkendonk
door Erwin Blatter

Helmond Sport kan een nieuw stadion in recreatiegebied Berkendonk vergeten. Dat schrijft de provincie aan de gemeente Helmond in een brief van 19 mei. Die kwam gisteravond laat aan de orde tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Fysiek.

Volgens de provincie is de structuurvisie van de gemeente Helmond in strijd met het provinciale ruimtelijk beleid voor het gebied. Wethouder Frans Stienen van Stedelijke Ontwikkeling zei geschrokken te zijn van het schrijven. "Hij kwam me koud op mijn dak vallen. Hij is ook niet onderbouwd met argumenten. Maar het is niet: het kan never nooit niet, het is geen formele zienswijze. Ik ben ervan overtuigd dat we de goede argumenten hebben om alsnog groen licht te krijgen."
More»
Tue. 14/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eindhovens Dagblad 14 juni 2011

Deurne draait door....

De voorgestelde bezuinigingsplannen in Deurne kunnen op steeds meer weerstand en protest rekenen. De nieuwe actiegroep 'Deurne draait door?' heeft inmiddels net als museum De Wieger een petitie opgezet, waarmee Deurnenaren worden opgeroepen om hun stem te laten horen tegen 'de kaalslag'.
More»
Sun. 12/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
In het WNF-blad Panda van juni 2011 komt men terug op het eerder ongevraagd uitgebrachte plan/nota waarin men stelde dat het natuurbehoud in Nederland op landelijk niveau enkel zou moeten gaan om Duin, Delta en Bos. Het gaat dan om de kust en de Waddenzee; Rivierenland en om het gebied tussen de Oostvaardersplassen, de Hoge Veluwe tot aan de Duitse grens. De rest kan naar gemeenten en Provincies! Kijk dat is nog eens meedenken met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het Kabinet heeft deze nota uiteraard in dankbaarheid ter kennisgeving aangenomen! Dat scheelt nogal wat subsidie! En dan met een advies uit onverdachte hoek! Je profileren door voor andere natuurorganisaties te denken en te spreken zonder enig vooroverleg is not done. In het artikel krijgt het dagblad Trouw de schuld, zij hebben het eenzijdig weergegeven! Je kunt hier de dieren in de wereld niet de schuld van geven anders zou je toch meteen je lidmaatschap van het WNF opzeggen. Wat een arrogantie......
Sat. 11/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
TOP 4 NOMINATIE CHRISTELIJKE BOEK 2011

Op 16 april werd de winnaar bekend gemaakt in de Jaarbeurs.
Het stemmen was mogelijk via de site's van EO Visie; Nederlands Dagblad en BCB.
De vier genomineerden waren:
More»
Sat. 11/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Melanchthon en Refo500

In het kader van het project Refo500 verschijnt in april het boek Philippus Melanchthon van dr. Frank van der Poll. Melanchthon (1497-1560) was van groot belang voor de Reformatie. Hij was de brug tussen lutheranisme en calvinisme, tussen kerk en onderwijs, tussen humanisme en reformatie, tussen reformatie en scholastieken en nog vele andere dingen.
Het rijk gellustreerde boek tekent Melanchthon als bruggenbouwer in vele facetten van zijn werkzaamheden.
Op 16 april wordt (van 10.00-15.00 uur) in de St. Janskerk te Gouda een congres over Melanchthon georganiseerd, waar ook het boek zal worden gepresenteerd.

Philippus Melanchthon Bruggenbouwer | Frank van der Poll
Wed. 08/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Zaterdag 4 juni 2011

Fietstocht Harlingen > Harbaijum > Franeker : 7 km.  More»
Mon. 06/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Komen we tevreden terug van een lang weekend Harlingen in Noord-West Friesland en blijken we plots in Duitse toestanden verdwaald te zijn, niet alle maar wel steeds een paar per keer stuiven automobilisten je voorbij met 130 km, want het mag immers. Laat nu zeker tweederde op deze bewolkte zondagmorgen denken dat het hier gaat om een toeristische route en die rijden dus net 70 een verschil van maar liefst 50 kilometer. Lekker veilig dus. De topper is een camper uit Hamburg, notabene, die rijdt wel 60, ga je lekker met 80 inhalen en die anderen met 130 maar steeds vol in de rem. Ter hoogte van het monument is het zo op elkaar gereden dat het bijna filerijden is. En dan op het eindpunt van de Afsluitdijk aangekomen is het helemaal prijs: allemaal lekker wachten voor de open brug. Maar petje af voor dit kabinet, je kunt toch maar mooi even 130 rijden en je remmen weer eens testen! Vervolgens blijkt in Noord-Holland dat bijna niemand 130 rijdt terwijl het hier wel kan. De Nederlandse automobolist toch wijzer dan dit kabinet? Of maakt n zwaluw geen zomer?  More»
Mon. 30/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [5] Kimmo Pohjonen & Samuli Kosminen & Kronos Quartet - Uniko
Opening: het mooie en stemmige Utu; gevolgd door het mooie Plasma. Het 3e stuk is een heerrlijk staaltje van avangardistische muziek, ook een goed voorbeeld van geslaagde crossover. Het 4e stuk is erg melancholiek van karakter, Argentijns met in het begin van het stuk Arabische invloeden. Kamala is modern klassiek en proeft naar Argentinie. Het 6e stuk Emo is een ode aan de accordeon/bandeon en het 7e stuk Avara is met al zijn echo's een mooie afsluiter van dit indrukwekkende album.


2. [9] Ensemble Il Capricio - Fagott & Violinkonzerte, Christoph Graun
Eind vorig jaar voegde ik aan mijn cd-collectie toe 'Ein Weihnachtsoratorium' van de componist Christoph Graun. Prelude heeft veel positieve reacties ontvangen over deze prachtige cd-set. Daarnaast bestaan er de instrumentale composities van Graun. Op het Duitse cd-label Carus is kortgeleden een cd uitgebracht onder de titel 'Fagott & Violinkonzerte' uitgevoerd door het ensemble Il Capricio met o.a. de fagottist Sergio Azzolini. Voor die informatie klikt u hier. Klik na het openen op het 2e icoontje van boven: Quiktime en geniet van deze stemmige- ook wel een beetje vrolijk te noemen muziek!

3. [10] Albrecht Mayer & The Academy Of St. Martin In The Fields & Mathias Monius Bonjour Paris [2010]
Januari 2011 op Radio 4 de cd van de week van Hans Haffmans . De Franse hobospeler Albrecht Mayer speelt op hobo frans werk dat eigenlijk voor andere instrumenten is gecomponeerd. Onder andere Debussy, Faur; Ravel en Satie komen voorbij, een wonderschone ervaring.  More»
Sun. 29/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
In de Groene Amsterdammer van 26 mei 2011 meent Aukje van Roessel het volgende over de SGP te moeten schrijven:" de SGP, vrouwen hun democratische recht ontzegt zich verkiesbaar te stellen".
De vraag is of deze weergave correct is, een feit is zeker dat de SGP vanuit haar manier van Schriftlezing, als onderdeel van het protestants-orthodox christelijke smaldeel in onze samenleving van mening is dat man en vrouw gelijk zijn maar niet alles gelijk hoeven te doen. Er is dus sprake van een rolverdeling waarvoor mannen en vrouwen in deze kringen bewust kiezen. Men komt zo ieder op eigen wijze tot zijn/haar recht. More»
Sun. 29/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Kerk In Nood, mei 2011

Een kleine groep met een grote missie

De grootste gevaren waar het Christendom in het Midden-Oosten aan bloot staat, zijn de massale emigratie, het ontbreken van godsdienstvrijheid en het tekort aan onderwijs. Grote delen van de bevolking hebben afgelopen maanden in de gehele regio gedemonstreerd voor hervormingen en betere leefomstandigheden. Of dit voor de christenen een verbetering met zich meebrengt, moet de tijd leren.
More»
Sun. 29/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [10] Henk Stoorvogel - De trein van 10:11
Een luthers gezin woont in een dorp in de buurt van Hannover en hoort elke zondag vanaf december 1941 een trein voorbij komen. Een verhaal over moed, lafheid en toekomst.

2. [11] Jonathan Franzen Vrijheid
Een boek over onze tijd aan de hand van een familiekroniek in Amerika, meeslepend.

3. [24.] W.H. Velema - Op weg naar het einde
Een prachtig boekje over terugzien, maar vooral verder zien in de avond van het leven.

4. [1] Marcel Mring Louteringsberg
5. [2] Bernlef De een zijn dood  More»
Sun. 29/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Op zondagmorgen 15 mei 2011 nam pastoraal werker Jan Vogels in de gezegende leeftijd van 65 jaar afscheid van de parochie Heilige Damiaan de Veuster. De afscheidsviering werd gehouden in de St. Trudokerk te Stiphout.
Het thema van deze viering was: Pelgrims zijn wij mensen.
Dat is erg toepasselijk, het zegt iets over de theologie van Jan, die graag net als zijn Heer naast de mensen wil staan, als volk onderweg in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie.
Het was een dienst met veel celebranten waaronder deken J. van de Laar; Jo van Kessel en Hans van den Heuvel, de pastors van de St. Trudo.
More»
Thu. 26/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Wereldkrant, Radio Nederland Wereldomroep, 26 mei 2011

Noorwegen is volgens het blad VertrekNL het beste emigratieland voor Nederlanders.

Dagelijks emigreren zon 300 Nederlanders naar een nieuw thuisland.
Al jaren staan landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten bovenaan de lijstjes van
favoriete emigratielanden.
Het blad dat is gespecialiseerd in wonen, werken en leven in het buitenland legde 150 mogelijke
emigratielanden langs de meetlat voor onbekommerd leven en vroeg zich af welke landen het best en het veiligst
zijn om naar te vertrekken.
Dat resulteerde in deze top tien:
More»
Mon. 23/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reactie ChristenUnie n.a.v. uitslag Eerste Kamerverkiezingen

23 mei 2011 Arie Slob, fractievoorzitter van de tweedekamer fractie van de ChristenUnie, 'Een teleurstellende uitslag. We hadden graag die derde zetel gehad. We meenden daar ook op te kunnen rekenen vanwege onze grotere rest en de wijze waarop we daar sinds jaar en dag in relatie met de SGP mee omgaan. De SGP heeft ervoor gekozen de omgang met VVD en PVV te prefereren. Dat recht hebben ze, maar het betekent wel een breuk met de omgang die wij in de EK al decennialang hebben. Op basis daarvan behaalde de SGP met onze steun in 2007 nog haar tweede zetel. Nu maakt men met voor ons weinig overtuigende argumenten een andere keuze. Het is niet anders.'
Roel Kuiper, 'Onze beide senatoren zullen in de komende jaren de politieke boodschap van de ChristenUnie in de EK vertolken. Dat zullen zij net als de ChristenUnie-parlementariers in de TK - met een open houding richting het kabinet doen.'
More»
Mon. 23/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Geen echte verrassingen op 23 mei 2011!
In Brabant heeft n lid van Provinciale Staten van de VVD uit strategische overwegingen PVV gestemd, en elders in het land stemde een lid van D66 met een blauwe pen en bracht daardoor een ongeldige stem uit, D66 maar 5 zetels en de SP een zetel extra! De OSR toch weer 1 zetel!!! De OSR en Jan Nagel van 50+ hebben zo wel een mooi feestje te vieren!

Geen toeval
Voor de senator van de SGP Gerrit Holdijk uit Uddel, gemeente Apeldoorn bestaat toeval niet, het is dus wel een vingerwijzing Gods te noemen dat juist de anti-christelijke partij D66 een zetel verspeelt en tegelijk de SGP in zo'n mooie sleutelpositie zit. Juist nu de nood zo hoog is in het Christelijke deel van Nederland.
More»
Mon. 23/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Klik op onderstaande link voor de column uit Zierikzee van:
Meggy van Oudenhoven-Soeters
WereldRegio
Thu. 19/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad 19 mei 2011

Nieuwe spiritualiteit overschat

Vormen van nieuwe spiritualiteit buiten het traditionele christendom hebben in ons land geen kentering gebracht in het secularisatieproces.

Dat stelt Joep de Hart, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in het boek Zwevende gelovigen (uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam) dat donderdag wordt gepresenteerd. Daarin onderzoekt hij vormen van oude religie, vooral het afkalvende christendom, in relatie tot de opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit. Daarbij kan gedacht worden aan een holistische visie, persoonlijke belevingen en het volgen van spirituele cursussen. Maar ook aan astrologie, helderziendheid, spiritisme en het bezoeken van paranormale beurzen.
More»
Wed. 18/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Het college van Helmond komt 18 mei 2011 online met een eerste verantwoording van n jaar beleid. Dit in de vorm van interviews. Het belangrijkste wapenfeit lijkt te zijn dat VVD,CDA,SDOH,D66 en HB het goed met elkaar kunnen vinden. Het is inderdaad geen vechtcollege zoals het vorige college van PVDA,CDA en VVD. Maar tot nu toe lijkt het er op dat ze eerder minder dan meer presteren, volgens eigen aangeven.
More»
Sat. 14/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Een top honderd in ontwikkeling, op het einde van het jaar blijven de beste honderd over. De eerste tien van de maand worden voorzien van clips, dat zijn de eerste maand van het jaar de eerste tien noteringen daarna vanaf de tweede maand steeds de eerste tien van de stijgende songs/muzikanten. Clips zijn overigens niet altijd beschikbaar.

1. [1] Radiohead King Of Limbs
Zie voor toelichting : top 100 april

2. [4] Bright Eyes The Peoples Key

3. [2] Josh T. Pearson Last Of The Country Gentlemen
Zie voor toelichting : top 100 april

4. [3] P.J. Harvey Let England Shake
Zie voor toelichting : top 100 april

5. [6] Decemberists The King Is Death
Zie de toelichting en clips bij de tips van januari op nieuw.us
More»
Sat. 14/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Trouw 14 mei 2011
Lex Oomkes en Ingrid Weel

INTERVIEW - De wisseling van de wacht zal geen ingrijpende gevolgen hebben voor de koers van de ChristenUnie. Arie Slob, die vandaag op een partijcongres in Ede het politieke leiderschap overneemt van Andr Rouvoet, predikt geen revolutie. Het uitgangspunt is en blijft vanuit het christen zijn iets doen voor de samenleving.

Slob: "Ik weet dat er een discussie in de partij woedt over het thema christelijk-sociaal. Prima. En als mensen het anders willen noemen, ook goed. Maar de essentie zal blijven bestaan. Wij willen een partij zijn die beide begrippen praktisch invult."
More»
Fri. 13/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Helmond, januari 2011

Coffeeshops In Helmond
door: Lodewijk den Breejen

Alweer twee maanden lang is burgemeester Fons Jacobs niet zeker van zijn leven en is gedwongen onder te duiken c.q. zich sterk te laten beveiligen. Dit allemaal omdat er een tweede coffeeshop geopend is in het centrum van Helmond. Duidelijk criminele figuren zijn het niet eens met een 2e coffeeshop in Helmond of zijn het niet eens met de gunning van de 2e coffeeshop. Dat laatste zou wel eens het echte probleem kunnen zijn, want hoezo is een 2e coffeeshop een probleem? In Eindhoven zijn er dertien in Rotterdam en Amsterdam is men de tel kwijt geraakt. Hoe dan ook het is erg triest dat de burgemeester die ook dit beleidsonderdeel in zijn portefeuille heeft daarvan zoveel last heeft, dit laatste geldt natuurlijk ook voor zijn omgeving. More»
Tue. 10/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eindhovens Dagblad 10 mei 2011

Fietspad tussen Eindhoven en Helmond eind 2013 klaar

Na vele jaren van plannen maken en plannen herzien gaat de directe fietsverbinding tussen Helmond en Eindhoven er dan toch komen. Het fietspad wordt ongeveer dertien kilometer lang en zal de beide stadscentra verbinden.

Eind 2013 moet het trac klaar zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidie-aanvraag voor de zogenaamde Hoogwaardige Fietsverbinding Helmond-Eindhoven inmiddels goedgekeurd. De aanlegkosten zijn geraamd op 4,23 miljoen euro. Daarvan wordt 1,26 miljoen euro betaald door het ministerie in het kader van 'Fiets filevrij', het project dat bestaande fietsroutes in Nederland langs fileknooppunten verbetert. Het regionale samenwerkingsverband SRE verstrekt aanvullende subsidies.
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
1 tot en met 8 mei 2011

De Sure grensrivier van Luxemburg met Duitsland, Sudeifel, daar heet deze rivier Sauer
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
David Maasbach is de pastor van het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag. Ook heeft God hem de leiding toevertrouwd over het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Zijn krachtige bediening heeft vele mensen in Nederland en over de gehele wereld bemoedigd en veranderd door predikingen, tv-uitzendingen, boeken en evangelisatielectuur.

Biografie
David Maasbach, geboren te Gouda in 1959, is de oudste zoon van de bekende evangelist Johan Maasbach en zijn vrouw Willy. Als jonge man verliet David de grafische school om full-time te gaan werken in de drukkerij van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag. Hij werd door de jaren heen een bekwame drukker en heeft vele christelijke boeken, traktaten, folders en dergelijke uit de persen laten rollen.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad 24 maart 2011

ChristenUnie moet Henk en Ingrid weer serieus nemen

De ChristenUnie moet Henk en Ingrid serieuzer nemen. Niet zoals de PVV dat doet, maar op een manier die hun belangrijke maatschappelijke bijdrage erkent. Het is nu te veel een partij met idealen die door hoger opgeleiden worden gekoesterd.

Naar mijn indruk staat de ChristenUnie op een historisch keerpunt: blijft zij zich opstellen als een traditioneel verzuilde partij (zoals de SGP)? In dat geval zal zij zich tevreden moeten stellen met een kleine, trouwe, maar op termijn ook slinkende aanhang.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad, 26 april 2011

ChristenUnie moet christelijk-sociaal blijven

De ChristenUnie moet niet toegeven aan de druk om een scherp christelijk-sociaal profiel op te geven.

Dat stelt J.P. de Vries, oud-senator voor de ChristenUnie en voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, in een opinieartikel op de website 'Opunie'.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad, 28 april 2011

David Wilkerson komt om bij auto-ongeluk

Woensdagavond is de bekende evangelist David Wilkerson om het leven gekomen bij een auto-ongeluk.

Wilkerson reed in Texas, kwam door onopgehelderde oorzaak op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een vrachtwagen met oplegger. Wilkersons vrouw Gwen was ook betrokken bij het ongeluk en is, net als de vrachtwagenchauffeur, opgenomen in het ziekenhuis.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad, 9 mei 2011

Waar blijft de unie van alle christenen?

De ChristenUnie wil graag meer rooms-katholieke stemmers. Maar dan is het aantreden van Arie Slob als nieuwe politiek leider misschien een goed moment om de discussie aan te gaan over de grondslag. Waarom niet de geloofsbelijdenis van Nicea in plaats van de Heidelbergse Catechismus?
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Eindhovens Dagblad, 7 mei 2011
Meer fietspaden in Helmond

Fietsers in Helmond moeten binnenkort in sommige delen langs een kortere weg door de stad kunnen rijden. Dat wil het college van B en W mogelijk maken door een aantal nieuwe fietspaden aan te leggen. Dat zou moeten gebeuren op de Kloostereinddreef, tussen de Mierloseweg en de Slegersstraat, tussen station 't Hout en de Noord Parallelweg, tussen station Brandevoort en de Voort en tussen het Piet van Bokhovenpad en de Rooseindsestraat.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad 9 mei 2011

Jan Zijlstra geneest niet, maar maakt slachtoffers

Het is naef om jongeren op het Xnoizz Flevofestival deze zomer bloot te stellen aan een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Diens halve waarheden zijn allesbehalve pastoraal. Mijn eigen man was slachtoffer.
Enige tijd geleden is mijn man overleden na jarenlang bij Jan Zijlstra in genezingsdiensten te zijn geweest.

In het ND werd pas melding gemaakt van een genezingsdienst op het Xnoizz Flevofestival. Al jarenlang wordt tijdens dit festival over gebedsgenezing gediscussieerd en komende zomer is er op dit festival voor het eerst een genezingsdienst. Jan Zijlstra uit Leiderdorp zal voorgaan.
More»
Sat. 30/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Klik op deze link: WereldRegio
More»
Sat. 30/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Onderwerp: de erfenis van Banning en Buskes en het gelijk van Bolkenstein

Datum: donderdag 14 april 2011

Geachte mevrouw Ploumen,

Met stijgende verbazing volg ik de ontwikkelingen in de partij die ik zo lang in de gemeenteraad en in commissies heb mogen dienen, namelijk 24 jaar in de gemeenteraad in Helmond, o.a. als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Sinds het aantreden van Wouter Bos en vervolgens, tegen mijn verwachting in, met de opvolging door Job Cohen is de PVDA steeds meer gaan lijken op een kloon van Groen Links en wint de SP als maar meer aan geloofwaardigheid, overigens niet op alle punten! Dat is een ontwikkeling die ik als religieus socialist niet heb voorzien. Zelfs met het grote aantal allochtonen in ons midden gaat u nu notabene de Partij voor de Dieren aan een meerderheid helpen m.b.t. het verbieden van ritueel, koosjer slachten van dieren (alsof onze wijze van verdoven met stroomschoten en een pin in de hersenen schieten zo diervriendelijk is). More»
Sat. 23/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Pasen

door Ida Gerhardt [1905-1997]

'Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zr vroeg nog op den dag,
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.'

Uit: Verzamelde Gedichten, 2001
More»
Fri. 22/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
ISLAMITISCHE UITDRUKKINGEN

BEGROETINGEN
Moslims begroeten elkaar met assalaamoe 'aleikoem', waarop als reactie volgt: wa 'aleikoem assalaam'. De groet betekentrede zij op (met) je.
De meeste christenen in het Midden-Oosten gebruiken dit echter niet omdat ze dan als moslim overkomen. Zij (en ook moslims) gebruiken de meest neutrale groet marhaban (welkom; het Turkse merhaba is meer 'hallo' en bij vertrek: ma salaama.
More»
Fri. 22/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
'Religies ten dode opgeschreven in Nederland'

ANP - 22 maart 2011

DALLAS - De secularisatie is onomkeerbaar in een aantal Westerse landen, waaronder Nederland. Dat meldde de Britse omroep BBC dinsdag op basis van onderzoek, dat is gepresenteerd tijdens een wetenschappelijk congres in de Amerikaanse stad Dallas.

Een team van wetenschappers heeft de bevolkingsregisters van negen landen (Nederland, Ierland, Tsjechi, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, Canada, Australi en Nieuw-Zeeland) onderzocht. Deze landen vragen burgers bij bevolkingsonderzoek of ze zijn ingeschreven als lid van een geloofsgemeenschap.
More»
Thu. 21/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
DE JOODSE KEUKEN

Het joodse woord voor spijswetten is kasjroet. Kosjer (geschikt) vlees/ eten doet men om twee redenen:

1. Bevorderd de gezondheid.
2. Is heiligmakend, dus geestelijk genezend.

Wat eet men wel/ niet?

1. Landdieren: herkauwers met gespleten hoeven mag men wel eten. Denk hierbij aan koeien, schapen, herten en geiten. Zie voor een nadere onderbouwing de thoratekst Deuteronomium (tweede wetgeving) hoofdstuk 12.
More»
Thu. 21/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
NEDERLANDS DAGBLAD 8 APRIL 2011

door: PIET H. de JONG

Waarom CDA nog wel even worstelt met PVV

In de jongste editie van het partijblad 'Christen Democratische Verkenningen' staat de vraag centraal of samenwerking met populisten goed uitpakt. Zal het CDA erin slagen de PVV in te kapselen in het democratische systeem? Of houdt de PVV het CDA (en de VVD) in gijzeling om ze electoraal op te peuzelen?
More»
Wed. 20/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
MANAGEMENTBOEK 2011: CONNECT van MENNO LANTING

De winnaar van Managementboek van het Jaar 2011 is bekend. Het boek Connect! van Menno Lanting mag deze mooie titel dragen. De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens het jaarlijkse Managementboekengala in de Rode Hoed te Amsterdam.

Uit de 6 beste managementboeken koos de jury dit boek onder meer door de praktische toepasbaarheid, onderbouwing met tal van praktijkvoorbeelden en de vele suggesties voor discussies.
More»
Wed. 20/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
De lijstjes van Bert Beulens, DEEL 1
Deurne, 28 maart 2011

Bij het lijstje van de NRC heb ik mijn bedenkingen. Ten eerste staan er gedichtenbundels op en dan nog alleen van Nederlandse dichters. Ten tweede staat er van Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen op en dat is non fictie.
Bij de romans, binnen- en buitenlandse, heb ik mijn eigen voorkeuren die lang niet overeenkomen met die van de NRC. Want de lijst vertoont een rare verhouding, ook al vanwege de aanwezigheid van Dante, Erasmus en Cervantes, alsof er geen andere klassieken zijn. Ik mis dan bijvoorbeeld Grieks, Latijn en bijvoorbeeld De duizend en een nacht. Daarbij komt dat ik het toneel mis.

Ik kom op een verhouding van 4 gedichtenbundels, 1 non fictie, 3 klassieken, 21 Nederlanders, 2 Russen, 8 Engelstaligen, 5 Fransen, 3 Duitsers, 1Portugees, 1 Italiaan, 1 Zuid-Amerikaan. Dat kun je toch niet evenwichtig noemen.

Je zou dus zes lijsten moeten hebben: non fictie, klassieken, gedichten,
toneel, romans/verhalen wereldliteratuur, romans/verhalen Nederlands. Bij
deze laatste twee groepen trek ik de streep rond 1850.

Daarbij moet je afvragen of de werken in het Nederlands zijn vertaald of
niet. Ik beperk me tot vertalingen. Dat is heel triest, want er zijn geen
goede vertalingen van Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, van de
Penses van Pascal, van Das Unbehagen in der Kultur van Freud, van
Geschlecht und Charakter van Otto Weininger, van Masse und Macht van Elias
Canetti en ga zo maar door. Ik zou ergens Zwaartekracht en genade van Simone Weil hebben geplaatst of de Gitanjali van Rabindranath Tagore of Die Legende des Baalschem van Martin Buber, maar ja.

Dus mijn tien favorieten (met alle beperkingen en in alfabetische volgorde).
More»
Wed. 20/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Marcel Mring Louteringsberg
2. [3] Bernlef De een zijn dood
3. [1] Jeroen Brouwers - Bittere Bloemen
4. [2] Umberto Eco - De begraafplaats van Praag
5. [5] Marilynne Robinson Thuis  More»
Wed. 20/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Top 10
BOEKENLIJSTJES

TOP 10 NIEUW.US MAART 2011

1. Kader Abdolah - De Kraai
2. Bernlef - De een zijn dood
3. Jan Blokker - Baltische zielen
4. Jonathan Franzen - Vrijheid
5. F. Springer - Quadriga  More»
Wed. 20/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
TOP 50 KLASSIEKEN (redactie boeken) NRC 17 MAART 2011

In willekeurige volgorde:

1. J. Bernlef - Hersenschimmen
2. T. Rosenboom - Publieke werken
3. Leo Tolstoj - Oorlog en vrede
4. Multatuli - Max Havelaar
5. Gerard Reve - De avonden  More»
Sun. 17/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Berlijn 26 maart 2011 : negentig duizend demonstranten
  More»
Sun. 17/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Sun. 17/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Het Kompas april 2011

Kijken en zingen in de Oude Kerk op de Dam

H'VELD-G'DAM - De Oude kerk aan de Peulenstraat is op Stille Zaterdag, 23 april, 's middags weer geopend voor het publiek. In de kerk wordt aandacht besteed aan het Paasfeest dat komend weekend wordt gevierd.
's Avonds staan de kerkdeuren van de Oude Kerk weer open, dan in verband met het Uurtje Zingen. Deze avond worden met orgel en een samengesteld orkest paasliederen gezongen en wordt stilgestaan bij de betekenis van Pasen. De samenkomst is vrij toegankelijk voor jong en oud. Aanvang om 19.00 uur, de deuren zijn vanaf 18.30 uur open
More»
Sun. 17/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
WEEKBLAD VOOR DEURNE 16 APRIL 2011
Rector Ad Cosijn trots op voorbeeldfunctie Ivo-Deurne


Ad Cosijn in flow, door Willy Koppens,voorzitter Raad van advies IVOD en directeur Hippisch Centrum
More»
Sun. 17/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
VA Wild And Excellent Intros

Prachtige intros vol van rockabilly waaronder Minor Chaos van The Treasures; The Teenbeats met Nightspot en The Challengers met Deadline zijn hier onder vele anderen te beluisteren. Bij rockabilly werd ik weer eens bepaald door het eindlijstje van een goede bekende van mij, namelijk journalist Hans Vermeeren van het Eindhovens Dagblad.

Zijn lijstje ziet er als volgt uit.
More»
Sun. 17/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. Classics For Japan - Music For Healing met o.a. Mitsuko Uchida en Daniel Barenboim

The biggest names of classical music have come together for Classics For Japan - Music for Healing for the tragedy that struck Japan on March 11. This benefit album features Japanese artists and artists that have had a success in Japan including Mitsuko Uchida, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Alice Sara Ott, and many others.

Universal Music and the artists on the album will donate their proceeds to the Japanese Red Cross Society

2. Bach - Matthaus Passion, Nederlandse Bachvereniging, Jos van Veldhoven (3CD - Channel Classics)

Jos van Veldhoven is al zijn hele leven op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe klonk de Matthaus Passion ten tijde van Bach. Als dirigent van de Nederlandse Bachvereniging kent hij het werk als geen ander, en bijna vijftien jaar na zijn vorige opname volgt nu deze in samenwerking met het Catharijneconvent prachtig vormgegeven editie, waarbij de reproducties van de kunstwerken in het lijvige boekwerk de muziek versterken. Het draait echter om de muziek, en na jarenlange bestudering van de bronnen, is Van Veldhoven niet alleen tot de conclusie gekomen dat een kleine bezetting gewenst is, maar ook dat de traditionele symmetrische opstelling van twee identieke orkesten en koren niet de enige juiste is. In deze visie is de Mattheus geen dubbelkorige compositie, maar een enkelvoudige grote koorcompositie, met een extensie in een tweede koor, dat van de zijlijn commentaar geeft op het eerste koor dat de handeling voortdrijft. Het resulteert in een volstrekt nieuwe ! benadering, die sober, hoogst dramatisch en tegelijkertijd fris klinkt. Een meer dan welkome aanvulling op de discografie.
More»
Sat. 16/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
GELDERLAND

Route: Waardenburg>Opijnen>Hasselt>Heesselt>Varik, gemeente Neerijnen>Tiel.

30 oktober 2009
More»
Sat. 16/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Wandelen
1. J.J. Voskuil - Terloops, voettochten 1957-1973, Uitgeverij G.A. van Oorschot 2004
2. Esther Bakker - Ik loop rond Abcoude en neem mee, een korte geschiedenis van het wandelen,Uitg. Contact 2003
3. Joyce Roodnat - Ik wandel dus ik besta, Uitgeverij Prometheus 2008
3. Michel Jourdan & Jacques Vigne - Lopen loutert, over de spiritualiteit van het wandelen, Uitgeverij Ten Have 2003
4. Hans Moll & Friederike de Raat [red.] - Wandelen in Europa, mooiste wandeltochten uit NRC,Uitg. Contact 2000
5. Paul Vreuls - Het andere bed,alternatieve overnachtingen in Nederland, ANWB 1993

Fietsen
1. Peter Delpeut - De Grote Bocht, kleine filosofie van het fietsen, Uitgeverij Augustus 2003
2. Liza van Sambeek - Zadelpijn en ander damesleed, Uitgeverij Prometheus 2003
2. Frank van Rijn - Pelgrims en pepers, een reis door Azie, Uitgeverij Elmar 1998
3. Luc West - Fietsen door Nederland, Uitgeverij Lannoo 2000
4. Pol van Mill,Keesjan van den Herik & Alphons van Winden - Het Fietserspad, Limburg-Groningen,Uitg. Elmar 1999
Wed. 13/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Klik hier voor het PDF-bestandje
More»
Wed. 13/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Voorstelling boeken Zeeland. Gedichtenbundel en Verhalenbundel van Zeeuwse bodem groot succes!

Zaterdag 9 april werd in Kerkje in Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland) onder ruime belangstelling de twee verzamelbundels van de Nederlandse auteur Fiona Hack voorgesteld. Deze schrijfster deed vorig jaar een oproep bij Zeeuwse auteurs om verhalen en gedichten in te zenden waarop massaal werd gereageerd. Meer dan zeventig schrijvers stuurden een bijdrage in, goed voor een gedichtenbundel n een verhalenbundel met niets dan werk van Zeeuwse bodem.
De voorstelling werd muzikaal opgeluisterd door Duo Duende, waarin schrijfster en beeldend kunstenaar Henny van Kesteren haar veelzijdigheid toont. Ze musiceert samen met Wilco de Schipper en schrijft ook, getuige haar bijdrage in de verhalenbundel.
Schrijfster Fiona Hack, bezieler van het Zeeuwse project, kondigde ook een nieuw initiatief aan. Ze lanceerde een oproep om nu ook verhalend werk voor kinderen in te sturen.
More»
Mon. 11/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Een top honderd in ontwikkeling, op het einde van het jaar blijven de beste honderd over. De eerste tien van de maand worden voorzien van clips, dat zijn de eerste maand van het jaar de eerste tien noteringen daarna vanaf de tweede maand steeds de eerste tien van de stijgende songs/muzikanten. Clips zijn overigens niet altijd beschikbaar.

1. Radiohead King Of Limbs
Bij elk nieuw album van Radiohead is de eerste reactie, laat deze Radiohead aan mij voorbijgaan, maar als je het concept wat vaker beluisterd pakt het toch. Pakt het je in, zoals dit nieuwste muzikale product, grote klasse!

2. Josh T. Pearson Last Of The Country Gentlemen
Dit prachtige album is op 16 november 2010 in Berlijn opgenomen en komt nu lente 2011uit.
Mooiste songs zijn: Thou Are Loosed [een mooie opener en apart] en Sorry With A Song. Verder mogen de songs Sweetheart, I Aint Your Christ; Woman, When Ive Raised Hall; Honeymoons Great: Wish You Were Her; Country Dumb en Drive Her Out, als duidelijke slotakkoord! Liefde en haat liggen dicht bij elkaar op dit album met veel lange nummers van 10 14 minuten. More»
Sun. 27/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
Heb net het boekenweek geschenk De Kraai van Kader Abdolah gelezen. Op deze energiearme avond waarin we een uur het licht uit moesten doen. We deden mee, maar polderend, ik n lamp om bij te lezen en de dames de TV. Het was best gezellig en om onze twee energiebronnen goed te maken hebben we het langer dan een uur volgehouden.
Op mijn werk werd er n.a.v. de negatieve media berichten afgegeven op het boekje De Kraai. Geheel ten onrechte, wat een prachtige verhalenverteller is dat. De Volkskrant; NRC-Handelsblad en andere verlichte media moeten in het Wilderstijdperk wel tonen hoe onafhankelijk ze zijn en dus wordt dit eerste echte allochtonenproject gelijk neergesabeld. En wordt er in een kartoon in NRC nog op de persoon gespeeld, door zijn snor aan te halen als bron van ijdelheid.
Gelukkig zijn er nog andere media zoals Trouw en Reformatorisch Dagblad die dit boekje wel op waarde weten te schatten.
Sat. 05/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
Op Overijssel (groen/CDA) en de Noordelijke Provincies (rood/PVDA) na is de rest van Nederland politiek op drie maart ingenomen door de VVD van Rutte. Een goede tweede is de PVV en verder is D66 een behoorlijke winnaar.
In de Eerste Kamer komt men vooralsnog een zetel tekort, maar de stemmen van provinciale partijen kunnen hierin nog verandering brengen, naar het schijnt neigen de Partij voor het Noorden (1 stem); Ouderenpartij Noord-Holland (1 stem) en Zeeuwse Onafhankelijke Senaatsfractie (2 stemmen) hiertoe. Daar staat tegenover dat de Fryske Nasjonale Partij (4 stemmen) weer geneigd is om links te stemmen.
More»
Wed. 02/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
1. Twilight Hotel When The Wolves Go Blind Tip van de maand! Een prachtig folkalbum van het duo Brandy Zdan & Dave Quanburry . Ze worden wel vergeleken met Johnny Cash en June Carter en verder met Buddy & Julie Miller maar dat is zoals bekend altijd een riskante onderneming! Ooit vergeleek ik Pete Molinari met Bob Dylan wat nogal wat commentaar opleverde! Daarnaast wordt ook wel de vergelijking getrokken met de muziek van Calexico, en dat is dus weer andere verrukkelijke koek! Mijn favoriete songs naast de titelsong zijn: What Di I Know About Love?; The Master; Dream Of Letting Go; Golden Eagle; When Im Gone en tenslotte het rockabillynummer Ham Radio Blues. De eerdere albums Bethune (2006) en Highway Prayer (2008) mogen er overigens ook zijn.  More»
Wed. 02/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
NIEUW
1. Decemberists ft. Peter Buck (REM) & Gillian Welch The King Is Dead
Een dijk van een jaaropener dit album met 10 ijzersterke songs waar de volgende songs extra afsteken: January Hymn; Calamity Song en June Hymn (ook dan gaan ze er vol vertrouwen vanuit dat we dit album nog beluisteren). Dit album komt 12 januari 2011 uit!

2. Nemesea Believe
Via Hyves kwam ik dit nieuwe album op het spoor. Meer nieuws op www.nemesea.com.
3. Thomas Hampson & Wiener Virtuosen Des Knaben Wunderhorn (Mahler)
Via www.deutschegrammophon.com zijn fragmenten te beluisteren van deze prachtige opname van 21.12.2010 maar in januari 2011 pas uitkomt.
4. Vienna Philharmoniker o.l.v. Franz Welser- Most The New Years Celebration 2011
Welser- Most is normaal de dirigent van de Cleveland Symphony. De werken die ze uitvoeren zijn o.a. On The Beautiful Blue Danube; Six Concert Premieres For The Night en niet echt verrassend de Radetsky Mars!
5. Steel Magnolia Steel Magnolia
Volgens de ene bron komt het hoog aangeprezen debuutalbum van dit duo in januari uit, andere bronnen hebben het over november. Hoe dan ook het komt er en het is een mooie aanwinst in het nieuwe jaar!
Overleden More»
Wed. 02/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
Grasduinen maart 2011

Grote Zilverreiger
Voor het eerst broedend aangetroffen in 1978 in de Oostvaardersplassen. In 2006 broedden er in ons land ongeveer 150 paar, waarschijnlijk als gevolg van een ideale voedselsituatie, de oevrvloedige aanwezigheid van driedoornige stekelbaars [hoofdvoedsel] en het kraakheldere water. Volgens de laatste telling overwinteren er mer dan duizend exemplaren bij ons. Het gaat dus heel goed met deze vogel!
More»
Wed. 02/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
Das & Boom wil Bleker voor rechter

ANP 27 maart 2011

Stichting Das & Boom wil het natuurbeleid van het kabinet juridisch aanvechten. Om de kosten te dekken wordt een steunfonds opgericht. Dat heeft de stichting bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels.

Staatssecretaris Bleker van Natuur wil onder meer natuurgebieden in Nederland schrappen. Daardoor zullen veel natuurgebieden niet langer worden beschermd, zegt Das & Boom. Ook zouden bedreigde plant- en diersoorten aan hun lot worden overgelaten.

Das & Boom zegt dat ze tot op Europees niveau wil gaan procederen. De stichting zamelt nu geld in, omdat de kosten van juridische procedures naar verwachting in de tonnen zal lopen.
More»
Wed. 02/03/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reformatorisch dagblad 23 december 2010

Dr. P. Korteweg schrijft biografie Guido de Brs

OUD-BEIJERLAND Het herdenkingsjaar 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis ( NGB ) kan beginnen. Onlangs verscheen een biografie over Guido de Brs, de opsteller van de NGB. Dr. P. Korteweg constateert een herlevende belangstelling voor de reformator van Nederland.

De predikant van de hersteld hervormde gemeente in Oud-Beijerland en voorzitter van de Stichting Heruitgave Werken Guido de Brs werkte, met tussenpozen, ongeveer vier jaar aan zijn boek Guido de Brs (1522-1567). Enkele jaren daarvoor werd hij gegrepen door diens werk Le baston de la foy chrestienne, dat hij voor het houden van een lezing bestudeerde.

De biografie van dr. Korteweg is verdeeld in veertien hoofdstukken, die elk een periode uit het veelbewogen leven van De Brs beschrijven. De Franssprekende Nederlander werd geboren in Mons (Bergen) in de zuidelijke Nederlanden. Rond zijn 25e levensjaar ging hij over tot het calvinisme. Na enkele jaren ballingschap in Engeland werd hij rondreizend prediker in de zuidelijke Nederlanden. De Brs vluchtte naar Duitsland, maar ging terug naar de Nederlanden, waar hij zich vestigde in Tournay (Doornik). Daar schreef hij in 1561 de NGB. Toen de vervolgingen zwaarder werden, week De Brs uit naar het Franse Sedan, maar hij kwam terug in de Nederlanden en maakte het beleg van Valenciennes mee. De prediker werd gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Op 31 mei 1567 stierf hij door ophanging.
More»
Mon. 28/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Laat het mottenballen regenen op drie maart....

Er zitten drie motten, in onze nieuwe jas, En die drie motten die zitten er nog maar pas!

Ooit was de aarde woeste en ledig maar in de loop van miljoenen jaren werd de aarde ingepakt in een warme jas die er voor zorgde dat mens en dier in harmonie met elkaar konden leven. De een noemt dat de schepping, de ander de natuur, maar een feit is dat we voor ons voortbestaan afhankelijk zijn van de kwaliteit van die warme jas die onze aardbol omgeeft. Eeuwenlang hoefden we niet zuinig te zijn op die warme jas, we waren er gewoon een onderdeel van. Maar ruim honderd jaar geleden ging het mis. We hebben toen van alles uitgevonden waarmee we de jas te lijf zijn gegaan. De kleurrijke jas bestond uit bos, heide, hoogveen en moeras en daar wisten we wel weg mee. Met grote machines hebben we deze woeste grond  More»
Fri. 18/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Manifest

Eerste Kamerlijsttrekker Roel Kuiper heeft samen met Andr Rouvoet en de twaalf provinciale lijsttrekkers een politiek manifest opgesteld dat uiteenzet waar wij als ChristenUnie voor staan. Lees het manifest op http://verkiezingen.christenunie.nl/manifest en deel deze link met anderen.
More»
Thu. 17/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Volgens de groene stemwijzer van Natuurmonumenten zijn in Noord-Brabant enkel CDA en in overtreffende trap de PVV slecht voor het milieu.
Ga naar natuurmonumenten.nl/natuurkieswijzer
Fri. 11/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Statenverkiezingen en de Stemwijzer/Kieskompas/Wiekiesjij?

Op 2 maart 2011 zijn er provinciale verkiezingen die tegelijk ook bepalen hoe de Eerste Kamer er uit komt te zien. Komt er wel of geen meerderheid in deze kamer voor het huidige kabinet?

Jeugdzorg, Waterschappen, Verslavingszorg en de Ecologische Hoofdstructuur zijn enkele belangrijke onderwerpen waarbij de Provincie een belangrijke rol speelt.

Als je het nog niet zeker weet, of ter informatie kun je aan de hand van een aantal stellingen een keuze voorgeschoteld krijgen.
Bij de Stemwijzer, zonder aan stemverzwaring te doen kwam ik uit bij de volgende drie partijen die erg dicht bij elkaar lagen: 1. PVDA , 2. Groen Links en 3. ChristenUnie/SGP. D66 staat hier op plaats 7 , PVV op 8 en VVD op 10.
Dan het Kieskompas, eveneens zonder stemverzwaring: 1. D66, 2. ChristenUnie/SGP en 3. PVDA. Groen Links staat nu ineens weer op 6. Onderin klopt het nog steeds: 10. VVD en 11. PVV.
Als je de twee vergelijkt is het duidelijk dat ik het dichtst sta bij PVDA en ChristenUnie/SGP!
Voor mijzelf niet erg verrassend! More»
Fri. 04/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Protest bezuinigingen op jongeren, werk en inkomen
Door: EVA/LEV ontmoetingsgroep

Helmond, 4 februari 2011
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en de leden van de Gemeenteraad van Helmond,

Betreft: Wijzigingen toeslagen WIJ en WWB.

Geacht College, Geachte leden van de gemeenteraad,

Uw plannen om de toeslagen behorend bij de Wet Werk en Inkomen en de Wet Inkomen Jongeren te verlagen baart ons grote zorgen. Wij zijn het daar beslist niet mee eens!
More»
Fri. 04/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Tue. 01/02/2011 — Lodewijk Den Breejen
Van: wim.mathijssen@gmail.com
Onderwerp: De niet zo donkere middeleeuwen
Datum: dinsdag 1 februari 2011
Deze bijdrage is ook te vinden op uitgeverijwvdoever.nl

*De niet zo donkere middeleeuwen*

Elke keer weer - als ik het over de verlichting als levensbeschouwelijke stroming heb en leerlingen nadenken over de naam ervan, komen we uit op de arrogante aanname van de heren verlichters dat zij het licht gezien hebben tegenover de mensen die nog in de duisternis van de middeleeuwen leefden.
More»
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties